Dešimčiai labiausiai nusipelniusių jurbarkiečių įteiktos pirmosios krištolinės lelijos

   
Straipsnis  3 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Choreografė, mokslininkė, muziejininkas, du kunigai, pedagogai sutuoktiniai, policijos pareigūnas, politikė, gydytoja, aktyvus visuomenininkas. Būtent tokių profesijų jurbarkiečiai vasario 9 dieną lipo į didžiąją sceną atsiimti aukščiausių rajono padėkos ženklų. Šeštadienį, rajono savivaldybės padėkos dieną, Jurbarko kultūros centro didžiojoje scenoje buvo įteikti garbingiausi Jurbarko rajono padėkos ženklai labiausiai nusipelniusiems jurbarkiečiams.  Pirmųjų "Krištolinės lelijos" apdovanojimų laureatais iš visų pasiūlytų nominantų paskelbti šie jurbarkiečiai - Jolanta Telišauskienė, Lina Grinevičiūtė, Justinas Stonys, Kęstutis Pajaujis, Margarita ir Petras Baršauskai, Ramūnas Budrius, Antanina Tunaitienė, Mindaugas Kairys, Regina Bulotienė, Džeraldas Kiulkaitis.

"Mūsų laikas" skelbia visus nominantus.

1. Nominacijai „Už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje mokslo, švietimo, meno, politikos, verslo, sporto ar kitoje svarbioje visuomenei srityje“ pasiūlyti: Jolanta Telišauskienė, Ligita Hofmann Upstas, Aidas Valuckas. 

Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė Jolanta Telišauskienė jau daug metų sėkmingai vadovauja Jurbarko kultūros centro šokių kolektyvams. Jos liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ jungia įvairaus amžiaus jurbarkiečių grupes. Dideliais pasiekimais garsi ir jos vadovaujama šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“. Jolantos Telišauskienės vadovaujami meno kolektyvai nuolat atstovauja Jurbarkui Lietuvoje ir užsienyje, yra daugybės įvairių šalies ir tarptautinių konkursų laureatai.Jolantą Telišauskienę apdovanoti pasiūlė Jurbarko kultūros centras ir Jurbarko šokių studija „Sraunusis Nemunėlis“. 

Jurbarko komiteto Vokietijoje Krailsheimo mieste vicepirmininkė Ligita Hofmann Upstas dar yra vadinama Jurbarko ambasadore Krailsheime. Ji koordinuoja Jurbarko rajono bičiulių, susibūrusių į Jurbarko komitetą, veiklą. Ligita moko vokiečius lietuvių kalbos, padeda į Krailsheimą atvykusiems lietuviams įsikurti, tarpininkauja valstybės institucijose. Ligita nuoširdžiai rūpinasi į frankų liaudies šventę kasmet atvykstančiais jurbarkiečiais, jų priėmimu.Ligitą Hofmann Upstas apdovanoti pasiūlė savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. 

Automobilių sporto atstovas Aidas Valuckas šiais metais dalyvavo įvairiose slalomo varžybose, kuriose užėmė pirmąsias arba prizines vietas. Palangoje vykusiose Aurum 1006 kilometrų slalomo varžybose RWD klasėje užėmė pirmąją vietą. Jis yra 2018 metų Lietuvos mini ralio čempionas, laimėjo taurę ralyje „Aplink Lietuvą 2018“, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės Mero taurę.Aidą Valucką apdovanoti pasiūlė Kortyna Ignatovičienė. 

Krištoline lelija apdovanota Jolanta Telišauskienė. 

2 Nominacijai „Už naujų technologijų taikymą, investicijų pritraukimą, naujų partnerių ir rinkų paiešką, darbo vietų sukūrimą“ pasiūlyta lazerinių technologijų mokslininkė Lina Grinevičiūtė. Jurbarkietė Lina Grinevičiūtė šiuo metu sėkmingai dirba Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centre. Lina yra įvairių mokslinių konferencijų dalyvė ir pranešėja, jos moksliniai straipsniai spausdinami tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Lina Grinevičiūtė aktyviai prisideda prie City Alumni Jurbarkas veiklos, mokslininkų bendruomenėje naujomis idėjomis skatina Jurbarko ateities vizijos formavimą.Liną Grinevičiūtę apdovanoti pasiūlė CITY ALUMNI JURBARKAS. 

Lina Grinevičiūtė apdovanota Krištoline lelija. 

