Kalendorius

Pagrindinė Jurbarko gatvė I-ojo pasaulinio karo metais

Gegužės 27-osios senojo Jurbarko naujienos: dvarų dalijimas, vagystės, kiaulių supirkimas ir Valstybės teatro gastrolės  0

2024.05.27 09:03
  1923 m. Dalijami dvarai. Informacija apie dalijamus dvarus, tarp jų ir „instaliacinis Skirsnemunės dvaras“ („Darbininkas“, 1923-05-27, Nr. 21).
Šaulių šventė Jurbarke

Senasis Jurbarkas gegužės 26 d.: audra, netektis ir šventės  0

2024.05.26 10:15
  1935 m. Kariuomenės ir visuomenės diena. Po pamaldų visuomenė susirinko „Saulės“ draugijos salėje į renginį, skirtą kariuomenės susiartinimo su visuomene dienai. Išklausę kalbų, renginio dalyviai ėjo į Bišpilio piliakalnį. Eisenoje dalyvavo savanoriai, atsargos kariai (tarp jų – atskiras uniformuotų žydų būrys), šauliai, visuomenės organizacijos...
R. Kvinto skulptūra „Mama!..“, skirta dingusiems be žinios vaikams atminti

Gegužės 25-oji – Tarptautinė dingusių be žinios vaikų diena  0

2024.05.25 10:54
  Kasmet gegužės 25 d. pasaulyje minima Tarptautinė dingusių be žinios vaikų diena, kai ne tik prisimenami dingę vaikai, bet ir šeimos, patyrusios siaubingą vaiko netektį. Dingusių žmonių paramos centras, daugiau nei 25 metus teikiantis pagalbą dingusių vaikų artimiesiems, atkreipia visuomenės dėmesį, jog vaikų dingimas yra reali, dinamiška, didel...
Jurbarkas iš bažnyčios bokšto. Apie 1930 m.

Gegužės 25-oji senajame Jurbarke: varžybos, šventės, gaisras, keltas ir tiltas  0

2024.05.25 09:55
  1922 m. „Aušros“ fondas. „Saulės“ progimnazijos mokiniai Jurbarke įkūrę „Aušros“ fondą. Pedagogai klerikalai išsigandę, nes maną jog tai „aušrininkų“ kuopa. Šiemet kažkas išdaužęs progimnazijos langus, bet nusikaltėlių nerandą („Lietuvos žinios“, 1922-05-25).
Pradžios mokyklos išleistuvės 1927 m. Antras iš kairės sėdi klebonas J. Bikinas

Gegužės 24-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: apie kunigus, mokytojus, rinkimus ir... geležinkelį  0

2024.05.24 08:19
  1924 m. Klebonas. Jurbarko klebonu vietoj mirusio Jono Juozapaičio (m. 1924 m. balandžio 24 d.) paskiriamas Juozas Bikinas („Ganytojas“, 1924, Nr. 5).
Gegužės 24-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Gegužės 24-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

2024.05.23 15:15
  Nors šiandien lauke debesuota, vasariška šiluma nepalieka mūsų. Nepaliksime ir mes jūsų, mieli skaitytojai, be krašto naujienų.
Arkivyskupo sutiktuvės Jurbarke

Gegužės 23-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: arkivyskupo apsilankymas, šaulių įventė ir krepšinio rungtynės  0

2024.05.23 08:38
  1927 m. Arkivyskupo vizitas. Iš Skirsnemunės atvyko arkivyskupas Skvireckas, lydimas kunigų ir raitelių. Miesto vidury jo garbei pastatyti vartai, prie kurių buvo iškilmingai sutiktas su duona ir druska. Per iškilmingus pietus jį sveikino klebonas kun. J. Bikinas ir Sudargo klebonas. Kitą dieną 16 val. arkivyskupas išvyko į Girdžius („Šaltinis“,...
Tarptautinė biologinės įvairovės diena

