Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1919 m. Susišaudymas. Į Jurbarką atsibastę vokiečių kareiviai (veikiausiai priklausantys Rudigerio Golco vadinamajai Pabaltijo divizijai, kuri tą vasarą, pralaimėjusi Estijos ir Latvijos kariuomenėms, traukė į Rytų Prūsiją) 6 val. ryto apšaudė lietuvių garlaivį. Buvo sužeistas jaunas žydas. Atvykę lietuvių kariai vokiečius nutildė. Tačiau kitą dieną su jais susiremta prie Seredžiaus („Lietuva“, 1919-06-21, Nr. 132).

1932 m. Žiauri motina. Laikraštyje rašoma, kad šiomis dienomis Jurbarko teismas nuteisė Stasę Kutkytę iš Miškininkų kaimo (Raudonės vlsč.) už savo 5 mėnesių pavainikės dukrelės nužudymą. Jauna, bet žiauri motina („Lietuvos žinios“, 1932-06-16, Nr. 135).

1935 m. Jaunalietuvių apylinkių vadai. Žurnale skalbiami du LTJ „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos vado įsakymai. Įsakymu Nr. 36 (19) § 3 sudaroma Jurbarko jaunalietuvių vadovybė: 1. Juozas Stankūnas skiriamas rajono vado padėjėju, 2. Jeronimas Jankauskas – sekretoriumi, 3. Stasys Orentas – kultūros vadovu, 4. Iliuminata Giedraitienė – mergaičių vadove, 5. Julius Liutkus – sporto vadovu, 6. Kazys Vaitkūnas – rikiuotės vadovu. Įsakymu Nr. 37 (20,13) § 3 Jurbarko rajone apylinkių vadais skiriami šie asmenys: 1. Jurbarko apylinkės – Edvardas Dambrauskas, 2 Skirsnemunės – Juozas Galbuogis, 3 Raudonės – Jonas Šaulys, 4. Kidulių – Pranas Gylaitis („Jaunoji karta“, 1935-06-16, Nr. 24).

1936 m. Mokyklų šventė. Laikraštis, nenurodydamas konkrečios datos, pranešė, kad Jurbarke vykusioje pradinių mokyklų šventėje dalyvavo 450 mokinių iš 8 mokyklų: trijų Jurbarko miesto, Klišių, Kalnėnų, Meškininkų, Bandzinų ir Antkalniškių. Šventę įžanginiu žodžiu pradėjo pradinių mokyklų inspektorius A. Giedraitis, šventės dalyviams dėkojo kanauninkas J. Bikinas. Pratimams vadovavo mokytojai J. Liutkus, M. Liesienė ir A. Gelmboldas. Jungtinis choras, vedamas B. Butkaus ir A. Gelmboldo, padainavo kelias daineles („Lietuvos aidas“, 1936-06-16, Nr. 327).

1938 m. Vėliavos pašventinimas. Kun. J. Kazlauskas pašventino Skirsnemunės pavasarininkų vyrų kuopos vėliavą. Jos kūmais buvo klebonas kun. V. Semenavičius ir gydytoja Br. Kalnietienė. Po pašventinimo įvyko posėdis, kuriame, be kitų, sveikino Gelgaudiškio pavasarininkų atstovas Vincas Liutkevičius. Vakare Skirsnemunės pavasarininkai vaidino (Stasio Žemaičio 4 veiksmų dramą) „Žmogžudžio duktė“ („Mūsų parapija“, 1938-06-16, Nr. 7).

1940 m. Prizinis šaudymas. Įvyko Jurbarko šaulių kuopos prizinis šaudymas. Šaulys Br. Angeleika išmušė 109 taškus, šauliai J. Kačiulis ir V. Balčiūnas – po 100. Šaudymui vadovavo kapitonas Šalavijus („Trimitas“, 1940-06-27, Nr. 26).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Liepos 19-oji senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkų šventė, plėšikus, ir aukas Prisikėlimo bažnyčiai

Liepos 19-oji senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkų šventė, plėšikus, ir aukas Prisikėlimo bažnyčiai  0

Jurbarkas prieš 100 metų.

