Birželio 8 ir 9 d. senojo Jurbarko žinios: gaisras ant tilto, iškabos, šventės ir misijos Skirsnemunėje

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

Birželio 8 d.

1930 m. „Gaisras“ ant tilto. Antroji Sekminių diena. Naktį esą tilto sargas pastebėjęs degant tiltą per Nemuną. Įtariami keltininkai („Lietuvos aidas“, 1930-06-10, Nr. 129). Po kelių dienų tas pats laikraštis šį išpūstą gandą paneigė: jokio padegimo nebūta. Sargas dieną, apie 17–18 val., pastebėjęs nuo numestos nuorūkos gruzdėjimą, kurį užgesinęs vandeniu, pasemtu kepure. Policija visai nereagavo („Lietuvos aidas“, 1930-06-16, Nr. 134).

1937 m. Vieškeliai. Informacija, kad Jurbarko apylinkių I ir II rūšies vieškeliai esą rūpestingai tvarkomi, o dabar būsią tvarkomi ir III rūšies vieškeliai („Vakarai“, 1937-06-08, Nr. 129).

 Birželio 9 d.

1919 m. Žinutės iš Jurbarko. Sekminių antrąją dieną Jurbarke surengta pavasarininkų gegužinė. Sabataitis padeklamavęs „Kaip aš į Rygą keliavau“, „Be apetito“ ir „Seno gluosnio skundą“ (tikriausiai vadinamieji monologai), Puplesytė – „Sodžiaus berniuką“, o Nikšas – „Trakų pilį“. Gražiai dainavęs choras („Laisvė“, 1919-06-21, Nr. 70). Kitoje to paties autoriaus korespondencijoje, išspausdintoje šiame laikraščio numeryje, džiaugiamasi, kad Jurbarke parduotuvių iškabos ištisai lietuviškos, net žydų pavardės (Dirmanytė, Icikienė) rašomos lietuviškai: „Jurbarko žydų lietuvinimas savo pavardžių sektinas ir kitų miestų žydams“.

1929 m. Misijos. Birželio 7, 8 ir 9 dienomis  Skirsnemunėje tėvai marijonai laikė misijas. Marijonai kunigai Andriulis ir Stakauskas sakė pamokslus. Ypač įspūdingai kalbėjo kun. Andriulis. Gegužės 9 d. bažnyčioje buvo Saldž. Jėzaus širdies atlaidai ir švęstas Šv. Tėvo jubiliejus. Kun. Pranciškus Stulas, kuris kilęs iš Skirsnemunės parapijos, per sumą laikė primicijas. Į šventę su procesija gražiai susiorganizavę atėjo būrys jurbarkiečių („Lietuvos darbininkas“, 1929-06-23, Nr. 11).

1932 m. Plėšikų gauja. Kiek anksčiau policija suėmė Tauragės apylinkėj veikusią plėšikų gaują, kurios vadas, pasirodo, buvo Jurbarko žydas Hiršas Peras („Trimitas“, Nr. 24).

1935 m. Šventė. Per Sekmines Jurbarko skyriaus Moterų draugija šventė savo metinę šventę („Rytas“, 1935-06-13, Nr. 133).

1936 m. Ekskursija. Laikraštyje aprašoma 2 pėst. pulko, husarų, karo aviacijos mokyklos kariūnų ir karo policijos mokinių – iš viso apir 250 žmonių – ekskursija garlaiviu „Vilnius“. Išvyko Sekminių išvakarėse (gegužės 30 d.) Tos dienos 12 val. garlaivis sustojo Jurbarke, paskui plaukė į Smalininkus. Nemunas ir Baltija aidėjo karių dainomis („Mūsų rytojus“, 1936-06-09, Nr. 44).

1937 m. Statybos. Laikraštyje rašoma, kad dėl intensyvių statybų lentpjūvės turinčios daug darbo („Vakarai“, 1937-06-09, Nr. 130).

1940 m. Šventė. Buvo pranešta, kad tą dieną bus Jurbarko miesto ir apylinkės pradinių mokyklų šventė („Šaltinis“, 1940-06-02).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Kunigaikščio Vasilčikovo vežikas. Prieš I pasaulinį karą.

Birželio 24-oji senajame Jurbarke: sinodas, šventės, neskirtas žemės sklypas ir pabėgęs meškėnas  0

Parduotuvių nacionalizacija 1940 m.

