Liepos 10-oji senajame Jurbarke: mokytojų protestas, vakarėlis, apmokamos atostogos, futbolo rungtynės ir šiaudinis Skrajūnas

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

1919 m. Mokytojų protestas. Jurbarko mokytojų kursų dalyvių dalis, 53 žmonės, protestavo dėl to, kad kursų programoje nesą tikybos dalyko. Švietimo ministerijos Pradžios mokslo departamento liepos 10 d. atsakyme (raštas Nr. 1334), pasirašytame Juozo Vokietaičio, protestuotojam buvo taip atsakyta: „Tikybai dėstyti iš pusės Ministerijos kliūčių nedaroma. Tikyba, kaip ir kiti būtinai reikalingi mokytojui dalykai, šiemet neįnešta programan dėlto, kad įvedus daug dalykų nė vieną jų nebūtų galima tinkamai išeiti. Šiemet dėstomi patys reikalingiausi dalykai, kiti gi dalykai bus dėstomi sekančiais metais („Laisvė“, 1919-11-19, Nr. 120). Citatoje autorė „Lakštutė“ kursyvu išskyrė žodžius „Šiemet dėstomi patys reikalingiausi dalykai“ ir dėl jų piktinamasi: „Katalikai mokytojai su tokiu tikybos nužeminimu be abejo nesutiks“.

1921 m. Vakarėlis. Kiduliuose Jurbarko scenos mėgėjų sekcijos grupė surengė vakarą. Programoje vienaveiksmės komedijos „Gaila ūsų“ ir „Nesipriešink“, šokiai, žaidimai ir „skrajutė“. Griežė Jurbarko pavasarininkų orkestras (9 žmonės) („Trimitas“, 1921, Nr. 29).

1927 m. Apmokamos atostogos. Ministro 192 liepos 7 s. įsakymu Nr. 136 Jurbarko „Saulės“ gimnazijos direktorius Naujokas Justinas jo prašymu atleidžiamas vieną mėnesį su alga atostogų; jo pareigos tuo metu pavedamos eiti gimnazijos vicedirektoriui kun. Korsakui Julijonui. – „ŠD“, 1927, Nr. 7, p. 686.

Laikraštyje rašoma apie lietuviškai nemokantį Skirsnemunės pašto viršininką, todėl turinti konfliktų su žmonėmis. – Skirsnemunietis. Reikalingas pašto viršininkas ramesnis. Skirsnemunė // „Darbininkas“, 1927 07 10, Nr. 28 (411), p. 4.

1928 m. Atostogos. Ministro liepos 7 d. įsakymu Nr. 166 Raseinių apskrities II rajono (Jurbarko) pradinių mokyklų inspektorius Antanas Giedraitis leidžiamas vieną mėnesį atostogų su alga. Laikinai eiti inspektoriaus pareigas pavedama Kalnėnų pradinės mokyklos vedėjui Balčyčiui Stanislovui. – „ŠD“, 1928, Nr. 7 (106), p. 636.

1932 m. Futbolo rungtynės. Įvyko draugiško futbolo rungtynės Jurbarke tarp vietos „Makabi“ ir J. S. O. (JSO – Jaunalietuvių sporto organizacija). „Makabi“ komanda buvusi kur kas pajėgesnė, bet I kėlinys pasibaigęs jaunalietuvių naudai 2:1. Susižeidus geriausiam jų žaidėjui B. Spirauskui (žaidęs gynėju), rungtynės baigėsi 4:3 „Makabi“ naudai. – Š. Jurbarkas „Jaunoji karta“, 1932, Nr. 14 (76), p. 285.

1936 m. „Atpigino“ cukrų. Laikraštis rašo apie gudrų Jurbarko prekybininką E. Norėdamas patraukti daugiau pirkėjų į savo krautuvę, pasiskelbė pardavinėjęs cukrų po 0,95 Lt už kg. Pardavęs maišą, turėdavo 2 Lt nuostolio, bet atsigriebdavo už kitas prekes. „Lietuvos aidas“, 1936 07 10, Nr. 312.

1936 m. Šiaudinis Skarjūnas. Kiduliai. Ūkininkai patenkinti keltu per Nemuną. Laikraščio informacijoje, rašoma, kad nuo šių metų keltą per Nemuną ties Kiduliais-Jurbarku ėmė tvarkyti Vandens kelių rajono šauliai. Palyginus su Meklenburgo valdymu, dabar daugiau tvarkos ir mažesnis mokestis. „Mūsų rytojus“, 1936 07 0, Nr. 52.

