Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 6 d.

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

1926 m. Susirinkimai. Tą dieną Jurbarke įvyko du krikščionių demokratų susirinkimai: Valančiaus salėje buvo krikščioniškųjų organizacijų susirinkimas. Salė buvusi pilna – laukta Seimo atstovo dr. Ambrazaičio kalbos. Vakare 7 val. (19 val.), susirinko pina „Saulės“ gimnazijos salė. Kalbėtojams mėginta trukdyti švilpimu. Policija buvusi pasyvi („Rytas“, 1926-05-11, Nr. 104).

1928 m. Ateitininkų šventė. Jurbarko ateitininkų metinė šventė. Rytą, 8 val., kun. Kemzūra laikė iškilmingas pamaldas, kurių metu giedojo Šebeniauskas (A. Šabaniauskas). 13 val. 30 min. kuopos pirmininkas Ant. Sabaliauskas gimnazijos salėje pradėjo susirinkimą. Garbės prezidiume: gimnazijos dir. J. Naujokas, kapelionas J. Korsakas, svečias dr. J. Urmanas. Susirinkimą vedė stud. V. Babilius, sekretoriavo panelė Borutaitė. Dr. Urmanas skaitė paskaitą „Ateitininkų judėjimo reikšmė“. Iki vakarienės linksmintasi miške, po vakarienės salėje koncertavo J. Pociaus vadovaujamas choras ir kauniečiai solistai, buvo deklamacijų ir kt. 22 val. 20 min. svečiai išvyko („Rytas“, 1928-05-16, Nr. 110).

1930 m. Kriminalai ir nelaimės. Šios dienos laikraštyje „Lietuvos žinios“ (1930-05-06, Nr. 101) išvardijami įvairūs Jurbarko gyvenimo nuotykiai: pil. L., nusipirkęs Š. krautuvėj peilį, ėmęs fechtuotis su pardavėju: perdūrė jam šoną ir sužeidė žarnas; vėžinama mergaitė nukrito nuo vežimo ir ratai sulaužė jai koją; nusinuodijo valsčiaus sargo B. žmona, gyvenusi Raudondvaryje; mokytojo S. šuo apdraskė seną moterį T; vienas žmogus, važiuodamas iš Jurbarko, suvažinėjo du vaikus; vienas žydas dėl 100 Lt skolos puolė peiliu kaimietį, bet šis pabėgo.

1930 m. Konkurencija. Prasidėjo garlaivių konkurencija dėl keleivių. Tą dieną iš Kauno į Jurbarką išplaukiantys garlaiviai keleivį vežė už 1 Lt, o gegužės 7 d. ėmė tik 50 centų vienam žmogui už bilietą („Mūsų rytojus“, 1930-05-09, Nr. 19).

1932 m. Seniausia žydė. Trumpa informacija, kad Jurbarke mirusi 112 m. amžiaus Feigė, kuri buvusi seniausia Lietuvos žydė („Lietuvos aidas“, 1932-05-06, Nr. 101).

1933 m. Skirsnemunės pavasarininkai. Šios dienos laikraštyje rašoma, kad Skirsnemunės pavasarininkai ketiną šiemet statytis salę („Mūsų laikraštis“, 1933-05-06, Nr. 18).1934 m.

1934 m. Skirsnemunės jaunalietuvių šventė. Jaunalietuvių surengtame vakare suvaidinta J. Paukštelio 5 veiksmų drama „Užgrobtoj žemėj“. Danutės vaidmenį ypač gražiai suvaidino mokyt. J. Vingerevičiūtė („Jaunoji karta“, 1934-05-20, Nr. 20).

1934 m. Pašvenčio jaunalietuvių šventė. Jaunalietuvių Pašvenčio skyrius, minėdamas savo dvejų metų sukaktį, Smalininkuose suvaidino „Laisvės kovotoją“. Parengti vaidinimą padėjo Smalininkų pašto viršininkas Steponavičius, dirbęs su vaidintojais du mėnesius. Kartu rašoma, kad tarp Pašvenčio mokyklos ir plento A. Smetonos gerbei pasodintas ąžuolas („Jaunoji karta“, 1934-05-20, Nr. 20).

1935 m. Telefonas. Laikraštis spausdina straipsnelį, kuriame reiškiamas pageidavimas, kad Jurbarke telefonas, veikiantis dabar iki 24 val., veiktų visą parą („Lietuvos aidas“, 1935-05-06, Nr. 103).

