Gegužės 29-oji senajame Jurbarke: apelsinų kontrabanda, rinkimai, atlaidai ir gaisras

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1921 m. Ekskursija. Gegužės 22–29 dienomis Panevėžio mergaičių gimnazijos direktoriaus pavaduotojos G. Petkevičaitės-Bitės vadovaujama 60 mokinių ekskursija, išplaukusi garlaiviu iš Kauno, aplankė vieną kurią dieną ir Jurbarką (J. Aničas).

1933 m. Miškininkai. Skelbiamame Lietuvos miškininkų sąjungos narių sąraše yra šių jurbarkiškių pavardės (po pavardės einantis vietovardis prieš kitą vietovardį rodo paštą): 43. Dilys Juozas, Jurbarkas. Girdžių girininkija; 153. Malvicas Emilis, Jurbarkas, girininkija; 190. Pranskaitis Antanas, Smalininkai, Pašventys; 216. Sernikovas Arkadijus, Smalininkai, Pašventys („Mūsų girios“, 1933, Nr. 3).

1934 m. Kontrabanda. Šiomis dienomis Skirsnemunės policininkas su Jurbarko policijos nuovados vachmistru Švendriškių kaime pas Kalvaitį rūsyje rado apie aštuonis centnerius iš Vokietijos slaptai atvežtų apelsinų („Mūsų rytojus“, 1934-05-29, Nr. 41).

1936 m. Rinkimai. Laikraštis praneša, kad Raseinių apskrityje kandidatais į Seimą esą trys jurbarkiškiai: Jurbarko klebonas kun. Juozas Bikinas, gimnazijos direktorius Bronius Liesis ir pradinių mokyklų inspektorius Antanas Giedraitis („Lietuvos aidas“, 1936-05-29, Nr. 245).

1936 m. Autobusų stotis. Žinutėje iš Jurbarko nurodoma, kad nesant autobusų stoties, autobusai statomi įvairiose vietose, kelia triukšmą ir dulkes. Reikia sutvarkyti autobusų judėjimą („Lietuvos aidas“, 1936-05-29, Nr. 246).

1939 m. Atlaidai ir pavasarininkų susitrinkimas. Sekminių II dieną Skirsnemunės parapijos Pamituvio koplyčioje buvo iškilmingos pamaldos – atlaidai. Po jų vyko pavasarininkų susirinkimas, nutaręs kurti kuopelę. Ją organizuoti apsiėmė p. Skrickis („Mūsų parapija“, 1939-06-18, Nr. 11).

1940 m. Gaisras. Naktį iš gegužės 28 į 29 d., apie 24 val., kilo gaisras St. Orento lentpjūvėje (prie plento į Smalininkus, 3-ias km). Nuo lentpjūvės ugnis persimetė į šalia stovinčius Šlėgaitienės trobesius – sudegė jos gyvenamasis namas. Lentpjūvei padaryta nuostolių per 25 000 Lt (buvo apdrausta 8000 Lt) („Lietuvos aidas“, 1940-06-01, Nr. 255).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Liepos 19-oji senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkų šventė, plėšikus, ir aukas Prisikėlimo bažnyčiai

Liepos 19-oji senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkų šventė, plėšikus, ir aukas Prisikėlimo bažnyčiai  0

Jurbarkas prieš 100 metų.

Senojo Jurbarko liepos 18-osios naujienos: karo atgarsiai ir žiobrių sezono pradžia  0

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos kapelionas kunigas Povilas Šidlauskas su gimnazistėmis. Apie 1922–1924 m.

Liepos 15-oji senajame Jurbarke: Jurbarko „Saulės“ gimnazija ir uosto darbai  0

Senojo Jurbarko liepos 16-osios naujienos: gatvės negrįstos ir akmenų nėra, apie nelaimę, kunigų permainas ir pertvarkytą plaučių ligoninę

Senojo Jurbarko liepos 16-osios naujienos: gatvės negrįstos ir akmenų nėra, apie nelaimę, kunigų permainas ir pertvarkytą plaučių ligoninę  0

Steponas Darius ir Stasys Girėnas

Liepos 15-oji senajame Jurbarke: žydų progimnazija, nesantaika, apie šulinyje uždususius žmones ir žūties metines  0

Jurbarko turgus.

Senojo Jurbarko liepos 14-osios naujienos: Girdžių gyvenimas, advokato nužudymas, turgaus kainos ir nauja krautuvė  0

Jurbarko kapinės.

Liepos 13-oji senajame Jurbarke: darbai Nemune, nubausti šventės dalyviai, neleistinas darbas ir prekių punktas Jurbarke  0

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos  0

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys  0

Antanas Giedraitis su žmona.

Liepos 10-oji senajame Jurbarke: mokytojų protestas, vakarėlis, apmokamos atostogos, futbolo rungtynės ir šiaudinis Skrajūnas  0

1931 m. vasaros pabaigoje prasidėję Jurbarko plaučių ligoninės statybos darbai buvo gana spartūs. Nuotraukoje darbininkai prie statomos ligoninės.

Senojo Jurbarko liepos 9-osios naujienos: spekuliantai, kritika valdžiai, Kunigų permainos Kauno vyskupijoje ir trumai  0

Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius Kaune, savo rezidencijoje

Liepos 8-oji senajame Jurbarke: vyskupo lankymasis, Lukšiuose įsikūrė valstiečių liaudininkų skyrius  0

Jurbarkas po didžiojo gaisro 1940-07-08

Liepos 7-oji senajame Jurbarke: šventės, jubiliejai, nelaimės, prezidento vizitas ir didysis gaisras  0

Jurbarko choras apie 1930 m. Trečias iš kairės stovi vadovas J. Pocius

Senojo Jurbarko liepos 6-osios naujienos: Skirsnemunės šaulių sveikinimas „Trimitui“, jurbarkiškių pasirodymas Šiauliuose ir nauja telefono linija,  0

Vasilčikovo dvaro rūmai po I pasaulinio karo

Liepos 5-osios senojo Jurbarko naujienos: blogi keliai, naujų statybų planai, apvogtas teismas ir dovanos platintojams  0

Ateitininkų šventė Jurbarke. Kalba prof. P. Dovydaitis

Senasis Jurbarko kraštas liepos 4-ąją: miško gaisras, ekskursijos ir skautų stovykla  0

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis  0

Jurbarko choras. Centre – vargonininkas Jonas Pocius

Liepos 2-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: choro pasirodymas, ariama žemė, sportininkų rezultatai ir nepatogiai įsikūrusi miškų urėdija  0

Pirmasis Jurbarko pašto pastatas 1930 m.

Gausybė liepos 1-osios senojo Jurbarko krašto naujienų: apie paštą, policiją, girininkijas, garlaivių ir autobusų eismą, ekskursijas ir...  0

Jurbarko „Saulės“ gimnazijos pirmoji abiturientų laida. 1927 m.

Birželio 30-oji senajame Jurbarke: pirmoji gimnazijos laida ir kitos švietimo naujienos, sudužęs paminklo projektas, ieškomi asmenys  0

Jurbarko gimnazijos sporto šventė 1928 m.

Birželio 29-oji senajame Jurbarke: pašto darbas, garlaivių konkurencija, nelaimė kelyje, sporto varžybos ir dar daug visko  0

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai  0

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Mūsų partneriai