Patvirtintas inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas vėjo jėgainių ir saulės elektrinių įrengimui Jurbarko r. savivaldybės teritorijoje

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

2022 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-263 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo vėjo ir saulės elektrinių įrengimui Jurbarko rajono savivaldybėje specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtintas Inžinerinės infrastruktūros vystymo vėjo ir saulės elektrinių įrengimui Jurbarko rajono savivaldybėje specialusis planas.

Planavimo organizatorius: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, tel. (8 447) 70151, faks. (8 447) 70166, el. p.: info@jurbarkas.lt, int. svetainė: www.jurbarkas.lt

Plano rengėjas: UAB ,,Elberta‘‘, Partizanų g. 56-60, LT-49432 Kaunas, tel. +370 674 80486. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8686 75252, el. p.: andzelika.studija@gmail.com. 

Vienas iš pagrindinių vystymo plano rengimo tikslų - užtikrinti darnią alternatyvios energijos šaltinių plėtrą – numatyti vėjo ir saulės elektrinių parkų statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir žmonėms. Planuojamai ūkinei veiklai bus naudojama vėjo ir saulės energija, kuri paverčiama į elektros energiją, pastaroji transformuojama ir perduodama į bendrus elektros tiekimo tinklus vartotojams. Vėjo ir saulės energija yra neišsenkantis atsinaujinančios energijos šaltinis, o šios energijos panaudojimas elektros gamybai yra prioritetinis gamtosauginiu požiūriu. Vėjo ir saulės elektrinės yra ekologiškos, gamina „švarią“ energiją, neišskirdamos į aplinką kenksmingų medžiagų. 

Vystymo plane, nustatant vėjo ir saulės elektrinių išdėstymo zonas, vienas iš pagrindinių siekių buvo išvengti galimo eksploatacijos poveikio žmonėms. Tuo tikslu vėjo ir saulės elektrinių išdėstymo zonos neplanuojamos Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose išskirtose Urbanistinės plėtros zonose U1 (rajono miestų urbanistinės plėtros zona): Jurbarko ir Smalininkų miestuose bei Urbanistinės plėtros zonose U2 (miestelių ir kaimų plėtros zona): Viešvilės, Eržvilko, Vaidžgirio, Šimkaičių, Stakių miesteliuose ir Skirsnemunės, Vidkiemio, Vertimų, Rotulių, Pašaltuonio, Juodaičių, Tamošių, Klausučių, Paulių, Žindaičių ir Varlaukio kaimo gyvenvietėse ir 1 km atstumų nuo jų. 

Planuojami vėjo ir saulės elektrinių parkų išdėstymo pozoniai numatyti retai apgyvendintose žemės ūkio paskirties teritorijose. Nuo visų pavienių užstatytų teritorijų iki vėjo ir didžiųjų saulės elektrinių parkų nustatyta 300 m buferinės apsaugos zona. Išlaikius pakankamą atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos iki gyvenamųjų vietovių ir pavienių sodybų, žmonių sveikatai reikšmingo poveikio nebus. 

Specialiojo plano sprendiniuose nustatytos vėjo ir saulės elektrinių statybai tinkamos vietos, įvertinant savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos, kraštovaizdžio apsaugos, kultūros paveldo, krašto apsaugos, urbanistinės plėtros, aplinkos kokybės ir poveikio visuomenės sveikatai kriterijus ir kitus reikalavimus. Be to, tai leis užtikrinti darnią alternatyvios energijos šaltinių plėtrą – suformuoti ilgalaikes savivaldybės saulės šviesos energijos elektrinių ir vėjo elektrinių plėtros prioritetines kryptis. Numatytos priemonės, užtikrinančios gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą ir visuomenės sveikatos apsaugą. 

