Gegužės 28-oji senajame Jurbarke: geležinkelis, šventės, aršus darbininkas ir orų išdaigos

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1924 m. Geležinkelis. Spaudoje vis tebegvildenamas geležinkelio linijos Šakiai–Tauragė, turėjusios eiti per Jurbarką, reikalas („Lietuvos žinios“, 1924-05-28, Nr. 120).

1926 m. Gimnazija. Tą dieną švietimo ministras pasirašo įsakymą Nr. 184, kuriuo kartu su kitomis privačiomis vidurinėmis ir aukštesniosiomis mokyklomis Jurbarko „Saulės“ gimnazijai – jos mokytojams ir tarnautojams – suteikiamos valdžios mokyklų mokytojų ir tarnautojų teisės, o mokiniams – valdžios mokyklų mokinių teisės („Švietimo darbas“, 1926, Nr. 5).

1928 m. Blaivininkų šventė. Tai buvo antroji Sekminių diena. Skirsnemunės blaivininkai tada šventė savo 4 metų sukaktį. Šventėje dalyvavo ir pavasarininkai. Po rytą atlaikytų mišių įvyko susirinkimas, kuriame iš Kauno atvykęs studentas L. Jokūbauskas skaitė paskaitą apie alkoholio poveikį žmogaus organizmui. Priimti trys sumanymų punktai („Rytas“, 1928-06-01, Nr. 122).

1929 m. Aršus darbininkas. Jurbarko Nemuno prieplaukoje apie 12 val. 24 metų amžiaus darbininkas Pranas Stasėnis peiliu perrėžė Balzevičiui šoną ir sužeidė žarnas, o Jonui Preikšaičiui iki kaulo perpjovė ranką. Smurtininkas buvo sugautas „Saulės“ (t. y. gimnazijos) parke („Lietuvos žinios“, 1929-06-01, Nr. 121).

1933 m. Šventės. Tą sekmadienį keliose mokyklose būta mokinių sporto ir dainų švenčių. Jurbarko gimnazijos šventėje mokinius sveikino Raseinių apskrities komendantas pulk. ltn. Murnikas ir Raseinių apskrities viršininkas Giedraitis („Lietuvos aidas“, 1933-06-01, Nr. 122).

1937 m. Orų išdaigos. Po visą mėnesį trukusios kaitros praūžė audra, o po dviejų dienų, 30-ąją, šalna nušaldė daug daržovių ir net bulvių. Javams trūkstą lietaus („Ūkininko patarėjas“, 1937-06-10, Nr. 23).

1939 m. Pirmoj komunija. Sekminių I dieną Skirsnemunės bažnyčioje Pirmąją Komuniją priėmė 85 vaikučiai (53 mergaitės ir 32 berniukai („Mūsų parapija“, 1939-06-18, Nr. 11).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Kunigaikščio Vasilčikovo vežikas. Prieš I pasaulinį karą.

Birželio 24-oji senajame Jurbarke: sinodas, šventės, neskirtas žemės sklypas ir pabėgęs meškėnas  0

Parduotuvių nacionalizacija 1940 m.

Birželio 23-oji senajame Jurbarke: reklamos, kelionės, ekskursijos, bravoras ir gimnazijos užėmimas  0

Iš kairės: J. Giedraitis, B. Liesis, J. Bikinas, A. Žukauskas-Vienuolis, A. Giedraitis, 1936 m.

Birželio 22-osi senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkai, sunki kelionė garlaiviu ir tragiška nelaimė gatvėje  0

Jurbarko vaizdas iš viršaus

Birželio 21-oji senajame Jurbarke: spirito kontrabanda, suvažinėtas šoferis, parodos ir skautų stovykla  0

Birželio 21 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 21 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarko ligoninės gydytojai ir personalas 1934 m.

Senasis Jurbarkas birželio 20-ąją: mokytojų vasaros kursai, vagystė iš bažnyčios, šventės ir tiltas per Nemuną  0

Vaizdas po didžiojo Jurbarko gaisro 1940 m. liepos 7 d.

Birželio 19-oji senojo Jurbarko apylinkėse: nelaimingos rungtynės, varžytynės, gaisrai ir policijos viršininkų paskyrimai  0

Girdžių šauliai 1938 m.

Birželio 18-oji senajame Jurbarko krašte: šaulių šventė, blogas susisiekimas, atlaidai ir audra  0

Vydūnas Jurbarke 1934 m.

Birželio 17-oji senajame Jurbarko krašte: naujos urėdijos, pavogtas dviratis, Vydūno vizitas ir miškų gaisrai  0

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė  0

Naujosios valdžios surengta demonstracija Jurbarke 1940 m. birželio 29 d.

Birželio 15-oji senajame Jurbarke: nuo incidentų su vokiečiais 1919-aisiais iki šalies okupacijos 1940-aisiais  2

Girdžių pavasarininkų ekskursija Vytėnuose 1937 m. liepos 11 d.

Birželio 14-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: pasirengimas dainų šventei, pensijos knygnešiams ir kun . A. Petraičio sugrįžimas  0

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Tilto per Mituvą statyba 1931 m.

Birželio 12 ir 13 d. senojo Jurbarko naujienos: krepšinio rungtynės, skautų veikla, nužudymas ir žaibo smūgis  0

Jurbarko vaizdas iš gaisrinės bokšto

Senasis Jurbarkas ir jo apylinkės birželio 11 d.: niokojanti audra, nubaustas girininkas, chuliganų darbai ir apdovanojimai  0

Procesija Klišių (dab. Vytauto Didžiojo) gatvėje

Birželio 10-oji senajame Jurbarke: pasikėsinimas į eigulį, arkivyskupo vizitas, Seimo rinkimai ir šventės  0

Žydas prekiautojas Jurbarke

Birželio 8 ir 9 d. senojo Jurbarko žinios: gaisras ant tilto, iškabos, šventės ir misijos Skirsnemunėje  0

Klojamas grindinys Vokiečių gatvėje (dab. K. Donelaičio)

Senasis Jurbarkas birželio 7 d.: sporto šventė, šeimos drama, motociklo avarija ir kitos naujienos  0

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Vydūnas su Jurbarko gimnazijos mokiniais ir mokytojais 1934 m.

Birželio 6 d. senojo Jurbarko krašto naujienos: garlaiviai, Vydūno paskaita, gatvės, keliai ir šventės  0

Jurbarko progimnazijos mokytojai 1919 m.

Birželio 5-oji senajame Jurbarke: pavydo drama, rinkimai, gaisras ir aviacijos šventė  0

Jurbarko turgus

Birželio 4-oji senajame Jurbarko krašte: pinigai, skautų stovykla, chuliganų darbai ir pašventinta vėliava  0

Aktyvios Jurbarko moterys

Birželio 3-osios senojo Jurbarko naujienos: nelaimės Nemune, pradinukų šventė, nugyventas ūkis ir artėjantys rinkimai  0

Jurbarko prieplauka

Senasis Jurbarkas birželio 2 d.: netaktiški mokytojai, trūkumas urėdijoje, arklių lenktynės ir pašalpos bažnyčioms  0

Mūsų partneriai