Senasis Jurbarkas birželio 7 d.: sporto šventė, šeimos drama, motociklo avarija ir kitos naujienos

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1924 m. Geležinkelis. Seimas krikščionių demokratų iniciatyva priėmė orientacinį geležinkelių tiesimo planą. Pirmiausia nuspręsta tiesti liniją, kuri per Telšius sujungtų Šiaulių ir Kretingos ruožus. Paskui ketinta sujungti nuo Telšių su Taurage ir nuo Kazlų Rūdos nutiesti iki Šakių. Taigi pagal šį planą Jurbarkas turėjo likti be geležinkelio („Rytas“, 1924-06-07, Nr. 128).

1928 m. Sporto šventė. Jurbarko „Saulės“ gimnazija surengė sporto šventę, kuriai vadovavo mokytojai J. Kasiulaitis ir O. Mataitytė. Dalyvavo daugiau kaip 150 mokinių (62 mergaitės ir 90 berniukų). Per lengvosios atletikos varžybas diskas buvo numestas 28 m., o ietis – 38 m. Šventėje griežė gimnazijos dūdų orkestras („Rytas“, 1928-06-13, Nr. 131).

1930 m. Šeimos drama. Per Sekmines jurbarkiškis Vl. Cibas buvo rastas bemiegąs Ponaičio lovoj šalia jo žmonos. Kilo susišaudymas, bet abu liko gyvi („Darbininkas“, 1930-07-12, Nr. 28).

1935 m. Susirinkimas. Tą dieną įvykusiame „Saulės“ draugijos Jurbarko skyriaus susirinkime valdybos pranešimą padarė J. Sabaliauskas. Naujojoje draugijos salėje Valstybės teatras suvaidino P. Vaičiūno „Naujus žmones“. Draugija planuoja įsteigti didelę biblioteką („Rytas“, 1935-06-13, Nr. 133).

1936 m. Nelaimė. Laikraščio žinutė, kad Jurbarko pradinės mokyklos mokytojas A., važiuodamas motociklu iš Smalininkų į Jurbarką, posūkyje atsitrenkė į medį. Dėl sužeidimų jis garlaiviu išvežtas į Kauną („Lietuvos keleivis“, 1936-06-07, Nr. 130).

1937 m. Žinutės iš Jurbarko. Dienraštyje išspausdintos net 6 žinutės iš Jurbarko. Siautusi smarki audra, padarė daug nuostolių. Spiečia bitės. Informacija apie Švietimo ministerijos skirtas pašalpas Skirsnemunės katalikų bažnyčiai (3 000 Lt) ir Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčiai (300 Lt). Jurbarkiškiai ruošiasi vykti į jaunalietuvių sąskrydį Kaune. Rajone buvę surengti sporto kursai. Rajono sporto vadas – J. Liutkus. Miesto savivaldybė tvarko ir puošia miestą („Vakarai“, 1937-06-07, Nr. 128).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Kunigaikščio Vasilčikovo vežikas. Prieš I pasaulinį karą.

Birželio 24-oji senajame Jurbarke: sinodas, šventės, neskirtas žemės sklypas ir pabėgęs meškėnas  0

Parduotuvių nacionalizacija 1940 m.

Birželio 23-oji senajame Jurbarke: reklamos, kelionės, ekskursijos, bravoras ir gimnazijos užėmimas  0

Iš kairės: J. Giedraitis, B. Liesis, J. Bikinas, A. Žukauskas-Vienuolis, A. Giedraitis, 1936 m.

Birželio 22-osi senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkai, sunki kelionė garlaiviu ir tragiška nelaimė gatvėje  0

Jurbarko vaizdas iš viršaus

Birželio 21-oji senajame Jurbarke: spirito kontrabanda, suvažinėtas šoferis, parodos ir skautų stovykla  0

Birželio 21 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 21 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarko ligoninės gydytojai ir personalas 1934 m.

Senasis Jurbarkas birželio 20-ąją: mokytojų vasaros kursai, vagystė iš bažnyčios, šventės ir tiltas per Nemuną  0

Vaizdas po didžiojo Jurbarko gaisro 1940 m. liepos 7 d.

Birželio 19-oji senojo Jurbarko apylinkėse: nelaimingos rungtynės, varžytynės, gaisrai ir policijos viršininkų paskyrimai  0

Girdžių šauliai 1938 m.

Birželio 18-oji senajame Jurbarko krašte: šaulių šventė, blogas susisiekimas, atlaidai ir audra  0

Vydūnas Jurbarke 1934 m.

Birželio 17-oji senajame Jurbarko krašte: naujos urėdijos, pavogtas dviratis, Vydūno vizitas ir miškų gaisrai  0

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė  0

Naujosios valdžios surengta demonstracija Jurbarke 1940 m. birželio 29 d.

Birželio 15-oji senajame Jurbarke: nuo incidentų su vokiečiais 1919-aisiais iki šalies okupacijos 1940-aisiais  2

Girdžių pavasarininkų ekskursija Vytėnuose 1937 m. liepos 11 d.

Birželio 14-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: pasirengimas dainų šventei, pensijos knygnešiams ir kun . A. Petraičio sugrįžimas  0

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Tilto per Mituvą statyba 1931 m.

Birželio 12 ir 13 d. senojo Jurbarko naujienos: krepšinio rungtynės, skautų veikla, nužudymas ir žaibo smūgis  0

Jurbarko vaizdas iš gaisrinės bokšto

Senasis Jurbarkas ir jo apylinkės birželio 11 d.: niokojanti audra, nubaustas girininkas, chuliganų darbai ir apdovanojimai  0

Procesija Klišių (dab. Vytauto Didžiojo) gatvėje

Birželio 10-oji senajame Jurbarke: pasikėsinimas į eigulį, arkivyskupo vizitas, Seimo rinkimai ir šventės  0

Žydas prekiautojas Jurbarke

Birželio 8 ir 9 d. senojo Jurbarko žinios: gaisras ant tilto, iškabos, šventės ir misijos Skirsnemunėje  0

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Vydūnas su Jurbarko gimnazijos mokiniais ir mokytojais 1934 m.

Birželio 6 d. senojo Jurbarko krašto naujienos: garlaiviai, Vydūno paskaita, gatvės, keliai ir šventės  0

Jurbarko progimnazijos mokytojai 1919 m.

Birželio 5-oji senajame Jurbarke: pavydo drama, rinkimai, gaisras ir aviacijos šventė  0

Jurbarko turgus

Birželio 4-oji senajame Jurbarko krašte: pinigai, skautų stovykla, chuliganų darbai ir pašventinta vėliava  0

Aktyvios Jurbarko moterys

Birželio 3-osios senojo Jurbarko naujienos: nelaimės Nemune, pradinukų šventė, nugyventas ūkis ir artėjantys rinkimai  0

Jurbarko prieplauka

Senasis Jurbarkas birželio 2 d.: netaktiški mokytojai, trūkumas urėdijoje, arklių lenktynės ir pašalpos bažnyčioms  0

Vokiečių gatvė (dab. K. Donelaičio) Jurbarke prieš I pasaulinį karą

Birželio 1-oji senajame Jurbarke: apie garlaivius, kunigų, mokytojų ir valdininkų pasikeitimus ir... mielių kontrabandą  0

Mūsų partneriai