Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 24 d.

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

1919 m. Kursai. Kaune vyko II liaudies mokytojų konferencija, kurioje nuspręsta nuo birželio 10 iki rugsėjo 10 d. surengti Jurbarko, Raseinių, Tauragės, Skaudvilės ir Šakių apskričių mokytojams kursus („Lietuvos mokytojas“, 1919, 1 sąs.).

1923 m. Sąžiningas keltininkas. Laikraštyje rašoma, kad draugijai „irklas“ priklausančio kelto keltininkai sąžiningi: vienas jų, radęs milicininko pamestą piniginę, ją grąžinęs savininkui („Lietuva“, 1923-04-23, Nr. 90).

1924 m. Mirė Jurbarko klebonas Jonas Juozapaitis.

1930 m. Skirsnemunės šauliai. Žurnale išspausdinta Skirsnemunės šaulių būrio istorija ir dabartinės veiklos apžvalga. Įkurtas 1919 m. Jis davė nepriklausomybės karų ir Klaipėdos krašto vadavimo dalyvių. Paskui veikla apmirė. Vėl atgijo 1927 m., kai ėmė vadovauti mokyt. B. Butkus. Dabar paskirtas energingas vadas Mikalkevičius Danys, pašto viršininkas. Valdybon išrinkti mokyt. Butkus, mokyt. Juozas Galbuogis ir Vytas Mozūraitis. Kas sekmadienį vyksta 2–3 val. rikiuotės pamokos. Ketinama steigti moterų šaulių būrį ir gerą orkestrą („Trimitas“, 1930-04-24, Nr. 17).

1932 m. Kursai. Jurbarke vyko „Jaunosios Lietuvos“ Jurbarko rajono ideologiniai ir organizaciniai kursai. Juos atidarė rajono vadas B. Butkus. Paskaitas skaitė: dir. M. Kviklys – „Vado asmenybė ir savumai“, mokyt. J. Kasiulaitis – „Sportas ir jaunimas“, centro valdybos narys Dalinkevičius – Jaunalietuvių ideologija ir santykiai su visuomene“, mokyt. Babilius – „Tėvynės meilė“, rajono vado padėjėjas J. Stankūnas – „Kaip tvarkyti skyriaus raštinę“ („Jaunoji karta“, 1932-05-15, Nr. 9).

1934 m. Sugauti vagiliai. Policininko Paulausko ir seniūno S. Gadliausko pastangomis pavyko išsiaiškinti ir sulaikyti vagis, prieš kelias dienas vienam ūkininkui išnešusius iš klėties visus javus ir apvogusius dar kelis ūkininkus („Mūsų rytojus“, 1934-04-24, Nr. 31).

1936 m. Žinutės iš Jurbarko. Laikraštyje spausdinamos trys trumpos žinutės. Vienoje jų, pavadintoje „Vagia medelius“, pranešama, kad iš pil. Pušinsko jauno sodo šiomis dienomis pavogta 13 vaismedžių. Antroji, „Blogas šaligatvis“, nurodo, kad prie katalikų bažnyčios sklypo esą apie 100 m blogo supuvusio medinio šaligatvio. Trečioji žinutė vadinasi „Griaus daug lūšnų“ („Mūsų rytojus“, 1936-04-24, Nr. 32).

1937 m. Pasilinksminimas. Jurbarko gimnazijoje surengtas pasilinksminimas. Suvaidintas E. Tamošaitytės (būsimos literatūros profesorės E. Červinskienės) veikalėlis iš mokinių gyvenimo. Informacijoje rašoma ir apie mokinių būrelį, globojamą mokytojo J. Baltūsio: rengiami susirinkimai (datos nenurodomos), skaitomi referatai ir nagrinėjami įdomesni matematikos dalykai („Ateitis“, 1937, Nr. 5–6).

1938 m. Skirsnemunės angelaičiai savo susirinkime suvaidino „Velykų džiaugsmą“ („Mūsų parapija“, 1938-06-26, Nr. 7).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Tiltas per Mituvą Jurbarke (Bliūdžiaus tiltas)

Senasis Jurbarkas gegužės 17-ąją: šventės, tragedija kelte ir pabėgęs liūtas  0

Gegužės 17 dienos laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite

Gegužės 17 dienos laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite  0

Sporto šventė Jurbarke 1928 m.

Senasis Jurbarkas ir Skirsnemunė gegužės 16-ąją: Pavasarininkų draugijos įkūrimas, ekskursija, spaudos kiosko statyba ir... liūtis  0

Pamatų duobės Vytauto Didžiojo paminklui Jurbarke šventinimas 1928 m.

Gegužės 15-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: Valstybės šventė, draugijų kūrimasis, ekskursijos ir kriminalai  0

Pelkinė puriena (Caltha palustris)

Trečiąją gegužės savaitę minima daugybė atmintinų datų: nuo Mildos šventės iki Žavėjimosi augalais dienos  0

Šv. Izidorius ir ariantis angelas

Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga  0

Muitinė Pašventyje prieš I pasaulinį karą

Gegužės 14-oji senajame Jurbarke, Pašventyje, Skirsnemunėje  0

Jurbarkiečių iškyla

Senasis Jurbarkas gegužės 13-ąją: transportas, burmistro alga ir paslaptingas oro baliono skrydis  0

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 10–12 d.

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 10–12 d.  0

Gegužės 10 dieną – naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite

Gegužės 10 dieną – naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite  0

Raseinių (dab. Dariaus ir Girėno) gatvė

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 9 d.  0

Ateitininkų šventė 1930 m. Kalba prof. Pr. Dovydaitis

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 8 d.  0

Jurbarko muitinė

Antrąją gegužės savaitę minėsime šias datas  0

Vokiečių bažnyčia Jurbarke

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 7 d.  0

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 6 d.

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 6 d.  0

Gegužės 3 dieną – naujas, išsamus ir atsinaujinęs „Mūsų laikas“

Gegužės 3 dieną – naujas, išsamus ir atsinaujinęs „Mūsų laikas“  0

Jurbarko valdžios gimnazija 1932 m.

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 5 d.  0

Gimnazijos šventė. Kalba direktorius M. Kviklys

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 3 d.  0

Šaulių šventė Jurbarke

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 2 d.  0

Jurbarkiečių piknikas

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 1 d.  0

Potvynis Jurbarke

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 30 d.  0

Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje minėsime daugybę atmintinų datų

Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje minėsime daugybę atmintinų datų  0

Jurbarko ligoninė

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 29 d.  0

„Pavasario“ draugijos šventė Jurbarke apie 1930 m. Kalba prof. P. Dovydaitis

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 27 d.  0

Mūsų partneriai