Piliečiams artimesnės Lietuvos prioriteto naudą pirmieji pajus Tauragės regiono – Jurbarko, Pagėgių, Šilalės, Tauragės rajonų savivaldybių gyventojai

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Beveik du metus rengtą Tauragės regiono 2023-2029 m. funkcinės zonos strategiją vieningai patvirtino Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių tarybos. Tokiu būdu bus pratęsiamas Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimas kartu sprendžiant naujai išryškėjusias bendras problemines sritis ir užtikrinant bendrus savivaldybių gyventojų poreikius. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis į regioną ateinančių septynių metų laikotarpiu bus investuoti beveik 24 milijonai eurų.

„Nuo 2019 metų Tauragės regione girdimas funkcinės zonos terminas. Daug analizavome ir diskutavome kokias problemas galima išspręsti kartu susitelkus Jurbarko, Šilalės, Tauragės rajonų ir Pagėgių savivaldybėms. Labai svarbu, kad suradome bendrą kalbą ir suderinome bendrus veiksmus, bendrus projektus, kurie yra ypatingai reikšmingi mūsų gyventojams, Tauragės regiono darniam vystymuisi bei viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimui.“,- teigia Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.

Funkcinės zonos strategijas turės parengti visi dešimt regionų Lietuvoje. Tai yra viena iš sąlygų pritraukti struktūrinių fondų lėšas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą. Žinia, kad Tauragės regiono savivaldybių tarybos dar 2020 m. pavasarį patvirtino Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategiją. Šios strategijos veiksmai pradėti įgyvendinti gavus 2014-2020 metų finansavimo laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą projektui ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“. Iki šiol, tai – pirmoji ir vienintelė realiai veikianti funkcinės zonos strategija Lietuvoje, kurios gerąja praktika ir pavyzdžiu bus rengiamos visos kitos strategijos. 2023 metų sausio ir vasario mėnesių sandūroje savivaldybių tarybos patvirtinusios jau 2023-2029 metų strategiją, įrodė ne tik Tauragė+ funkcinės zonos veiksmingumą, bet ir užtikrino jos tęstinumą.

„Svarbiausią vaidmenį šiame procese atliko savivaldybių vadovų ir savivaldybių tarybų narių supratimas, kad atsisakius konkurencijos dėl ribotų išteklių, o verčiau kooperuojant resursus įmanoma pasiekti daugiau dėl mūsų gyventojų.“, priduria Tauragės rajono savivaldybės meras, kurio lyderystė ir susitelkimas į siekius tapti žaliausia ir šeimoms gyventi malonia savivaldybe, nulėmė ir tai, kad Tauragė tapo pirmuoju regionų centru, patvirtinusiu ir tvarios miesto plėtros strategiją.

Funkcinės zonos paskirtis – identifikavus bendras kelioms savivaldybėms aktualias problemas, jas spręsti kartu: bendradarbiaujant, suvienijant savivaldybių pastangas, kuriant bendrą infrastruktūrą. Tokiu principu veikdamos savivaldybių administracijos taupo ir racionaliai išnaudoja ribotus finansinius bei žmogiškuosius išteklius, viešąją infrastruktūrą.

Į Tauragės regiono Tauragė+ 2023-2029 metų funkcinės zonos strategijos rengimą aktyviai įsitraukė gyventojai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, seniūnai, savivaldybių administracijų, įstaigų ir įmonių darbuotojai. Strategijos veiksmus teikė regiono savivaldybių administracijos specialistai bendradarbiaudami ir atsižvelgdami į Tauragės regiono plėtros tarybos ekspertų atliktą išsamią regiono situacijos analizę. Kad Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis būtų remiami tik bendri savivaldybių veiksmai, kurie prisidės prie viešųjų paslaugų prieinamumo užtikrinimo ir palankių sąlygų privačioms investicijoms pritraukti bei darbo vietoms kurti, užtikrino Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertai. Strategijos projektas suderintas ir su Vidaus reikalų ministerija.

Po ilgų ir įtemptų diskusijų bei derybų regiono savivaldybių institucijos sutarė dėmesį sutelkti ir investicijas nukreipti penkiems regionui bendriems poreikiams spręsti: viešojo regioninio transporto prieinamumo didinimui, sąlygų sudarymui investicijoms pritraukti ir darbo vietoms kurti, turizmo objektų pritaikymui lankyti, nuotekų dumblo bendram tvarkymui ir visuomenės sveikatos paslaugų plėtrai.

„Mažoms savivaldybėms kaip Pagėgiai, savarankiškai kurti gyventojams patrauklią infrastruktūrą ir užtikrinti viešųjų paslaugų kokybę, yra ypatingai sunku. Todėl dalyvavimas funkcinės zonos veikloje yra ne tik unikali galimybė, bet ir realus šansas kartu su kaimyninėmis savivaldybėmis, su kuriomis mus labai daug kas sieja, išspręsti savo problemas.“ – dalyvavimo funkcinės zonos veiklose potencialą įvertino Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius.