1937 m. Sporto rungtynės. Raseinių gimnazijos kūno kultūros mokytojo Slavėno vadovaujama 60 mokinių grupė lankėsi Jurbarke. Įvyko sporto rungtynės. Raseiniškiai laimėjo orasvydį (tinklinį) ir mergaitės muštuką, bet pralaimėjo krepšinį: berniukai 21:5, mergaitės 2:1, taip pat kvadratą („Ateitis“, 1937, Nr. 5–6).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė  0

Naujosios valdžios surengta demonstracija Jurbarke 1940 m. birželio 29 d.

Birželio 15-oji senajame Jurbarke: nuo incidentų su vokiečiais 1919-aisiais iki šalies okupacijos 1940-aisiais  2

Girdžių pavasarininkų ekskursija Vytėnuose 1937 m. liepos 11 d.

Birželio 14-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: pasirengimas dainų šventei, pensijos knygnešiams ir kun . A. Petraičio sugrįžimas  0

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Tilto per Mituvą statyba 1931 m.

Birželio 12 ir 13 d. senojo Jurbarko naujienos: krepšinio rungtynės, skautų veikla, nužudymas ir žaibo smūgis  0

Jurbarko vaizdas iš gaisrinės bokšto

Senasis Jurbarkas ir jo apylinkės birželio 11 d.: niokojanti audra, nubaustas girininkas, chuliganų darbai ir apdovanojimai  0

Procesija Klišių (dab. Vytauto Didžiojo) gatvėje

Birželio 10-oji senajame Jurbarke: pasikėsinimas į eigulį, arkivyskupo vizitas, Seimo rinkimai ir šventės  0

Žydas prekiautojas Jurbarke

Birželio 8 ir 9 d. senojo Jurbarko žinios: gaisras ant tilto, iškabos, šventės ir misijos Skirsnemunėje  0

Klojamas grindinys Vokiečių gatvėje (dab. K. Donelaičio)

Senasis Jurbarkas birželio 7 d.: sporto šventė, šeimos drama, motociklo avarija ir kitos naujienos  0

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Vydūnas su Jurbarko gimnazijos mokiniais ir mokytojais 1934 m.

Birželio 6 d. senojo Jurbarko krašto naujienos: garlaiviai, Vydūno paskaita, gatvės, keliai ir šventės  0

Jurbarko progimnazijos mokytojai 1919 m.

Birželio 5-oji senajame Jurbarke: pavydo drama, rinkimai, gaisras ir aviacijos šventė  0

Jurbarko turgus

Birželio 4-oji senajame Jurbarko krašte: pinigai, skautų stovykla, chuliganų darbai ir pašventinta vėliava  0

Aktyvios Jurbarko moterys

Birželio 3-osios senojo Jurbarko naujienos: nelaimės Nemune, pradinukų šventė, nugyventas ūkis ir artėjantys rinkimai  0

Jurbarko prieplauka

Senasis Jurbarkas birželio 2 d.: netaktiški mokytojai, trūkumas urėdijoje, arklių lenktynės ir pašalpos bažnyčioms  0

Vokiečių gatvė (dab. K. Donelaičio) Jurbarke prieš I pasaulinį karą

Birželio 1-oji senajame Jurbarke: apie garlaivius, kunigų, mokytojų ir valdininkų pasikeitimus ir... mielių kontrabandą  0

Spektaklis „Faraono laidotuvės“ Jurbarko gimnazijos šventėje

Senojo Jurbarko krašto naujienos gegužės 31-ąją: turgaus kainos, audra, „Faraono laidotuvės“ ir pirmasis „Mūsų parapijos“ numeris  0

Gegužės 31-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Gegužės 31-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarko turgus

Gegužės 30-sios senojo Jurbarko krašto naujienos: egzaminai, brakonierius, konkursas ir restoranas Skirsnemunėje  0

Provincijos vairuotojai Kauno užmiesčio autobusų stotyje

Gegužės 29-oji senajame Jurbarke: apelsinų kontrabanda, rinkimai, atlaidai ir gaisras  0

Bažnytinė procesija Klišių gatvėje Jurbarke

Gegužės 28-oji senajame Jurbarke: geležinkelis, šventės, aršus darbininkas ir orų išdaigos  0

Pagrindinė Jurbarko gatvė I-ojo pasaulinio karo metais

Gegužės 27-osios senojo Jurbarko naujienos: dvarų dalijimas, vagystės, kiaulių supirkimas ir Valstybės teatro gastrolės  0

Šaulių šventė Jurbarke

Senasis Jurbarkas gegužės 26 d.: audra, netektis ir šventės  0

R. Kvinto skulptūra „Mama!..“, skirta dingusiems be žinios vaikams atminti

Gegužės 25-oji – Tarptautinė dingusių be žinios vaikų diena  0

Mūsų partneriai