Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 26 d.

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1926 m. Mitingas. Jurbarko kino salėje įvyko Valstiečių liaudininkų sąjungos mitingas. Pranešimą padarė Seimo atstovas Z. Toliušis („Lietuvos žinios“, 1926-05-08, Nr. 105). Bene apie tą patį (o gal tik tą pačią dieną įvykusį kitą susirinkimą) rašoma ankstesniame laikraščio numeryje (1926-05-06, Nr. 103). Prasidėjus Z. Toliušio paskaitai, klerikalas J. Sabaliauskas ir mokytojų seminarijos I kurso mokinys A. Jasinskas bei P. Žiaugas su trimis davatkomis (paminėta Engelaitienė) pradėję triukšmauti iš salės buvę išmesti. Tada policijos viršininkas pareikalavo susirinkimą uždaryti.

1928 m. Egzaminai. Ministro įsakymu Nr. 112 Švietimo ministerijos atstovu baigiamuosiuose egzaminuose Jurbarko „Saulės“ ir žydų gimnazijoms skiriamas Tauragės aukštesniosios komercijos mokyklos direktorius Juozas Avižonis su teise atskiriems egzaminams pasivaduoti tos pačios mokyklos mokytoju Štuopiu Jurgiu („Švietimo darbas“, 1928, Nr. 4).

1930 m. Nauji plentai. Pranešama, kad netrukus, be kitų, pradės tiesti Jurbarko–Smalininkų plento 1,77 km ruožą („Mūsų laikraštis“, 1930-04-26, Nr. 17).

1932 m. Paslaptinga žmogžudystė. Nemuno lankoje rastas Jurbarko advokato J. Adomaičio lavonas su nužudymo žymėmis: advokatas buvęs nušautas dviem revolverio šūviais į galvą ir krūtinę. Balandžio 29 d. jis buvo laidojamas. Kadangi J. Adomaitis nepraktikavo jokios religijos, buvo laisvamanis, tai susirinkusi apie 2000 tikinčiųjų minia neleido nešti karsto per katalikų kapinių vartus, o evangelikai pareikalavę 60 Lt. Policijai nepavyko perkalbėti minios. Tad karstą kėlė per tvorą ties vadinamosiomis „siratkapinėmis“ („Lietuvos žinios“, 1932-04-29, Nr. 97; „Mūsų laikraštis“, 1932-05-07, Nr. 18; „Lietuvos žinios“, 1932-05-03, Nr. 100; „Mūsų laikraštis“, 1932-05-14, Nr. 19). Birželio pabaigoje „Lietuvos žiniose“ (1932-06-27, Nr. 144) rašyta, kad nužudyto advokato Adomaičio žmona sumokėjusi 1000 Lt iš Karaliaučiaus pakviestai burtininkei, žadėjusiai išaiškinti žmogžudystę. Liepos mėn. „Lietuvos žiniose“ (1932-07-14, Nr. 158) svarstytos Adomaičio nužudymo versijos. Viena: buvęs veiklus komunistas, bet jo ryšys su komunistais labai abejotinas. Antra: nešiojęs diržą su auksiniais caro rubliais. Nužudymą tiria kriminalinės policijos valdininkai, prižiūrimi Raseinių apskrities viceprokuroro Buroko. Atrodo, kad nepaisant burtininkės ir policijos pastangų nusikaltimas taip ir liko neišaiškintas.

1934 m. Šaulių namai. Rašoma, kad Jurbarko šauliai susirūpino savo namų statyba. Sudaryta veikli komisija. Gautas sklypas namui statyti laikinai išnuomotas. Būryje steigiasi dragūnų (raitųjų šaulių) komanda („Trimitas“, 1934-04-26, Nr. 17).

1936 m. Jaunalietuvių veikla. Žurnale informacija apie Bandzinų jaunalietuvių veiklą šiais metais. Jie surengė tris viešus vakarus: du Bandzinuose ir vieną Meškininkuose. Pastarasis įvyko Velykų antrąją dieną. Skyrius turi įsigijęs išardomą sceną, kainavusią 85 Lt. Vasarą ketinama įsigyti vėliavą. Skyriui vadovauja pradinės mokyklos mokytojas J. Reičiūnas („Jaunoji karta“, 1936-04-26, Nr. 17).

1936 m. Čiurlionio minėjimas. Jurbarko gimnazija su kitomis miesto organizacijomis „Saulės“ draugijos salėje paminėjo M. K. Čiurlionio mirties sukaktį. Įžanginį žodį pasakė direktorius B. Liesis. Skulptorius V. Grybas, dailininkas mokytojas M. Bulaka ir muzikos mokytojas A. Šarkauskas apibūdino jį kaip menininką ir žmogų. Epidiaskopu parodytos paveikslų reprodukcijos. Gimnazijos choras padainavo kelias jo dainas („Lietuvos aidas“, 1936-04-30, Nr. 198).

