Birželio 6 d. senojo Jurbarko krašto naujienos: garlaiviai, Vydūno paskaita, gatvės, keliai ir šventės

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1920 m. Garlaivių eismas. Nuo šios dienos garlaiviai, kaip praneša Kauno vandens kelių rajonas, plaukioją pagal tokį tvarkaraštį: iš Kauno Jurbarko link 6, 12, 15 val. (šeštadieniais 6 ir 151/2), o iš Jurbarko Kauno 24, 5 ir 9 val. (šeštadieniais 24 ir 9) („Lietuva“, 1920-06-23, Nr. 128).

1925 m. Paskaitos. Birželio 6 ir 7 dienomis Jurbarke, „Saulės“ draugijos salėje, Vydūnas skaitė paskaitas apie sielos kultūrą ir kultūros eigą („Trimitas“, 1925, Nr. 24).

1926 m. Žinos iš Skirsnemunės ir Jurbarko. Krikščionių demokratų laikraštyje pora korespondencijų, kurstančių neapykantą laimėjusiems valdžią. Vienoje iš Skirsnemunės rašoma, kad Skirsnemunės socialistėliai gerią daug baltakės ir apgirtę darbuojasi: „šiomis dienomis sudaužė keletą kryžių kapuose“ („Darbininkas“, 1926-06-06, Nr. 23). Antroji korespondencija iš Jurbarko: „Saulės“ draugijos sode (parke) laužantys medelius „pašlemėkai arba žydeliai“ įspėjami atšauną, kad dabar laisvė ir niekas negalės uždrausti daryti, ką nori.

1933 m. Jurbarkas tvarkosi. Laikraštyje rašoma, kad Jurbarke tiesiamas naujas elektros tinklas, taisomos telefono linijos, grindžiamos gatvės ir kai kur daromi šaligatviai. Pernai jų nepadarė Blaivybės draugija, apskrities savivaldybė prie savo prieglaudos, katalikų parapija, žydų sinagoga („Lietuvos žinios“, 1933-06-06, Nr. 126).

1935 m. Keliai. Informacijoje nurodoma, kad Raudondvario–Jurbarko ir Vilkijos–Raseinių vieškeliai nepriklausą  Plentų ir vandens kelių valdybai: jais rūpinasi savivaldybės ir Vidaus reikalų ministerija („Lietuvos aidas“, 1935-06-06, Nr. 129). Tame pačiame numeryje spausdinamas Piliečio straipsnelis „Jurbarkas prieš karą ir dabar“, kuriame sakoma, kad tada miestas buvęs labai apleistas ir netvarkingas.

1936 m. Sporto žaidynės. Birželio 6–7 dienomis Jurbarke vyko Kauno apygardos varžybos dėl Kanados taurės. Į jas atvyko 500 dalyvių iš gimnazijų: Kauno „Aušros“ berniukų ir mergaičių gimnazijos, Kauno jėzuitų ir Šv. Kazimiero mergaičių gimnazijos, Kauno III gimnazija, Jurbarko ir Raseinių gimnazijos, Kaišiadorių vidurinė mokykla (progimnazija). Šventei vadovavo direktorius B. Liesis, vyr. teisėjas – K. Dineika. Varžybos prasidėjo pirmąją dieną, 7 val., vėliavos gimnazijos aikštėje („Rate“) iškėlimu. Vakare „Saulės“ draugijos salėje įvyko koncertas. Varžybose neblogai pasirodė Jurbarko gimnazija: po pirmąsias tris vietas laimėjusių Kauno „Aušrosׅ“ berniukų, Kauno jėzuitų ir Kaino III gimnazijų ji užėmė ketvirtąją vietą. Atskirose rungtyse jurbarkiškiai laimėjo: mergaičių estafetėje – II vietą, mergaičių kvadrato ir muštuko, taip pat berniukų muštuko varžybose laimėjo pirmąsias vietas („Lietuvos aidas“, 1936-06-10, Nr. 264).

1937 m. Pašventinta vėliava. Skirsnemunėje buvo pašventinta Lietuvos katalikių moterų draugijos skyriaus vėliava. Jos „krikštatėviai“ buvo kun. V. Semenavičius ir p. G. Žemliauskienė. Dalyvavo svečių („Mūsų parapija“, 1937-07-01, Nr. 2).

1938 m. Sporto ir dainų šventė. Šią Sekminių antrąją dieną Jurbarko miesto, kalnėnų Girdžių, Meškininkų, Antkalniškių ir Paantvardžio pradinės mokyklos gimnazijos parke šventė sporto ir dainų šventę. Laimėtojams dovanas įteikė Švietimo ministerijos atstovas, buvęs Jurbarko gimnazijos direktorius M. Kviklys. Šventės proga Jurbarko šaulių būriui šventės dalyviai mokytojai ir mokiniai įteikė penkis šautuvus („Lietuvos aidas“, 1938-06-09, Nr. 255).

