Gegužės 25-oji senajame Jurbarke: varžybos, šventės, gaisras, keltas ir tiltas

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1922 m. „Aušros“ fondas. „Saulės“ progimnazijos mokiniai Jurbarke įkūrę „Aušros“ fondą. Pedagogai klerikalai išsigandę, nes maną jog tai „aušrininkų“ kuopa. Šiemet kažkas išdaužęs progimnazijos langus, bet nusikaltėlių nerandą („Lietuvos žinios“, 1922-05-25).

1925 m. Kruša. Jurbarke ir apylinkėse siautė kruša: vidutinio dydžio ledukai svėrė apie 40 g, bet būta net per 150 g gabaliukų. Išmušė kai kur vakarų pusės langų („Lietuva“, 1925-05-30, Nr. 119).

1928 m. Mūsų keliai. Laikraštyje „Lietuvos žinios“ (1928-05-25, Nr. 113) J. Liutkus rašo apie prastą kelią nuo Smalininkų iki Jurbarko. Prieš 1914 m. karą buvęs pradėti tiesti plentas. Po jo dalis suvežtų plentui akmenų tekę Sudargo bažnyčiai, kuri liko nepastatyta.

1931 m. Sekminės. Per Sekmines Paalsyje, pastatytoje koplyčioje, kun. J. Povilaitis laikė pamaldas („Mūsų laikraštis“, 1931-06-06, Nr. 23).

1931 m. Jaunalietuvių šventė. Įvyko Raseinių apskrities jaunalietuvių šventė-suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir jurbarkiškių. Į darbo prezidiumą pakviečiamas mokyt. Butkus, į sekretoriatą 2 mokyt. Galbuogis. Jurbarko gimnazijos direktorius sveikino telegrama („Jaunoji karta“, 1931, Nr. 11).

1933 m. Pavasarininkų gegužinė. Dainių kaimo pavasarininkai, susibūrę prieš dvejus metus, šių metų gegužės 25 d. Greičiuvienės lankoj (prie Mituvos upės) surengė gegužinę. Merginos suvaidino „Prie nežinomo karžygio kapo, padeklamuota eilėraščių. Prieš Šeštines (tais metais jos buvo gegužės 25 d.) tris dienas kas vakaras rinkosi prie pavasarininkų pastatyto kryžiaus ir jauni, ir seni. Dainių jaunimas esąs pavyzdžiu visai apylinkei („Darbininkas“, 1933-06-02, Nr. 22).

1935 m. Kelionė į Pagėgius. Pernai iš Jurbarko gimnazijos į Pagėgių progimnaziją perkelto dailininko mokytojo J. Vainausko pastangomis Jurbarko gimnazija buvo pakviesta į rengiamą koncertą. Tad buvo surengta ekskursija į Pagėgius („Lietuvos aidas“, 1935-05-25, Nr. 223).

1936 m. Keltas. Laikraštis informuoja apie baigiamą statyti didelį keltą – iš karto paimsiąs iki 20 vežimų („Lietuvos aidas“, 1936-05-25, Nr. 238).

1936 m. Gaisras. Pirklio Paco krautuvėje užsidegė benzino indas. Šeimininkų ir atskubėjusių ugniagesių pastangomis gaisras neišplito („Lietuvos aidas“, 1936-05-28, Nr. 244).

1937 m. Gimnazijų sporto varžybos. Laikraštis pranešė ir apie praėjusios savaitės gale Kaune vykusias apygardos gimnazijų sporto varžybas. Jose jurbarkiškė Kondrackytė, bėgusi 75 m, laimėjo antrąją vietą. Tokia pat vieta teko Jurbarko gimnazistėms bėgant estafetę 4x50 m. Muštuko rungtyje Jurbarko gimnazija pralaimėjo Kaišiadorių gimnazijai 32:4 („Lietuvos žinios“, 1937-05-25, Nr. 115).

1939 m. Darbininkų prašymai. Laikraštyje pakartotinai publikuojami Jurbarko ir kitų vietų darbininkų nusiskundimai, kad klaipėdiškiams pabėgėliams teikiama pirmenybė gaunant darbą: vietiniai darbininkai siunčia Darbo rūmams prašymus parūpinti jiems darbo („Darbininkas“, 1939-05-25, Nr. 21).

1940 m. Mokytojų susirinkimas. Lietuvių mokytojų sąjungos Jurbarko skyriaus susirinkime mokytojas J. Liutkus padarė pranešimą apie Sąjungos skyrių atstovų suvažiavimą Vilniuje. Mokytojas V. Mariūnas skaitė pranešimą „Abėcėlės mokslo pradžia mano klasėje“ („Tautos mokykla“, 1940-06-01, Nr. 11).

