Atverti „Margą skrynią“ į Jurbarką suvažiavo Tauragės krašto skautai (VIDEO)

   
Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

„Marga skrynia. O kas joje?“ – taip vadinosi spalio 20–21 d. Jurbarko Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje vykusi Tauragės krašto skautų sueiga, kurioje susirinko daugiau nei 200 dalyvių. Skautai atvažiavo iš Šilalės, Laukuvos, Viešvilės, Smalininkų, Raudonės, Veliuonos, Lukšių ir, žinoma, iš Jurbarko.

Spalio 20 d. yra Tauragės krašto skautų gimtadienis. Programa prasidėjo įsikūrimu ir atidarymo rikiuote, kurios metu Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius ir savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas Gvildys tarė žodį. Skautus pasveikino ir šios mokyklos direktorė Alma Uznė. Po kiekvienos draugovės priesaikos ir prisistatymo, kurių metu skambėjo vis kitokie šūkiai, susiję su pagrindiniu „Marga skrynia – o kas joje?“, „vilkai“ (jaunesnieji skautai) davė įžodį. Tai buvo įspūdingas reginys – skautais panorę tapti 7-8 metų vaikai turėjo prisiekti tarnauti „Dievui, Tėvynei ir artimui“, po to jie pagerbė Lietuvos vėliavą, paliesdami lūpomis jos kraštą ir gavo pirmuosius savo  kaklaraiščius, kuriuos užrišo jų draugovių vadovės.

Visi dalyvavusių skautų būrių nariai buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis. Rikiuotės metu stebino ypatinga virš 200, daugiausia paaugliško amžiaus moksleivių, ramybė ir drausmė. Tokiame renginyje supranti, kokia rimta tai yra organizacija ir kam ji skirta. Už ilgametį savanorišką darbą Lietuvos skautijoje, kompetenciją ir aktyvumą ugdant jaunąją kartą Jurbarko mieste ir rajone savivaldybės vadovas pagerbė ir padėkomis apdovanojo Lietuvos skautijos nares: Eglę Gečaitę, Vaidą Beinarienę, Ugnę Beinarytę, Sigitą Norkienę. Padėka skirta ir Jolitai Štrimienei, tačiau ji renginyje dalyvauti negalėjo.

Po rikiuotės sueigos dalyviai vyko į šv. Mišias Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje, kadangi skautai tarnauja Dievui, Tėvynei ir artimui. „Grįžus iš mišių gavome kareiviškos košės, kuri buvo gardi. Gavus energijos, visos draugovės pradėjo ruoštis vakaro laužui, kurio tema, kaip ir pačios skautų sueigos buvo „Marga skrynia! O kas joje?“. Vakaro laužas prasidėjo tikrai įsimintinu mini spektakliu „Pelenius“, kurį tęsė akustinės muzikos grupės „Vėjūkas“ koncertas ir draugovių pasirodymai. Kiekvienai draugovei dar prieš sueigą buvo paskirti namų darbai – reikėjo paruošti pasirodymą apie paskirtą šalį – tai buvo Kinija, Kanada, Lietuva, Zambija, Gruzija ir kt. Buvo būtina parodyti jų tautinį kostiumą, pateikti informaciją apie šalį, tradicijas. Po nuostabaus vakaro laužo, sekė dar nuostabesnė diskoteka, į kurią susirinko beveik visos draugovės“, – pasakoja Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos aštuntokė M. Jankaus draugovės skautė Liepa Pažereckaitė.