1938 m. Mokytojų diena. Tą pačią dieną Lietuvos mokytojų sąjungos Jurbarko skyrius surengė Mokytojų dieną. Joje dalyvavo LMS Jurbarko ir Kidulių skyrių nariai, taip pat svečių („Tautos mokykla“, 1938-07-20, Nr. 13–14).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Kunigaikščio Vasilčikovo vežikas. Prieš I pasaulinį karą.

Birželio 24-oji senajame Jurbarke: sinodas, šventės, neskirtas žemės sklypas ir pabėgęs meškėnas  0

Parduotuvių nacionalizacija 1940 m.

Birželio 23-oji senajame Jurbarke: reklamos, kelionės, ekskursijos, bravoras ir gimnazijos užėmimas  0

Iš kairės: J. Giedraitis, B. Liesis, J. Bikinas, A. Žukauskas-Vienuolis, A. Giedraitis, 1936 m.

Birželio 22-osi senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkai, sunki kelionė garlaiviu ir tragiška nelaimė gatvėje  0

Jurbarko vaizdas iš viršaus

Birželio 21-oji senajame Jurbarke: spirito kontrabanda, suvažinėtas šoferis, parodos ir skautų stovykla  0

Birželio 21 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 21 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarko ligoninės gydytojai ir personalas 1934 m.

Senasis Jurbarkas birželio 20-ąją: mokytojų vasaros kursai, vagystė iš bažnyčios, šventės ir tiltas per Nemuną  0

Vaizdas po didžiojo Jurbarko gaisro 1940 m. liepos 7 d.

Birželio 19-oji senojo Jurbarko apylinkėse: nelaimingos rungtynės, varžytynės, gaisrai ir policijos viršininkų paskyrimai  0

Girdžių šauliai 1938 m.

Birželio 18-oji senajame Jurbarko krašte: šaulių šventė, blogas susisiekimas, atlaidai ir audra  0

Vydūnas Jurbarke 1934 m.

Birželio 17-oji senajame Jurbarko krašte: naujos urėdijos, pavogtas dviratis, Vydūno vizitas ir miškų gaisrai  0

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė  0

Naujosios valdžios surengta demonstracija Jurbarke 1940 m. birželio 29 d.

Birželio 15-oji senajame Jurbarke: nuo incidentų su vokiečiais 1919-aisiais iki šalies okupacijos 1940-aisiais  2

Girdžių pavasarininkų ekskursija Vytėnuose 1937 m. liepos 11 d.

Birželio 14-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: pasirengimas dainų šventei, pensijos knygnešiams ir kun . A. Petraičio sugrįžimas  0

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Tilto per Mituvą statyba 1931 m.

Birželio 12 ir 13 d. senojo Jurbarko naujienos: krepšinio rungtynės, skautų veikla, nužudymas ir žaibo smūgis  0

Jurbarko vaizdas iš gaisrinės bokšto

Senasis Jurbarkas ir jo apylinkės birželio 11 d.: niokojanti audra, nubaustas girininkas, chuliganų darbai ir apdovanojimai  0

Procesija Klišių (dab. Vytauto Didžiojo) gatvėje

Birželio 10-oji senajame Jurbarke: pasikėsinimas į eigulį, arkivyskupo vizitas, Seimo rinkimai ir šventės  0

Žydas prekiautojas Jurbarke

Birželio 8 ir 9 d. senojo Jurbarko žinios: gaisras ant tilto, iškabos, šventės ir misijos Skirsnemunėje  0

Klojamas grindinys Vokiečių gatvėje (dab. K. Donelaičio)

Senasis Jurbarkas birželio 7 d.: sporto šventė, šeimos drama, motociklo avarija ir kitos naujienos  0

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarko progimnazijos mokytojai 1919 m.

Birželio 5-oji senajame Jurbarke: pavydo drama, rinkimai, gaisras ir aviacijos šventė  0

Jurbarko turgus

Birželio 4-oji senajame Jurbarko krašte: pinigai, skautų stovykla, chuliganų darbai ir pašventinta vėliava  0

Aktyvios Jurbarko moterys

Birželio 3-osios senojo Jurbarko naujienos: nelaimės Nemune, pradinukų šventė, nugyventas ūkis ir artėjantys rinkimai  0

Jurbarko prieplauka

Senasis Jurbarkas birželio 2 d.: netaktiški mokytojai, trūkumas urėdijoje, arklių lenktynės ir pašalpos bažnyčioms  0

Vokiečių gatvė (dab. K. Donelaičio) Jurbarke prieš I pasaulinį karą

Birželio 1-oji senajame Jurbarke: apie garlaivius, kunigų, mokytojų ir valdininkų pasikeitimus ir... mielių kontrabandą  0

Mūsų partneriai