Tarptautinė biologinės įvairovės diena  0

2024.05.22 15:03
  Gegužės 22-ąją minima Tarptautinė biologinės įvairovės diena.   
Jurbarkiškių pramogos Mituvoje

Gegužės 22-oji senajame Jurbarke ir šalia jo: paštas, teatras, šautuvai kariuomenei ir pinigų dirbimo fabrikėlis  0

2024.05.22 09:54
  1919 m. Iš Susisiekimo ministerijos darbų ir būties. Jurbarke atidarytas pašto skyrius. Paštas vežiojamas garlaiviu Kaunas–Jurbarkas ruožu tirs kartus per savaitę. Plaukioja garlaiviai „Aušra“ ir „Gediminas“: iš ryto 10 val. – į Jurbarką, o 5 val. ryto – iš Jurbarko („Lietuva“, 1919-05-22, Nr. 108).
Gegužės 21-oji – Pasaulinė kultūrų puoselėjimo ir Lietuvos tautinių bendrijų diena

Gegužės 21-oji – Pasaulinė kultūrų puoselėjimo ir Lietuvos tautinių bendrijų diena  0

2024.05.21 13:05
Gegužės 21-oji UNESCO sprendimu paskelbta Pasauline kultūrų puoselėjimo diena, o Lietuvos Respublikos Seimas tą dieną paskelbė Lietuvos tautinių bendrijų diena.
Jurbarko ligoninė apie 1938 m.

Senasis Jurbarko kraštas gegužės 21-ąją: arkivyskupo vizitas, tragiška vaiko žūtis ir gražiai tvarkoma ligoninė  0

2024.05.21 08:29
  1927 m. Arkivyskupo lankymas. Kauno arkivyskupo kelionės po Jurbarko valsčiaus parapijas ir bažnyčias grafikas: gegužės 21 d. garlaiviu – į Skirsnemunę, 23 d. rytą – į Jurbarką, 24 d. vakare – į Girdžius, 25 d. vakare – į Eržvilką („Tiesos kelias“, 1927, Nr. 5).
Jurbarkas I pasaulinio karo metais

Senasis Jurbarkas gegužės 20-ąją: Valstybės teatro gastrolės, prancūzų kalbos konkursai ir ne tik  0

2024.05.20 09:05
  1923 m. Prašymas. Išspausdinamas laikraštyje Jono Sabaliausko iš Geišių kaimo (Jurbarko valsčius) 1922 m. lapkričio 30 d. rašytas prašymas Raseinių apskrities žemės tvarkytojui dėl žemės paskyrimo („Darbininkas“, 1923-05-20, Nr. 20). Šią publikaciją galėtume laikyti pavyzdžiu, kaip reikia rašyti prašymus kitiems suinteresuotiems gauti žemės iš p...
Evangelikų bažnyčia Jurbarke

Gegužės 19-oji senajame Jurbarke: rinkimai, susirinkimai, nesantaika tarp evangelikų ir piratų istorija  0

2024.05.19 10:30
  1923 m. Medžių sodinimo šventė. Laikraštyje informuojama, kad Jurbarko progimnazijos ir pradinių mokyklų mokiniai aktyviai dalyvavę medžių sodinimo šventėje. Išretėjusiame parke pasodinta daug medžių. Vidury „rato“ pasodintą ąžuolą naktį kažkas nulaužė. Jo vietoj atsodintas dar gražesnis ąžuoliukas, rastas šile. Dabar naktimis jis saugomas („Lie...
Vasilčikovo dvaro griuvėsiai

Gegužės 18-osios senojo Jurbarko naujienos: apie miesto tvarkymą, susižeidusį knygnešį ir nubaustą tvirkintoją  0

2024.05.18 12:29
  1931 m. Nelaimingas atsitikimas. Žirniškių kaimo ūkininkas Jonas Kasparaitis, skaldydamas paraku akmenis, susižeidė ranką. J. Kasparaitis caro laikais buvo knygnešys, jį rusų pasieniečiai buvo peršovę. Keturi  mėnesius buvo kalinamas Tauragėje. Čia, dirbdamas sunkius darbus, susilaužė koją („Trimitas“, 1931-05-23, Nr. 22).
Tiltas per Mituvą Jurbarke (Bliūdžiaus tiltas)

