Senasis Jurbarko kraštas gegužės 21-ąją: arkivyskupo vizitas, tragiška vaiko žūtis ir gražiai tvarkoma ligoninė

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1927 m. Arkivyskupo lankymas. Kauno arkivyskupo kelionės po Jurbarko valsčiaus parapijas ir bažnyčias grafikas: gegužės 21 d. garlaiviu – į Skirsnemunę, 23 d. rytą – į Jurbarką, 24 d. vakare – į Girdžius, 25 d. vakare – į Eržvilką („Tiesos kelias“, 1927, Nr. 5).

1927 m. Arkivyskupo atvykimas į Skirsnemunę: iš Kauno atvyko specialiu garlaiviu „Aksena“ lydimas 2 kanauninkų ir 4 kunigų. Prieplaukoje jam buvę pastatyti garbės vartai. 18 val. aplankė Skirsnemunės bažnyčią („Rytas“, 1927-05-24, Nr. 116).

1928 m. Nelaimės. Skirsnemuniškių I kaime įvyko dvi didelės nelaimės. Žaibas sudegino Baltrušaitienės klėtį (nuostolių apie 2000 Lt). Arklys įspyrė ir užmušė Danieliaus šešerių metų vaiką („Rytas“, 1928-05-23, Nr. 115).

1933 m. Konfirmacija. Jurbarke įvyko lietuvių evangelikų konfirmacija. Per jos iškilmes, sakydamas pamokslą, kun. Stanaitis puolė „Srovę“ ir gynė Gaigalaičio provokišką nusiteikimą („Srovė“, 1933-06-03, Nr. 10).

1935 m. Mokyklos. Laikraščio žinutė: šią vasarą Jurbarko valsčiuje Klišiuose, Kalnėnuose, Bandzinuose ir Girdžiuose būsiančios pastatytos mokyklos („Lietuvos aidas“, 1935-05-21, Nr. 116).

1935 m. Mokytojų sąjungos pirmininkas. Laikraštis pranešė, kad Lietuvių mokytojų sąjungos Jurbarko apylinkės pirmininku paskirtas gimnazijos vicedirektorius J. Giedraitis („Lietuvos aidas“, 1935-05-21, Nr. 116). Tame pačiame „Lietuvos aido“ numeryje straipsnelis „Nepatogus pašto operacijoms laikas“, kuriame sakoma, kad nepatogumų turį sekmadieniais atvykstantys iš kaimo žmonės.

1936 m. Paskolos. Laikraščio informacija: turintiems sunkumų dėl sėklos Jurbarko ūkininkų smulkaus kredito draugija iki gegužės 1 d. išdavė 7 000 Lt paskolų („Ūkininko patarėjas“, 1936-05-21, Nr. 21).

1936 m. Jaunalietuvių vakaras. Pašvenčio „Jaunosios Lietuvos“ skyrius surengė vakarą, kuriame Klišių skyriaus meno sekcija suvaidino 4 veiksmų dramą „Žmogžudžio duktė“ (autorius Stasys Žemaitis). Pasisekė gerai. Salė buvo pilna. Pelnas paskirtas Ginklų fondui. Vakare dalyvavo „Santaros“ Smalininkų skyriaus narių. Ketinama surengti bendrą trijų skyrių šventę („Jaunoji karta“, 1936-06-07, Nr. 23).

1937 m. Chorai. Kaune, Valstybiniame teatre, varžėsi Kauno apygardos devynių gimnazijų chorai. Tarp jų buvo ir Jurbarko gimnazijos choras (58 dainininkai), vadovaujamas mokytojo A. Šarkausko.

Vyko ir prancūzų kalbos pirmenybės: Jurbarko gimnazijai teko IV vieta („Tautos mokykla“, 1937-06-01, Nr. 11).

1940 m. Muitinės viršininkas. Laikraštyje žinutė, kad Jurbarko muitinės viršininkas V. Kazlauskas nukeliamas toms pačioms pareigoms į Tauragės muitinę. Šias pareigas Jurbarke laikinai pavesta eiti vyr. kontrolieriui Chainauskui („Lietuvos aidas“, 1940-05-21, Nr. 236).

Ligoninė. Tame pačiame numeryje žinutėje „Gražiai tvarkoma ligoninė“ apžvelgiama Jurbarko plaučių ligoninės istorija ir dabartinė būklė. Minimi vedėjas dr. P. Perevičius ir jo padėjėja dr. Valytytė.

