Senasis Jurbarkas ir jo apylinkės birželio 11 d.: niokojanti audra, nubaustas girininkas, chuliganų darbai ir apdovanojimai

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1928 m. Nepaprasta audra. Apie 15 val. siauru 100–150 m ruožu per Jurbarko, Šimkaičių ir Girkalnio valsčius nuėjo audra – viesulas. Skirsnemunės parapijoj nukentėjo per 30 ūkininkų. Pažėrų kaime Antano Vabalo visos trobos buvo išardytos, rąstai išnešioti, visai sunaikintas Antano Černeckio palivarkas. Simo Greičiaus, Plekio ir Bataičio tvartai ir klojimai sugriauti, Jono Vabalo klojimas sugniuždytas. Paausių kaime sugriautos visos Antano Birgilo ir Žemeckio trobos. Viesulo siautimo ruože sunaikinti sodai, išrauta ar nulaužta daug medžių, nukentėjo per 200 ha miško („Lietuvos aidas“, 1928-06-19, Nr. 111).

1934 m. Nubaustas girininkas. Įsakymu Nr. 104 § 4 Sudargo urėdijos Paežerėlių girininkijos III eilės girininkas Matusevičius Liucijonas už piniginės atskaitomybės taisyklių nesilaikymą paskirtas III eilės girininku be girininkijos į Jurbarko urėdiją be kėlimosi pašalpos („Mūsų girios“, 1934, Nr. 6–7).

1935 m. Chuliganai. Laikraštis „Lietuvos aidas“ (1935-06-11, Nr. 132) rašo, kad chuliganai nudažę gimnazijos iškabą, sužaloję A. Smetonos ąžuolą, skautų aikštelėje nuvertę vazas. Diena vėliau laikraštis „Rytas“ (1935-06-12, Nr. 132) šiuos veiksmus priskyrė vokiečių „kultūrtrėgeriams“. Jie du kartus sudažę gimnazijos iškabą, užpuolę stovyklaujančius skautus, nukirtę ąžuolą.

1938 m. Apdovanojimai. „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos šefo šios dienos aktu Nr. 11 tarp apdovanotų „Trijų liepsnų“ žymeniu yra: 55. Galbuogis Juozas, mokytojas, Jurbarko rajono Skirsnemunės apylinkės vadas, ir 56. Liesis Bronius, direktorius, Lietuvių tautininkų sąjungos Jurbarko apylinkės pirmininkas („Jaunoji karta“, 1938-06-11, Nr. 23).

1939 m. Kongresas. Skirsnemunės vyrų katalikų sąjungos skyriaus 82 vyrai, vadovaujami klebono kun. V. Semenavičiaus, dalyvavo Veliuonoje vykusiame kongrese. Iš Šilinės į Veliuoną plaukė garlaiviu („Mūsų parapija“, 1939-11-01, Nr. 12).

1939 m. Urėdijos sportininkai. Įvyko pirmasis Jurbarko urėdijos sportininkų pasirodymas šaulių būrio surengtoje gegužinėje: jie nugalėjo Pašvenčio rajono pasienio policijos sportininkus. Kumštinio (tinklinio) rungtynes laimėjo 58:34, o krepšinio – 10:7 („Mūsų girios“, 1939, Nr. 6–7).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Kunigaikščio Vasilčikovo vežikas. Prieš I pasaulinį karą.

Birželio 24-oji senajame Jurbarke: sinodas, šventės, neskirtas žemės sklypas ir pabėgęs meškėnas  0

Parduotuvių nacionalizacija 1940 m.

Birželio 23-oji senajame Jurbarke: reklamos, kelionės, ekskursijos, bravoras ir gimnazijos užėmimas  0

Iš kairės: J. Giedraitis, B. Liesis, J. Bikinas, A. Žukauskas-Vienuolis, A. Giedraitis, 1936 m.

Birželio 22-osi senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkai, sunki kelionė garlaiviu ir tragiška nelaimė gatvėje  0

Jurbarko vaizdas iš viršaus

Birželio 21-oji senajame Jurbarke: spirito kontrabanda, suvažinėtas šoferis, parodos ir skautų stovykla  0

Birželio 21 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 21 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarko ligoninės gydytojai ir personalas 1934 m.

Senasis Jurbarkas birželio 20-ąją: mokytojų vasaros kursai, vagystė iš bažnyčios, šventės ir tiltas per Nemuną  0

Vaizdas po didžiojo Jurbarko gaisro 1940 m. liepos 7 d.

Birželio 19-oji senojo Jurbarko apylinkėse: nelaimingos rungtynės, varžytynės, gaisrai ir policijos viršininkų paskyrimai  0

Girdžių šauliai 1938 m.

Birželio 18-oji senajame Jurbarko krašte: šaulių šventė, blogas susisiekimas, atlaidai ir audra  0

Vydūnas Jurbarke 1934 m.

Birželio 17-oji senajame Jurbarko krašte: naujos urėdijos, pavogtas dviratis, Vydūno vizitas ir miškų gaisrai  0

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė  0

Naujosios valdžios surengta demonstracija Jurbarke 1940 m. birželio 29 d.

Birželio 15-oji senajame Jurbarke: nuo incidentų su vokiečiais 1919-aisiais iki šalies okupacijos 1940-aisiais  2

Girdžių pavasarininkų ekskursija Vytėnuose 1937 m. liepos 11 d.

Birželio 14-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: pasirengimas dainų šventei, pensijos knygnešiams ir kun . A. Petraičio sugrįžimas  0

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Tilto per Mituvą statyba 1931 m.

Birželio 12 ir 13 d. senojo Jurbarko naujienos: krepšinio rungtynės, skautų veikla, nužudymas ir žaibo smūgis  0

Procesija Klišių (dab. Vytauto Didžiojo) gatvėje

Birželio 10-oji senajame Jurbarke: pasikėsinimas į eigulį, arkivyskupo vizitas, Seimo rinkimai ir šventės  0

Žydas prekiautojas Jurbarke

Birželio 8 ir 9 d. senojo Jurbarko žinios: gaisras ant tilto, iškabos, šventės ir misijos Skirsnemunėje  0

Klojamas grindinys Vokiečių gatvėje (dab. K. Donelaičio)

Senasis Jurbarkas birželio 7 d.: sporto šventė, šeimos drama, motociklo avarija ir kitos naujienos  0

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Vydūnas su Jurbarko gimnazijos mokiniais ir mokytojais 1934 m.

Birželio 6 d. senojo Jurbarko krašto naujienos: garlaiviai, Vydūno paskaita, gatvės, keliai ir šventės  0

Jurbarko progimnazijos mokytojai 1919 m.

Birželio 5-oji senajame Jurbarke: pavydo drama, rinkimai, gaisras ir aviacijos šventė  0

Jurbarko turgus

Birželio 4-oji senajame Jurbarko krašte: pinigai, skautų stovykla, chuliganų darbai ir pašventinta vėliava  0

Aktyvios Jurbarko moterys

Birželio 3-osios senojo Jurbarko naujienos: nelaimės Nemune, pradinukų šventė, nugyventas ūkis ir artėjantys rinkimai  0

Jurbarko prieplauka

Senasis Jurbarkas birželio 2 d.: netaktiški mokytojai, trūkumas urėdijoje, arklių lenktynės ir pašalpos bažnyčioms  0

Vokiečių gatvė (dab. K. Donelaičio) Jurbarke prieš I pasaulinį karą

Birželio 1-oji senajame Jurbarke: apie garlaivius, kunigų, mokytojų ir valdininkų pasikeitimus ir... mielių kontrabandą  0

Mūsų partneriai