Gegužės 27-osios senojo Jurbarko naujienos: dvarų dalijimas, vagystės, kiaulių supirkimas ir Valstybės teatro gastrolės

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1923 m. Dalijami dvarai. Informacija apie dalijamus dvarus, tarp jų ir „instaliacinis Skirsnemunės dvaras“ („Darbininkas“, 1923-05-27, Nr. 21).

1926 m. Grasinami laiškai. Laikraščio žinutė, kad Jurbarko miesto burmistro pavaduotojas Vincas Petravičius ir pil. Vt. Girdžius gavę grasinamų laiškų: „arba su fašistais, arba žūti“ („Lietuvos žinios“, 1925-05-27, Nr. 119).

1932 m. Jurbarko plėšikai. Naktį iš gegužės 26 į 27-ąją Tauragėje buvo apiplėšta krautuvė. Pagrobta 5 000 Lt vertės prekių. Plėšikai su jomis nuvažiavo į Jurbarką. Čia juos suėmė. Jie buvo apvogę ir sinagogą. Gaujai priklausė 20 žmonių, iš jų 18 – žydų („Rytas“, 1932-06-01, Nr. 104).

1932 m. Sugautas vagis. Keliuose laikraščiuose žinutės, kad suimtas Fridrichas Meilis iš Kelmės, kuris yra apvogęs Skirsnemunės ir Eržvilko paštus, Jurbarko pašto viršininką. Iš viso padaręs 16 piktadarysčių. Jis sulaikytas policijos Vilijampolėje („Lietuvos žinios“, 1932-05-27, Nr. 118).

1932 m. Baigta remontuoti ligoninė. Šios dienos laikraštyje rašoma, kad baigiama remontuoti plaučių ligų ligoninė Jurbarke. Žiemą joje tilpsią 100 ligonių, o vasarą daugiau („Mūsų rytojus“, 1932-05-27, Nr. 21).

1934 m. Pašvenčio jaunalietuviai. Pašvenčio jaunalietuvių susirinkime mokytojas R. Štėras skaitė paskaitą „Tautiškumas ir jo reiškiniai“. Pašventiškiai surinko Plokščių jaunalietuvių namams statyti 13 Lt 45 ct aukų. Būsimo liepos 7–8 d. sąskrydžio pratimai išmokti („Jaunoji karta“, 1934-06-10, Nr. 23).

1935 m. Kiaulių supirkimas. Lietuvos mėsos pramonėje dominavusi akcinė bendrovė „Maistas“ nuo šios dienos nustatė kiaulių supirkimo punktus ir jiems priskyrė valsčius. Jurbarko valsčiaus, kaip ir Raudonės ir Šimkaičių valsčių, ūkininkai savo kiaules privalėjo vežti į Smalininkų punktą, kuris priklausė Klaipėdos skerdyklai („Mūsų laikraštisׅ“, 1935-06-08, Nr. 23).

1936 m. Aukos Ginklų fondui. Gegužės 25–27 dienomis Jurbarko ginklų fondo komitetas surinko 170 Lt aukų („Lietuvos aidas“, 1936-06-12, Nr. 266).

1940 m. Gastrolės. Valstybės teatras Jurbarke vaidino „Klasės draugus“ („Lietuvos aidas“, 1940-05-28, Nr. 247).

1940 m. Vagystė. Laikraštyje informacija, kad naktį iš gegužės 27 į 28 vagis įsilaužė į valsčiaus savivaldybės raštinę ir paėmė vieną savivaldybės portfelį („Lietuvos aidas“, 1940-06-01, Nr. 255).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Liepos 19-oji senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkų šventė, plėšikus, ir aukas Prisikėlimo bažnyčiai

Liepos 19-oji senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkų šventė, plėšikus, ir aukas Prisikėlimo bažnyčiai  0

Jurbarkas prieš 100 metų.

Senojo Jurbarko liepos 18-osios naujienos: karo atgarsiai ir žiobrių sezono pradžia  0

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos kapelionas kunigas Povilas Šidlauskas su gimnazistėmis. Apie 1922–1924 m.