3. Nominacijai „Įgyvendinusiems Jurbarko kraštui svarbius projektus“ pasiūlyti: Justinas Stonys, Kęstutis Naujokas. 

Justinas Stonys yra Smalininkų senovinės technikos muziejaus įkūrėjas. Smalininkiečio iniciatyva ir pastangomis šiame muziejuje yra surinkta ir eksponuojama apie 24 tūkstančius įvairių eksponatų. Muziejus tapo turistų traukos objektu, suteikė gyvybės ir patrauklumo visam Smalininkų miesteliui.Justiną Stonį apdovanoti pasiūlė Smalininkų seniūnija ir Smalininkų bendruomenės centras.

AB „Jurmelsta“ direktorius Kęstutis Naujokas yra ilgametis vienos sėkmingiausių rajono įmonių vadovas. Kęstučio Naujoko vadovaujama akcinė bendrovė Jurbarko mieste ir rajone įgyvendino nemažai svarbių Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis finansuojamų projektų. AB „Jurmelsta“ darbus atlieka kokybiškai ir laiku. Kęstutis Naujokas aktyviai dalyvauja visuomeniniame ir politiniame rajono gyvenime, yra nuolatinis įvairių renginių dalyvis ir rėmėjas.Kęstutį Naujoką apdovanoti pasiūlė Jurbarko ROTARY klubas. 

Krištoline lelija apdovanotas Justinas Stonys. 

4. Nominacijai „Savo veikla parodžiusiems sektiną pavyzdį, kilniai pasielgusiems“ pasiūlytas Viešvilės Kristaus atsimainymo parapijos klebonas Kęstutis Pajaujis.

Klebonas Kęstutis Pajaujis sutelkė Viešvilės bendruomenę ir iš buvusio vieškelio bruko akmenų Viešvilėje pastatė Švenčiausios Mergelės Marijos Lurdą. Per trumpą laiką atliktas didžiulis darbas – suvežtas didžiulis kiekis grunto, suformuotas kalnas. Iš akmenų pastatytas statinys, kurio įgilinime stovi Švenčiausios Mergelės Marijos statula, o šalia jos lauke klūpo Šv. Bernadeta. Klebono Kęstučio Pajaujo iniciatyva pastatytas statinys tapo puikiu traukos objektu, prie kurio atvyksta nemažai turistų ir tikinčiųjų. Tai įrodymas, kaip didžiulio asmeninio pasiaukojimo dėka galima sutelkti bendruomenę dideliems ir kilniems darbams.Kęstutį Pajaujį apdovanoti pasiūlė Viešvilės seniūnijos seniūnas Valentinas Kucinas.

Klebonas Kęstutis Pajaujis apdovanotas Krištoline lelija.

 5. Nominacijai „Už rajono savivaldybės etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą“ pasiūlyti:Margarita ir Petras Baršauskai, Birutė Bartkutė, Birutė Jurkšienė

Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogai Margarita ir Petras Baršauskai jau daug metų puoselėja Seredžiaus krašto etninę kultūrą ir tradicijas. Jų iniciatyva ir pastangomis Seredžiuje suorganizuota nemažai išskirtinių renginių, minėjimų, festivalių. Nuo 2012 metų Seredžiuje vyksta drožybos plenerai. Petro Baršausko iniciatyva Seredžių papuošė kelios įspūdingos medžio skulptūros. Margarita ir Petras įdėjo daug pastangų kurdami Seredžiaus krašto muziejų, kuriame veikia verslų ir amatų centras. Gyvendami etnografinėje sodyboje, jie kiekvienais metais pagal senuosius papročius rengia Jurginių šventę. Abu yra ilgamečiai ansamblio „Veliuonietis“ šokėjai.Margaritą ir Petrą Baršauskus apdovanoti pasiūlė Seredžiaus seniūnija. 

Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų vadovės Birutės Bartkutės gyvenimas artimai susijęs su liaudies dainomis, muzika, tradicijų puoselėjimu. Jos vadovaujamos folkloro grupės „Imsrė“ ir „Imsriukai“ jau daug metų sėkmingai atstovauja Jurbarkui įvairiuose folkloro festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje. Birutė kasmet organizuoja visus su tradicinėmis ir kalendorinėmis šventėmis susijusius renginius, kas antri metai organizuoja didelio populiarumo sulaukusį tarptautinį folkloro festivalį „Ant vandens“. Kitas Birutės pomėgis – smulkiosios tautodailės darbai, ji yra tautodailininkų klubo „Mituva“ narė, savo gebėjimais mielai dalinasi su kitais. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2018 m. Birutės veiklą įvertino premija už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą. Birutę Bartkutę apdovanoti pasiūlė Jurbarko kultūros centras.