Senasis Jurbarkas gegužės 17-ąją: šventės, tragedija kelte ir pabėgęs liūtas  0

2024.05.17 08:49
  1928 m. Sukaktis. Jurbarko Lietuvos Katalikių moterų skyrius minėjo 10 metų nuo skyriaus įkūrimo sukaktį. 10 val. klebonas kun. J. Bikinas atlaikė mišias, 14 val. buvo kuklūs pietūs. Po pietų įvyko iškilmingas susirinkimas, kurį pradėjo pirmininkė M. Borutaitė. Į prezidiumą pakviečiami kun. J. Bikinas, J. Krenciūtė, Balčytienė, Mataitytė ir Tamo...
Gegužės 17 dienos laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite

Gegužės 17 dienos laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite  0

2024.05.16 15:20
Dar viena savaitė eina į pabaigą. Ši savaitė mus lepino šiltais orais, tad norime ir Jus, mieli mūsų skaitytojai, palepinti įdomiomis temomis, kurias rasite naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje.
Sporto šventė Jurbarke 1928 m.

Senasis Jurbarkas ir Skirsnemunė gegužės 16-ąją: Pavasarininkų draugijos įkūrimas, ekskursija, spaudos kiosko statyba ir... liūtis  0

2024.05.16 08:48
  1927 m. Pavasarininkai. Mokyt. J. Čelkio ir kun. Pr. Bikino iniciatyva neseniai Kalnėnų ir Smukučių kaimuose įsteigta „Pavasario“ kuopa, pavadinta Vytauto vardu.Jos valdyba: pirmininkas J. Tamošaitis, vicepirmininkas J. Čelkys, sekretorė St. Vaičaitytė, iždininkas Rok. Babilius, ir knygininkė Marc. Sarockaitė. („Šaltinis“, 1927-06-09, Nr. 24).
Pamatų duobės Vytauto Didžiojo paminklui Jurbarke šventinimas 1928 m.

Gegužės 15-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: Valstybės šventė, draugijų kūrimasis, ekskursijos ir kriminalai  0

2024.05.15 14:21
  1920 m. Steigiamasis Seimas. Kaune iškilmingai atidaromas Lietuvos Steigiamasis Seimas. Jame dalyvauja ir buvusi Jurbarko progimnazijos direktorė Salomėja Stakauskaitė, išrinkta su Krikščionių demokratų bloko sąrašu.
Pelkinė puriena (Caltha palustris)

Trečiąją gegužės savaitę minima daugybė atmintinų datų: nuo Mildos šventės iki Žavėjimosi augalais dienos  0

2024.05.15 13:00
  Pamiršę speiguotą vasarį, žieduotą ir saulėtą gegužės 13-ąją puikiai galime švęsti meilės, piršlybų ir giminės tęstinumo dievaitės Mildos šventę. Pasak mitologų, Mildos garbintojus ir žiniuonis, žolelėmis ar užkalbėjimais gydžiusius meilės negalias, žmonės vadino mildauninkais. Taip vadinti ir tie, kurie mokėjo apmalšinti arba sužadinti meilės a...
Šv. Izidorius ir ariantis angelas

Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga  0

2024.05.15 09:26
  Gegužės 15-ąją nuo senovės lietuviai pabaigdavo sėjos darbus, o lauko pakraščiuose ant kuolo pamaudavo raguočio kaukolę. Tikėta, kad taip laukai bus apsaugoti nuo nelaimių.
Muitinė Pašventyje prieš I pasaulinį karą