Liepos 15-oji senajame Jurbarke: Jurbarko „Saulės“ gimnazija ir uosto darbai  0

Senojo Jurbarko liepos 16-osios naujienos: gatvės negrįstos ir akmenų nėra, apie nelaimę, kunigų permainas ir pertvarkytą plaučių ligoninę

Senojo Jurbarko liepos 16-osios naujienos: gatvės negrįstos ir akmenų nėra, apie nelaimę, kunigų permainas ir pertvarkytą plaučių ligoninę  0

Steponas Darius ir Stasys Girėnas

Liepos 15-oji senajame Jurbarke: žydų progimnazija, nesantaika, apie šulinyje uždususius žmones ir žūties metines  0

Jurbarko turgus.

Senojo Jurbarko liepos 14-osios naujienos: Girdžių gyvenimas, advokato nužudymas, turgaus kainos ir nauja krautuvė  0

Jurbarko kapinės.

Liepos 13-oji senajame Jurbarke: darbai Nemune, nubausti šventės dalyviai, neleistinas darbas ir prekių punktas Jurbarke  0

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos  0

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys  0

Antanas Giedraitis su žmona.

Liepos 10-oji senajame Jurbarke: mokytojų protestas, vakarėlis, apmokamos atostogos, futbolo rungtynės ir šiaudinis Skrajūnas  0

1931 m. vasaros pabaigoje prasidėję Jurbarko plaučių ligoninės statybos darbai buvo gana spartūs. Nuotraukoje darbininkai prie statomos ligoninės.

Senojo Jurbarko liepos 9-osios naujienos: spekuliantai, kritika valdžiai, Kunigų permainos Kauno vyskupijoje ir trumai  0

Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius Kaune, savo rezidencijoje

Liepos 8-oji senajame Jurbarke: vyskupo lankymasis, Lukšiuose įsikūrė valstiečių liaudininkų skyrius  0

Jurbarkas po didžiojo gaisro 1940-07-08

Liepos 7-oji senajame Jurbarke: šventės, jubiliejai, nelaimės, prezidento vizitas ir didysis gaisras  0

Jurbarko choras apie 1930 m. Trečias iš kairės stovi vadovas J. Pocius

Senojo Jurbarko liepos 6-osios naujienos: Skirsnemunės šaulių sveikinimas „Trimitui“, jurbarkiškių pasirodymas Šiauliuose ir nauja telefono linija,  0

Vasilčikovo dvaro rūmai po I pasaulinio karo

Liepos 5-osios senojo Jurbarko naujienos: blogi keliai, naujų statybų planai, apvogtas teismas ir dovanos platintojams  0

Ateitininkų šventė Jurbarke. Kalba prof. P. Dovydaitis

Senasis Jurbarko kraštas liepos 4-ąją: miško gaisras, ekskursijos ir skautų stovykla  0

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis  0

Jurbarko choras. Centre – vargonininkas Jonas Pocius

Liepos 2-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: choro pasirodymas, ariama žemė, sportininkų rezultatai ir nepatogiai įsikūrusi miškų urėdija  0

Pirmasis Jurbarko pašto pastatas 1930 m.

Gausybė liepos 1-osios senojo Jurbarko krašto naujienų: apie paštą, policiją, girininkijas, garlaivių ir autobusų eismą, ekskursijas ir...  0

Jurbarko „Saulės“ gimnazijos pirmoji abiturientų laida. 1927 m.

Birželio 30-oji senajame Jurbarke: pirmoji gimnazijos laida ir kitos švietimo naujienos, sudužęs paminklo projektas, ieškomi asmenys  0

Jurbarko gimnazijos sporto šventė 1928 m.

Birželio 29-oji senajame Jurbarke: pašto darbas, garlaivių konkurencija, nelaimė kelyje, sporto varžybos ir dar daug visko  0

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai  0

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Mūsų partneriai