Kitą dieną, pasak jos, programa buvo intensyvi, skautai davė įžodį, žiūrėjo filmą apie vasaros skautų stovyklą „Laiko tiltai“, kurį linksmai sumontavo brolis Mindaugas iš Šilalės. „Buvome pažangos valandoje – „Marga skrynia: moki žodį – žinai kelią“, kurioje dalyvavo visų draugovių vyresnieji skautai. Vėliau laukė pilietinis žaidimas „Margoj skrynioj: Jurbarko miesto gidas“, kurio metu pasiskirstėme į grupeles ir keliavome po visą Jurbarką tam, kad surastume visus reikalingus punktus – nuo Jurbarko dvaro parko iki Jurbarko savivaldybės. Surašę visus punktus, turėjome parašyti palinkėjimą skautijai, kuri 2018 metais švęs 100-metį, kaip ir visa Lietuva. Sueiga baigėsi iškilminga uždarymo rikiuote, kurios metu ir vėl turėjome atsisveikinti, tačiau neilgam laikui, kadangi lapkričio 25 d. Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje vyks skautų „Dainų dainelės“ pirmasis etapas, į kurią susirinks visas Tauragės kraštas. Būk kaip aš, būk skautas!“, – baigdama savo pasakojimą apie šio rudens sueigą linki Liepa.  

Vaida Beinarienė: tiesiog smagu daryti žmonėms gera

Šios skautų stovyklos organizatorė, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos skautų draugovės įkūrėja, dirbusi pradinių klasių mokytoja, o dabar mokyklos psichologė, įvairių paskaitų mokytojams, tėvams, mokiniams lektorė Vaida Beinarienė skautų draugovei Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje vadovauja nuo 2004-ųjų. „Jau 14 metai. Man tiesiog smagu daryti žmonėms gera. Ir artimui, ir tėvynei. Bet pirmiausia tai darau dėl vaikų. Jiems patinka skautų organizacija, įvairi, prasminga  veikla. Ir pats jautiesi kaip paauglys, kaip jų bendraamžis. Matyt, jau buvo manyje tai duota“, – pasakoja Vaida.

Augindama dvynukus dukterį ir sūnų ji norėjo, kad vaikai mylėtų Lietuvą. Ši veikla stipriai įtraukė dukrą Ugnę, kuri dabar vadovauja Veliuonos ir Raudonės mokyklų skautams. Pasak Vaidos, dėl to ji jaučiasi tikrai gerai – tai prasmingas darbo tęstinumas.  

Jurbarke po nepriklausomybės atkūrimo ši organizacija atsikūrė 2002 m. Šiemet Tauragės krašto skautija mini ir savo jubiliejų – 15 metų. Kaip pasakoja V. Beinarienė, pirmoji sueiga vyko Smalininkuose, Jurbarke pirmosios skautų draugovės įsikūrė Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje, Naujamiesčio ir Vytauto Didžiojo pagrindinėse mokyklose.

„Aušra Žižienė, dar kelios mokytojos nusprendėm, kad reikia šios organizacijos. Taip ir prasidėjo. Mūsų mokykloje dabar yra apie 50 skautų. Skautu galima būti nuo 6-erių iki kiek tik nori metų. Mokykloje yra dvi amžiaus grupės – 1-4 ir 5-8 klasių mokiniai. Daugumos amžius – paaugliškas, sunkus, bet vaikai, įstoję į šią organizaciją, suvokia, kad tai drausminga, pareiginga ir tarnaujanti visuomenei bendruomenė. Kad ir maži vaikai, bet jie klauso, žino taisykles, jas supranta per įvairias patyrimines užduotis“, – pasakoja V. Beinorienė.

Kol gauna pirmąją „vilkiukų“ skarelę, praeina nemažai laiko, jie turi ją užsitarnauti – ir teoriškai, ir praktiškai. Vaida sako, kad Naujamiesčio pagrindinės mokyklos skautų draugovėje vyrauja berniukai. Mergaičių gal yra kelis  kartus mažiau nei berniukų. „5-8 klasių skautų grupėje vaikinų – 22, mergaičių – 8. Tai toks amžius, kai patinka nuotykiai, o čia jų būna įvairių. Stovyklose reikia ir daug fizinio darbo įdėti – sutvarkyti aplinką prieš ir po jų, tampyti lentas, kartais net nugriauti kokius nušiurusius pastatus. Ir nė vienas skautas nesibodi to daryti. Tai drausmina, skatina atsakingumą, pareigingumą“, – sako Naujamiesčio mokyklos skautų vadovė. 