Reaguodamos į vis didėjantį susidariusį nuotekų dumblo kiekį bei augantį dėmesį Žaliajam kursui ir Darniems vystymosi tikslams, Regiono savivaldybės nusprendė bendrai vystyti nuotekų dumblo apdorojimo infrastruktūrą ir kompleksiškai organizuoti dumblo tvarkymo paslaugą. UAB „Tauragės vandenys“ įmonės teritorijoje bus įrengti nauji nuotekų dumblo valymo įrenginiai, kurių padidinti pajėgumai sudarys sąlygas tvarkyti nuotekų dumblą atvežtą iš visų keturių regiono savivaldybių. Jurbarko rajono savivaldybės įmonė UAB „Jurbarko vandenys“, Šilalės rajono savivaldybės įmonė „Šilalės vandenys“ ir Pagėgių savivaldybės įmonė „Pagėgių komunalinis ūkis“ papildomai įsigys nuotekų dumblo sausinimo ir džiovinimo įrenginius bei reikalingas transporto priemones.

Įgyvendinant Tauragė+ 2023-2029 metų funkcinės zonos strategijos veiksmus, taip pat bus investuojama į Jurbarko pramonės teritorijos infrastruktūros pritaikymą ir sklypų parengimą investuotojams. Siekiant plėtoti viešojo transporto stotelių tinklą, pagal bendrą viso regiono standartą bus įrengtos naujos ir sutvarkytos autobusų stotelės bei stoginės. Atsižvelgiant į atskirą susitarimą tarp Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybių tarybų, Jurbarko rajono visuomenės sveikatos biuras pradės teikti paslaugas ir Pagėgių gyventojams. Regione atsiras net du Tauragės regiono turizmo informacijos centrai, vienas jų Tauragės mieste, kitas Veliuonoje. Labiausiai turistų ir regiono gyventojų mėgstami kultūros, istorijos ir gamtos objektai bus pritaikyti lankyti, o bendrai vykdoma turizmo veikla padės kurtis ir stiprėti turizmo verslui regione.

Regiono savivaldybių įkurta bendra viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“, kurios paskirtis yra verslo plėtros ir atvykstamojo turizmo skatinimas bei regioninio viešojo transporto organizavimas, vykdys tyrimus, diegs skaitmeninius sprendinius ir įgyvendins komunikacijos strategijas padėsiančias investuotojams ir turistams atrasti Tauragės regioną, o vietos gyventojams pakeisti įpročius ir daugiau naudotis viešuoju transportu. Visų šių veiklų tikslas – didinti Tauragės regiono savivaldybių konkurencingumą ir gerinti gyvenimo kokybę.

„Ši strategija svarbi tiek mūsų kraštui, tiek viso Tauragės regiono gyventojams. Įgyvendindami numatytus tikslus, tikimės į Tauragė+ funkcinės zonos savivaldybes pritraukti daugiau lankytojų, kurie galėtų džiaugtis išpuoselėtais kultūriniais gamtos objektais, atrastų mūsų istoriją ir pažintų unikalią gamtą. Tikimės, kad pagyvėjus turizmo sektoriui, daugiau regiono gyventojų imsis turizmo verslo.“ – sako Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis.

Jurbarko rajono savivaldybė

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. posėdžio darbotvarkė  0

Asociatyvi

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros 2023 metais grafikas  0

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga  0

Asociatyvi

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nuomos konkursus  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d.  posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. posėdžio darbotvarkė  0

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga  0

Patvirtintas rajono savivaldybės 2023 m. biudžetas

Patvirtintas rajono savivaldybės 2023 m. biudžetas  0

Gimtajai kalbai dovanojama graži renginių puokštė

Gimtajai kalbai dovanojama graži renginių puokštė  0

Bus teikiamos kompleksinės paslaugos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams

Bus teikiamos kompleksinės paslaugos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams  2

Asociatyvi

Prastėjančią kelių būklę ir finansavimo mažinimą savivaldybės laiko pavojinga tendencija  2

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. posėdžio darbotvarkė  0

Padėka kalėdinių eglučių parkelio kūėjams

Padėka kalėdinių eglučių parkelio kūėjams  0

Svarstomas 2023 m. rajono savivaldybės biudžeto projektas

Svarstomas 2023 m. rajono savivaldybės biudžeto projektas  0

Jurbarko rajono savivaldybės vadovų sveikinimas Laisvės gynėjų dienos proga

Jurbarko rajono savivaldybės vadovų sveikinimas Laisvės gynėjų dienos proga  0

Regiono strategija – finišo tiesiojoje

Regiono strategija – finišo tiesiojoje  0

Mituvos upės slėnyje baigiamas kurti gamtos pažinimo parkas

Mituvos upės slėnyje baigiamas kurti gamtos pažinimo parkas  3

Asociatyvi

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nuomos konkursus  0

Kviečiame siūlyti pretendentus padėkos  dienos apdovanojimui „Krištolinės lelijos“

Kviečiame siūlyti pretendentus padėkos dienos apdovanojimui „Krištolinės lelijos“  0

Informacija dėl kalėdinių  eglučių surinkimo

Informacija dėl kalėdinių eglučių surinkimo  0

Praėjusiais metais rajone registruota daugiau naujagimių

Praėjusiais metais rajone registruota daugiau naujagimių  0

Į užtarnautą poilsį palydėti ilgamečiai dviejų švietimo įstaigų vadovai

Į užtarnautą poilsį palydėti ilgamečiai dviejų švietimo įstaigų vadovai  0

Tęsiama Jurbarko miesto gyventojų, besikreipiančių socialiniais klausimais, išankstinė registracija

Tęsiama Jurbarko miesto gyventojų, besikreipiančių socialiniais klausimais, išankstinė registracija  2

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. posėdžio darbotvarkė  0

Artėja VIII lietuvių kalbos dienos

Artėja VIII lietuvių kalbos dienos  0

Mūsų partneriai