Gegužės 14-oji senajame Jurbarke, Pašventyje, Skirsnemunėje

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1922 m. Paskaita. Jurbarke, šventoriuje, po pamaldų daktaras Juozas Eretas, vienas iš Blaivybės draugijos veikėjų, skaitė paskaitą apie degtinės žalą, o 18 val. „Saulės“ salėje – paskaitą apie Dantę („Lietuvos žinios“, 1922-06-03, Nr. 78).

1933 m. Jaunalietuvių ąžuolas. Prieš kelias dienas įvykęs jaunalietuvių Pašvenčio skyriaus susirinkimas nutarė pasodinti „Jaunosios Lietuvos“ ąžuolą. Perrinkta skyriaus valdyba: J. Sprainaitis, J. Drešeris, A. Pilmonas, M. Ditkaitė, J. Bastys („Jaunoji karta“, 1933-05-14, Nr. 17–18).

1936 m. Keltas. Laikraštis skelbia, kad po kokios savaitės vandens kelių rajono šauliai Jurbarke pastatys keltą per Nemuną, kuris vienu sykiu paimsiąs 30 vežimų („Darbas“, 1936-05-14, Nr. 54).

1936 m. Ekskursija į Klaipėdą. Vyko didelė Jurbarko valdžios gimnazijos mokinių ekskursija į Klaipėdą. Garlaiviu „Planeta“ plaukė 200 žmonių (mokinių, mokytojų ir keli tėvai). Pakeliui dėl muitininkų reikalavimų negalėjo aplankyti Rambyno. Buvo nuvykę į Klaipėdą, Nidą ir kitas pajūrio vietoves („Lietuvos aidas“, 1936-05-25, Nr. 238).

1939 m. Susirinkimas Skirsnemunėje. Parapijos salėje įvyko Lietuvių katalikų vyrų sąjungos Skirsnemunės skyriaus susirinkimas. Paskaitą apie gyvulininkystę skaitė veterinarijos gydytojas P. Ruginaitis ( „Mūsų parapija“, 1939-06-18, Nr. 11).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

R. Kvinto skulptūra „Mama!..“, skirta dingusiems be žinios vaikams atminti

Gegužės 25-oji – Tarptautinė dingusių be žinios vaikų diena  0

Jurbarkas iš bažnyčios bokšto. Apie 1930 m.

Gegužės 25-oji senajame Jurbarke: varžybos, šventės, gaisras, keltas ir tiltas  0

Pradžios mokyklos išleistuvės 1927 m. Antras iš kairės sėdi klebonas J. Bikinas

Gegužės 24-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: apie kunigus, mokytojus, rinkimus ir... geležinkelį  0

Gegužės 24-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Gegužės 24-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Arkivyskupo sutiktuvės Jurbarke

Gegužės 23-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: arkivyskupo apsilankymas, šaulių įventė ir krepšinio rungtynės  0

Tarptautinė biologinės įvairovės diena

Tarptautinė biologinės įvairovės diena  0

Jurbarkiškių pramogos Mituvoje

Gegužės 22-oji senajame Jurbarke ir šalia jo: paštas, teatras, šautuvai kariuomenei ir pinigų dirbimo fabrikėlis  0

Gegužės 21-oji – Pasaulinė kultūrų puoselėjimo ir Lietuvos tautinių bendrijų diena

Gegužės 21-oji – Pasaulinė kultūrų puoselėjimo ir Lietuvos tautinių bendrijų diena  0

Jurbarko ligoninė apie 1938 m.

Senasis Jurbarko kraštas gegužės 21-ąją: arkivyskupo vizitas, tragiška vaiko žūtis ir gražiai tvarkoma ligoninė  0

Jurbarkas I pasaulinio karo metais

Senasis Jurbarkas gegužės 20-ąją: Valstybės teatro gastrolės, prancūzų kalbos konkursai ir ne tik  0

Evangelikų bažnyčia Jurbarke

Gegužės 19-oji senajame Jurbarke: rinkimai, susirinkimai, nesantaika tarp evangelikų ir piratų istorija  0

Vasilčikovo dvaro griuvėsiai

Gegužės 18-osios senojo Jurbarko naujienos: apie miesto tvarkymą, susižeidusį knygnešį ir nubaustą tvirkintoją  0

Tiltas per Mituvą Jurbarke (Bliūdžiaus tiltas)

Senasis Jurbarkas gegužės 17-ąją: šventės, tragedija kelte ir pabėgęs liūtas  0

Gegužės 17 dienos laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite

Gegužės 17 dienos laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite  0

Sporto šventė Jurbarke 1928 m.

Senasis Jurbarkas ir Skirsnemunė gegužės 16-ąją: Pavasarininkų draugijos įkūrimas, ekskursija, spaudos kiosko statyba ir... liūtis  0

Pamatų duobės Vytauto Didžiojo paminklui Jurbarke šventinimas 1928 m.

Gegužės 15-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: Valstybės šventė, draugijų kūrimasis, ekskursijos ir kriminalai  0

Pelkinė puriena (Caltha palustris)

Trečiąją gegužės savaitę minima daugybė atmintinų datų: nuo Mildos šventės iki Žavėjimosi augalais dienos  0

Šv. Izidorius ir ariantis angelas

Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga  0

Jurbarkiečių iškyla

Senasis Jurbarkas gegužės 13-ąją: transportas, burmistro alga ir paslaptingas oro baliono skrydis  0

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 10–12 d.

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 10–12 d.  0

Gegužės 10 dieną – naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite

Gegužės 10 dieną – naujame laikraščio „Mūsų laikas“ numeryje skaitykite  0

Raseinių (dab. Dariaus ir Girėno) gatvė

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 9 d.  0

Ateitininkų šventė 1930 m. Kalba prof. Pr. Dovydaitis

Tarpukario Jurbarko gyvenimo trupinėliai. Gegužės 8 d.  0

Jurbarko muitinė

Antrąją gegužės savaitę minėsime šias datas  0

Mūsų partneriai