Gegužės 14-oji senajame Jurbarke, Pašventyje, Skirsnemunėje  0

2024.05.14 09:51
  1922 m. Paskaita. Jurbarke, šventoriuje, po pamaldų daktaras Juozas Eretas, vienas iš Blaivybės draugijos veikėjų, skaitė paskaitą apie degtinės žalą, o 18 val. „Saulės“ salėje – paskaitą apie Dantę („Lietuvos žinios“, 1922-06-03, Nr. 78).
Jurbarkiečių iškyla

Senasis Jurbarkas gegužės 13-ąją: transportas, burmistro alga ir paslaptingas oro baliono skrydis  0

2024.05.13 10:21
  1924 m. Geležinkelis. Straipsnyje apie reikalingas Lietuvai geležinkelio linijas užsimenama, kiek galėtų kainuoti geležinkelio Šakiai–Jurbarkas– Tauragė nutiesimas („Rytas“,1924-05-13, Nr. 108).
Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 10–12 d.

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 10–12 d.  0

2024.05.11 08:10
  Gegužės 10 d. 1920 m. Seimo narė. Jurbarko progimnazijos vedėja S. Stakauskaitė tos dienos raštu Nr. 61 praneša Švietimo ministerijai, kad būdama išrinkta Steigiamojo Seimo nare, atsisakanti savo pareigų (LCVA). Steigiamojo Seimo narė, buvusi Jurbarko progimnazijos vedėja S. Stakauskaitė.
Gegužės 10 dieną – naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite

Gegužės 10 dieną – naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite  0

2024.05.09 15:34
Jei jau skaitote šį anonsą, vadinasi, rytoj jau penktadienis, kuomet prekybos vietose vėl pasirodys naujas „Mūsų laiko“ numeris. Kitaip ir būti negali. Griežtai laikomės savo plano ir įsipareigojimų. Sukamės kaip tos voverytės rate, kad tik jums būtų įdomu ir naudinga laikraštį skaityti.
Raseinių (dab. Dariaus ir Girėno) gatvė

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 9 d.  0

2024.05.09 09:38
1928 m. Žiaurus kerštas. Laikraštyje informacija, kad Kauno apygardos teismas Jurbarke nagrinėjo seserų Skrickyčių ir jų draugių bylą dėl 1927 m. liepos mėnesį įvykdyto Knystautų vienkiemio padegimo („Lietuvos aidas“, 1928-05-09, Nr. 80). 1927 m. liepos 22–23 ir 24–25 dienomis Drebulynės kaime (Jurbarko valsč.) pirmą naktį sudegė P. Knystauto kloji...
Ateitininkų šventė 1930 m. Kalba prof. Pr. Dovydaitis

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 8 d.  0

2024.05.08 09:33
1930 m. Ateitininkų šventė. Jurbarko ateitininkai minėjo savo veiklos dešimtmetį. Iškilmingas posėdis prasidėjo 14 val. prof. Pr. Dovydaičio paskaita. Vakare įvyko koncertas ir pasilinksminimas. Buvo atvykusi studentų ateitininkų ekskursija. Joje buvo centro valdybos atstovai: mergaičių reikalų vedėja E. Sabalytė ir sekretorius J. Gratkauskas („Ate...
Jurbarko muitinė

Antrąją gegužės savaitę minėsime šias datas  0

2024.05.07 13:17
Gegužės 6-oji – Tarptautinė diena be dietų. Šią dieną visame pasaulyje skatinama atkreipti visuomenės, ypač jaunimo, dėmesį į psichologines problemas dėl svorio. Įdomu. 1889 m. gegužės 6 d. Paryžiuje oficialiai atidarytas Eifelio bokštas.
Vokiečių bažnyčia Jurbarke

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 7 d.  0

2024.05.07 08:41
1932 m. Negautas leidimas. Trumpai informuojama, kad K.V.C. (Katalikų veikimo centras, koordinavęs pasauliečių katalikų visų nepolitinių organizacijų veiklą – red. past.) Jurbarko skyriui neduodamas leidimas minėti Motinos dieną. Priežastys nenurodomos („Mūsų laikraštis“, 1932-05-07, Nr. 18).
Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 6 d.