 Veliuonos kultūros centro Raudonės skyriaus meno vadovė Birutė Jurkšienė kultūros srityje dirba nuo 2002 metų. Savo darbą atlieka su didele meile. Jos organizuojami etninės kultūros renginiai turi pažintinę ir išliekamąją vertę, į juos visada stengiasi įtraukti vaikus, jaunimą, visą bendruomenę. Birutės pastangomis buvo atgaivinta Sekminių tradicija Pupkaimio kaime, čia pastatytas Sekminių kryžius, taip pat akmuo, kuris žymi Pupkaimio kaimą. 2018 metais už įsimintinus etninės kultūros renginius Birutė Jurkšienė buvo apdovanota Žemės ūkio ministerijos diplomu „Tautos šimtamečiai ąžuolai“.Birutę Jurkšienę apdovanoti pasiūlė Raudonės moterų sambūris. 

Krištoline lelija apdovanoti Margarita ir Petras Baršauskai. 

 6. Nominacijai „Už sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą, aktyvų žmonių ugdymą, pilietines iniciatyvas, bendruomenių telkimą ir aktyvinimą, už viešo saugumo gerinimą“ pasiūlyti: Ramūnas Budrius,Onutė Čirvinskienė. 

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnas Ramūnas Budrius vykdo įvairias veiklas, paskaitas, praktinius užsiėmimus, sportines rungtis vaikams ir jaunimui. Ypač didelio pasisekimo sulaukė jo iniciatyva 2018 metų suorganizuota sveikatingumo stovykla vaikams ir jaunimui Girdžiuose. Šio tęstinio projekto tikslas – užimti nepilnamečius, ugdyti jų fizinį aktyvumą, kūrybiškumą, formuoti sveikos gyvensenos bei socialinius įgūdžius.Ramūną Budrių apdovanoti pasiūlė Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rasida Kalinauskienė.

Jurbarko literatų klubo „Švieselė“ prezidentė Onutė Čirvinskienė sėkmingai buria Jurbarko literatus, organizuoja įvairius literatūrinius renginius, redaguoja rajono literatų leidžiamas knygas, yra „Švieselės“ klubo narių kūrybos almanacho „Atsigerk iš versmės“ redaktorė. Ji vadovauja neįgaliųjų literatų klubui „Versmė“, kasmet organizuoja neįgaliųjų literatų renginius „Gegužės burtai“.Onutę Čirvinskienę apdovanoti pasiūlė Stasys Arbačiauskas.

Krištoline lelija apdovanotas Ramūnas Budrius.

7. Nominacijai „Už atviros visuomenės ugdymą, aktyvų ir sėkmingą darbą profesinėse sąjungose“ pasiūlyta Antanina Tunaitienė.

Ilgametė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė Antanina Tunaitienė yra Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos Jurbarko rajono profesinės sąjungos pirmininkė. Ji organizuoja nemažai įvairių renginių, aktyviai dalyvauja Moterų klubo akcijose, nuolat inicijuoja, kad to verti žemdirbiai būtų pagerbti ir apdovanoti įvairių švenčių proga. Antanina aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikoje – yra Trišalės komisijos, Jurbarko kredito unijos paskolų komiteto, Trečiojo amžiaus universiteto ir kitų visuomeninių komisijų ir organizacijų narė.Antaniną Tunaitienę apdovanoti pasiūlė Lietuvos socialdemokratų partijos Jurbarko skyrius.

Krištoline lelija apdovanota Antanina Tunaitienė.

 8. Nominacijai „Už veiklą, vienijančią politikų, valstybinių institucijų ir verslo organizacijų bendradarbiavimą lygiavertės partnerystės pagrindu“ pasiūlytas Mindaugas Kairys.

Jurbarko liuteronų evangelikų diakonija „Jurbarko sandora“, kuriai vadovauja kunigas Mindaugas Kairys, yra ilgametis ir patikimas savivaldybės partneris socialinėje srityje. Ši organizacija jau kelinti metai teikia įvairias socialines paslaugas, aktyviai dalyvauja socialiniuose projektuose, įkūrė vaikų dienos centrą Smalininkuose, baigia įrengti bendruomeninius vaikų globos namus Jurbarko mieste. Šeimos šventės, koncertai, labdara, stovyklos vaikams – ši prasminga kunigo Mindaugo Kairio veikla labai svarbi Jurbarkui.Mindaugą Kairį apdovanoti pasiūlė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė.

Krištoline lelija apdovanotas Mindaugas Kairys. 