Jurbarko rajono savivaldybėje planuojami 18 pozonių - teritorijų, kuriose planuojama vėjo elektrinių statyba ir 60 pozonių - teritorijų, kuriose planuojama saulės šviesos energijos elektrinių statyba. Saulės šviesos energijos elektrinių statybai tinkama savivaldybės teritorija diferencijuota pagal saulės elektrinių įrengtąją galią:

Didieji saulės šviesos energijos elektrinių parkai, kurių įrengtoji galia daugiau kaip 5 MW.Mažieji saulės šviesos energijos elektrinių parkai, kurių galia daugiau kaip 0,5 MW – 5 MW.Pavienės saulės šviesos energijos elektrinės, kurių galia 0,03 MW – 0,5 MW.Mažosios saulės šviesos energijos elektrinės, kurių galia mažiau kaip 0,03 MW.

Iki Specialiojo plano patvirtinimo datos vėjo elektrinėms, kurioms yra atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir poveikio visuomenės sveikatos vertinimo procedūros, vėjo elektrinių išdėstymo zonų reglamentai, netaikomi.

Vėjo ir saulės elektrinių statybai skirtų žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir teritorijos naudojimo būdas nustatomi pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. reikalavimus iki techninio projekto rengimo pradžios.

Su galutiniais Specialiojo plano sprendiniais galima susipažinti:

Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt;Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-RJ-94-21-59)

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. posėdžio darbotvarkė  0

Asociatyvi

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros 2023 metais grafikas  0

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga  0

Asociatyvi

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nuomos konkursus  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d.  posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. posėdžio darbotvarkė  0

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga  0

Nuotraukoje iš kairės: Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Tauragės savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis.

Piliečiams artimesnės Lietuvos prioriteto naudą pirmieji pajus Tauragės regiono – Jurbarko, Pagėgių, Šilalės, Tauragės rajonų savivaldybių gyventojai  0

Patvirtintas rajono savivaldybės 2023 m. biudžetas

Patvirtintas rajono savivaldybės 2023 m. biudžetas  0

Gimtajai kalbai dovanojama graži renginių puokštė

Gimtajai kalbai dovanojama graži renginių puokštė  0

Bus teikiamos kompleksinės paslaugos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams

Bus teikiamos kompleksinės paslaugos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams  2

Asociatyvi

Prastėjančią kelių būklę ir finansavimo mažinimą savivaldybės laiko pavojinga tendencija  2

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. posėdžio darbotvarkė  0

Padėka kalėdinių eglučių parkelio kūėjams

Padėka kalėdinių eglučių parkelio kūėjams  0

Svarstomas 2023 m. rajono savivaldybės biudžeto projektas

Svarstomas 2023 m. rajono savivaldybės biudžeto projektas  0

Jurbarko rajono savivaldybės vadovų sveikinimas Laisvės gynėjų dienos proga

Jurbarko rajono savivaldybės vadovų sveikinimas Laisvės gynėjų dienos proga  0

Regiono strategija – finišo tiesiojoje

Regiono strategija – finišo tiesiojoje  0

Mituvos upės slėnyje baigiamas kurti gamtos pažinimo parkas

Mituvos upės slėnyje baigiamas kurti gamtos pažinimo parkas  3

Asociatyvi

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nuomos konkursus  0

Kviečiame siūlyti pretendentus padėkos  dienos apdovanojimui „Krištolinės lelijos“

Kviečiame siūlyti pretendentus padėkos dienos apdovanojimui „Krištolinės lelijos“  0

Informacija dėl kalėdinių  eglučių surinkimo

Informacija dėl kalėdinių eglučių surinkimo  0

Praėjusiais metais rajone registruota daugiau naujagimių

Praėjusiais metais rajone registruota daugiau naujagimių  0

Į užtarnautą poilsį palydėti ilgamečiai dviejų švietimo įstaigų vadovai

Į užtarnautą poilsį palydėti ilgamečiai dviejų švietimo įstaigų vadovai  0

Tęsiama Jurbarko miesto gyventojų, besikreipiančių socialiniais klausimais, išankstinė registracija

Tęsiama Jurbarko miesto gyventojų, besikreipiančių socialiniais klausimais, išankstinė registracija  2

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. posėdžio darbotvarkė  0

Mūsų partneriai