Pasak jos, skautų apskritai Lietuvoje daugėja, nes tai prasminga veikla. Skautai draugauja su gamta, rūpinasi jos švarinimu, domisi Lietuvos istorija, padeda visiems, kam reikalinga pagalba.

V. Bainarienė pasakoja, kad jai sunku be energingos veiklos, nes nemoka tinginiauti: „Niekas veltui nevyksta. Dabar laikai tokie, kad mokytojai turi bėgti vaikų priekyje ir juos aplenkti. Mes matom visko. Kaip psichologė matau, kad patyčių mokykloje nedaugėja, tiesiog apie tai daugiau yra kalbama. Prieš 5-erius metus niekas apie tai nekalbėjo, todėl atrodė, kad ir yra mažiau. Dabar vaikai atpažįsta, pamato, pastebi netinkamą elgesį ir praneša. Skaičius nesaugiai besijaučiančių vaikų tarsi ir toks pats – apie 6 procentus, bet žymiai daugiau atvejų, kai ateina pas mane ar kitus mokytojus konsultuotis. Ir tai yra labai gerai – atpažinti patyčias. O skautų organizacija yra būtent tokia, kurioje toks dalykas kaip patyčios išvis neįmanomas.“

Skautai, pasak Vaidos, tai patriotizmas, garbės žodžio laikymasis, pareigingumas. Iš šios organizacijos pašalinami vienetai ir tai labai retai. Jei skarelę atima viešai, tai būna tokia negarbė, kad šias pamokas vaikai įsimena visam gyvenimui: „Gal vieną tokį kartą turėjom. Bet vaikinukas susiprato, pasitaisė ir toliau garbingai skautavo.

“Apie tai, kodėl pasirinko tokį teminį pavadinimą „Marga skrynia, o kas joje“, vadovė pasakoja, kad 2017-ieji skirti Lietuvių kalbos kultūros, piliakalnių, tautinio kostiumo metams: „Ir šios sueigos draugovės kiekviena rado, ką į tokią margą skrynią įdėti – meilę lietuviškam žodžiui, tautos istorijai ir pan. Kiekvienas atrado tai, kad mus, kaip lietuvius, stiprina. Tam buvo sugalvota ir viktorina, skirta kalbos kultūrai. Net ir muzikos grupė „Vėjūkas“ šiai skautų sueigai pasirinkta neatsitiktinai – su folkloro užtaisu ir nuotaika.“

Video: Skautų sueiga

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Globalios Lietuvos apdovanojimas ir iš Jurbarko kilusiam E. Sabaliauskui

Globalios Lietuvos apdovanojimas ir iš Jurbarko kilusiam E. Sabaliauskui  3

Pagerbti rajono mokiniai, šalies olimpiadose pademonstravę puikias žinias (NUOTRAUKOS)

Pagerbti rajono mokiniai, šalies olimpiadose pademonstravę puikias žinias (NUOTRAUKOS)  5

Lietuvą nusprendę apkeliauti studentai iš Jurbarko rajono (iš kairės): Rokas Grinkevičius, Aidas Ašmonas ir Domantas Juškys. Keliauninkai jau yra nusimatę tolimesnio maršruto atkarpą kitai vasarai.

#JaunimoPašnekesiai su Aidu Ašmonu  0

Svarbiausias socialinio darbuotojo bruožas – nuoširdumas sau ir kitiems

Svarbiausias socialinio darbuotojo bruožas – nuoširdumas sau ir kitiems  6

Festivalio atidarymas.