9. Nominacijai „Už reikšmingą indėlį sveikatos apsaugos sistemos srityje“ pasiūlytos gydytojos: Regina Bulotienė, Elena Janušienė, Janina Norkienė. 

Vaikų gydytoja Regina Bulotienė Jurbarko ligoninėje dirbo nuo 1981 m. iki 2017 metų. Nuo 1982 metų ėjo Vaikų konsultacinės poliklinikos vedėjos pareigas, vadovavo Vaikų ligų skyriui, daug metų vadovavo rajono Medicinos darbuotojų profesinei sąjungai. Regina Bulotienė daug metų profesionaliai ir itin atsakingai rūpinosi pačiais silpniausiais ir mažiausiais pacientais – vaikais. Gerbiama kolegų ir pacientų, atvira, nuoširdi, tolerantiška ir pasiaukojanti, Regina Bulotienė rasdavo sprendimus net ir sunkiausiose situacijose. Reginą Bulotienę apdovanoti pasiūlė Jurbarko ligoninės vyriausioji gydytoja Rūta Lukšienė.

Gydytoja Elena Janušienė Jurbarko ligoninėje dirba jau 57 metus. Daug metų ji ėjo Vidaus ligų skyriaus vedėjos pareigas. Atsidavusi darbui, profesionali, atsakinga gydytoja pelnė kolegų ir pacientų pasitikėjimą ir pagarbą. Ji mielai dalinosi savo patirtimi su jaunesniais kolegomis, ne vieną jauną specialistą išmokė vidaus ligų gydytojo profesijos meno. Elena Janušienė visada dirbo nepriekaištingai ir pasiaukojamai, ligonius gydė ne tik vaistais, bet ir dėmesiu, meile, rūpesčiu. Eleną Janušienę apdovanoti pasiūlė Jurbarko ligoninės vyriausioji gydytoja Rūta Lukšienė.

Gydytoja Janina Norkienė nuo 1968 metų dirba Jurbarko ligonine anesteziologe-reanimatologe. Gydytoja dirba nepriekaištingai ir pasiaukojamai, drąsiai priima sudėtingos profesijos iššūkius, mielai dalinasi savo patirtimi ir žiniomis su kolegomis, geranoriškai padeda jiems. Visada maloni, pozityvi ir tvirta gydytoja Janina Norkienė yra gerbiama kolegų ir pacientų.Janiną Norkienę apdovanoti pasiūlė Jurbarko ligoninės vyriausioji gydytoja Rūta Lukšienė.

Krištoline lelija apdovanojama gydytoja Regina Bulotienė. 

10. Nominacijai „Už aktyvią savanorystę bei jos skatinimą, socialinės paramos teikimą, neįgaliųjų, socialiai atskirtų visuomenės grupių ir jų narių integravimą į visuomenę“ buvo pasiūlyti: Džeraldas Kiulkaitis, Kristina Vančienė. 

Pilietinio projekto „Mano svajonė“ iniciatorius Džeraldas Kiulkaitis šį projektą ėmėsi įgyvendinti 2013 metais. Per penkerius metus jo paties ir jo suburtų savanorių pastangomis buvo sutvarkyta 11 Vaikų ligų skyriaus palatų. Projekto metu šiam skyriui buvo padovanota naujos patalynės, televizorius, šaldytuvas, poilsio baldų, kitos įrangos. Džeraldas pats ieškojo rėmėjų ir savanorių. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ne tik mūsų bendruomenės nariai, bet ir menininkai iš kitų Lietuvos miestų, piniginę paramą skyrė Jurbarko rajono garbės pilietis Volfgangas von Štetenas. Džeraldą Kiulkaitį apdovanoti pasiūlė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys Daivaras Rybakovas.

Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrijos pirmininkė Kristina Vančienė deda daug pastangų, kad bendrijos teikiamos socialinės paslaugos pasiektų kuo daugiau bendruomenės narių. Jos vadovaujama nevyriausybinė organizacija rūpinasi vaikų dienos centrų plėtra ir jų kasdienine veikla, aktyviai dalyvauja organizuojant „Maisto banko“ akcijas, vykdo Neįgaliųjų integracijos projektus. Jurbarke sėkmingai veikia Samariečių Labdaros valgykla.Kristiną Vančienę apdovanoti pasiūlė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė.

Krištoline lelija apdovanotas Džeraldas Kiulkaitis. 

