Liepos 7-oji senajame Jurbarke: šventės, jubiliejai, nelaimės, prezidento vizitas ir didysis gaisras

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1919 m. Bažnyčių lankymas. Jurbarke prasidėjo vyskupo Pranciškaus Karevičiaus bažnyčių lankymas („Ganytojas“, 1919, Nr. 6–7).

1921 m. Žydų gimnazija. 68 Jurbarko gyventojai žydai kreipėsi į švietimo ministrą su prašymu leisti mieste atidaryti realinę gimnaziją dėstomąja hebrajų kalba („Jurbarkas“).

1927 m. Prezidento vizitas. Susiruošęs į Palangą prezidentas Antanas Smetona  7 val. 30 min. išvyko į kelionę panemunėmis, ketindamas pakeliui aplankyti Vilkiją, Seredžių, Veliuoną, Skirsnemunę ir Jurbarką. Jį lydėjo apie 20 žmonių. Tarp jų kariuomenės vadas, Vyriausiojo štabo viršininkas ir kiti aukšti pareigūnai („Lietuva“, 1927-07-08, Nr. 151).

1927 m. Nelaimė. Du vyrukai, parėję iš Jurbarko į Skirsnemuniškius, nuėjo maudytis. Vienas nuskendo. Palaidotas nešvęstoje vietoje, nes nėjęs išpažinties ir buvęs bedievis („Šaltinis“, 1927-07-28, Nr. 31).

1929 m. Kooperacijos šventė. Jurbarko kooperatyvai šventė kooperacijos šventę. Ji prasidėjo vaikštynėmis po miestą. Kooperatyvas „Gerovė“ šventės proga atidarė naują savo skyrių, kurį pašventino kun. Pr. Bikinas. „Saulės“ draugijos salėje įvyko iškilmingas minėjimas. Tarp sveikintojų buvo ir skulptorius Vincas Grybas. Po susirinkimo įvyko gegužinė („Lietuvos darbininkas“, 1929-07-21, Nr. 15).

1932 m. Pavasarininkų jubiliejus. Skirsnemunės pavasarininkai iškilmingai šventė „Pavasario“ sąjungos 20 m. jubiliejų. Jubiliejinį kongresėlį planuota rengti rugpjūčio 7 d. („Darbininkas“, 1932-07-16, Nr. 29).

1932 m. Lenktynės. Kaip buvo dar birželyje laikraštyje skelbta apie įvyksiančias lenktynes, tą dieną maršrutu Mikytai–Jurbarkas tarp 19 ir 22 val. į Jurbarką atkeliavo automobilių lenktynių dalyviai. Lenktynes nutraukė kapitonas Marcinkus, nes Pagėgiuose sulūžo lingės („Lietuvos žinios“, 1932-07-08, Nr. 154).

1934 m. Labai svarbus Jurbarko miesto reikalas. Straipsnelyje autorius T. Š. (Teodoras Šuravinas?) kelia reikalą visų pirma baigti tiesti plentą (likęs vienas kilometras) ir pastatyti du tiltus. Toliau jis svarsto uosto projektus. Vienas iš jų numetė uostui prie Mituvos iškasti Užpelkį, kitas – įrengti jį tarp priešais Jurbarką esančios salos ir kranto, nukreipiant vagą tarp salos ir Kidulių kranto („Lietuvos aidas“, 1934-07-07, Nr. 152).

1935 m. Kooperacijos šventė. Jurbarko valsčiaus smulkaus kredito draugija, švęsdama savo veiklos dešimtmetį ir Kooperacijos dieną, sušaukė narių susirinkimą. Valdybos pirmininkas pranešė apie draugijos veiklą. Draugiją įkūrė J. Gepneris, J. Kuzmickis, K. Cigleris, J. Palubinskas, N. Chamanskis, V. Petravičius. Tačiau iš tikrųjų veikti pradėjo 1926 m., turėdama 124 narius, išduotų paskolų – 16 875 Lt, indėlių 800 Lt, pajų – 1962 Lt Apyvarta – 47 373 Lt. Dabar draugija turi 647 narius, šįmet iki liepos 1 d. yra išdavusi 267 120 Lt paskolų, savo kapitalą turi 64 269 Lt, indėlių – 134 363 Lt. Apyvarta išaugo iki 791 239 Lt Susirinkime draugiją sveikino inspekcijos revizorius p. Papečkaitis. Mokytojas E. Kanclyvis skaitė paskaitą apie kooperacijos reikšmę ekonominiame gyvenime („Bendras darbas“, 1935-08-10, Nr. 22).

1935 m. Kunigavimo jubiliejus. Dar gegužės pabaigoje buvo paskelbta, kad buvęs Girdžių klebonas kun. Albinas Alseika liepos 7 d. švęs 50 metų kunigavimo sukaktuves. Ruošiamasi jas gražiai paminėti. Sukaktuvėse tarp gausybės svečių buvo ir jurbarkiečių, norėjusių pagerbti savo buvusį kleboną („Rytas“, 1935-07-13, Nr. 157).

