Birželio 15-oji senajame Jurbarke: nuo incidentų su vokiečiais 1919-aisiais iki šalies okupacijos 1940-aisiais

Straipsnis  2 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1919 m. Incidentai su vokiečiais. Korespondencijoje aprašomi incidentai su vokiečių kareiviais: „Santykiai įtempti su vokiečiais, kurie su lietuvių valdžia visai nesiskaito“. Birželio 15 d. jie suėmę vietos komiteto raštininką B. ir nuginklavę keletą „milicijantų“ („Laisvė“, 1919-07-04, Nr. 61). Tikriausiai apie tą patį incidentą rašoma ir laikraštyje „Lietuva“ (1919-06-28, Nr. 137): „Kiek seniau Jurbarke (vokiečiai) yra suėmę valsčiaus tarybos pirmininką ir sekretorių dėl tokios priežasties. Buvęs vokiečių su lietuviais susirėmimas, ir šaudė į vokiečius ne tik kareiviai, bet ir šiaip žmonės. Vokiečiai klausė viršaičio, kas gyventojų ginklų turi“. Šis atsakęs, kad dabar karo metas, ir visi esą kareiviai ir turį ginklų. Dėl to vokiečiai jį suėmę. Toliau rašoma, kad vokiečiai persikėlę į Kidulius, kilęs susišaudymas su Lietuvos atstovais. Būta aukų.

1928 m. Pagalba mokiniams. Kauno jurbarkiečių vienybės klubas skelbia, kad Kaune pas studentą J. Janušką (Maironio g. 1-10) nuo 15 val. ir studentą D. Sabaliauską (Donelaičio g. 14-5) nuo 14 val. 30 min. atvykstantys mokytis Jurbarko „Saulės“ mokiniai galį gauti nakvynę ir informacijos („Rytas“, 1928-06-15, Nr. 233).

1929 m. Ieškomas. Skelbiama, kad ieškomas Mickūnas Inocentas, Tamošiaus s., gimęs 1907 m., kilęs iš Jurbarko valsčiaus, Pašvenčio kaimo. Kaltinamas dezertyravimu („Kriminalinės žinios policijai“, 1929-06-15, Nr. 9).

1931 m. Rinkimai. Birželio 16 ir 16 dienomis vyko rinkimai į Lietuvos miestų savivaldybes. Į Jurbarko miesto tarybą buvo renkami 9 atstovai. Rinkimuose turėjo teisę dalyvauti 968 asmenys. Balsavo 852 (t. y. 88 proc.). Išrinktieji devyni atstovai priklausė penkiems sąrašams: Nr. 1 (evangelikų ir stačiatikių sąrašas) – burmistras Jurgis Gepneris ir mokytojas Teodoras Šuravinas; Nr. 2 (žydų savivaldybininkai) – prekybininkas Zusmanas Levitanas, prekybininkas Maksas Šimanovas ir prisiekusiojo advokato padėjėjas Gilelis Naividelis; Nr. 3 (stambiųjų žydų) – pirklys Juozas Grinbergas ir banko direktorius Simas Zundalovičius; Nr. 4 (lietuvių mišrus) – Jonas Pocius, vargonininkas; Nr. 5 (lietuvių mišrus) – Antanas Giedraitis, pradinių mokyklų inspektorius. Atstovais išrinkti 3 lietuvių, 5 žydų ir vienas rusų kandidatas („Savivaldybė“, 1931, Nr. 6; „Lietuvos aidas“, 1931-06-18, Nr. 134; „Mūsų laikraštis“, 1931-07-11, Nr. 28).

1935 m. Skirsnemunės pavasarininkai. Korespondentas iš Skirsnemunės rašo, kad jaunesnieji pavasarininkai Skirsnemunėje pasidalijo į dvi kuopeles. Berniukai sudarė Maironio, o mergaitės – Šv. Teresėlės kuopeles („Mūsų laikraštis“, 1935-06-15, Nr. 24).

1935 m. Didelis mokestis. Žinutėje nusiskundžiama, kad Jurbarko savivaldybė imanti už elektros skaitiklio patikrinimą 9 Lt, tuo tarpu naujas skaitiklis kainuojąs 30 Lt („Lietuvos aidas“, 1935-06-15, Nr. 136).

1939 m. Krepšių pynėjai. Laikraštyje rašoma, kad prieš kelerius metus Skirsnemunėje ėmęs plisti krepšių pynimas. Dabar pynėjų padėtis pasidarė sunki, nes Vandens kelių rajonas uždraudė pjauti panemunėje augančius karklus („Darbininkas“, 1939-06-15, Nr. 24).