Straipsnis  3 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Lietuvos sporto bendruomenėje – netektis

Lietuvos sporto bendruomenėje – netektis  0

Jurbarkietės rankoms paklūsta ne tik fotoaparatas, bet ir žalvaris

Jurbarkietės rankoms paklūsta ne tik fotoaparatas, bet ir žalvaris  0

In Memoriam Eugenijus Ignatavičius

In Memoriam Eugenijus Ignatavičius  1

Vaikams reikia mamos palaikymo, o mamoms – vaikų apkabinimų

Vaikams reikia mamos palaikymo, o mamoms – vaikų apkabinimų  3

Tarpe geriausių 2019 metų Klaipėdos regiono bibliotekininkų - viešvilietė

Tarpe geriausių 2019 metų Klaipėdos regiono bibliotekininkų - viešvilietė  0

Geriausia 2019 metų bibliotekininkė gyvena ir dirba Viešvilėje

Geriausia 2019 metų bibliotekininkė gyvena ir dirba Viešvilėje  2

Į paskutinę kelionę išlydėtas partizanų ryšininkas Antanas Puišys

Į paskutinę kelionę išlydėtas partizanų ryšininkas Antanas Puišys  2

A. Sodeikos meno mokyklos suaugusiųjų studijų programos mokinė

Romarika Pikelienė. Save iš naujo atradinėjanti dailininkė, kurios darbuose juodos ir baltos spalvos tikrai nerasite  3

Senatvės stereotipus laužo devyniasdešimtmetė esperantininkė

Senatvės stereotipus laužo devyniasdešimtmetė esperantininkė  2

Pagerbė kalėdinių eglučių parko kūrėjus (skelbiame visą sąrašą)

Pagerbė kalėdinių eglučių parko kūrėjus (skelbiame visą sąrašą)  3

Lietuvę vedęs libanietis per du dešimtmečius nepamėgo nei lašinių, nei silkės

Lietuvę vedęs libanietis per du dešimtmečius nepamėgo nei lašinių, nei silkės  3

Jurbarkietis Andrius Pojavis pristato naują lietuvišką dainą (VIDEO)

Jurbarkietis Andrius Pojavis pristato naują lietuvišką dainą (VIDEO)  3

Naujame Deivido Basčio vaizdo klipe įamžintas Jurbarkas (VIDEO)

Naujame Deivido Basčio vaizdo klipe įamžintas Jurbarkas (VIDEO)  3

Šimtametės ilgaamžiškumo paslaptis – ją supantys geri žmonės

Šimtametės ilgaamžiškumo paslaptis – ją supantys geri žmonės  0

Kneipo idėjomis labiausiai nori uždegti jurbarkiečius

Kneipo idėjomis labiausiai nori uždegti jurbarkiečius  1

2009 m. „Vadžgirio sakralinės muzikos ansambliui“ įteikta „Aukso paukštė“ kaip geriausiam vokalinės muzikos ansambliui Lietuvoje.

Vadžgiriškius į vieną didelę šeimą sujungusi sakralinė muzika  0

Po tarptautinio akordeonistų konkurso "Ascoltate 2019" su mokiniais Vyteniu Ambrutaičiu  ir Tadu Kulikausku. Šiame konkurse Tadas laimėjo 2 vietą, o Vytenis 3 vietą.

„Žmogus akordeonas“ – mokytojas Audrius Daučianskas  1

Marijampolėje už nepriekaištingą elgesį pagerbti rajono policijos pareigūnai

Marijampolėje už nepriekaištingą elgesį pagerbti rajono policijos pareigūnai  3

Jaunos merginos patirtis: susirgus depresija – naujas gyvenimas

Jaunos merginos patirtis: susirgus depresija – naujas gyvenimas  3

„Maximalistėms“ iš Jurbarko Austėjai ir Barborai įteikti apdovanojimai

„Maximalistėms“ iš Jurbarko Austėjai ir Barborai įteikti apdovanojimai  0

Tarybos narys K. Jurevičius

Turtingiausių šalies politikų 50-uke – ir du Jurbarko rajono tarybos nariai  5

Autoįvykis UK vos nesugriovė lietuvaitės gyvenimo

Autoįvykis UK vos nesugriovė lietuvaitės gyvenimo  0

Kinkakudži pagoda (Auksinė šventykla) Kiote. Japonija

Inesa Bosaitė: Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokytoja, kūrybinga menininkė ir NUOLATINĖ KELIAUTOJA  0

Pasaulio keliautojai Jurbarke pas Eugeniją jaučiasi lyg namuose

Pasaulio keliautojai Jurbarke pas Eugeniją jaučiasi lyg namuose  3

Mūsų partneriai