Birželio 1-oji senajame Jurbarke: apie garlaivius, kunigų, mokytojų ir valdininkų pasikeitimus ir... mielių kontrabandą

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1919 m. Kunigas. Jurbarko evangelikų liuteronų kunigą Hugo A. V. Reidį pakeitė konservatyvių pažiūrų, provokiškos orientacijos kunigas Dovydas Jurkaitis (rašėsi Jurkat) („Jurbarkas“).

1924 m. Ateitininkai. Kauno ateitininkų metinėje šventėje, vykusioje Kretkampyje, dalyvavo Vilkijos ir Jurbarko ateitininkų („Ateitis“, 1924, Nr. 5–6).

1924 m. Garlaiviai. Skelbiamas naujas garlaivių eismo tvarkaraštis. Iš Kauno į Smalininkus pirmas garlaivis išplauks 5 val. 30 min. Jis iš Smalininkų grįš į Jurbarką 17 val., o iš Jurbarko plauks į Kauną 23 val. Antrasis garlaivis į Smalininkus plauks 11 val., o iš Smalininkų į Kauną 5 val. (rytą). Vienas garlaivis iš Kauno į Jurbarką plauks 16 val., o iš Jurbarko į Kauną – 11 val. („Klaipėdos žinios“, 1924-06-03, Nr. 100).

1926 m. Teisėjas. Jurbarko nuovados taikos teisėjas Augustinas Mackevičius paties prašymu atleistas iš pareigų teisingumo ministro įsakymu Nr. 89 („Teisė“, 1926, Nr. 10).

1927 m. Mielių kontrabanda. Jurbarko policija suėmė gabenusius mielių kontrabandą ūkininką Pocių iš neįvardyto kaimo šalia Jurbarko miesto ir Juozą Greičių iš Smukučių kaimo („Lietuva“, 1927-06-07, Nr. 126).

1929 m. Nuo šios dienos paties prašymu iš Jurbarko „Saulės“ gimnazijos evangelikų liuteronų tikybos mokytojo pareigų atleidžiamas kun. Vymeris Rudolfas („Švietimo ministerijos aplinkraščiai“).

1930 m. Aukotojai. Laikraštyje skalbiami aukotojai nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d. įteikę Vytauto Didžiojo komitetui aukų. Jurbarko skyrius – 701,55 Lt (iždininko inž. A. Graurogko pasirašytas aukotojų sąrašas) („Lietuvos aidas“, 1930-08-25, Nr. 192).

1931 m. Jaunalietuviai. Jurbarke įkurtas jaunalietuvių būrys. Valdybą sudaro: pirmininkas Stankūnas, sekretorius Šulcas, trečias narys neįvardytas („Jaunoji karta“, 1931-11-01, Nr. 20).

1932 m. Policijos valdininkų pasikeitimai. Neaišku, dėl kokių priežasčių pakeistas Jurbarko policijos viršininkas: nuo šios dienos Raseinių apskrities policijos II (Jurbarko) nuovados viršininkas Konstantinas Lukoševičius keliamas Raseinių apskrities policijos nuovados viršininko padėjėju („Policija“, 1932-08-01, Nr. 15).

1933 m. Pašto viršininko išleistuvės. Iš Skirsnemunės išvyko pašto viršininkas p. Mikelkevičiusw, šaulių būrio vadas (iškeltas į Naumiestį). Su juo atsisveikinta išleistuvių arbatėlėje. Šaulių vardu kalbėjo J. Mozūraitis, jaunalietuvių – mokytojas Galbuogis, VVS – Jonas Galbuogis. Dar rašoma, kad per arbatėlę įsteigtam (šaulių) namų statymo fondui suaukota 100 Lt („Trimitas“, 1933, Nr. 23).

1934 m. Atleistas urėdas. Įsakymu Nr. 105 § 10 Jurbarko miškų urėdijos II eilės urėdas Pranskaitis Antanas, kaip patrauktas atsakomybėn už valdžios pinigų pasisavinimą ir dokumentų suklastojimą, atleistas iš tarnybos („Mūsų girios“, 1934, Nr. 6–7).

1935 m. Iškeliamas gydytojas. Nuo šios dienos iš Jurbarko plaučių ligų ligoninės iškeliamas dr. J. Kilis. Ligoniai labai apgailestauja („Mūsų rytojus“, 1935-06-01, Nr. 42).

1940 m. Tardytojo apylinkės ribos. Nuo šios dienos įsigaliojo Jurbarko tardytojo apylinkės ribos: Jurbarko miestas, Jurbarko, Raudonės, Šimkaičių ir Veliuonos valsčiai („Lietuvos aidas“, 1940-05-20, Nr. 243).

1940 m. Garlaivių grafikas. Nuo šios dienos keleiviniai garlaiviai tarp Kauno ir Jurbarko plaukiojo pagal tokį grafiką: iš Kauno išplaukdavo 6 ir 15.30 val., o Jurbarką pasiekdavo atitinkamai 11.10 ir 20.40. Iš Jurbarko plaukdavo 23 ir 6 val., o Kaune būdavo 7.20 ir 14.25 val. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 13 val. garlaivis plaukdavo į Sudargą („Lietuvos aidas“, 1940-06-01, Nr. 255).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Liepos 19-oji senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkų šventė, plėšikus, ir aukas Prisikėlimo bažnyčiai

Liepos 19-oji senajame Jurbarke: Skirsnemunės pavasarininkų šventė, plėšikus, ir aukas Prisikėlimo bažnyčiai  0

Jurbarkas prieš 100 metų.