1940 m. Tos dienos pavakare prasidėjo Lietuvos okupacija, kuri okupantų buvo dangstoma tariamų demokratinių pertvarkymų, vykdomų pačios lietuvių tautos, širma. Kaip į visus įvykius po tos dienos žiūrėjo Jurbarko krašto žmonės, publikuotų dokumentų neturime. Kelios birželio antroje pusėje spaudoje paskelbtos žinutės iš Jurbarko rodė, kad dar nebuvo visuotinai suvokta, jog šalį ištiko katastrofa – dalis žmonių gyveno iliuzijomis.

Rekomenduojami video:
Straipsnis  2 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Liepos 19-oji senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkų šventė, plėšikus, ir aukas Prisikėlimo bažnyčiai

Liepos 19-oji senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkų šventė, plėšikus, ir aukas Prisikėlimo bažnyčiai  0

Jurbarkas prieš 100 metų.

Senojo Jurbarko liepos 18-osios naujienos: karo atgarsiai ir žiobrių sezono pradžia  0

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos kapelionas kunigas Povilas Šidlauskas su gimnazistėmis. Apie 1922–1924 m.

Liepos 15-oji senajame Jurbarke: Jurbarko „Saulės“ gimnazija ir uosto darbai  0

Senojo Jurbarko liepos 16-osios naujienos: gatvės negrįstos ir akmenų nėra, apie nelaimę, kunigų permainas ir pertvarkytą plaučių ligoninę

Senojo Jurbarko liepos 16-osios naujienos: gatvės negrįstos ir akmenų nėra, apie nelaimę, kunigų permainas ir pertvarkytą plaučių ligoninę  0

Steponas Darius ir Stasys Girėnas

Liepos 15-oji senajame Jurbarke: žydų progimnazija, nesantaika, apie šulinyje uždususius žmones ir žūties metines  0

Jurbarko turgus.

Senojo Jurbarko liepos 14-osios naujienos: Girdžių gyvenimas, advokato nužudymas, turgaus kainos ir nauja krautuvė  0

Jurbarko kapinės.

Liepos 13-oji senajame Jurbarke: darbai Nemune, nubausti šventės dalyviai, neleistinas darbas ir prekių punktas Jurbarke  0

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos  0

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys  0

Antanas Giedraitis su žmona.

Liepos 10-oji senajame Jurbarke: mokytojų protestas, vakarėlis, apmokamos atostogos, futbolo rungtynės ir šiaudinis Skrajūnas  0

1931 m. vasaros pabaigoje prasidėję Jurbarko plaučių ligoninės statybos darbai buvo gana spartūs. Nuotraukoje darbininkai prie statomos ligoninės.

Senojo Jurbarko liepos 9-osios naujienos: spekuliantai, kritika valdžiai, Kunigų permainos Kauno vyskupijoje ir trumai  0

Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius Kaune, savo rezidencijoje

Liepos 8-oji senajame Jurbarke: vyskupo lankymasis, Lukšiuose įsikūrė valstiečių liaudininkų skyrius  0

Jurbarkas po didžiojo gaisro 1940-07-08

Liepos 7-oji senajame Jurbarke: šventės, jubiliejai, nelaimės, prezidento vizitas ir didysis gaisras  0

Jurbarko choras apie 1930 m. Trečias iš kairės stovi vadovas J. Pocius

Senojo Jurbarko liepos 6-osios naujienos: Skirsnemunės šaulių sveikinimas „Trimitui“, jurbarkiškių pasirodymas Šiauliuose ir nauja telefono linija,  0

Vasilčikovo dvaro rūmai po I pasaulinio karo

Liepos 5-osios senojo Jurbarko naujienos: blogi keliai, naujų statybų planai, apvogtas teismas ir dovanos platintojams  0

Ateitininkų šventė Jurbarke. Kalba prof. P. Dovydaitis

Senasis Jurbarko kraštas liepos 4-ąją: miško gaisras, ekskursijos ir skautų stovykla  0

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis  0

Jurbarko choras. Centre – vargonininkas Jonas Pocius

Liepos 2-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: choro pasirodymas, ariama žemė, sportininkų rezultatai ir nepatogiai įsikūrusi miškų urėdija  0

Pirmasis Jurbarko pašto pastatas 1930 m.

Gausybė liepos 1-osios senojo Jurbarko krašto naujienų: apie paštą, policiją, girininkijas, garlaivių ir autobusų eismą, ekskursijas ir...  0

Jurbarko „Saulės“ gimnazijos pirmoji abiturientų laida. 1927 m.

Birželio 30-oji senajame Jurbarke: pirmoji gimnazijos laida ir kitos švietimo naujienos, sudužęs paminklo projektas, ieškomi asmenys  0

Jurbarko gimnazijos sporto šventė 1928 m.

Birželio 29-oji senajame Jurbarke: pašto darbas, garlaivių konkurencija, nelaimė kelyje, sporto varžybos ir dar daug visko  0

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai  0

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Mūsų partneriai