Senojo Jurbarko liepos 6-osios naujienos: Skirsnemunės šaulių sveikinimas „Trimitui“, jurbarkiškių pasirodymas Šiauliuose ir nauja telefono linija,

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1930 m. Kooperacijos šventė. Jurbarke minėta kooperacijos šventė. Joje dalyvavo smulkaus kredito draugija, vartotojų draugija „Sūkurys“, žydų liaudies bankas ir kooperatyvas „Gerovė“. Daug kas mieste iškėlė vėliavas, o kooperatyvai buvo pasipuošę kooperatininkų vėliavomis, vainikais, paveikslais. Sekmadienį, 14 val., kooperatininkai ir šiaip piliečiai susirinko prie smulkaus kredito draugijos. Čia jos valdybos narys pasakė kalbą. Po to su orkestru visi nuėjo prie „Sūkurio“, kur kalbėjo taikos teisėjas J. Mičiulis. Paskui eisena pražygiavo pro „Gerovės“ kooperatyvą ir žydų liaudies banką į „Saulės“ draugijos salę, kur kalbėjo „Sūkurio“ valdybos narys J. Mičiulis („Bendras darbas“, 1930, Nr. 14–15).

1930 m. „Trimito“ sukaktis. Skirsnemunės šauliai minėjo žurnalo „Trimitas“ dešimties metų sukaktį. Susirinkime kalbėjo šaulys mokytojas Galbuogis, „Trimitą“ skaito veik pusė būrio šaulių. Nutarta išbraukti iš šaulių tuos, kurie 1931 m. neužsiprenumeruos šio žurnalo. Per minėjimą Skirsnemunės šaulių būrys priėmė tokį sveikinimą „Trimitui“: „Skirsnemunės šaulių būrys, susirinkęs paminėti „Trimito“ 10 metų ėjimo sukaktuvių, širdingai džiaugiasi mūsų idėjų skelbėjo sukaktuvėmis ir linki ilgiausius metus trimituoti. Gausk, brangus „Trimite“, ilgiausius metus! Šauk mus į kovą už Vilnių, už mūsų teises! Mes su Tavimi. Skirsnemunės šaulių būrys“ („Trimitasׅ“, 1930-07-24, Nr. 30; 1930-07-31, Nr. 31).

1934 m. Pavsarininkų šventė. Liepos 6–8 dienomis Šiauliuose vyko pavasarininkų dainų ir sporto šventė, taip pat paroda. Šie renginiai plačiai aprašyti. Į Šiaulius buvo nuvykęs Jurbarko pavasarininkų choras (vadovas J. Pocius, 43 dalyviai) ir Jurbarko kuopos 12 instrumentų orkestras, vadovaujamas kapelmeisterio V. Giedraičio. Kaip geriausi paminėti Linkuvos, Utenos, Telšių, Jurbarko ir Šiaulių chorai. Pažymėtini esą Jurbarko ir Telšių orkestrai, bet jurbarkiškis kiek silpnesnis. Abu kolektyvai buvo apdovanoti I laipsnio diplomais. Parodoje išsiskyrė jurbarkiškių Prano Mikutaičio ir Prano Puišio kryžius. „Tokio gražaus dailės darbo, tokio originalaus dar nėra mačiusi ne tik jokia lietuvių paroda, bet ir Berlynas ir Paryžius nebus matęs panašių kaimo jaunuolių darbų (...). Dėl šio vieno kryžiaus nebūtų buvę gaila nuvažiuoti į Šiaulius“, – gyrė jurbarkiškių dirbinį straipsnio autorius J. Strimaitis. Abu meistrai gavo I laipsnio A pagyrimo lapus. Pagyrimo lapaas IIB paskirtas Sodeikaitei iš Jurbarko už mezginius. Pagyrimo lapu IIIA apdovanota Remeikaitė už audinius („Lietuva“, 1924-07-10, Nr. 153–07-12, Nr. 155).

1935 m. Telefono linija. Laikraščio informacija, kurioje sakoma, kad tarp Eržvilko ir Jurbarko taip pat nutiesta nauja telefono linija („Rytas“, 1935-07-06, Nr. 151).

