Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 27 d.

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1925 m. Šeimos drama. Dėl šeimos dramos nusižudė Jurbarko policijos nuovados raštininkas Petras Lukaškovas. Atvykę gydytojai M. Barcevičius ir T. Goldbergas negalėjo išgelbėti („Lietuva“, 1925-05-07, Nr. 101).

1938 m. Agronomas. Publikuojami agronomų, iš kurių ūkininkai gali užsisakyti cukrinių runkelių sėklų, adresai. Jurbarke toks adresas: Baltaragis Balys, Jurbarkas, Jurbarko raj. Agronomas („Ūkininko patarėjas“, 1928, Nr. 4).

1930 m. Pavasarininkai Skirsnemunėje surengė naujokų išleistuves. Kun. Vaclovas Povilaitis atlaikė votyvą ir pasakė pamokslą. Po pamaldų su vėliavomis. Lydimi orkestro žygiavo į Mockevičiaus sodą, kur gražiai linksminosi. Pavakarėje nuėjo pas pavasarininką Tamošaitį vakarienės („Rytas“, 1930-05-06, Nr. 101).

1935 m. Kursai. „Jaunosios Lietuvos“ Jurbarko skyriaus vadovybė balandžio 26 ir 27 dienomis surengė sporto instruktoriams kursus, kuriuose dalyvavo 30 klausytojų iš jų 16 pradinių mokyklų mokytojų. Kursuose dėstė jaunalietuvių rajono sporto vadas mokytojas J. Liutkus, rajono mergaičių sporto vadė mokytoja St. Bagdanskaitė, lengvąją atletiką dėstė Kriščiukaitis, o raitelių sportą – ats. j. ltn. J. Kebleris („Lietuvos aidas“, 1935-05-06, Nr. 103).

1936 m. Teismo bylos. Laikraštyje informuojama, kad Jurbarke vyksta Kauno apygardos teismo sesija. Nors bylos įdomios, bet smalsuolių į posėdžius neįleidžia („Lietuvos aidas“, 1936-04-27, Nr. 192). Vis dėlto, kai kurios teismo išnagrinėtos bylos buvo paminėtos spaudoje.

  • Kauno apygardos teismas Lazdauską, užmušusį miškelyje ūkininką Šlėgaitį, nuteisė 15 metų kalėti („Lietuvos aidas“, 1936-04-27, Nr. 192).
  • Kauno apygardos teismas išvažiuojamojoje sesijoje Jurbarke nagrinėjo buvusių viršaičių Juozo Sabaliausko ir Ant. Vabalo bylą dėl 1925 m. įvykdyto 7000 Lt pasisavinimo pieninės lėšų. Teismo pirmininkas buvo Maliukevičius, teisėjai – Leonas ir Korzonas. Kaltinamuosius gynė advokatas J. Naujokas (Sabaliauską) ir Z. Toliušis (Vabalą). Kaltino prokuroro padėjėjas Kaminskas. Byloje kaip ekspertai dalyvavo Kredito inspekcijos atstovas Vodopalas ir Lietuvos banko buhalteris Mykolaitis. Byla labai domėjosi Jurbarko visuomenė. Abu teisiamieji buvo išteisinti (1936-04-28, Nr. 96).
Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė  0

Naujosios valdžios surengta demonstracija Jurbarke 1940 m. birželio 29 d.

Birželio 15-oji senajame Jurbarke: nuo incidentų su vokiečiais 1919-aisiais iki šalies okupacijos 1940-aisiais  2

Girdžių pavasarininkų ekskursija Vytėnuose 1937 m. liepos 11 d.

Birželio 14-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: pasirengimas dainų šventei, pensijos knygnešiams ir kun . A. Petraičio sugrįžimas  0

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Tilto per Mituvą statyba 1931 m.

Birželio 12 ir 13 d. senojo Jurbarko naujienos: krepšinio rungtynės, skautų veikla, nužudymas ir žaibo smūgis  0

Jurbarko vaizdas iš gaisrinės bokšto

Senasis Jurbarkas ir jo apylinkės birželio 11 d.: niokojanti audra, nubaustas girininkas, chuliganų darbai ir apdovanojimai  0

Procesija Klišių (dab. Vytauto Didžiojo) gatvėje

Birželio 10-oji senajame Jurbarke: pasikėsinimas į eigulį, arkivyskupo vizitas, Seimo rinkimai ir šventės  0

Žydas prekiautojas Jurbarke

Birželio 8 ir 9 d. senojo Jurbarko žinios: gaisras ant tilto, iškabos, šventės ir misijos Skirsnemunėje  0

Klojamas grindinys Vokiečių gatvėje (dab. K. Donelaičio)

Senasis Jurbarkas birželio 7 d.: sporto šventė, šeimos drama, motociklo avarija ir kitos naujienos  0

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Vydūnas su Jurbarko gimnazijos mokiniais ir mokytojais 1934 m.

Birželio 6 d. senojo Jurbarko krašto naujienos: garlaiviai, Vydūno paskaita, gatvės, keliai ir šventės  0

Jurbarko progimnazijos mokytojai 1919 m.

Birželio 5-oji senajame Jurbarke: pavydo drama, rinkimai, gaisras ir aviacijos šventė  0

Jurbarko turgus

Birželio 4-oji senajame Jurbarko krašte: pinigai, skautų stovykla, chuliganų darbai ir pašventinta vėliava  0

Aktyvios Jurbarko moterys

Birželio 3-osios senojo Jurbarko naujienos: nelaimės Nemune, pradinukų šventė, nugyventas ūkis ir artėjantys rinkimai  0

Jurbarko prieplauka

Senasis Jurbarkas birželio 2 d.: netaktiški mokytojai, trūkumas urėdijoje, arklių lenktynės ir pašalpos bažnyčioms  0

Vokiečių gatvė (dab. K. Donelaičio) Jurbarke prieš I pasaulinį karą

Birželio 1-oji senajame Jurbarke: apie garlaivius, kunigų, mokytojų ir valdininkų pasikeitimus ir... mielių kontrabandą  0

Spektaklis „Faraono laidotuvės“ Jurbarko gimnazijos šventėje

Senojo Jurbarko krašto naujienos gegužės 31-ąją: turgaus kainos, audra, „Faraono laidotuvės“ ir pirmasis „Mūsų parapijos“ numeris  0

Gegužės 31-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Gegužės 31-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarko turgus

Gegužės 30-sios senojo Jurbarko krašto naujienos: egzaminai, brakonierius, konkursas ir restoranas Skirsnemunėje  0

Provincijos vairuotojai Kauno užmiesčio autobusų stotyje

Gegužės 29-oji senajame Jurbarke: apelsinų kontrabanda, rinkimai, atlaidai ir gaisras  0

Bažnytinė procesija Klišių gatvėje Jurbarke

Gegužės 28-oji senajame Jurbarke: geležinkelis, šventės, aršus darbininkas ir orų išdaigos  0

Pagrindinė Jurbarko gatvė I-ojo pasaulinio karo metais

Gegužės 27-osios senojo Jurbarko naujienos: dvarų dalijimas, vagystės, kiaulių supirkimas ir Valstybės teatro gastrolės  0

Šaulių šventė Jurbarke

Senasis Jurbarkas gegužės 26 d.: audra, netektis ir šventės  0

R. Kvinto skulptūra „Mama!..“, skirta dingusiems be žinios vaikams atminti

Gegužės 25-oji – Tarptautinė dingusių be žinios vaikų diena  0

Mūsų partneriai