Gegužės 15-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: Valstybės šventė, draugijų kūrimasis, ekskursijos ir kriminalai

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1920 m. Steigiamasis Seimas. Kaune iškilmingai atidaromas Lietuvos Steigiamasis Seimas. Jame dalyvauja ir buvusi Jurbarko progimnazijos direktorė Salomėja Stakauskaitė, išrinkta su Krikščionių demokratų bloko sąrašu.

1920 m. Ateitininkų draugijos Jurbarko progimnazijoje įkūrimas. Jos įkūrimo iniciatorius, pasak K. Bajerčiaus, Vincas Dovydaitis, kuris, būdamas Jurbarke, prie Mituvos tuo reikalu kalbėjęsis su juo. Paskui abu nuėję į Bakaičio namus, kur gyveno daug mokinių. Čia iš jų buvusi įkurta „Spinduliečių“ kuopelė: sudarytas narių sąrašas ir išrinkta laikinoji valdyba. Antrasis šaltinis nurodo, kad ateitininkų kuopa buvo įkurta gegužės pradžioje, o pirmininku tapęs Z. Sabataitis („Ateitis“, 1925 m. Nr. 5).

1922 m. Darbo federacija. Jurbarke įvyko Darbo federacijos skyriaus susirinkimas, kuriame dalyvavo dr. J. Eretas. Darbininkai skundėsi savivaliavimu. Profesinė darbo sąjunga su Burba priešaky šiemet paėmusi iš Vasilčikovo dvaro žemės ir dalijusi ją darbininkams („Darbininkas“, 1922-06-04, Nr. 21).

1928 m. Valstybinė šventė. Jai skirtos iškilmės Jurbarke aprašytos dviejuose laikraščiuose. Eisenoje išsiskyrė „Pavasario“ ir „Vyčių“ jungtinis būrys: gražiai dainavo, merginos ėjo su tautiniais drabužiais. Per pamaldas J. Pociaus vadovaujamas choras atliko programą: Vito „Libera“, Vanagaičio „Maldą žuvusiems už tėvynę“, Čaikovskio „Pater noster“ ir kt. kūrinius. Paskui buvo padėti pamatai paminklui („Rytas“, 1928-05-22, Nr. 114; „Lietuvos aidas“, 1928-05-23, Nr. 90).

1928 m. Valstybinė šventė gražiai praėjusi ir Skirsnemunėje („Lietuvos aidas“, 1928-06-02, Nr. 98).

1930 m. Estafetė. Skelbiamas policijos sumanymas organizuoti Vytauto Didžiojo mirties metinėms paminėti estafetę per Lietuvą: dviejų dienų raitelių žygis panemunėmis nuo Kauno iki Smalininkų, o paskui 4 dienų žygis iki Kuršių marių ir t. t. Vėliau šis planas buvo išplėstas į Vytauto Didžiojo paveikslo nešimą per visą Lietuvą („Policija“, 1930, Nr. 10 ir 14).

1930 m. Skirsnemunės jaunalietuviai. Žurnale korespondentas, prisidengęs slapyvardžiu Svečias, rašo apie Skirsnemunės jaunalietuvių veiklą. Skyriaus skaitykla veikia šeštadieniais ir sekmadieniais 16–23 val. Biblioteka turinti 300 knygų. Susirinkimai daromi kas trečias sekmadienis. Narius atkalbinėja kun. Povilaitis („Jaunoji karta“, 1930-05-15, Nr. 9).

1931 m. Paieška. Skelbimas, kad policija ieško Slujevo (pravardė Lazdauskis) Vlado, Vosyliaus s., darbininko, gim. 1901 m. Jurbarko m., stačiatikio, ruso (...). Kaltinamas neišgavęs leidimo gyventi Lietuvoje („Kriminalinės policijos žinios“, 1931-05-15, Nr. 8).

1932 m. Mokytojų suvažiavimas. Kaune įvyko Lietuvos vokiečių mokytojų suvažiavimas. Kalbėjusi Žvyrių mokyklos vedėja skundėsi, kad apylinkės vokiečių būvis sunkus, kai kurių žmonių tautybė dokumentuose esanti neteisingai nurodyta („Rytas“, 1932-05-28, Nr. 101).

1935 m. Ugniagesiai ir laivų savininkai. Žinutėje informuojama, kad Skirsnemunėje jau įstaigta, o Girdžiuose netrukus būsianti įsteigta ugniagesių draugija. Kitoje korespondencijoje, „Ir garlaivių savininkai turėtų padėti ekskursijoms“, rašoma, kad Jurbarko gimnazija ketinusi rengti ekskursiją į Klaipėdą. Tačiau garlaivių bendrovė užsiprašiusi 900 Lt („Lietuvos aidas“, 1935-05-15, Nr. 111).

