Reklama: Muras

Veiksmai priimant karo pabėgėlius iš Ukrainos į švietimo įstaigas

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Ukrainos piliečiai, kurie atvyko į Lietuvą ir turi teisę joje laikinai gyventi, turi būti ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. Vaikų priėmimas į ugdymo įstaigas vykdomas bendra tvarka, kuri yra nustatyta savivaldybėje. 

Lietuvių kalbos nemokėjimas negali būti kliūtis vaikus ar paauglius priimti mokytis.

Pagal galimybes rekomenduojama iš Ukrainos atvykusius vaikus / paauglius integruoti į lietuviškai ugdomų vaikų ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes, bendrojo ugdymo klases. Priimant vaikus, paauglius į ugdymo įstaigas, pagal galimybes reikėtų atsižvelgti į tėvų (globėjų) prašymus. Visi vaikai, mokiniai turi būti registruojami Mokinių registre. Vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu mokiniai į bendrojo ugdymo programas priimami mokytis kartu su bendraamžiais. Mokiniai gali būti priimami ir klase žemiau ar aukščiau, suderinus su nepilnamečio mokinio vienu iš tėvų (globėjų) ar kitu už vaiką atsakingu asmeniu.

Sveikatos patikros pažymos. 

Kasmetinis profilaktinis sveikatos patikrinimas, kurio metu vertinama bendra sveikatos būklė, privalomas visiems vaikams iki 18 metų, taip pat pilnamečiams mokiniams, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas. Iš Ukrainos atvykusios šeimos, kurios registravosi Migracijos departamente, gali kreiptis dėl sveikatos paslaugų į savivaldybės, kurioje registravosi, gydymo įstaigą. Jiems teikiamos šios paslaugos: skubios pagalbos ir sveikatos priežiūros paslaugos, medicininė reabilitacija sužeistiems kare Ukrainoje, vakcinacija nuo COVID-19. Sveikatos patikrinimo pažymos neturėtų būti trukdis priimti vaikus, paauglius į ugdymo įstaigas, reikėtų suteikti šeimoms galimybę sutvarkyti šiuos dokumentus per tam tikrą terminą.    

Vaikų, mokinių ugdymas. 

Ikimokyklinis ugdymas atvykusiems vaikams vykdomas pagal mokyklos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą, prireikus vaikui teikiama švietimo pagalba. Priešmokyklinis ir bendrasis ugdymas teikiamas pagal bendrąsias priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Visiems užsieniečiams, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi būti užtikrinamas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir bendrasis ugdymas.

Jei mokinys ar jo tėvai (globėjai) išreiškia norą mokytis pagal Ukrainos ugdymo programas nuotoliniu būdu mokykloje, veikiančioje Ukrainoje, mokinys turi būti priskirtas ir mokyklai, veikiančiai Lietuvoje, ir įregistruotas Mokinių registre. Mokykla, veikianti Lietuvoje, turi turėti raštišką patvirtinimą (gali būti ir elektroninis laiškas) iš mokyklos, veikiančios Ukrainoje, kad mokinys joje mokosi nuotoliniu būdu.

Mokiniui mokykloje Lietuvoje turi būti užtikrinamas lietuvių kalbos mokymasis mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais), jam gali būti siūlomas dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose (būreliuose) ar kitoje mokyklos veikloje, užtikrinančioje bendravimą su bendraamžiais. 

Prieš pradedant vaikams mokytis lietuvių kalbos ar dalyvauti kitų dalykų pamokose, reikia skirti laiko mokinių adaptacijai, susipažinimui su mokykla, mokymosi aplinka, klasės draugais.

Išgyvenę stresą ir realią grėsmę savo ir / ar savo artimų žmonių gyvybei bei sveikatai vaikai visų pirma turėtų pasijusti saugūs naujoje aplinkoje, neretam iš vaikų gali prireikti psichologo konsultacijos, todėl jei tokio specialisto mokykloje nėra, reikėtų pasitelkti savivaldybėje veikiančių pedagoginių psichologinių tarnybų / švietimo pagalbos tarnybų specialistus.   

Mokyklų konsultavimas. 

Atvykusiems iš užsienio asmenims mokyti(is) Lietuvos savivaldybėse yra suburtas geriau pasirengusių priimti į Lietuvą atvykstančius ar grįžtančius vaikus mokyklų tinklas. Šiuo metu mokyklų tinklą sudaro daugiau kaip 60 mokyklų, turinčių gerąją patirtį mokant iš užsienio atvykusius mokinius. Dirbančios su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais vaikais tinklo mokyklos. 

Mokyklų bendruomenės taip pat gali pasinaudoti šiomis metodinėmis priemonėmis: „Grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių ugdymo organizavimo modelio aprašo“ nuostatomis bei kitais mokymosi šaltiniais. Atvykusiųjų ir grįžtančiųjų asmenų ugdymo organizavimas (video).   

Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, ugdymo programos ar jos dalies baigimas.

