Birželio 17-oji senajame Jurbarko krašte: naujos urėdijos, pavogtas dviratis, Vydūno vizitas ir miškų gaisrai

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1922 m. Vadovėlis. A. Šillerio pranešimas, kad esąs išvertęs ir pritaikęs Lietuvos mokyklai Glezerio ir Pecoldo vokiečių kalbos vadovėlį. Pirmoji jo dalis atiduota spausdinti („Lietuva“, 1922-07-04, Nr. 146). Iš tikrųjų toks šio jurbarkiškio mokytojo parengtas vadovėlis buvo išleistas: I dalis sulaukė net penkių leidimų: Glaser P. ir Pecold G. Vokiečių kalbos vadovėlis. I dalis. V leidimas. Tilžė, 1925, 72 p. Pirmojo leidimo Vilniaus didžiosios bibliotekos neturi.

1929 m. Naujos urėdijos. Informacija apie Tauragės urėdijos dalijimą į Tauragės ir Jurbarko urėdijas („Lietuvos žinios“, 1929-06-17, Nr. 134).

1931 m. Pavogti dviračiai. Iš Jurbarko miesto gyventojo Aleksandro Kolbergo pavogtas „Olimp Standart England“ firmos dviratis („Kriminalinės policijos žinios“, 1931, Nr. 14).

1933 m. Bandzinai. Tos dienos laikraštyje rašoma, kad Bandzinų „Pagalbos“ skyrius sutvarkė evangelikų liuteronų kapines: aplink jas pagal tvorą pasodino eglaičių, išlygino takus, o jų pakraščius išdėjo baltai dažytais akmenimis. Skyrius norėtų steigti chorą, bet nėra chorvedžio („Srovė“, 1933-0617, Nr. 11).

1933 m. Mokytojų konferencija. Jurbarke vyko Raseinių apskrities abeijų rajonų pradinių mokyklų mokytojų konferencija. Paskaitą skaitė Vydūnas. Apžvalgoje išdėstytos jo mintys. Antrą paskaitą „Sunkiai auklėjami vaikai“ skaitė gimnazijos direktorius M. Kviklys. Birželio 18 d. krašto gynimo reikalais kalbėjo pulk J. Šarauskas („Tautos mokykla“, 1933, Nr. 15–16).

1934 m. Primicijos. Skirsnemunėje įvyko kun. Domininko Vabalo primicijos. Per mišias jam asistavo klebonas kun. V. Semenavičius, pamokslą sakė kun. P. Vasiliauskas. Po pamaldų klebonas surengė iškilmingus pietus („Rytas“, 1934-06-21, Nr. 139). Tos pačios dienos kitoje informacijoje, „Skirsnemunė. Šv. Aloyzo šventė“, rašoma, kad per skirsnemuniškių pavasarininkų šventę kalbėjęs kun. Kl. Valančius, panelė A. Vabalaitė, klierikas Matusevičius, K. Zupka (poetas, ateitininkų veikėjas) ir kt.

1934 m. Sporto šventė. Įvyko Jurbarko rajono sporto šventė, kurioj dalyvavo rinktinės vadas kapit. Matelis. Programą atliko šauliai, vadovaujami Stalausko. Surengta loterija. Grynojo pelno iš viso gauta per 600 Lt („Trimitas“, 1-934-08-22, Nr. 31).

1937 m. Miško gaisras. Šios dienos laikraštyje informacija, kad dukart degęs Palėkių miškas. Tačiau gaisras buvęs greit užgesintas („Lietuvos aidasׅ“, 1937-06-17, Nr. 267).

1939 m. Žinios iš Jurbarko. Šios dienos laikraščio žinutėje sakoma, kad nuo birželio pradžios prasidėjęs mažasis pasienio susisiekimas (tarp D. Lietuvos ir aneksuoto Klaipėdos krašto), bet juo mažai kas naudojasi („Lietuvos aidas“, 1939-06-17, Nr. 304). Kitoje žinutėje „Dažnai deda miškai“ rašoma, kad birželio pradžioje pašvenčio, Jurbarko ir Naujininkėlių girininkijose kilę keli gaisrai, bet jie buvo greitai užgesinti.

