Jurbarko LiCS į savo gretas vilioja socdemai, tvarkiečiai ir liberalų sąjūdis

Straipsnis  5 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Ne­sėk­mę praėjusių me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se patyrusioss LiCS gretos per pus­me­tį sumenko beveik penktadaliu, rašo „Lietuvos žinios".  Tei­gia­ma, kad dau­gu­ma „mig­ran­tų" jau pa­si­rin­ko Liberalų sąjūdį ar­ba planuoja pri­si­dė­ti prie šios politinės - ideo­lo­giš­kai ar­ti­miau­sios partijos. E. Ma­siu­lis pa­sa­ko­jo, kad į Liberalų sąjūdį pe­rei­na ir pa­vie­niai LiCS nariai, ir iš­ti­si šios partijos sky­riai. Vie­nas to­kių - Nau­jo­sios Ak­me­nės. „Pra­ktiš­kai esa­me ga­vę ir Tra­kų sky­riaus pra­šy­mą, ma­nau, kad ar­ti­miau­siu me­tu sulauksime Jurbarko, da­lies Šiau­lių, Tau­ra­gės sky­rių LiCS na­rių pareiškimų", - var­di­jo "Lietuvos žinioms" gegužės 18 dieną Liberalų sąjūdžio ly­de­ris. Jurbarko rajono meras Ričardas Juška "Mūsų laikui" gegužės 24 dieną patvirtino, kad Jurbarko liberalcentristai jau pirmąją savaitę po Seimo rinkimų sulaukė kvietimų jungtis iš trijų partijų - socialdemokratų, Tvarka ir teisingumas bei Liberalų sąjūdžio. Kurį pasiūlymą Jurbarko LiCS nariai priims - paaiškės iki rudens. Tarp galimų variantų - liberalcentristai gali apsispręsti nepriimti nė vieno pasiūlymo - gali likti taip, kaip yra. LiCS Jurbarko skyriuje yra apie 60 narių.

Anot liberalų pir­mi­nin­ko Eli­gi­jaus Ma­siu­lio, per ke­lis mė­ne­sius gau­ta maždaug pu­sė tūks­tan­čio asmenų pra­šy­mų pri­im­ti į par­ti­ją, dau­gu­ma - iš LiCS na­rių. Po­li­ti­kas pa­brė­žė, kad apie jo­kį jun­gi­mą­si su liberalcentristais bent jau kol kas ne­gal­vo­ja­ma.

E. Ma­siu­lis pa­sa­ko­jo, kad į Liberalų sąjūdį pe­rei­na ir pa­vie­niai LiCS nariai, ir iš­ti­si šios partijos sky­riai. Vie­nas to­kių - Nau­jo­sios Ak­me­nės. Pri­si­dė­jus li­be­ral­cen­tris­tams, šio ra­jo­no Liberalų sąjūdžio sky­rius padidėjo iki 150 na­rių.

„Pra­ktiš­kai esa­me ga­vę ir Tra­kų sky­riaus pra­šy­mą, ma­nau, kad ar­ti­miau­siu me­tu sulauksime Jubarko, da­lies Šiau­lių, Tau­ra­gės sky­rių LiCS na­rių pareiškimų", - var­di­jo Liberalų sąjūdžio ly­de­ris.

LiCS vi­ce­pir­mi­nin­kė, Vi­sa­gi­no me­rė Da­lia Štrau­pai­tė aiš­ki­no, kad E. Masiulis per anks­ti giriasi.

„Kol kas ti­krai nie­kas ne­emig­ruo­ja. Bent jau stip­rūs sky­riai ne­si­ren­gia nie­kur ei­ti. Silp­nes­ni gal ir tu­ri to­kių min­čių, bet ti­krai ne ma­siš­kai. Mū­sų par­ti­ja pa­ti ap­sisp­ręs, kur mig­ruo­ti, su kuo su­si­jung­ti ar prie ko pri­si­dė­ti", - sa­kė po­li­ti­kė

Rekomenduojami video:
Straipsnis  5 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Infrastruktūros ir turto skyriuje – naujas inžinierius