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Jurbarko turgus.

Senojo Jurbarko liepos 14-osios naujienos: Girdžių gyvenimas, advokato nužudymas, turgaus kainos ir nauja krautuvė  0

Jurbarko kapinės.

Liepos 13-oji senajame Jurbarke: darbai Nemune, nubausti šventės dalyviai, neleistinas darbas ir prekių punktas Jurbarke  0

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos  0

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys  0

1931 m. vasaros pabaigoje prasidėję Jurbarko plaučių ligoninės statybos darbai buvo gana spartūs. Nuotraukoje darbininkai prie statomos ligoninės.

Senojo Jurbarko liepos 9-osios naujienos: spekuliantai, kritika valdžiai, Kunigų permainos Kauno vyskupijoje ir trumai  0

Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius Kaune, savo rezidencijoje

Liepos 8-oji senajame Jurbarke: vyskupo lankymasis, Lukšiuose įsikūrė valstiečių liaudininkų skyrius  0

Jurbarkas po didžiojo gaisro 1940-07-08

Liepos 7-oji senajame Jurbarke: šventės, jubiliejai, nelaimės, prezidento vizitas ir didysis gaisras  0

Jurbarko choras apie 1930 m. Trečias iš kairės stovi vadovas J. Pocius

Senojo Jurbarko liepos 6-osios naujienos: Skirsnemunės šaulių sveikinimas „Trimitui“, jurbarkiškių pasirodymas Šiauliuose ir nauja telefono linija,  0

Vasilčikovo dvaro rūmai po I pasaulinio karo

Liepos 5-osios senojo Jurbarko naujienos: blogi keliai, naujų statybų planai, apvogtas teismas ir dovanos platintojams  0

Ateitininkų šventė Jurbarke. Kalba prof. P. Dovydaitis

Senasis Jurbarko kraštas liepos 4-ąją: miško gaisras, ekskursijos ir skautų stovykla  0

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis  0

Jurbarko choras. Centre – vargonininkas Jonas Pocius

Liepos 2-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: choro pasirodymas, ariama žemė, sportininkų rezultatai ir nepatogiai įsikūrusi miškų urėdija  0

Pirmasis Jurbarko pašto pastatas 1930 m.

Gausybė liepos 1-osios senojo Jurbarko krašto naujienų: apie paštą, policiją, girininkijas, garlaivių ir autobusų eismą, ekskursijas ir...  0

Jurbarko „Saulės“ gimnazijos pirmoji abiturientų laida. 1927 m.

Birželio 30-oji senajame Jurbarke: pirmoji gimnazijos laida ir kitos švietimo naujienos, sudužęs paminklo projektas, ieškomi asmenys  0

Jurbarko gimnazijos sporto šventė 1928 m.

Birželio 29-oji senajame Jurbarke: pašto darbas, garlaivių konkurencija, nelaimė kelyje, sporto varžybos ir dar daug visko  0

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai  0

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarkiečių pramogos Mituvoje

Senasis Jurbarkas birželio 27-ąją: apie burtininkę, gatvės pavadinimo keitimą ir audros padarytą žalą  0

Tiltas per Mituvą Jurbarke

Birželio 26-oji senajame Jurbarke: suirę tiltai, skurdi prieglauda, ravimos gatvės ir Nemuno aukos  1

Kauno gatvė Jurbarke prieš I pasaulinį karą

Senasis Jurbarko kraštas birželio 25-ąją: ekskursija, šventė ir nusikaltimai  0

Kunigaikščio Vasilčikovo vežikas. Prieš I pasaulinį karą.

Birželio 24-oji senajame Jurbarke: sinodas, šventės, neskirtas žemės sklypas ir pabėgęs meškėnas  0

Parduotuvių nacionalizacija 1940 m.

Birželio 23-oji senajame Jurbarke: reklamos, kelionės, ekskursijos, bravoras ir gimnazijos užėmimas  0

Iš kairės: J. Giedraitis, B. Liesis, J. Bikinas, A. Žukauskas-Vienuolis, A. Giedraitis, 1936 m.

Birželio 22-osi senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkai, sunki kelionė garlaiviu ir tragiška nelaimė gatvėje  0

Mūsų partneriai