Birželio 10-oji senajame Jurbarke: pasikėsinimas į eigulį, arkivyskupo vizitas, Seimo rinkimai ir šventės

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1931 m. Skelbiamos šią dieną įvyksiančios varžytynės pastatyti tiltą per Antvardę kelyje Jurbarkas–Girdžiai („Lietuvos aidas“, 1931-06-03, Nr. 122).

1932 m. „Pasikėsinimas ant eigulio“. Laikraščiai „Mūsų girios“ (1932, Nr. 3) ir „Ūkininko patarėjas“ (1932-06-17, Nr. 24) minėjo tą dieną įvykusį pasikėsinimą prieš Jurbarko girininkijos eigulį J. Antanaitį: jis buvo apšaudytas keliais šūviais iš medžioklinio šautuvo. Keli šratai jam kliudė dešinįjį šoną. „Ūkininko patarėjo“ žinutėje dar nurodoma, kad tą pačią dieną Giedrių kaime sudegė naujakurio S. Urbaičio gyvenamasis namas.

1932 m. Arkivyskupo vizitas. Tą dieną Jurbarke iškilmingai sutiktas vizituojantis valsčiaus bažnyčias arkivyskupas ir metropolitas Juozapas Skvireckas. Jį sutiko įvairios organizacijos, tik jaunalietuviai ne („Darbininkas“, 1932-06-25, Nr. 26). Laikraštyje taip pat rašoma, kad šį mėnesį savo gyvenimą baigsiąs kooperatyvėlis „Gerovė“ ir kad pastaruoju metu mieste tvarkomi šaligatviai.

1932 m. Arkivyskupo vizito tvarkaraštis. Pagal anksčiau paskelbtą tvarkaraštį Kauno arkivyskupas ir metropolitas Juozapas Skvireckas birželio 10 d. vakare per Vertimus atvyko į Jurbarką, 12 d. rytą išvyko į Girdžius, tos pačios dienos vakare – į Skirsnemunę, o 14 d. popiet – į Šimkaičius („Tiesos kelias“, 1932, Nr. 5).

1935 m. Metinės. Katalikų vyrų sąjungos Jurbarko skyrius paminėjo vyskupo M. Valančiaus mirties 60-ąsias metines („Rytas“, 1935-06-13, Nr. 133).

1935 m. Lenktynės. Tą dieną Jurbarke įvyko raitųjų lenktynės („Lietuvos keleivis“, 1935-06-14).

1936 m. Seimo rinkimai. Dvi dienas, antradienį ir trečiadienį, vyko rinkimai į Lietuvos Seimą. Jurbarke buvo įregistruoti 2388 rinkėjai, balsavo 1346; 150 rinkėjų žydų vyko balsuoti į Kauno apskritį (daugiausia – į Veliuoną). Į Jurbarką atvažiavo dviem autobusais rinkėjų iš Smalininkų ir Viešvilės. Balsavo 62 proc. („Lietuvos aidas“, 1936-06-13, Nr. 268),

1937 m. Reikalingi darbininkai. Jurbarko valsčiuje šiuo metu pageidaujami žemės ūkio darbininkai – 5 vyrai ir 5 moterys, siūlosi 2 vyrai („Ūkininko patarėjas“, 1937-06-10, Nr. 23). Tame pačiame numerryje rašoma, kad Namų ruošos kursus lanko apie 30 ūkininkų.

1938 m. Ekskursija. Iš Kauno garlaiviu „Prezidentas“ išvyko karių ekskursija. Tą dieną per pietus pasiekia Jurbarką, o pavakare – Smalininkus. Straipsnyje aprašoma, kaip jurbarkiškiai sutiko karius parke („Trimitas“, 1938-06-23, Nr. 25).

1939 m. Laikraščio žinutė, kad įvyko tradicinė Jurbarko gimnazijos sporto šventė (diena nenurodyta). Dailininkas J. Vainauskas surengė žiobrių šventės vaidinimą. Veikė darbelių paroda, tėvų komitetas suorganizavo bufetą ir loteriją („Lietuvos aidas“, 1939-06-10, Nr. 286).

1939 m. Vyrų kongresas. Į Veliuonoje birželio 10–11 dienomis  vyksiantį Katalikų vyrų kongresą kviečiami ir jurbarkiškiai. Antrąją dieną iš Kauno ir Jurbarko plauks specialūs garlaiviai ir veš vyrus už pusę kainos. Veliuona kviečia pas save tūkstančius žaliūkų vyrų („Mūsų laikraštis“, 1939-06-01, Nr. 22).

