Senojo Jurbarko krašto naujienos gegužės 31-ąją: turgaus kainos, audra, „Faraono laidotuvės“ ir pirmasis „Mūsų parapijos“ numeris

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1926 m. Kainos. Jurbarke vidutiniškos rinkos kainos: 10 kiaušinių – 1,35 Lt, sviesto kg – 4,50–5 Lt, kaimiškas sūris – 2 Lt, žąsis – 7–9 Lt, veršis (7 dienų) – 21 Lt, karvė – 350–400 Lt, avižų cnt. – 18 Lt, miežių – 26 Lt, rugių – 25 Lt, bulvių – 6 Lt, dobilų sėklų litras – 2 Lt. („Lietuva“, 1926-06-07, Nr. 123).

1931 m. Audra. Per Jurbarką nuūžė audra su kruša. Sunaikinta pasėlių, daržų ir apgriauta trobesių („Mūsų laikraštis“, 1931-06-06, Nr. 23).

1931 m. Ieškomas. Skelbiama, kad ieškomas asmuo: Globys Pranas, Jurgio s., darbininkas, gimęs 1882 10 24 Skirsnemunėje. Kaltinamas vagyste („Kriminalinės policijos žinios“, 1931-05-31, Nr. 10).

1934 m. Sporto ir dainų šventė. Įvyko Jurbarko gimnazijos sporto ir dainų šventė. Jai vadovavo J. Kasiulaitis ir O. Geniušienė. Visiems didelį įspūdį padarė mokyt. J. Vainausko pastatymas „Faraono laidotuvės“. Šventė davė apie 1500 Lt pajamų. Tą pačią dieną atidaryta Jurbarko inteligentijos lėšomis atidaryta lauko teniso aikštelė. Direktoriaus iniciatyva tą dieną pasodintas Tautos vado ąžuolas.

1935 m. Degtindariai. Iki gegužės pabaigos Pašaltuonio ir Mantvilių girininkijose miškų sargyba sugavo kelis degtindarius („Mūsų girios“, 1935, Nr. 5).

1937 m. Gimnazijos šventė. Įvyko Jurbarko gimnazijos sporto ir dainų šventė. Dar buvo surengta piešinių paroda („Vakarai“, 1937-06-04, Nr. 126).

1937 m. Laikraštis Skirsnemunėje. Išeina Skirsnemunės parapijos ir Krikščioniškojo mokslo brolijos laikraštis „Mūsų parapija“. Jo leidėjas – kun. V. Semenavičius, redaktorius – kun. Julijonas Kazlauskas. Pirmojo numerio apimtis – 8 puslapiai.

1937 m. Skirsnemunės naujienos. Gegužės mėnesį Skirsnemunės bažnyčios špitolėje įrengta graži salė su gana patogia scena. Labai iškilmingai atšvęsta Motinos diena. Joje dalyvavo angelaičiai, skautai, mokyklos mokiniai, pavasarininkai, Lietuvių katalikių moterų draugija ir uniformuoti šauliai. Po pamaldų vykusiame susirinkime įdomiai kalbėjo kun. J. Žemaitis, salezietis. Konkurse „Kas parašys gražų laišką motutei“ premijas laimėjo V. Liogerpušis, S. Šaloveičikaitė, A. Kalvaitytė („Mūsų parapija“, 1937-05-31, Nr. 1).

1937 m. Alaus nėra, o bravorai uždaryti. Laikraštyje skundžiamasi, kad prieš karą Jurbarke buvo per 30 alinių, veikęs kunigaikščio Vasilčikovo alaus bravoras, kitoje Nemuno pusėje – barono Ofenbergo. Dabar Jurbarke belikusios 2–3 alinės ir tiek pat traktierių („Lietuvos žinios“, 1937-05-31, Nr. 119).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Liepos 19-oji senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkų šventė, plėšikus, ir aukas Prisikėlimo bažnyčiai

Liepos 19-oji senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkų šventė, plėšikus, ir aukas Prisikėlimo bažnyčiai  0

Jurbarkas prieš 100 metų.

