Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 15 d.

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1923 m. Išrišimas. Jurbarko progimnazijos kapelionas per tikybos pamoką aiškinęs V klasės mokiniams apie išpažintį. Mokinys V. B. paklausęs, ar gerai darą kunigai neduodami išrišimo žmogui, balsavusiam ne už krikščionis demokratus. Kapelionas atsakęs, kad ateityje nebūsiąs duodamas! („Lietuvos žinios“, 1923-06-05, Nr. 120).

1928 m. Metinis susirinkimas. Skirsnemunės parapijos salėje įvyko visų krikščioniškų organizacijų visuotinis metinis susirinkimas. Pirmininkavo kun. Ukinskas. Visos organizacijos pasisakė už kovą su girtavimu („Šaltinis“, 1928-05-05, Nr. 17).

1930 m. Tiltas. Laikraščio „Lietuvos aidas“ (1930-04-15, Nr. 87) straipsnyje „Per Nemuną ties Jurbarku ir Nerį ties Jonava statomi laikini tiltai“ rašoma apie būsimą Jurbarko–Kidulių tiltą per Nemuną: turėsiąs dvi angas. Viena būsianti 22 m pločio ir 5,5 m aukščio nuo vidutinio vasaros horizonto. Tiltas iki 1936 m. atiduodamas eksploatuoti S. Meklenburgui.  Papildomų duomenų apie tiltą po trijų dienų pateikia laikraštis „Mūsų rytojus“ (1930-04-18, Nr. 16): Jurbarko tiltas būsiąs 6 m pločio, juo būsią galima vežti iki 80 centnerių. Už važiavimą reikėsią mokėti kaip už keltą.

1932 m. Garlaivių tvarkaraštis. Spausdinamas garlaivių plaukiojimo tvarkaraštis. Vienas garlaivis iš Kauno išplaukia 6 val. į Smalininkus, du – 13.30 ir 15.30 val. – į Jurbarką. Iš Smalininkų į Jurbarką išplaukia 17 val. Iš Jurbarko į Kauną – 20.30, 21.30 ir 5.00 val. („Lietuvos aidas“, 1932-04-15, Nr. 84).

1934 m. Bažnytkaimis. Skirsnemunės miestelio gyventojai susirinkime nutarė prašyti vidaus reikalų ministrą, kad panaikintų Skirsnemunei miestelio pavadinimą (t. y. tam tikrą gyvenvietėms duodamą kategoriją) ir toliau vadintų bažnytkaimiu. Tada sumažėsią gyventojams mokesčiai („Mūsų rytojus“, 1934-04-24, Nr. 31).

1937 m. Namų ūkio kursai. Skelbiama, kad balandžio 20 d. prasidės ir iki liepos 20 truks Jurbarko žiemos žemės ūkio mokykloje namų ūkio kursai. Kasdien nuo 8 val. iki 17 val. teoriškai ir praktiškai būsią mokoma virti, kepti, skalbti, konservuoti, austi ir kt. Mokslas nemokamas („Ūkininko patarėjas“, 1937-04-15, Nr. 15). Tame pačiame „Ūkininko patarėjo“ numeryje išspausdintas straipsnelis „Menininkas – sodininkas ir bitininkas“. Jame rašoma, kad skulptorius Vincas Grybas įsiveisė sodą, kuriame auga apie 250 atmainų vaismedžių. Turįs kelis Dadano avilius su bitėmis.

1939 m. Nusikaltimai. Tą dieną Jurbarke įvykdyti du nusikaltimai. Naktį į 15 d. piktadariai mėgino padegti senąją sinagogą. Tą` pačią dieną, naktį, buvo apvogti Jurbarko gydytojas A. Antanaitis ir banko buhalteris Mykolaitis. Policija įtarė recidyvistą Juozą Jurkevičių. Padarius kratą, jo bute rasta daug daiktų, pavogtų anksčiau iš kan. J. Bikino ir Kidulių valsčiaus viršaičio Norkaičio namų. Pabėgusį Jurkevičių policija greitai surado ir perdavė teismui („Policija“, 1939-05-01, |Nr. 177).

1939 m. Tiltas. „Lietuvos aide“ (1939-04-19, Nr. 176) trumpai pranešama: patvinus Nemunui, nutraukta pontoninio tilto statyba.

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Tiltas per Mituvą Jurbarke (Bliūdžiaus tiltas)

Senasis Jurbarkas gegužės 17-ąją: šventės, tragedija kelte ir pabėgęs liūtas  0

Gegužės 17 dienos laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite

Gegužės 17 dienos laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite  0

Sporto šventė Jurbarke 1928 m.

Senasis Jurbarkas ir Skirsnemunė gegužės 16-ąją: Pavasarininkų draugijos įkūrimas, ekskursija, spaudos kiosko statyba ir... liūtis  0

Pamatų duobės Vytauto Didžiojo paminklui Jurbarke šventinimas 1928 m.

Gegužės 15-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: Valstybės šventė, draugijų kūrimasis, ekskursijos ir kriminalai  0

Pelkinė puriena (Caltha palustris)

Trečiąją gegužės savaitę minima daugybė atmintinų datų: nuo Mildos šventės iki Žavėjimosi augalais dienos  0

Šv. Izidorius ir ariantis angelas

Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga  0

Muitinė Pašventyje prieš I pasaulinį karą

Gegužės 14-oji senajame Jurbarke, Pašventyje, Skirsnemunėje  0

Jurbarkiečių iškyla

Senasis Jurbarkas gegužės 13-ąją: transportas, burmistro alga ir paslaptingas oro baliono skrydis  0

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 10–12 d.

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 10–12 d.  0

Gegužės 10 dieną – naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite

Gegužės 10 dieną – naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite  0

Raseinių (dab. Dariaus ir Girėno) gatvė

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 9 d.  0

Ateitininkų šventė 1930 m. Kalba prof. Pr. Dovydaitis

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 8 d.  0

Jurbarko muitinė

Antrąją gegužės savaitę minėsime šias datas  0

Vokiečių bažnyčia Jurbarke

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 7 d.  0

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 6 d.

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 6 d.  0

Gegužės 3 dieną – naujas, išsamus ir atsinaujinęs „Mūsų laikas“

Gegužės 3 dieną – naujas, išsamus ir atsinaujinęs „Mūsų laikas“  0

Jurbarko valdžios gimnazija 1932 m.

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 5 d.  0

Gimnazijos šventė. Kalba direktorius M. Kviklys

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 3 d.  0

Šaulių šventė Jurbarke

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 2 d.  0

Jurbarkiečių piknikas

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 1 d.  0

Potvynis Jurbarke

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 30 d.  0

Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje minėsime daugybę atmintinų datų

Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje minėsime daugybę atmintinų datų  0

Jurbarko ligoninė

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 29 d.  0

„Pavasario“ draugijos šventė Jurbarke apie 1930 m. Kalba prof. P. Dovydaitis

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 27 d.  0

Mūsų partneriai