 Atvykę iš Ukrainos vaikai yra labai pažeidžiami, patyrę daug streso, sunkumų ir kt., todėl   siūloma orientuotis į aprašomąjį vertinimą, neskubėti pasiekimų fiksuoti pažymiais ar jų išvis atsisakyti. Kadangi atvykę mokiniai pradėjo mokytis mokyklose jau baigiantis ugdymo procesui mokinių mokymosi pasiekimams fiksuoti dėl kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos ar jos dalies baigimo siūlome naudoti įvertinimus, vartojant įrašus, pvz., „atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), „padarė pažangą“ („pp“) ir kt.   

Socialinė parama mokiniams. 

Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatymas taikomas mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Įstatymu reglamentuota socialinė parama mokiniams (mokinių nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti) skiriama nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu asmuo gyvena Lietuvoje. Jeigu vaikas mokosi mokykloje, jis turi teisę į socialinę paramą mokiniams, kuri skiriama tokia pačia tvarka kaip Lietuvos piliečiams. Tai reiškia, kad ukrainiečių šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, kurie Lietuvoje pradės lankyti mokyklą ir mokytis pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas, turi teisę į nemokamą maitinimą mokykloje ir paramą mokinio reikmenims įsigyti. Priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas nevertinant šeimos pajamų be atskiro kreipimosi, o parama mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas 3–12 klasių mokiniams – vertinant šeimos pajamas. 

Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą, o dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis tiesiogiai į mokyklos administraciją. Todėl, pateikiant prašymą mokytis mokykloje, kartu gali būti pateiktas ir prašymas gauti nemokamą maitinimą.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

JURBARKO KRAŠTO ŠVENTĖ ATVERS VARTUS Į LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PASAULĮ

JURBARKO KRAŠTO ŠVENTĖ ATVERS VARTUS Į LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PASAULĮ  0

NUO LIEPOS 9 D. JURBARKO MIESTE – NAUJAS AUTOBUSO MARŠRUTAS

NUO LIEPOS 9 D. JURBARKO MIESTE – NAUJAS AUTOBUSO MARŠRUTAS  3

PAŽINTINĖ JURBARKO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ IR JŲ ŠEIMŲ NARIŲ IŠVYKA Į LENKIJĄ

PAŽINTINĖ JURBARKO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ IR JŲ ŠEIMŲ NARIŲ IŠVYKA Į LENKIJĄ  0

SAVIVALDYBĖS VADOVŲ SVEIKINIMAS VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS PROGA

SAVIVALDYBĖS VADOVŲ SVEIKINIMAS VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS PROGA  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. posėdžio darbotvarkė  0

Asociatyvi

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia viešuosius nuomos konkursus  0

Asociatyvi

Kiaulių laikytojams, įsigijusiems biologinio saugumo priemonių – valstybės pagalba  0

Edukacinė, karinė ir sveikatinimo stovykla subūrė mokinius iš įvairių Lietuvos miestų

Edukacinė, karinė ir sveikatinimo stovykla subūrė mokinius iš įvairių Lietuvos miestų  0

Asociatyvi

Renkamos paraiškos neariamajai žemdirbystei skatinti  0

Nustatyta papildoma bešeimininkių kačių šėrimo vieta

Nustatyta papildoma bešeimininkių kačių šėrimo vieta  1

Asociatyvi

Informacija apie paskirtą vienkartinę paramą  0

Šeimos gerovės centre Smalininkuose.

Noras padėti Ukrainos žmonėms vienija Jurbarko krašto bendruomenes  0

Asociatyvi

NEMUNO UPĖJE TIES JURBARKU VANDUO NEATITINKA HIGIENOS NORMOS REIKALAVIMŲ  2

Bus stebima Jurbarko rajono maudyklų vandens kokybė

Bus stebima Jurbarko rajono maudyklų vandens kokybė  0

Savivaldybėje lankėsi Jurbarko rajono garbės pilietis Heinz Puttlitz

Savivaldybėje lankėsi Jurbarko rajono garbės pilietis Heinz Puttlitz  0

Redakcijos archyvo

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. posėdžio darbotvarkė  0

Savivaldybė paskirstė lėšas jaunimo veikloms ir iniciatyvoms finansuoti

Savivaldybė paskirstė lėšas jaunimo veikloms ir iniciatyvoms finansuoti  0

Informacija apie Jurbarko r. savivaldybės žemės sklypo esančio Jurbarko mieste projekto parengimą

Informacija apie Jurbarko r. savivaldybės žemės sklypo esančio Jurbarko mieste projekto parengimą  0

Jurbarko rajono bendruomenei – nuoširdi Ternopilio padėka

Jurbarko rajono bendruomenei – nuoširdi Ternopilio padėka  0

Bus stebima Jurbarko rajono maudyklų vandens kokybė

Bus stebima Jurbarko rajono maudyklų vandens kokybė  0

Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės gamtos paveldo objektus

Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės gamtos paveldo objektus  0

Savivaldybės vadovų sveikinimas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga

Savivaldybės vadovų sveikinimas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga  0

Paėjėkime iš kalbos praeities per dabartį į ateitį

Paėjėkime iš kalbos praeities per dabartį į ateitį  0

Investicijų ir strateginio planavimo skyriuje darbą pradėjo vyriausioji specialistė Iveta Ignatjevaitė

Investicijų ir strateginio planavimo skyriuje darbą pradėjo vyriausioji specialistė Iveta Ignatjevaitė  0

Mūsų partneriai