Birželio 23-oji senajame Jurbarke: reklamos, kelionės, ekskursijos, bravoras ir gimnazijos užėmimas  0

Iš kairės: J. Giedraitis, B. Liesis, J. Bikinas, A. Žukauskas-Vienuolis, A. Giedraitis, 1936 m.

Birželio 22-osi senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkai, sunki kelionė garlaiviu ir tragiška nelaimė gatvėje  0

Jurbarko vaizdas iš viršaus

Birželio 21-oji senajame Jurbarke: spirito kontrabanda, suvažinėtas šoferis, parodos ir skautų stovykla  0

Birželio 21 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 21 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarko ligoninės gydytojai ir personalas 1934 m.

Senasis Jurbarkas birželio 20-ąją: mokytojų vasaros kursai, vagystė iš bažnyčios, šventės ir tiltas per Nemuną  0

Vaizdas po didžiojo Jurbarko gaisro 1940 m. liepos 7 d.

Birželio 19-oji senojo Jurbarko apylinkėse: nelaimingos rungtynės, varžytynės, gaisrai ir policijos viršininkų paskyrimai  0

Girdžių šauliai 1938 m.

Birželio 18-oji senajame Jurbarko krašte: šaulių šventė, blogas susisiekimas, atlaidai ir audra  0

Vydūnas Jurbarke 1934 m.

Birželio 17-oji senajame Jurbarko krašte: naujos urėdijos, pavogtas dviratis, Vydūno vizitas ir miškų gaisrai  0

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė  0

Naujosios valdžios surengta demonstracija Jurbarke 1940 m. birželio 29 d.

Birželio 15-oji senajame Jurbarke: nuo incidentų su vokiečiais 1919-aisiais iki šalies okupacijos 1940-aisiais  2

Girdžių pavasarininkų ekskursija Vytėnuose 1937 m. liepos 11 d.

Birželio 14-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: pasirengimas dainų šventei, pensijos knygnešiams ir kun . A. Petraičio sugrįžimas  0

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Tilto per Mituvą statyba 1931 m.

Birželio 12 ir 13 d. senojo Jurbarko naujienos: krepšinio rungtynės, skautų veikla, nužudymas ir žaibo smūgis  0

Jurbarko vaizdas iš gaisrinės bokšto

Senasis Jurbarkas ir jo apylinkės birželio 11 d.: niokojanti audra, nubaustas girininkas, chuliganų darbai ir apdovanojimai  0

Procesija Klišių (dab. Vytauto Didžiojo) gatvėje

Birželio 10-oji senajame Jurbarke: pasikėsinimas į eigulį, arkivyskupo vizitas, Seimo rinkimai ir šventės  0

Klojamas grindinys Vokiečių gatvėje (dab. K. Donelaičio)

Senasis Jurbarkas birželio 7 d.: sporto šventė, šeimos drama, motociklo avarija ir kitos naujienos  0

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Vydūnas su Jurbarko gimnazijos mokiniais ir mokytojais 1934 m.

Birželio 6 d. senojo Jurbarko krašto naujienos: garlaiviai, Vydūno paskaita, gatvės, keliai ir šventės  0

Jurbarko progimnazijos mokytojai 1919 m.

Birželio 5-oji senajame Jurbarke: pavydo drama, rinkimai, gaisras ir aviacijos šventė  0

Jurbarko turgus

Birželio 4-oji senajame Jurbarko krašte: pinigai, skautų stovykla, chuliganų darbai ir pašventinta vėliava  0

Aktyvios Jurbarko moterys

Birželio 3-osios senojo Jurbarko naujienos: nelaimės Nemune, pradinukų šventė, nugyventas ūkis ir artėjantys rinkimai  0

Jurbarko prieplauka

Senasis Jurbarkas birželio 2 d.: netaktiški mokytojai, trūkumas urėdijoje, arklių lenktynės ir pašalpos bažnyčioms  0

Vokiečių gatvė (dab. K. Donelaičio) Jurbarke prieš I pasaulinį karą

Birželio 1-oji senajame Jurbarke: apie garlaivius, kunigų, mokytojų ir valdininkų pasikeitimus ir... mielių kontrabandą  0

Mūsų partneriai