1940 m. Siaubingas gaisras. Tos dienos popietę Jurbarke kilo didžiulis gaisras. Prasidėjęs G. Feinbergo ir sūnų malūne, kuriame buvo ir elektrinė, jis nusiaubė visą pietinę miesto dalį. Gaisras sunaikino apie 400 namų, nudegė bažnyčios stogas, nugriuvo bokštų smailės. „Lietuvos aido“ korespondentas iš Jurbarko 1940-07-09 rašė: „Klaikus vaizdas Jurbarke. Dejonės, sielvartingi be pastogės ir turto pasilikusių žmonių šauksmai, ašaros – štai kas šiame mieste tepaliko“.

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Jurbarko turgus.

Senojo Jurbarko liepos 14-osios naujienos: Girdžių gyvenimas, advokato nužudymas, turgaus kainos ir nauja krautuvė  0

Jurbarko kapinės.

Liepos 13-oji senajame Jurbarke: darbai Nemune, nubausti šventės dalyviai, neleistinas darbas ir prekių punktas Jurbarke  0

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos  0

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys  0

Antanas Giedraitis su žmona.

Liepos 10-oji senajame Jurbarke: mokytojų protestas, vakarėlis, apmokamos atostogos, futbolo rungtynės ir šiaudinis Skrajūnas  0

1931 m. vasaros pabaigoje prasidėję Jurbarko plaučių ligoninės statybos darbai buvo gana spartūs. Nuotraukoje darbininkai prie statomos ligoninės.

Senojo Jurbarko liepos 9-osios naujienos: spekuliantai, kritika valdžiai, Kunigų permainos Kauno vyskupijoje ir trumai  0

Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius Kaune, savo rezidencijoje

Liepos 8-oji senajame Jurbarke: vyskupo lankymasis, Lukšiuose įsikūrė valstiečių liaudininkų skyrius  0

Jurbarko choras apie 1930 m. Trečias iš kairės stovi vadovas J. Pocius

Senojo Jurbarko liepos 6-osios naujienos: Skirsnemunės šaulių sveikinimas „Trimitui“, jurbarkiškių pasirodymas Šiauliuose ir nauja telefono linija,  0

Vasilčikovo dvaro rūmai po I pasaulinio karo

Liepos 5-osios senojo Jurbarko naujienos: blogi keliai, naujų statybų planai, apvogtas teismas ir dovanos platintojams  0

Ateitininkų šventė Jurbarke. Kalba prof. P. Dovydaitis

Senasis Jurbarko kraštas liepos 4-ąją: miško gaisras, ekskursijos ir skautų stovykla  0

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis  0

Jurbarko choras. Centre – vargonininkas Jonas Pocius

Liepos 2-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: choro pasirodymas, ariama žemė, sportininkų rezultatai ir nepatogiai įsikūrusi miškų urėdija  0

Pirmasis Jurbarko pašto pastatas 1930 m.

Gausybė liepos 1-osios senojo Jurbarko krašto naujienų: apie paštą, policiją, girininkijas, garlaivių ir autobusų eismą, ekskursijas ir...  0

Jurbarko „Saulės“ gimnazijos pirmoji abiturientų laida. 1927 m.

Birželio 30-oji senajame Jurbarke: pirmoji gimnazijos laida ir kitos švietimo naujienos, sudužęs paminklo projektas, ieškomi asmenys  0

Jurbarko gimnazijos sporto šventė 1928 m.

Birželio 29-oji senajame Jurbarke: pašto darbas, garlaivių konkurencija, nelaimė kelyje, sporto varžybos ir dar daug visko  0

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai  0

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarkiečių pramogos Mituvoje

Senasis Jurbarkas birželio 27-ąją: apie burtininkę, gatvės pavadinimo keitimą ir audros padarytą žalą  0

Tiltas per Mituvą Jurbarke

Birželio 26-oji senajame Jurbarke: suirę tiltai, skurdi prieglauda, ravimos gatvės ir Nemuno aukos  1

Kauno gatvė Jurbarke prieš I pasaulinį karą

Senasis Jurbarko kraštas birželio 25-ąją: ekskursija, šventė ir nusikaltimai  0

Kunigaikščio Vasilčikovo vežikas. Prieš I pasaulinį karą.

Birželio 24-oji senajame Jurbarke: sinodas, šventės, neskirtas žemės sklypas ir pabėgęs meškėnas  0

Parduotuvių nacionalizacija 1940 m.

Birželio 23-oji senajame Jurbarke: reklamos, kelionės, ekskursijos, bravoras ir gimnazijos užėmimas  0

Iš kairės: J. Giedraitis, B. Liesis, J. Bikinas, A. Žukauskas-Vienuolis, A. Giedraitis, 1936 m.

Birželio 22-osi senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkai, sunki kelionė garlaiviu ir tragiška nelaimė gatvėje  0

Mūsų partneriai