Senojo Jurbarko liepos 18-osios naujienos: karo atgarsiai ir žiobrių sezono pradžia  0

Jurbarko „Saulės“ progimnazijos kapelionas kunigas Povilas Šidlauskas su gimnazistėmis. Apie 1922–1924 m.

Liepos 15-oji senajame Jurbarke: Jurbarko „Saulės“ gimnazija ir uosto darbai  0

Senojo Jurbarko liepos 16-osios naujienos: gatvės negrįstos ir akmenų nėra, apie nelaimę, kunigų permainas ir pertvarkytą plaučių ligoninę

Senojo Jurbarko liepos 16-osios naujienos: gatvės negrįstos ir akmenų nėra, apie nelaimę, kunigų permainas ir pertvarkytą plaučių ligoninę  0

Steponas Darius ir Stasys Girėnas

Liepos 15-oji senajame Jurbarke: žydų progimnazija, nesantaika, apie šulinyje uždususius žmones ir žūties metines  0

Jurbarko turgus.

Senojo Jurbarko liepos 14-osios naujienos: Girdžių gyvenimas, advokato nužudymas, turgaus kainos ir nauja krautuvė  0

Jurbarko kapinės.

Liepos 13-oji senajame Jurbarke: darbai Nemune, nubausti šventės dalyviai, neleistinas darbas ir prekių punktas Jurbarke  0

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos

Liepos 12-oji senajame Jurbarke: atleidimas, mirtys, Šilinės mokyklos statybos  0

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Liepos 12 dienos laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys

Senojo Jurbarko liepos 11-osios naujienos: renkama nauja miesto taryba, žydų gimnazija, neatsargus motociklininkas ir naujas eigulys  0

Antanas Giedraitis su žmona.

Liepos 10-oji senajame Jurbarke: mokytojų protestas, vakarėlis, apmokamos atostogos, futbolo rungtynės ir šiaudinis Skrajūnas  0

1931 m. vasaros pabaigoje prasidėję Jurbarko plaučių ligoninės statybos darbai buvo gana spartūs. Nuotraukoje darbininkai prie statomos ligoninės.

Senojo Jurbarko liepos 9-osios naujienos: spekuliantai, kritika valdžiai, Kunigų permainos Kauno vyskupijoje ir trumai  0

Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius Kaune, savo rezidencijoje

Liepos 8-oji senajame Jurbarke: vyskupo lankymasis, Lukšiuose įsikūrė valstiečių liaudininkų skyrius  0

Jurbarkas po didžiojo gaisro 1940-07-08

Liepos 7-oji senajame Jurbarke: šventės, jubiliejai, nelaimės, prezidento vizitas ir didysis gaisras  0

Jurbarko choras apie 1930 m. Trečias iš kairės stovi vadovas J. Pocius

Senojo Jurbarko liepos 6-osios naujienos: Skirsnemunės šaulių sveikinimas „Trimitui“, jurbarkiškių pasirodymas Šiauliuose ir nauja telefono linija,  0

Vasilčikovo dvaro rūmai po I pasaulinio karo

Liepos 5-osios senojo Jurbarko naujienos: blogi keliai, naujų statybų planai, apvogtas teismas ir dovanos platintojams  0

Ateitininkų šventė Jurbarke. Kalba prof. P. Dovydaitis

Senasis Jurbarko kraštas liepos 4-ąją: miško gaisras, ekskursijos ir skautų stovykla  0

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis

Liepos 3-osios senojo Jurbarko naujienos: naujas burmistras, Maironio paminėjimas skautų stovykla ir smirdintis ūkis  0

Jurbarko choras. Centre – vargonininkas Jonas Pocius

Liepos 2-osios senojo Jurbarko krašto naujienos: choro pasirodymas, ariama žemė, sportininkų rezultatai ir nepatogiai įsikūrusi miškų urėdija  0

Pirmasis Jurbarko pašto pastatas 1930 m.

Gausybė liepos 1-osios senojo Jurbarko krašto naujienų: apie paštą, policiją, girininkijas, garlaivių ir autobusų eismą, ekskursijas ir...  0

Jurbarko „Saulės“ gimnazijos pirmoji abiturientų laida. 1927 m.

Birželio 30-oji senajame Jurbarke: pirmoji gimnazijos laida ir kitos švietimo naujienos, sudužęs paminklo projektas, ieškomi asmenys  0

Jurbarko gimnazijos sporto šventė 1928 m.

Birželio 29-oji senajame Jurbarke: pašto darbas, garlaivių konkurencija, nelaimė kelyje, sporto varžybos ir dar daug visko  0

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai

Birželio 28-osios senojo Jurbarko naujienos: apgavikas, arklių uodegų pjaustytojai, geologai Skirsnemunėje ir miško gaisrai  0

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 28 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Mūsų partneriai