Senojo Jurbarko liepos 18-osios naujienos: karo atgarsiai ir žiobrių sezono pradžia  0

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos kapelionas kunigas Povilas Šidlauskas su gimnazistėmis. Apie 1922–1924 m.

Liepos 15-oji senajame Jurbarke: Jurbarko „Saulės“ gimnazija ir uosto darbai  0

Senojo Jurbarko liepos 16-osios naujienos: gatvės negrįstos ir akmenų nėra, apie nelaimę, kunigų permainas ir pertvarkytą plaučių ligoninę

Senojo Jurbarko liepos 16-osios naujienos: gatvės negrįstos ir akmenų nėra, apie nelaimę, kunigų permainas ir pertvarkytą plaučių ligoninę  0

Steponas Darius ir Stasys Girėnas

Liepos 15-oji senajame Jurbarke: žydų progimnazija, nesantaika, apie šulinyje uždususius žmones ir žūties metines  0

Jurbarko turgus.

Senojo Jurbarko liepos 14-osios naujienos: Girdžių gyvenimas, advokato nužudymas, turgaus kainos ir nauja krautuvė  0

Jurbarko kapinės.

Liepos 13-oji senajame Jurbarke: darbai Nemune, nubausti šventės dalyviai, neleistinas darbas ir prekių punktas Jurbarke  0

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos  0

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys  0

Antanas Giedraitis su žmona.

Liepos 10-oji senajame Jurbarke: mokytojų protestas, vakarėlis, apmokamos atostogos, futbolo rungtynės ir šiaudinis Skrajūnas  0

1931 m. vasaros pabaigoje prasidėję Jurbarko plaučių ligoninės statybos darbai buvo gana spartūs. Nuotraukoje darbininkai prie statomos ligoninės.

Senojo Jurbarko liepos 9-osios naujienos: spekuliantai, kritika valdžiai, Kunigų permainos Kauno vyskupijoje ir trumai  0

Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius Kaune, savo rezidencijoje

Liepos 8-oji senajame Jurbarke: vyskupo lankymasis, Lukšiuose įsikūrė valstiečių liaudininkų skyrius  0

Jurbarkas po didžiojo gaisro 1940-07-08

Liepos 7-oji senajame Jurbarke: šventės, jubiliejai, nelaimės, prezidento vizitas ir didysis gaisras  0

Jurbarko choras apie 1930 m. Trečias iš kairės stovi vadovas J. Pocius

Senojo Jurbarko liepos 6-osios naujienos: Skirsnemunės šaulių sveikinimas „Trimitui“, jurbarkiškių pasirodymas Šiauliuose ir nauja telefono linija,  0

Vasilčikovo dvaro rūmai po I pasaulinio karo

Liepos 5-osios senojo Jurbarko naujienos: blogi keliai, naujų statybų planai, apvogtas teismas ir dovanos platintojams  0

Ateitininkų šventė Jurbarke. Kalba prof. P. Dovydaitis

Senasis Jurbarko kraštas liepos 4-ąją: miško gaisras, ekskursijos ir skautų stovykla  0

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis  0

Jurbarko choras. Centre – vargonininkas Jonas Pocius

Liepos 2-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: choro pasirodymas, ariama žemė, sportininkų rezultatai ir nepatogiai įsikūrusi miškų urėdija  0

Pirmasis Jurbarko pašto pastatas 1930 m.

Gausybė liepos 1-osios senojo Jurbarko krašto naujienų: apie paštą, policiją, girininkijas, garlaivių ir autobusų eismą, ekskursijas ir...  0

Jurbarko „Saulės“ gimnazijos pirmoji abiturientų laida. 1927 m.

Birželio 30-oji senajame Jurbarke: pirmoji gimnazijos laida ir kitos švietimo naujienos, sudužęs paminklo projektas, ieškomi asmenys  0

Jurbarko gimnazijos sporto šventė 1928 m.

Birželio 29-oji senajame Jurbarke: pašto darbas, garlaivių konkurencija, nelaimė kelyje, sporto varžybos ir dar daug visko  0

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai  0

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Mūsų partneriai