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Liepos 19-oji senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkų šventė, plėšikus, ir aukas Prisikėlimo bažnyčiai

Liepos 19-oji senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkų šventė, plėšikus, ir aukas Prisikėlimo bažnyčiai  0

Jurbarkas prieš 100 metų.

Senojo Jurbarko liepos 18-osios naujienos: karo atgarsiai ir žiobrių sezono pradžia  0

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos kapelionas kunigas Povilas Šidlauskas su gimnazistėmis. Apie 1922–1924 m.

Liepos 15-oji senajame Jurbarke: Jurbarko „Saulės“ gimnazija ir uosto darbai  0

Senojo Jurbarko liepos 16-osios naujienos: gatvės negrįstos ir akmenų nėra, apie nelaimę, kunigų permainas ir pertvarkytą plaučių ligoninę

Senojo Jurbarko liepos 16-osios naujienos: gatvės negrįstos ir akmenų nėra, apie nelaimę, kunigų permainas ir pertvarkytą plaučių ligoninę  0

Steponas Darius ir Stasys Girėnas

Liepos 15-oji senajame Jurbarke: žydų progimnazija, nesantaika, apie šulinyje uždususius žmones ir žūties metines  0

Jurbarko turgus.

Senojo Jurbarko liepos 14-osios naujienos: Girdžių gyvenimas, advokato nužudymas, turgaus kainos ir nauja krautuvė  0

Jurbarko kapinės.

Liepos 13-oji senajame Jurbarke: darbai Nemune, nubausti šventės dalyviai, neleistinas darbas ir prekių punktas Jurbarke  0

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos  0

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys  0

Antanas Giedraitis su žmona.

Liepos 10-oji senajame Jurbarke: mokytojų protestas, vakarėlis, apmokamos atostogos, futbolo rungtynės ir šiaudinis Skrajūnas  0

1931 m. vasaros pabaigoje prasidėję Jurbarko plaučių ligoninės statybos darbai buvo gana spartūs. Nuotraukoje darbininkai prie statomos ligoninės.

Senojo Jurbarko liepos 9-osios naujienos: spekuliantai, kritika valdžiai, Kunigų permainos Kauno vyskupijoje ir trumai  0

Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius Kaune, savo rezidencijoje

Liepos 8-oji senajame Jurbarke: vyskupo lankymasis, Lukšiuose įsikūrė valstiečių liaudininkų skyrius  0

Jurbarkas po didžiojo gaisro 1940-07-08

Liepos 7-oji senajame Jurbarke: šventės, jubiliejai, nelaimės, prezidento vizitas ir didysis gaisras  0

Jurbarko choras apie 1930 m. Trečias iš kairės stovi vadovas J. Pocius

Senojo Jurbarko liepos 6-osios naujienos: Skirsnemunės šaulių sveikinimas „Trimitui“, jurbarkiškių pasirodymas Šiauliuose ir nauja telefono linija,  0

Vasilčikovo dvaro rūmai po I pasaulinio karo

Liepos 5-osios senojo Jurbarko naujienos: blogi keliai, naujų statybų planai, apvogtas teismas ir dovanos platintojams  0

Ateitininkų šventė Jurbarke. Kalba prof. P. Dovydaitis

Senasis Jurbarko kraštas liepos 4-ąją: miško gaisras, ekskursijos ir skautų stovykla  0

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis  0

Jurbarko choras. Centre – vargonininkas Jonas Pocius

Liepos 2-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: choro pasirodymas, ariama žemė, sportininkų rezultatai ir nepatogiai įsikūrusi miškų urėdija  0

Pirmasis Jurbarko pašto pastatas 1930 m.

Gausybė liepos 1-osios senojo Jurbarko krašto naujienų: apie paštą, policiją, girininkijas, garlaivių ir autobusų eismą, ekskursijas ir...  0

Jurbarko „Saulės“ gimnazijos pirmoji abiturientų laida. 1927 m.

Birželio 30-oji senajame Jurbarke: pirmoji gimnazijos laida ir kitos švietimo naujienos, sudužęs paminklo projektas, ieškomi asmenys  0

Jurbarko gimnazijos sporto šventė 1928 m.

Birželio 29-oji senajame Jurbarke: pašto darbas, garlaivių konkurencija, nelaimė kelyje, sporto varžybos ir dar daug visko  0

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai  0

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Mūsų partneriai