1937 m. Karių ekskursija. Tą dieną garlaiviu „Vilnius“ iš Kauno išplaukusi Ukmergės, Marijampolės, Vilkaviškio, Seredžiaus ir Kauno įgulų karių ekskursija (per 450 dalyvių) pakeliui į Klaipėdą sustojo Jurbarke ir Smalininkuose. Kariai gegužės 18 d., grįždami atgal, taip pat buvo sustoję Jurbarke. Apkeliavo 700 km („Trimitas“, 1937-06-03, Nr. 22).

1937 m. Reikia darbininkų. Jurbarko valsčiuje reikėta darbininkų: 7 vyrų ir 5 moterų. Pasiūla – 3 vyrai („Ūkininko patarėjas“, 1937-05-20, Nr. 20).

1940 m. Bauda. Jurbarke už kainų prekėms nepažymėjimą nubausta Jurbarko prekybininkė Roza Peisachsonaitė („Lietuvos aidas“, 1940-05-15, Nr. 224).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

R. Kvinto skulptūra „Mama!..“, skirta dingusiems be žinios vaikams atminti

Gegužės 25-oji – Tarptautinė dingusių be žinios vaikų diena  0

Jurbarkas iš bažnyčios bokšto. Apie 1930 m.

Gegužės 25-oji senajame Jurbarke: varžybos, šventės, gaisras, keltas ir tiltas  0

Pradžios mokyklos išleistuvės 1927 m. Antras iš kairės sėdi klebonas J. Bikinas

Gegužės 24-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: apie kunigus, mokytojus, rinkimus ir... geležinkelį  0

Gegužės 24-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Gegužės 24-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Arkivyskupo sutiktuvės Jurbarke

Gegužės 23-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: arkivyskupo apsilankymas, šaulių įventė ir krepšinio rungtynės  0

Tarptautinė biologinės įvairovės diena

Tarptautinė biologinės įvairovės diena  0

Jurbarkiškių pramogos Mituvoje

Gegužės 22-oji senajame Jurbarke ir šalia jo: paštas, teatras, šautuvai kariuomenei ir pinigų dirbimo fabrikėlis  0

Gegužės 21-oji – Pasaulinė kultūrų puoselėjimo ir Lietuvos tautinių bendrijų diena

Gegužės 21-oji – Pasaulinė kultūrų puoselėjimo ir Lietuvos tautinių bendrijų diena  0

Jurbarko ligoninė apie 1938 m.

Senasis Jurbarko kraštas gegužės 21-ąją: arkivyskupo vizitas, tragiška vaiko žūtis ir gražiai tvarkoma ligoninė  0

Jurbarkas I pasaulinio karo metais

Senasis Jurbarkas gegužės 20-ąją: Valstybės teatro gastrolės, prancūzų kalbos konkursai ir ne tik  0

Evangelikų bažnyčia Jurbarke

Gegužės 19-oji senajame Jurbarke: rinkimai, susirinkimai, nesantaika tarp evangelikų ir piratų istorija  0

Vasilčikovo dvaro griuvėsiai

Gegužės 18-osios senojo Jurbarko naujienos: apie miesto tvarkymą, susižeidusį knygnešį ir nubaustą tvirkintoją  0

Tiltas per Mituvą Jurbarke (Bliūdžiaus tiltas)

Senasis Jurbarkas gegužės 17-ąją: šventės, tragedija kelte ir pabėgęs liūtas  0

Gegužės 17 dienos laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite

Gegužės 17 dienos laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite  0

Sporto šventė Jurbarke 1928 m.

Senasis Jurbarkas ir Skirsnemunė gegužės 16-ąją: Pavasarininkų draugijos įkūrimas, ekskursija, spaudos kiosko statyba ir... liūtis  0

Pelkinė puriena (Caltha palustris)

Trečiąją gegužės savaitę minima daugybė atmintinų datų: nuo Mildos šventės iki Žavėjimosi augalais dienos  0

Šv. Izidorius ir ariantis angelas

Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga  0

Muitinė Pašventyje prieš I pasaulinį karą

Gegužės 14-oji senajame Jurbarke, Pašventyje, Skirsnemunėje  0

Jurbarkiečių iškyla

Senasis Jurbarkas gegužės 13-ąją: transportas, burmistro alga ir paslaptingas oro baliono skrydis  0

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 10–12 d.

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 10–12 d.  0

Gegužės 10 dieną – naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite

Gegužės 10 dieną – naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite  0

Raseinių (dab. Dariaus ir Girėno) gatvė

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 9 d.  0

Ateitininkų šventė 1930 m. Kalba prof. Pr. Dovydaitis

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 8 d.  0

Jurbarko muitinė

Antrąją gegužės savaitę minėsime šias datas  0

Mūsų partneriai