Gausybė liepos 1-osios senojo Jurbarko krašto naujienų: apie paštą, policiją, girininkijas, garlaivių ir autobusų eismą, ekskursijas ir...

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1919 m. Paštas. Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos viršininko S. Tomaševičiaus pasirašytas pranešimas, kad atidaromas 71 pašto skyrius ( tarp jų – 12. Jurbarkas) („Laikinosios vyriausybės žiniosׅ“, 1919-07-01, Nr. 8).

1919 m. Apskritys. Šią dieną priimtu „Apskričių sienų ir jų centrų įstatymu“, pasirašytu Valstybės Prezidento A. Smetonos, Ministerio Pirmininko M. Sleževičiaus ir Ministerių Kabineto reikalų vedėjo T. Petkevičiaus, atsisakius vokiečių okupacinės administracijos apskričių sistemos, buvo sudaryta 20 apskričių. Jurbarko apskritis panaikinama ir jos plotas įjungiamas į Raseinių apskritį kaip Jurbarko, Skirsnemunio (Skirsnemunės), Šimkaičio (Šimkaičių) valsčiai („Laikinosios vyriausybės žinios“, 1919-07-26, Nr. 9).

1923 m. Laikraštyje rašoma, kad Skirsnemunės varguomenė susirūpinusi, jog už menkas lūšneles reikėsią mokėti mokesčius. Darbo nesą, nederlingi menki smėlio sklypeliai. Skirsnemuniškių reikalais apsiėmęs rūpintis Seimo atstovas K. Ambrazaitis („Darbininkas“, 1923-07-01, Nr. 26).

1924 m. Naujas garlaivių eismo tvarkaraštis. Iš Kauno į Smalininkus išplaukia 9 val., o iš Smalininkų į Jurbarką – 18 val. Čia iš Jurbarko į Kauną išplaukia 24 val. Kitas garlaivis iš Kauno į Jurbarką išplaukia 15 val., o į Kauną išvyksta 10 val. ryto („Darbininkas“, 1924-07-06, Nr. 25).

1932 m. Policijos nuovados. Šios dienos data išėjusiame žurnale yra policijos nuovadų sąrašas. Jurbarko policijos nuovada Raseinių apskrityje priskiriama kartu su Raseinių, Kelmės ir Kražių nuovadomis I eilės grupei, tuo tarpu Betygalos, Girkalnio, Raudonės, Šimkaičių, Viduklės, Nemakščių, Tytuvėnų ir Šiluvos nuovada priklauso II eilės nuovadų kategorijai („Policija“, 1932, Nr. 13).

1933 m. Smulkaus kredito draugijos 10-metis. Laikraštyje tą dieną išspausdintas straipsnelis, kad Jurbarko ūkininkų smulkaus kredito draugija liepos 23 d. švęs pirmąjį savo veiklos dešimtmetį. Draugija turinti 155 narius, daugiausia ūkininkų. Indėlių esą 76 906,05 Lt, išduota paskolų 88 234 Lt. Likviduojant Centrinį ūkio banką, draugija turėjusi apie 20 000 Lt nuostolių. Iki 1932 m. draugijos vedėjas buvo J. Sabaliauskas. Šiais metais valdybos pirmininkas – J. Žebrauskas, tarybos pirmininkas – J. Naujokas, revizijos komisijos pirmininkas – A. Beriozovas („Mūsų laikraštis“, 1933-07-01, Nr. 26).

1933 m. Auka muziejui. Laikraštyje pranešama, kad Jurbarko miesto savivaldybė nutarė paaukoti Vytauto Didžiojo muziejaus Kaune statybai 100 Lt („ūsų rytojus“, 1933-07-01, Nr. 51).

1934 m. Liovėsi egzistavusi Jurbarko žydų gimnazija (LCVA).

1934 m. Naujas policijos viršininkas. Laikraščio žinutėje giriamas naujai atkeltas Jurbarko policijos viršininkas Čepas: esąs rūpestingas šeimininkas („Lietuvos žinios“, 1934-03-17, Nr. 157).

1937 m. Skirsnemunės šauliai. Parapijos laikraštyje rašoma apie Skirsnemunės šaulius. Pernai, t. y. 1936 m., būrys įsigijo dūdų orkestrą. Jo pirmieji pasirodymai Velykų rytą (kovo 28 d.) ir per Devintines (gegužės 27 d.) gerai pavyko („Mūsų parapija“, 1937-07-01, Nr. 2).

1938 m. Girininkijos. Žemės ūkio ministro įsakymais nuo šios dienos Jurbarko miškų urėdijoje pakeisti darbuotojai: Julius Plaušinaitis skiriamas II eilės urėdu, Jurbarko miškų urėdijos sekretorius Pranas Selickas keliamas tomis pačiomis pareigomis į Tauragės miškų urėdiją, o Jurbarko miškų urėdijos vyresnysis eigulys Arkadijus Sernikovas skiriamas šios urėdijos sekretoriumi. Jurbarko urėdijoje sudaromos naujos Naujininkėlių, Gaurės, Sakalinės ir Pašvenčio girininkijos. Pastarosios girininkijos III eilės girininku skiriamas Jūrės miškų urėdijos IV eilės girininkas Jonas Petras Kedys. Kartu Jurbarko miškų urėdijos III eilės girininkas be girininkijos Jonas Medelis keliamas III eilės girininku į Kaišiadorių miškų urėdijos Vadų girininkiją („Mūsų girios“, 1938, Nr. 6–7).