1940 m. Tiltas. Žinutė, kad pastatytas pontoninis tiltas per Nemuną ir potvynis neišardė privažiavimo („Lietuvos aidas“, 1940-05-25, Nr. 243).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė  0

Naujosios valdžios surengta demonstracija Jurbarke 1940 m. birželio 29 d.

Birželio 15-oji senajame Jurbarke: nuo incidentų su vokiečiais 1919-aisiais iki šalies okupacijos 1940-aisiais  2

Girdžių pavasarininkų ekskursija Vytėnuose 1937 m. liepos 11 d.

Birželio 14-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: pasirengimas dainų šventei, pensijos knygnešiams ir kun . A. Petraičio sugrįžimas  0

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Tilto per Mituvą statyba 1931 m.

Birželio 12 ir 13 d. senojo Jurbarko naujienos: krepšinio rungtynės, skautų veikla, nužudymas ir žaibo smūgis  0

Jurbarko vaizdas iš gaisrinės bokšto

Senasis Jurbarkas ir jo apylinkės birželio 11 d.: niokojanti audra, nubaustas girininkas, chuliganų darbai ir apdovanojimai  0

Procesija Klišių (dab. Vytauto Didžiojo) gatvėje

Birželio 10-oji senajame Jurbarke: pasikėsinimas į eigulį, arkivyskupo vizitas, Seimo rinkimai ir šventės  0

Žydas prekiautojas Jurbarke

Birželio 8 ir 9 d. senojo Jurbarko žinios: gaisras ant tilto, iškabos, šventės ir misijos Skirsnemunėje  0

Klojamas grindinys Vokiečių gatvėje (dab. K. Donelaičio)

Senasis Jurbarkas birželio 7 d.: sporto šventė, šeimos drama, motociklo avarija ir kitos naujienos  0

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Vydūnas su Jurbarko gimnazijos mokiniais ir mokytojais 1934 m.

Birželio 6 d. senojo Jurbarko krašto naujienos: garlaiviai, Vydūno paskaita, gatvės, keliai ir šventės  0

Jurbarko progimnazijos mokytojai 1919 m.

Birželio 5-oji senajame Jurbarke: pavydo drama, rinkimai, gaisras ir aviacijos šventė  0

Jurbarko turgus

Birželio 4-oji senajame Jurbarko krašte: pinigai, skautų stovykla, chuliganų darbai ir pašventinta vėliava  0

Aktyvios Jurbarko moterys

Birželio 3-osios senojo Jurbarko naujienos: nelaimės Nemune, pradinukų šventė, nugyventas ūkis ir artėjantys rinkimai  0

Jurbarko prieplauka

Senasis Jurbarkas birželio 2 d.: netaktiški mokytojai, trūkumas urėdijoje, arklių lenktynės ir pašalpos bažnyčioms  0

Vokiečių gatvė (dab. K. Donelaičio) Jurbarke prieš I pasaulinį karą

Birželio 1-oji senajame Jurbarke: apie garlaivius, kunigų, mokytojų ir valdininkų pasikeitimus ir... mielių kontrabandą  0

Spektaklis „Faraono laidotuvės“ Jurbarko gimnazijos šventėje

Senojo Jurbarko krašto naujienos gegužės 31-ąją: turgaus kainos, audra, „Faraono laidotuvės“ ir pirmasis „Mūsų parapijos“ numeris  0

Gegužės 31-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Gegužės 31-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarko turgus

Gegužės 30-sios senojo Jurbarko krašto naujienos: egzaminai, brakonierius, konkursas ir restoranas Skirsnemunėje  0

Provincijos vairuotojai Kauno užmiesčio autobusų stotyje

Gegužės 29-oji senajame Jurbarke: apelsinų kontrabanda, rinkimai, atlaidai ir gaisras  0

Bažnytinė procesija Klišių gatvėje Jurbarke

Gegužės 28-oji senajame Jurbarke: geležinkelis, šventės, aršus darbininkas ir orų išdaigos  0

Pagrindinė Jurbarko gatvė I-ojo pasaulinio karo metais

Gegužės 27-osios senojo Jurbarko naujienos: dvarų dalijimas, vagystės, kiaulių supirkimas ir Valstybės teatro gastrolės  0

Šaulių šventė Jurbarke

Senasis Jurbarkas gegužės 26 d.: audra, netektis ir šventės  0

R. Kvinto skulptūra „Mama!..“, skirta dingusiems be žinios vaikams atminti

Gegužės 25-oji – Tarptautinė dingusių be žinios vaikų diena  0

Mūsų partneriai