Senojo Jurbarko liepos 18-osios naujienos: karo atgarsiai ir žiobrių sezono pradžia  0

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos kapelionas kunigas Povilas Šidlauskas su gimnazistėmis. Apie 1922–1924 m.

Liepos 15-oji senajame Jurbarke: Jurbarko „Saulės“ gimnazija ir uosto darbai  0

Senojo Jurbarko liepos 16-osios naujienos: gatvės negrįstos ir akmenų nėra, apie nelaimę, kunigų permainas ir pertvarkytą plaučių ligoninę

Senojo Jurbarko liepos 16-osios naujienos: gatvės negrįstos ir akmenų nėra, apie nelaimę, kunigų permainas ir pertvarkytą plaučių ligoninę  0

Steponas Darius ir Stasys Girėnas

Liepos 15-oji senajame Jurbarke: žydų progimnazija, nesantaika, apie šulinyje uždususius žmones ir žūties metines  0

Jurbarko turgus.

Senojo Jurbarko liepos 14-osios naujienos: Girdžių gyvenimas, advokato nužudymas, turgaus kainos ir nauja krautuvė  0

Jurbarko kapinės.

Liepos 13-oji senajame Jurbarke: darbai Nemune, nubausti šventės dalyviai, neleistinas darbas ir prekių punktas Jurbarke  0

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos  0

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys  0

Antanas Giedraitis su žmona.

Liepos 10-oji senajame Jurbarke: mokytojų protestas, vakarėlis, apmokamos atostogos, futbolo rungtynės ir šiaudinis Skrajūnas  0

1931 m. vasaros pabaigoje prasidėję Jurbarko plaučių ligoninės statybos darbai buvo gana spartūs. Nuotraukoje darbininkai prie statomos ligoninės.

Senojo Jurbarko liepos 9-osios naujienos: spekuliantai, kritika valdžiai, Kunigų permainos Kauno vyskupijoje ir trumai  0

Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius Kaune, savo rezidencijoje

Liepos 8-oji senajame Jurbarke: vyskupo lankymasis, Lukšiuose įsikūrė valstiečių liaudininkų skyrius  0

Jurbarkas po didžiojo gaisro 1940-07-08

Liepos 7-oji senajame Jurbarke: šventės, jubiliejai, nelaimės, prezidento vizitas ir didysis gaisras  0

Jurbarko choras apie 1930 m. Trečias iš kairės stovi vadovas J. Pocius

Senojo Jurbarko liepos 6-osios naujienos: Skirsnemunės šaulių sveikinimas „Trimitui“, jurbarkiškių pasirodymas Šiauliuose ir nauja telefono linija,  0

Vasilčikovo dvaro rūmai po I pasaulinio karo

Liepos 5-osios senojo Jurbarko naujienos: blogi keliai, naujų statybų planai, apvogtas teismas ir dovanos platintojams  0

Ateitininkų šventė Jurbarke. Kalba prof. P. Dovydaitis

Senasis Jurbarko kraštas liepos 4-ąją: miško gaisras, ekskursijos ir skautų stovykla  0

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis  0

Jurbarko choras. Centre – vargonininkas Jonas Pocius

Liepos 2-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: choro pasirodymas, ariama žemė, sportininkų rezultatai ir nepatogiai įsikūrusi miškų urėdija  0

Pirmasis Jurbarko pašto pastatas 1930 m.

Gausybė liepos 1-osios senojo Jurbarko krašto naujienų: apie paštą, policiją, girininkijas, garlaivių ir autobusų eismą, ekskursijas ir...  0

Jurbarko „Saulės“ gimnazijos pirmoji abiturientų laida. 1927 m.

Birželio 30-oji senajame Jurbarke: pirmoji gimnazijos laida ir kitos švietimo naujienos, sudužęs paminklo projektas, ieškomi asmenys  0

Jurbarko gimnazijos sporto šventė 1928 m.

Birželio 29-oji senajame Jurbarke: pašto darbas, garlaivių konkurencija, nelaimė kelyje, sporto varžybos ir dar daug visko  0

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai  0

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Mūsų partneriai