Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 10–12 d.

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

Gegužės 10 d.

1920 m. Seimo narė. Jurbarko progimnazijos vedėja S. Stakauskaitė tos dienos raštu Nr. 61 praneša Švietimo ministerijai, kad būdama išrinkta Steigiamojo Seimo nare, atsisakanti savo pareigų (LCVA).

S. Stakauskaitė

Steigiamojo Seimo narė, buvusi Jurbarko progimnazijos vedėja S. Stakauskaitė.

1926 m. III Seimo rinkimai. Gegužės 8–10 dienomis visoje Lietuvoje vyko rinkimai į III Seimą.

1927 m. Kontrabanda. Kaune, Slabadoj (Vilijampolėje), policija sulaikė 262 kg mielių, kurias atgabeno iš Pašvenčio atvykę Izidorius Kebleris ir Jonas Bortnikas („Lietuvos žinios“, 1927-05-11, Nr. 105).

1935 m. Dienraščių pristatymas. Nuo šios dienos jurbarkiečiai dienraščius ir laiškus iš Kauno gauna tą pačią dieną, 19 val. Dienraščių pristatymas esąs gerai sutvarkytas („Lietuvos aidas“, 1935-05-11, Nr. 108).

1940 m. Geležinkelis. Laikraštyje rašoma, kad Kazlų Rūdos–Šakių–Jurbarko geležinkeliui reikės išpirkti 245 ha žemės („Lietuvos aidas“, 1940-05-10, Nr. 217).

Gegužės 11 d.

1926 m. III Seimo rinkimai. Skelbiami Skirsnemunės rinkiminės apylinkės rinkimų rezultatai. Valstiečiai liaudininkai gavo 696 balsus, tautininkai – 172, darbo federacija – 143, krikščionys demokratai – 164, socialdemokratai – 399, ūkininkų sąjunga – 184 („Rytas“, 1926-05-11, Nr. 104).

1935 m. Gandras. Laikraštis rašo, kad žiemą plaučių ligoninėje praleidęs gandras dabar išgabentas į Kauną („Šaltinis“, 1935-05-11, Nr. 19).

1935 m. Ugniagesių draugija. Laikraštis informuoja, kad šiomis dienomis įvykęs metinis ugniagesių draugijos susirinkimas. Pirmininku išrinktas advokatas I. Naividelis. Komandos viršininkas – policijos vachmistras K. Stankus („Lietuvos aidas“, 1935-05-11, Nr. 108).

1937 m. Veiklos jubiliejus. Spaudoje minimas jurbarkiškio Konstantino Glinskio sceninės veiklos 30-metis. Kartu prisimenami kiti jurbarkiškiai teatralai: Antanas, Stasys ir Stepas Sodeikos, Klaipėdos teatro artistė Ona Petravičiūtė („Vakarai“, 1937-05-11, Nr. Nr. 106).

1938 m. Sveikatos punktai. Laikraštis informuoja, kad tarp kitų vietovių, kur bus steigiami sveikatos punktai, yra ir Jurbarkas. Iš viso steigiama 217 naujų sveikatos punktų („Lietuvos aidas“1938-05-11, Nr. 209).

Gegužės 12 d.

1922 m. Žvejų suvažiavimas. Zapyškyje įvyko Nemuno žvejų atstovų suvažiavimas, kuriame buvo ir jurbarkiškių. Tartasi dėl draudimo žvejoti terminų („Lietuva“, 1922-07-02, Nr. 145).

1923 m. Žemės reforma. Laikraštyje išspausdintas žemės reformos valdybos pranešimas, kad paimamas žemės reformai „Instrukcinis Skirsnemunės dvaras su visomis jam priklausančiomis žemėmis, kuris yra Jurbarko valsčiuje ir priklausė Aleksandrui Savinskiui („Lietuva“, 1923-05-12, Nr. 104).

1926 m. III Seimo rinkimai. Skelbiami Jurbarko rinkiminės apylinkės rinkimų duomenys. Krikščionys demokratai gavo 497 balsus, ūkininkų sąjunga – 741, darbo federacija – 858, socialdemokratai – 932, valstiečiai liaudininkai – 1506, tautininkai – 126 („Rytas“, 1926-05-12, Nr. 105).

1926 m. Kriminalinis abortas. Laikraštyje aprašoma tragiška istorija. Jurbarko gyventojai Emilijai Birgelienei prieš Kalėdas (1925 m.) Agota Barštienė už 60 Lt padarė abortą, nuo kurio Birgelienė trečią dieną mirė. Kauno apygardos teismas A. Barštienę nubaudė dvejais metais sunkiųjų darbų kalėjimo ( „Lietuva“, 1926-05-12, Nr. 105).

1930 m. Apsilankymas Jurbarke. Autorius J. V. aprašo kelionę garlaiviu „Prezidentas“ į Jurbarką. Atvykę vėlokai. Sutikę du ateitininkus, kurie juos pavedžiojo po parką, nuvedė pas menininkus V. Grybą ir Pr. Mikutaitį. V. Grybo ateljė stovėjo gražus Vytauto biustas, kuris buvo nulietas bene Berlyne. Jurbarkiškiai jį pastatysią gražiame parke („Rytas“, 1930-05-15, Nr. 109).