Festivalio „Vaivorykštė“ atgarsiai. Vaikų ir jaunimo teatrai – vieta, kur auga asmenybės ir keičiasi likimai  0

Vakarais po akacijomis – pasisemti jaunatviškos drąsos

Vakarais po akacijomis – pasisemti jaunatviškos drąsos  0

Šimtukų verti motyvuoti ir žinantys, ko nori

Šimtukų verti motyvuoti ir žinantys, ko nori  0

#JaunimoPašnekesiai  su Simonu Goptaičiu

#JaunimoPašnekesiai su Simonu Goptaičiu  0

B. Šneiderienė – aktorystę renkasi tik tie, kurie TIKRAI sutverti tam nelengvam darbui (VIDEO)

B. Šneiderienė – aktorystę renkasi tik tie, kurie TIKRAI sutverti tam nelengvam darbui (VIDEO)  0

Pamatyti kaimą jaunuolio akimis – į biblioteką

Pamatyti kaimą jaunuolio akimis – į biblioteką  0

Jurbarko kultūros centro šokėjai skynė pergales „Jievaro tiltu 2022“ Šakiuose

Jurbarko kultūros centro šokėjai skynė pergales „Jievaro tiltu 2022“ Šakiuose  0

Jurbarko jaunimo apdovanojimų renginys „Jurbarko perlas“

Jurbarko jaunimo apdovanojimų renginys „Jurbarko perlas“  1

Literatūros klasikai atgimsta Ievos Andriukaitytės darbų parodoje

Literatūros klasikai atgimsta Ievos Andriukaitytės darbų parodoje  0

Jurbarko gimnazistės poezija įvertinta respublikiniame jaunųjų filologų konkurse

Jurbarko gimnazistės poezija įvertinta respublikiniame jaunųjų filologų konkurse  0

Jurbarko vaikų sukurtas plakatas – IBBY konkurso laureatas!

Jurbarko vaikų sukurtas plakatas – IBBY konkurso laureatas!  0

Talentingoji menininkė Liucija atidarė savo darbų parodą

Talentingoji menininkė Liucija atidarė savo darbų parodą  0

Rajono Jaunimo metų ambasadoriai (iš kairės): Simona Kulikauskaitė, kuri atstovaus Smalininkus, Miglė Šašytė – Viešvilę, rajono tarybos narė Inga Molevaitė bei Arnas Sluoksnaitis, kuris atstovaus Jurbarką. Susitikime nebuvo ambasadorės iš Eržvilko Dovilės Masiulytės.

Išrinkti Jaunimo metų ambasadoriai Jurbarkui  0

Jurbarko rajono mokinių darbai dalyvauja respublikiniame mokinių tautodailės konkurse ,,Sidabro vainikėlis“

Jurbarko rajono mokinių darbai dalyvauja respublikiniame mokinių tautodailės konkurse ,,Sidabro vainikėlis“  0

Jaunoji Vadžgirio menininkė pristatys savo tapybos kūrinius

Jaunoji Vadžgirio menininkė pristatys savo tapybos kūrinius  0

Kovo 11-oji Jurbarke. Švęsti laisvės susirinko į rekordines eitynes (NUOTRAUKOS)

Kovo 11-oji Jurbarke. Švęsti laisvės susirinko į rekordines eitynes (NUOTRAUKOS)  0

Nuo animė filmukų – iki japonų kalbos studijų universitete

Nuo animė filmukų – iki japonų kalbos studijų universitete  1

Premjera krašto muziejuje. Gimnazijos šimtmetis -  mokinių sukurtame filme (VIDEO)

Premjera krašto muziejuje. Gimnazijos šimtmetis - mokinių sukurtame filme (VIDEO)  1

Gimnazistams – sėkmingo Jurbarko jaunimo patarimai (VIDEO)

Gimnazistams – sėkmingo Jurbarko jaunimo patarimai (VIDEO)  0

Miesto veidą jaunina užsispyrę ir atkaklūs raideriai (VIDEO)

Miesto veidą jaunina užsispyrę ir atkaklūs raideriai (VIDEO)  1

Mūsų partneriai