1937 m. Žinutės iš Jurbarko. Laikraštyje keturios žinutės iš Jurbarko. Mieste griaunamos lūšnos. Būsianti mokinių sporto šventė. Pavyzdingai tvarkomas keltas per Nemuną: pigesnis kėlimas – vieno žmogaus perkėlimas kainuojąs vos 10 ct (buvo 15). Plintąs kankliavimas ir skudučiavimas („Vakarai“, 1937-04-26, Nr. 92).

1938 m. Skirsnemunės kreidos klodai tinkami cementui gaminti („Lietuvos aidas“, 1938-04-26, Nr. 182).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė  0

Naujosios valdžios surengta demonstracija Jurbarke 1940 m. birželio 29 d.

Birželio 15-oji senajame Jurbarke: nuo incidentų su vokiečiais 1919-aisiais iki šalies okupacijos 1940-aisiais  2

Girdžių pavasarininkų ekskursija Vytėnuose 1937 m. liepos 11 d.

Birželio 14-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: pasirengimas dainų šventei, pensijos knygnešiams ir kun . A. Petraičio sugrįžimas  0

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Tilto per Mituvą statyba 1931 m.

Birželio 12 ir 13 d. senojo Jurbarko naujienos: krepšinio rungtynės, skautų veikla, nužudymas ir žaibo smūgis  0

Jurbarko vaizdas iš gaisrinės bokšto

Senasis Jurbarkas ir jo apylinkės birželio 11 d.: niokojanti audra, nubaustas girininkas, chuliganų darbai ir apdovanojimai  0

Procesija Klišių (dab. Vytauto Didžiojo) gatvėje

Birželio 10-oji senajame Jurbarke: pasikėsinimas į eigulį, arkivyskupo vizitas, Seimo rinkimai ir šventės  0

Žydas prekiautojas Jurbarke

Birželio 8 ir 9 d. senojo Jurbarko žinios: gaisras ant tilto, iškabos, šventės ir misijos Skirsnemunėje  0

Klojamas grindinys Vokiečių gatvėje (dab. K. Donelaičio)

Senasis Jurbarkas birželio 7 d.: sporto šventė, šeimos drama, motociklo avarija ir kitos naujienos  0

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Vydūnas su Jurbarko gimnazijos mokiniais ir mokytojais 1934 m.

Birželio 6 d. senojo Jurbarko krašto naujienos: garlaiviai, Vydūno paskaita, gatvės, keliai ir šventės  0

Jurbarko progimnazijos mokytojai 1919 m.

Birželio 5-oji senajame Jurbarke: pavydo drama, rinkimai, gaisras ir aviacijos šventė  0

Jurbarko turgus

Birželio 4-oji senajame Jurbarko krašte: pinigai, skautų stovykla, chuliganų darbai ir pašventinta vėliava  0

Aktyvios Jurbarko moterys

Birželio 3-osios senojo Jurbarko naujienos: nelaimės Nemune, pradinukų šventė, nugyventas ūkis ir artėjantys rinkimai  0

Jurbarko prieplauka

Senasis Jurbarkas birželio 2 d.: netaktiški mokytojai, trūkumas urėdijoje, arklių lenktynės ir pašalpos bažnyčioms  0

Vokiečių gatvė (dab. K. Donelaičio) Jurbarke prieš I pasaulinį karą

Birželio 1-oji senajame Jurbarke: apie garlaivius, kunigų, mokytojų ir valdininkų pasikeitimus ir... mielių kontrabandą  0

Spektaklis „Faraono laidotuvės“ Jurbarko gimnazijos šventėje

Senojo Jurbarko krašto naujienos gegužės 31-ąją: turgaus kainos, audra, „Faraono laidotuvės“ ir pirmasis „Mūsų parapijos“ numeris  0

Gegužės 31-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Gegužės 31-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarko turgus

Gegužės 30-sios senojo Jurbarko krašto naujienos: egzaminai, brakonierius, konkursas ir restoranas Skirsnemunėje  0

Provincijos vairuotojai Kauno užmiesčio autobusų stotyje

Gegužės 29-oji senajame Jurbarke: apelsinų kontrabanda, rinkimai, atlaidai ir gaisras  0

Bažnytinė procesija Klišių gatvėje Jurbarke

Gegužės 28-oji senajame Jurbarke: geležinkelis, šventės, aršus darbininkas ir orų išdaigos  0

Pagrindinė Jurbarko gatvė I-ojo pasaulinio karo metais

Gegužės 27-osios senojo Jurbarko naujienos: dvarų dalijimas, vagystės, kiaulių supirkimas ir Valstybės teatro gastrolės  0

Šaulių šventė Jurbarke

Senasis Jurbarkas gegužės 26 d.: audra, netektis ir šventės  0

R. Kvinto skulptūra „Mama!..“, skirta dingusiems be žinios vaikams atminti

Gegužės 25-oji – Tarptautinė dingusių be žinios vaikų diena  0

Mūsų partneriai