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 6 d.  0

2024.05.06 10:30
1926 m. Susirinkimai. Tą dieną Jurbarke įvyko du krikščionių demokratų susirinkimai: Valančiaus salėje buvo krikščioniškųjų organizacijų susirinkimas. Salė buvusi pilna – laukta Seimo atstovo dr. Ambrazaičio kalbos. Vakare 7 val. (19 val.), susirinko pina „Saulės“ gimnazijos salė. Kalbėtojams mėginta trukdyti švilpimu. Policija buvusi pasyvi („Ryta...
Gegužės 3 dieną – naujas, išsamus ir atsinaujinęs „Mūsų laikas“

Gegužės 3 dieną – naujas, išsamus ir atsinaujinęs „Mūsų laikas“  0

2024.05.02 16:12
Jau rytoj Jurbarko miesto ir rajono laikraštis „Mūsų laikas“ pasieks savo skaitytojus gerokai atsinaujinęs ir storesnis. Net 20 puslapių laikraštis tradiciškai miesto ir verslo dienų proga išleidžiamas kartu su priedu „Verslo laivas“. 
Jurbarko valdžios gimnazija 1932 m.

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 5 d.  0

2024.04.30 23:28
  1929 m. Spaudos atgavimas. Jurbarke iškilmingai paminėtos 25-osios spaudos atgavimo metinės. Po pamaldų „Saulės“ gimnazijos salėje prieš susirinkusius sėdėjo šeši apylinkės knygnešiai. Mokytojas J. Greičius skaitė paskaitą „Spaudos draudimas ir kovos dėl atgavimo“. Atsiminimus apie draudimo laikus papasakojo knygnešiai Lekutis, Greičius, Valinči...
Gimnazijos šventė. Kalba direktorius M. Kviklys

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 3 d.  0

2024.04.30 23:25
  1925 m. Sukaktis. Spaudoje aprašomas tą dieną vykęs Jurbarko ateitininkų 5-mečio paminėjimo renginys. Iš ryto pamaldos bažnyčioje. Pamokslą sakė svečias kun. Keblaitis. 13 val. gimnazijos salėje prasidėjo iškilmingas posėdis, kurį atidarė mokytojas St. Balčytis, o jam pirmininkavo pirmasis kuopos pirmininkas studentas Z. Sabataitis. Kalbėjo ir s...
Šaulių šventė Jurbarke

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 2 d.  0

2024.04.30 23:23
  1927 m. Labdaros draugija. Skirsnemunėje įsteigta Šv. Vincento à Paulio labdarybės draugija („Mūsų parapija“, 1937-07-01, Nr. 2).
Jurbarkiečių piknikas

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 1 d.  0

2024.04.30 23:20
  1923 m. Agitatorius. Iš kažkur atsiradęs siuvėjas Jurgis Narjauskas varąs komunistinę propagandą: gegužės 1 d. Eleonoravo dvare (netoli Vencloviškių) raginęs balsuoti už Darbo kuopos* sąrašą. Šauliai ir mokytojai išaiškinę žmonėms, kas ta Darbo kuopa, ir agitatorius su triukšmu buvo žmonių išvytas. („Trimitas“, 1923, Nr. 138). *„Darbininkų (Dar...
Potvynis Jurbarke

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Balandžio 30 d.  0

2024.04.30 09:01
  1919 m. Įkurtas Jurbarko socialinės apsaugos skyrius. Jo valdybą sudarė: gyd. I. Rabinovičius, pedagogas A. Giedraitis, Artūras Šperberis, Bakaitis, Burba („Jurbarkas“).
Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje minėsime daugybę atmintinų datų

Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje minėsime daugybę atmintinų datų  0

2024.04.29 20:13
Balandžio 29-oji – Tarptautinė šokio diena, švenčiama nuo 1982 metų UNESCO sprendimu. Ji sutapatinta su prancūzų baletmeisterio, šiuolaikinio baleto tėvo Žano Žoržo Noverio (1727–1810) gimtadieniu.
Mūsų partneriai