Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 5 d.

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

1921 m. Direktorių kaita. Švietimo ministro K. Bizausko raštas „Saulės“ draugijos Jurbarko skyriui: A. Giedraitis atlestas iš direktoriaus pareigų: jas eiti laikinai pavedama L. Gižinskui (LCVA).

1922 m. Traktieriai. „Lietuvos žiniose“ (1922-04-05, Nr. 32) rašoma, kad mieste yra 13 traktierių. Keli jų priklausą amerikiečiams.

1926 m. Skirsnemunė. Įvyko Lietuvos darbo federacijos Skirsnemunės skyriaus visuotinis susirinkimas. Pirmininkas K. Liogerpušas skaitė pranešimą apie Seimo darbą. Išrinkta revizijos komisija: Pranas Jankaitis, Antanas Šamanskis, Jonas Paškauskas. Penki nariai užsisakė „Darbininką“ („Darbininkas“, 1926-05-30, Nr. 21–22).

1933 m. Liaudies universitetas. Tos dienos laikraštyje atsakoma į ankstesnę korespondenciją – dr. J. Basanavičiaus liaudies universitetas Jurbarke nesąs miręs, pateikiama jo veiklos faktų. Taip pat informuojama apie jaunalietuvių chorą, vedamą mokyt. Šarkausko, ir šaulių moterų skyriaus suorganizuotus sanitarijos kursus. Juose dalyvauja per 50 klausytojų. Šaulių mokytojų skyriaus valdybą sudaro pirmininkė mokyt. A. Kviklienė, narės Vabalienė ir Butkienė („Lietuvos aidas“, 1933-04-05, Nr. 78).

1938 m. Nužudymas. Laikraštis informuoja, kaip 1937 m. per Velykas Mantvilių kaime girtas Jonas Kriščiukaitis nužudė Kleopą Laurynaitį. Pasirodo, šie Mikutavičių (ne Mantvilių) kaimo gyventojai varę naminę degtinę. Sugautas K. Laurynaitis išdavęs savo bendrą. Tas išdavimas ir buvo priežastis, kodėl J. Kriščiukaitis trenkęs į galvą K. Laurynaičiui taip, jog šis netrukus mirė. J. Kriščiukaitis nubaustas 8 m. sunkiųjų darbų kalėjimo („Lietuvos aidas“, 1938-04-05, Nr. 152).

1940 m. Dar vienas nužudymas. Apeliaciniai rūmai išsprendė prieš kurį laiką įvykdytos žmogžudystės bylą. Iš spaudos sužinome, kad į Jurbarką atsikraustęs su šeima Petras Jasilionis, 28 m. amžiaus vyriškis, ėmęs bendrauti su 13-mečiu Viktoru Tamašausku. Vyresnysis apsimesdavo aklas, o berniukas dėdavosi jo vedliu. Taip jie elgetaudavo. Kartą jiedu susipyko. Maudantis Nemune, prie žydų kapinių vyriškis trenkė V. Tamašauskui akmeniu į galvą ir paskandino. Kauno apygardos teismas, neturėdamas pakankamai įrodymų, P. Jasilionį išteisino. Tačiau Apeliaciniai rūmai pagal ekspertų duomenis jį nubaudė 10 metų sunkiųjų darbų kalėjimo („Lietuvos aidas“, 1940-04-06, Nr. 157).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Tiltas per Mituvą Jurbarke (Bliūdžiaus tiltas)

Senasis Jurbarkas gegužės 17-ąją: šventės, tragedija kelte ir pabėgęs liūtas  0

Gegužės 17 dienos laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite

Gegužės 17 dienos laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite  0

Sporto šventė Jurbarke 1928 m.

Senasis Jurbarkas ir Skirsnemunė gegužės 16-ąją: Pavasarininkų draugijos įkūrimas, ekskursija, spaudos kiosko statyba ir... liūtis  0

Pamatų duobės Vytauto Didžiojo paminklui Jurbarke šventinimas 1928 m.

Gegužės 15-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: Valstybės šventė, draugijų kūrimasis, ekskursijos ir kriminalai  0

Pelkinė puriena (Caltha palustris)

Trečiąją gegužės savaitę minima daugybė atmintinų datų: nuo Mildos šventės iki Žavėjimosi augalais dienos  0

Šv. Izidorius ir ariantis angelas

Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga  0

Muitinė Pašventyje prieš I pasaulinį karą

Gegužės 14-oji senajame Jurbarke, Pašventyje, Skirsnemunėje  0

Jurbarkiečių iškyla

Senasis Jurbarkas gegužės 13-ąją: transportas, burmistro alga ir paslaptingas oro baliono skrydis  0

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 10–12 d.

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 10–12 d.  0

Gegužės 10 dieną – naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite

Gegužės 10 dieną – naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite  0

Raseinių (dab. Dariaus ir Girėno) gatvė

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 9 d.  0

Ateitininkų šventė 1930 m. Kalba prof. Pr. Dovydaitis

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 8 d.  0

Jurbarko muitinė

Antrąją gegužės savaitę minėsime šias datas  0

Vokiečių bažnyčia Jurbarke

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 7 d.  0

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 6 d.

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 6 d.  0

Gegužės 3 dieną – naujas, išsamus ir atsinaujinęs „Mūsų laikas“

Gegužės 3 dieną – naujas, išsamus ir atsinaujinęs „Mūsų laikas“  0

Jurbarko valdžios gimnazija 1932 m.

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 5 d.  0

Gimnazijos šventė. Kalba direktorius M. Kviklys

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 3 d.  0

Šaulių šventė Jurbarke

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 2 d.  0

Jurbarkiečių piknikas

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 1 d.  0

Potvynis Jurbarke

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 30 d.  0

Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje minėsime daugybę atmintinų datų

Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje minėsime daugybę atmintinų datų  0

Jurbarko ligoninė

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 29 d.  0

„Pavasario“ draugijos šventė Jurbarke apie 1930 m. Kalba prof. P. Dovydaitis

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 27 d.  0

Mūsų partneriai