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Kunigaikščio Vasilčikovo vežikas. Prieš I pasaulinį karą.

Birželio 24-oji senajame Jurbarke: sinodas, šventės, neskirtas žemės sklypas ir pabėgęs meškėnas  0

Parduotuvių nacionalizacija 1940 m.

Birželio 23-oji senajame Jurbarke: reklamos, kelionės, ekskursijos, bravoras ir gimnazijos užėmimas  0

Iš kairės: J. Giedraitis, B. Liesis, J. Bikinas, A. Žukauskas-Vienuolis, A. Giedraitis, 1936 m.

Birželio 22-osi senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkai, sunki kelionė garlaiviu ir tragiška nelaimė gatvėje  0

Jurbarko vaizdas iš viršaus

Birželio 21-oji senajame Jurbarke: spirito kontrabanda, suvažinėtas šoferis, parodos ir skautų stovykla  0

Birželio 21 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 21 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarko ligoninės gydytojai ir personalas 1934 m.

Senasis Jurbarkas birželio 20-ąją: mokytojų vasaros kursai, vagystė iš bažnyčios, šventės ir tiltas per Nemuną  0

Vaizdas po didžiojo Jurbarko gaisro 1940 m. liepos 7 d.

Birželio 19-oji senojo Jurbarko apylinkėse: nelaimingos rungtynės, varžytynės, gaisrai ir policijos viršininkų paskyrimai  0

Girdžių šauliai 1938 m.

Birželio 18-oji senajame Jurbarko krašte: šaulių šventė, blogas susisiekimas, atlaidai ir audra  0

Vydūnas Jurbarke 1934 m.

Birželio 17-oji senajame Jurbarko krašte: naujos urėdijos, pavogtas dviratis, Vydūno vizitas ir miškų gaisrai  0

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė  0

Naujosios valdžios surengta demonstracija Jurbarke 1940 m. birželio 29 d.

Birželio 15-oji senajame Jurbarke: nuo incidentų su vokiečiais 1919-aisiais iki šalies okupacijos 1940-aisiais  2

Girdžių pavasarininkų ekskursija Vytėnuose 1937 m. liepos 11 d.

Birželio 14-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: pasirengimas dainų šventei, pensijos knygnešiams ir kun . A. Petraičio sugrįžimas  0

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Tilto per Mituvą statyba 1931 m.

Birželio 12 ir 13 d. senojo Jurbarko naujienos: krepšinio rungtynės, skautų veikla, nužudymas ir žaibo smūgis  0

Jurbarko vaizdas iš gaisrinės bokšto

Senasis Jurbarkas ir jo apylinkės birželio 11 d.: niokojanti audra, nubaustas girininkas, chuliganų darbai ir apdovanojimai  0

Procesija Klišių (dab. Vytauto Didžiojo) gatvėje

Birželio 10-oji senajame Jurbarke: pasikėsinimas į eigulį, arkivyskupo vizitas, Seimo rinkimai ir šventės  0

Žydas prekiautojas Jurbarke

Birželio 8 ir 9 d. senojo Jurbarko žinios: gaisras ant tilto, iškabos, šventės ir misijos Skirsnemunėje  0

Klojamas grindinys Vokiečių gatvėje (dab. K. Donelaičio)

Senasis Jurbarkas birželio 7 d.: sporto šventė, šeimos drama, motociklo avarija ir kitos naujienos  0

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Vydūnas su Jurbarko gimnazijos mokiniais ir mokytojais 1934 m.

Birželio 6 d. senojo Jurbarko krašto naujienos: garlaiviai, Vydūno paskaita, gatvės, keliai ir šventės  0

Jurbarko progimnazijos mokytojai 1919 m.

Birželio 5-oji senajame Jurbarke: pavydo drama, rinkimai, gaisras ir aviacijos šventė  0

Jurbarko turgus

Birželio 4-oji senajame Jurbarko krašte: pinigai, skautų stovykla, chuliganų darbai ir pašventinta vėliava  0

Aktyvios Jurbarko moterys

Birželio 3-osios senojo Jurbarko naujienos: nelaimės Nemune, pradinukų šventė, nugyventas ūkis ir artėjantys rinkimai  0

Jurbarko prieplauka

Senasis Jurbarkas birželio 2 d.: netaktiški mokytojai, trūkumas urėdijoje, arklių lenktynės ir pašalpos bažnyčioms  0

Mūsų partneriai