1938 m. Autobusai į Šakius. Pradėjo kursuoti autobusai iš Šakių į Jurbarką. Jie važinėja sekmadieniais, pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais. Iš Šakių išvyksta 17 val., į Jurbarką atvyksta po valandos. Iš Jurbarko autobusai važiuoja pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7 val., Šakius pasiekia 8.25 val. Bilieto kaina – 1,90 Lt. Organizuotoms ekskursijoms (25 žmonės) daroma 50 proc. nuolaida („Mūsų laikraštis“, 1938-07-21, Nr. 29).

1939 m. Audra. Apie 7 val. pradėjo siausti audra. Naujamiestyje, klebono ūkyje, žaibas nuardė dalį stogo, nutrenkė du trakėnų veislės arklius. Dainių kaime sudegino vieno ūkininko klėtį („Lietuvos aidas“, 1939-07-04, Nr. 343).

1939 m. Miškų urėdija. Nuo šios dienos Jurbarko miškų urėdija iš Pašvenčio kaimo perkėlė savo raštinę į Jurbarką. Pašventyje įsikūrė Pašvenčio girininkas su žvalgu ir Jurbarko girininkas („Mūsų girios“, 1939, Nr. 6–7).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Jurbarko turgus.

Senojo Jurbarko liepos 14-osios naujienos: Girdžių gyvenimas, advokato nužudymas, turgaus kainos ir nauja krautuvė  0

Jurbarko kapinės.

Liepos 13-oji senajame Jurbarke: darbai Nemune, nubausti šventės dalyviai, neleistinas darbas ir prekių punktas Jurbarke  0

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos  0

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys  0

Antanas Giedraitis su žmona.

Liepos 10-oji senajame Jurbarke: mokytojų protestas, vakarėlis, apmokamos atostogos, futbolo rungtynės ir šiaudinis Skrajūnas  0

1931 m. vasaros pabaigoje prasidėję Jurbarko plaučių ligoninės statybos darbai buvo gana spartūs. Nuotraukoje darbininkai prie statomos ligoninės.

Senojo Jurbarko liepos 9-osios naujienos: spekuliantai, kritika valdžiai, Kunigų permainos Kauno vyskupijoje ir trumai  0

Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius Kaune, savo rezidencijoje

Liepos 8-oji senajame Jurbarke: vyskupo lankymasis, Lukšiuose įsikūrė valstiečių liaudininkų skyrius  0

Jurbarkas po didžiojo gaisro 1940-07-08

Liepos 7-oji senajame Jurbarke: šventės, jubiliejai, nelaimės, prezidento vizitas ir didysis gaisras  0

Jurbarko choras apie 1930 m. Trečias iš kairės stovi vadovas J. Pocius

Senojo Jurbarko liepos 6-osios naujienos: Skirsnemunės šaulių sveikinimas „Trimitui“, jurbarkiškių pasirodymas Šiauliuose ir nauja telefono linija,  0

Vasilčikovo dvaro rūmai po I pasaulinio karo

Liepos 5-osios senojo Jurbarko naujienos: blogi keliai, naujų statybų planai, apvogtas teismas ir dovanos platintojams  0

Ateitininkų šventė Jurbarke. Kalba prof. P. Dovydaitis

Senasis Jurbarko kraštas liepos 4-ąją: miško gaisras, ekskursijos ir skautų stovykla  0

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis  0

Jurbarko choras. Centre – vargonininkas Jonas Pocius

Liepos 2-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: choro pasirodymas, ariama žemė, sportininkų rezultatai ir nepatogiai įsikūrusi miškų urėdija  0

Jurbarko „Saulės“ gimnazijos pirmoji abiturientų laida. 1927 m.

Birželio 30-oji senajame Jurbarke: pirmoji gimnazijos laida ir kitos švietimo naujienos, sudužęs paminklo projektas, ieškomi asmenys  0

Jurbarko gimnazijos sporto šventė 1928 m.

Birželio 29-oji senajame Jurbarke: pašto darbas, garlaivių konkurencija, nelaimė kelyje, sporto varžybos ir dar daug visko  0

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai  0

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarkiečių pramogos Mituvoje

Senasis Jurbarkas birželio 27-ąją: apie burtininkę, gatvės pavadinimo keitimą ir audros padarytą žalą  0

Tiltas per Mituvą Jurbarke

Birželio 26-oji senajame Jurbarke: suirę tiltai, skurdi prieglauda, ravimos gatvės ir Nemuno aukos  1

Kauno gatvė Jurbarke prieš I pasaulinį karą

Senasis Jurbarko kraštas birželio 25-ąją: ekskursija, šventė ir nusikaltimai  0

Kunigaikščio Vasilčikovo vežikas. Prieš I pasaulinį karą.

Birželio 24-oji senajame Jurbarke: sinodas, šventės, neskirtas žemės sklypas ir pabėgęs meškėnas  0

Parduotuvių nacionalizacija 1940 m.

Birželio 23-oji senajame Jurbarke: reklamos, kelionės, ekskursijos, bravoras ir gimnazijos užėmimas  0

Iš kairės: J. Giedraitis, B. Liesis, J. Bikinas, A. Žukauskas-Vienuolis, A. Giedraitis, 1936 m.

Birželio 22-osi senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkai, sunki kelionė garlaiviu ir tragiška nelaimė gatvėje  0

Mūsų partneriai