1933 m. Padegimas. Laikraščio žinutė apie prieš kelias dienas įvykusį gaisrą. Nežinomi piktadariai iš keršto padegė Skirsnemuniškių kaimo gyventojo Pinkevičiaus trobesius. Jo žmona, vos išsprukusi iš ugnies, mirė. Nuostolių 18 000 Lt („Mūsų rytojus“, 1933-05-12, Nr. 37).

1937 m. Kvailas pasikėsinimas. Iš Jurbarko į Kauną važiavęs autobusas susidūrė su ant kelio padėtu rąstu. Tai padarė 16–23 metų jaunuoliai Jonas Raščiukevičius-Raščikas, Viktoras Grumada, Ant. Rickevičius ir Ant. Randžius. Autobusas apgadintas, bet keleiviai nenukentėjo. Jų byla, atrodo, tęsėsi ilgai – iki 1940 m. balandžio, kada apeliacinis teismas Ant. Rickevičių išteisino, o kitus nubaudė 1,5–4 m. sunkiųjų darbų kalėjimo („Lietuvos aidas“, 1940-04-11, Nr. 165).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

R. Kvinto skulptūra „Mama!..“, skirta dingusiems be žinios vaikams atminti

Gegužės 25-oji – Tarptautinė dingusių be žinios vaikų diena  0

Jurbarkas iš bažnyčios bokšto. Apie 1930 m.

Gegužės 25-oji senajame Jurbarke: varžybos, šventės, gaisras, keltas ir tiltas  0

Pradžios mokyklos išleistuvės 1927 m. Antras iš kairės sėdi klebonas J. Bikinas

Gegužės 24-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: apie kunigus, mokytojus, rinkimus ir... geležinkelį  0

Gegužės 24-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Gegužės 24-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Arkivyskupo sutiktuvės Jurbarke

Gegužės 23-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: arkivyskupo apsilankymas, šaulių įventė ir krepšinio rungtynės  0

Tarptautinė biologinės įvairovės diena

Tarptautinė biologinės įvairovės diena  0

Jurbarkiškių pramogos Mituvoje

Gegužės 22-oji senajame Jurbarke ir šalia jo: paštas, teatras, šautuvai kariuomenei ir pinigų dirbimo fabrikėlis  0

Gegužės 21-oji – Pasaulinė kultūrų puoselėjimo ir Lietuvos tautinių bendrijų diena

Gegužės 21-oji – Pasaulinė kultūrų puoselėjimo ir Lietuvos tautinių bendrijų diena  0

Jurbarko ligoninė apie 1938 m.

Senasis Jurbarko kraštas gegužės 21-ąją: arkivyskupo vizitas, tragiška vaiko žūtis ir gražiai tvarkoma ligoninė  0

Jurbarkas I pasaulinio karo metais

Senasis Jurbarkas gegužės 20-ąją: Valstybės teatro gastrolės, prancūzų kalbos konkursai ir ne tik  0

Evangelikų bažnyčia Jurbarke

Gegužės 19-oji senajame Jurbarke: rinkimai, susirinkimai, nesantaika tarp evangelikų ir piratų istorija  0

Vasilčikovo dvaro griuvėsiai

Gegužės 18-osios senojo Jurbarko naujienos: apie miesto tvarkymą, susižeidusį knygnešį ir nubaustą tvirkintoją  0

Tiltas per Mituvą Jurbarke (Bliūdžiaus tiltas)

Senasis Jurbarkas gegužės 17-ąją: šventės, tragedija kelte ir pabėgęs liūtas  0

Gegužės 17 dienos laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite

Gegužės 17 dienos laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite  0

Sporto šventė Jurbarke 1928 m.

Senasis Jurbarkas ir Skirsnemunė gegužės 16-ąją: Pavasarininkų draugijos įkūrimas, ekskursija, spaudos kiosko statyba ir... liūtis  0

Pamatų duobės Vytauto Didžiojo paminklui Jurbarke šventinimas 1928 m.

Gegužės 15-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: Valstybės šventė, draugijų kūrimasis, ekskursijos ir kriminalai  0

Pelkinė puriena (Caltha palustris)

Trečiąją gegužės savaitę minima daugybė atmintinų datų: nuo Mildos šventės iki Žavėjimosi augalais dienos  0

Šv. Izidorius ir ariantis angelas

Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga  0

Muitinė Pašventyje prieš I pasaulinį karą

Gegužės 14-oji senajame Jurbarke, Pašventyje, Skirsnemunėje  0

Jurbarkiečių iškyla

Senasis Jurbarkas gegužės 13-ąją: transportas, burmistro alga ir paslaptingas oro baliono skrydis  0

Gegužės 10 dieną – naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite

Gegužės 10 dieną – naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite  0

Raseinių (dab. Dariaus ir Girėno) gatvė

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 9 d.  0

Ateitininkų šventė 1930 m. Kalba prof. Pr. Dovydaitis

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 8 d.  0

Jurbarko muitinė

Antrąją gegužės savaitę minėsime šias datas  0

Mūsų partneriai