1939 m. Ūkininkų ekskursija. Birželio 10–11 d. agronomo vadovaujama Jurbarko ūkininkų grupė ekskursavo po gerai tvarkomus Suvalkijos pieno ūkius. Ekskursiją finansavo Jurbarko pieno perdirbimo bendrovė („Ūkininko patarėjas“, 1939-07-06, Nr. 27).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Kunigaikščio Vasilčikovo vežikas. Prieš I pasaulinį karą.

Birželio 24-oji senajame Jurbarke: sinodas, šventės, neskirtas žemės sklypas ir pabėgęs meškėnas  0

Parduotuvių nacionalizacija 1940 m.

Birželio 23-oji senajame Jurbarke: reklamos, kelionės, ekskursijos, bravoras ir gimnazijos užėmimas  0

Iš kairės: J. Giedraitis, B. Liesis, J. Bikinas, A. Žukauskas-Vienuolis, A. Giedraitis, 1936 m.

Birželio 22-osi senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkai, sunki kelionė garlaiviu ir tragiška nelaimė gatvėje  0

Jurbarko vaizdas iš viršaus

Birželio 21-oji senajame Jurbarke: spirito kontrabanda, suvažinėtas šoferis, parodos ir skautų stovykla  0

Birželio 21 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 21 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarko ligoninės gydytojai ir personalas 1934 m.

Senasis Jurbarkas birželio 20-ąją: mokytojų vasaros kursai, vagystė iš bažnyčios, šventės ir tiltas per Nemuną  0

Vaizdas po didžiojo Jurbarko gaisro 1940 m. liepos 7 d.

Birželio 19-oji senojo Jurbarko apylinkėse: nelaimingos rungtynės, varžytynės, gaisrai ir policijos viršininkų paskyrimai  0

Girdžių šauliai 1938 m.

Birželio 18-oji senajame Jurbarko krašte: šaulių šventė, blogas susisiekimas, atlaidai ir audra  0

Vydūnas Jurbarke 1934 m.

Birželio 17-oji senajame Jurbarko krašte: naujos urėdijos, pavogtas dviratis, Vydūno vizitas ir miškų gaisrai  0

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė  0

Naujosios valdžios surengta demonstracija Jurbarke 1940 m. birželio 29 d.

Birželio 15-oji senajame Jurbarke: nuo incidentų su vokiečiais 1919-aisiais iki šalies okupacijos 1940-aisiais  2

Girdžių pavasarininkų ekskursija Vytėnuose 1937 m. liepos 11 d.

Birželio 14-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: pasirengimas dainų šventei, pensijos knygnešiams ir kun . A. Petraičio sugrįžimas  0

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Tilto per Mituvą statyba 1931 m.

Birželio 12 ir 13 d. senojo Jurbarko naujienos: krepšinio rungtynės, skautų veikla, nužudymas ir žaibo smūgis  0

Jurbarko vaizdas iš gaisrinės bokšto

Senasis Jurbarkas ir jo apylinkės birželio 11 d.: niokojanti audra, nubaustas girininkas, chuliganų darbai ir apdovanojimai  0

Žydas prekiautojas Jurbarke

Birželio 8 ir 9 d. senojo Jurbarko žinios: gaisras ant tilto, iškabos, šventės ir misijos Skirsnemunėje  0

Klojamas grindinys Vokiečių gatvėje (dab. K. Donelaičio)

Senasis Jurbarkas birželio 7 d.: sporto šventė, šeimos drama, motociklo avarija ir kitos naujienos  0

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Vydūnas su Jurbarko gimnazijos mokiniais ir mokytojais 1934 m.

Birželio 6 d. senojo Jurbarko krašto naujienos: garlaiviai, Vydūno paskaita, gatvės, keliai ir šventės  0

Jurbarko progimnazijos mokytojai 1919 m.

Birželio 5-oji senajame Jurbarke: pavydo drama, rinkimai, gaisras ir aviacijos šventė  0

Jurbarko turgus

Birželio 4-oji senajame Jurbarko krašte: pinigai, skautų stovykla, chuliganų darbai ir pašventinta vėliava  0

Aktyvios Jurbarko moterys

Birželio 3-osios senojo Jurbarko naujienos: nelaimės Nemune, pradinukų šventė, nugyventas ūkis ir artėjantys rinkimai  0

Jurbarko prieplauka

Senasis Jurbarkas birželio 2 d.: netaktiški mokytojai, trūkumas urėdijoje, arklių lenktynės ir pašalpos bažnyčioms  0

Vokiečių gatvė (dab. K. Donelaičio) Jurbarke prieš I pasaulinį karą

Birželio 1-oji senajame Jurbarke: apie garlaivius, kunigų, mokytojų ir valdininkų pasikeitimus ir... mielių kontrabandą  0

Mūsų partneriai