Infrastruktūros ir turto skyriuje – naujas inžinierius  1

Eržvilko gimnazijai vadovaus buvęs Raseinių meras

Eržvilko gimnazijai vadovaus buvęs Raseinių meras  2

Rajone vyks sausumos pajėgų pratybos „Pasitikėjimas 2023“

Rajone vyks sausumos pajėgų pratybos „Pasitikėjimas 2023“  0

Jurbarke veikiančios vietos veiklos grupės įrodo – aktyvios kaimo bendruomenės drąsiai imasi pokyčių

Jurbarke veikiančios vietos veiklos grupės įrodo – aktyvios kaimo bendruomenės drąsiai imasi pokyčių  1

Paskelbė konkursą Jurbarko krašto muziejaus direktoriaus pareigoms užimti

Paskelbė konkursą Jurbarko krašto muziejaus direktoriaus pareigoms užimti  0

Paskelbti konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai ir pagerbti kaimo darbščiausieji (nuotraukos)

Paskelbti konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai ir pagerbti kaimo darbščiausieji (nuotraukos)  0

Vaikų sukurti angelų sparnai skrieja į Vilnių

Vaikų sukurti angelų sparnai skrieja į Vilnių  0

UAB „Oksalis“ buvo įvairių renginių, švenčių, paminklų ir skulptūrų statybos Jurbarke rėmėjas.

UAB „Oksalis“ iškelta bankroto byla  2

Foto montažas.

Dvi rajono įmonės – geriausios Tauragės apskirties verslininkų asociacijos įmonės  3

Įmonių vadovai teigia, kad šaltajam sezonui pasirengta

Įmonių vadovai teigia, kad šaltajam sezonui pasirengta  0

Tarybos dauguma tarė savo žodį – Skalvijos namai bus likviduojami

Tarybos dauguma tarė savo žodį – Skalvijos namai bus likviduojami  2

Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojo-vyriausiojo architekto pareigas pradėjo eiti Saulius Lapėnas

Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojo-vyriausiojo architekto pareigas pradėjo eiti Saulius Lapėnas  2

Savivaldybė ieško dviejų įmonių vadovų

Savivaldybė ieško dviejų įmonių vadovų  7

Į atnaujinto Jurbarko kultūros centro atidarymo šventę – tik su kvietimais

Į atnaujinto Jurbarko kultūros centro atidarymo šventę – tik su kvietimais  0

Dovilė Dačkauskaitė

Buvusi kandidatė į merus tapo tarybos posėdžių sekretore  1

Jurbarko ligoninėje pradėta teikti geriatrijos dienos stacionaro paslauga

Jurbarko ligoninėje pradėta teikti geriatrijos dienos stacionaro paslauga  0

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos komanda lankėsi Graikijoje

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos komanda lankėsi Graikijoje  0

Svarbi informacija nėščiosioms:  jei maistui naudojate šulinio vandenį - kreipkitės dėl tyrimų

Svarbi informacija nėščiosioms: jei maistui naudojate šulinio vandenį - kreipkitės dėl tyrimų  1

Policija primena: tamsiu paros laiku pėstieji turi būti itin budrūs

Policija primena: tamsiu paros laiku pėstieji turi būti itin budrūs  0

Kviečia siūlyti kandidatus kultūros apdovanojimui

Kviečia siūlyti kandidatus kultūros apdovanojimui  0

Savivaldybės tarybos posėdyje atsisveikinta su vyriausiąja architekte Gražina Gadliauskiene

Savivaldybės tarybos posėdyje atsisveikinta su vyriausiąja architekte Gražina Gadliauskiene  5

Atidarymo juostelę perkirpo ligoninės vadovė Rūta Lukšienė, rajono meras S. Mockevičius ir Seimo narys R. Juška.

Dviguba Jurbarko ligoninės šventė: gimtadienis ir atnaujinto skyriaus atidarymas (nuotraukos)  4

Generalinis komisaras Renatas Požėla (dešinėje) kartu su Marijampolės VPK Jurbarko rajono PK viršininku Aivaru Dumčiumi pristatė naująją policijos reformą.

Policijos generalinis komisaras Jurbarke vardijo būsimos reformos pliusus, buvęs komisaras – minusus  0

Spalio 20–22 d. rajone vyks karinės pratybos

Spalio 20–22 d. rajone vyks karinės pratybos  0

Mūsų partneriai