1939 m. Superkami viščiukai. Laikraštyje skelbiama, kur ir kada „Maisto“ agentai supirks viščiukus: I eilės punktuose Kėdainiuose ir Jurbarke – pirmadieniais. Bus mokama po 1 Lt už kg gyvo svorio („Ūkininko patarėjas“, 1939-07-06, Nr. 27). Tos pačios dienos kitame laikraštyje pranešama, kad viščiukai būsią superkami nuo liepos 10 d. („darbininkas“, 1939-07-06, Nr. 27).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Jurbarko turgus.

Senojo Jurbarko liepos 14-osios naujienos: Girdžių gyvenimas, advokato nužudymas, turgaus kainos ir nauja krautuvė  0

Jurbarko kapinės.

Liepos 13-oji senajame Jurbarke: darbai Nemune, nubausti šventės dalyviai, neleistinas darbas ir prekių punktas Jurbarke  0

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos  0

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys  0

Antanas Giedraitis su žmona.

Liepos 10-oji senajame Jurbarke: mokytojų protestas, vakarėlis, apmokamos atostogos, futbolo rungtynės ir šiaudinis Skrajūnas  0

1931 m. vasaros pabaigoje prasidėję Jurbarko plaučių ligoninės statybos darbai buvo gana spartūs. Nuotraukoje darbininkai prie statomos ligoninės.

Senojo Jurbarko liepos 9-osios naujienos: spekuliantai, kritika valdžiai, Kunigų permainos Kauno vyskupijoje ir trumai  0

Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius Kaune, savo rezidencijoje

Liepos 8-oji senajame Jurbarke: vyskupo lankymasis, Lukšiuose įsikūrė valstiečių liaudininkų skyrius  0

Jurbarkas po didžiojo gaisro 1940-07-08

Liepos 7-oji senajame Jurbarke: šventės, jubiliejai, nelaimės, prezidento vizitas ir didysis gaisras  0

Vasilčikovo dvaro rūmai po I pasaulinio karo

Liepos 5-osios senojo Jurbarko naujienos: blogi keliai, naujų statybų planai, apvogtas teismas ir dovanos platintojams  0

Ateitininkų šventė Jurbarke. Kalba prof. P. Dovydaitis

Senasis Jurbarko kraštas liepos 4-ąją: miško gaisras, ekskursijos ir skautų stovykla  0

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis  0

Jurbarko choras. Centre – vargonininkas Jonas Pocius

Liepos 2-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: choro pasirodymas, ariama žemė, sportininkų rezultatai ir nepatogiai įsikūrusi miškų urėdija  0

Pirmasis Jurbarko pašto pastatas 1930 m.

Gausybė liepos 1-osios senojo Jurbarko krašto naujienų: apie paštą, policiją, girininkijas, garlaivių ir autobusų eismą, ekskursijas ir...  0

Jurbarko „Saulės“ gimnazijos pirmoji abiturientų laida. 1927 m.

Birželio 30-oji senajame Jurbarke: pirmoji gimnazijos laida ir kitos švietimo naujienos, sudužęs paminklo projektas, ieškomi asmenys  0

Jurbarko gimnazijos sporto šventė 1928 m.

Birželio 29-oji senajame Jurbarke: pašto darbas, garlaivių konkurencija, nelaimė kelyje, sporto varžybos ir dar daug visko  0

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai  0

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarkiečių pramogos Mituvoje

Senasis Jurbarkas birželio 27-ąją: apie burtininkę, gatvės pavadinimo keitimą ir audros padarytą žalą  0

Tiltas per Mituvą Jurbarke

Birželio 26-oji senajame Jurbarke: suirę tiltai, skurdi prieglauda, ravimos gatvės ir Nemuno aukos  1

Kauno gatvė Jurbarke prieš I pasaulinį karą

Senasis Jurbarko kraštas birželio 25-ąją: ekskursija, šventė ir nusikaltimai  0

Kunigaikščio Vasilčikovo vežikas. Prieš I pasaulinį karą.

Birželio 24-oji senajame Jurbarke: sinodas, šventės, neskirtas žemės sklypas ir pabėgęs meškėnas  0

Parduotuvių nacionalizacija 1940 m.

Birželio 23-oji senajame Jurbarke: reklamos, kelionės, ekskursijos, bravoras ir gimnazijos užėmimas  0

Iš kairės: J. Giedraitis, B. Liesis, J. Bikinas, A. Žukauskas-Vienuolis, A. Giedraitis, 1936 m.

Birželio 22-osi senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkai, sunki kelionė garlaiviu ir tragiška nelaimė gatvėje  0

Mūsų partneriai