Patvirtintas inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas vėjo jėgainių ir saulės elektrinių įrengimui Jurbarko r. savivaldybės teritorijoje

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

2022 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-263 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo vėjo ir saulės elektrinių įrengimui Jurbarko rajono savivaldybėje specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtintas Inžinerinės infrastruktūros vystymo vėjo ir saulės elektrinių įrengimui Jurbarko rajono savivaldybėje specialusis planas.

Planavimo organizatorius: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, tel. (8 447) 70151, faks. (8 447) 70166, el. p.: info@jurbarkas.lt, int. svetainė: www.jurbarkas.lt

Plano rengėjas: UAB ,,Elberta‘‘, Partizanų g. 56-60, LT-49432 Kaunas, tel. +370 674 80486. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8686 75252, el. p.: andzelika.studija@gmail.com. 

Vienas iš pagrindinių vystymo plano rengimo tikslų - užtikrinti darnią alternatyvios energijos šaltinių plėtrą – numatyti vėjo ir saulės elektrinių parkų statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir žmonėms. Planuojamai ūkinei veiklai bus naudojama vėjo ir saulės energija, kuri paverčiama į elektros energiją, pastaroji transformuojama ir perduodama į bendrus elektros tiekimo tinklus vartotojams. Vėjo ir saulės energija yra neišsenkantis atsinaujinančios energijos šaltinis, o šios energijos panaudojimas elektros gamybai yra prioritetinis gamtosauginiu požiūriu. Vėjo ir saulės elektrinės yra ekologiškos, gamina „švarią“ energiją, neišskirdamos į aplinką kenksmingų medžiagų. 

Vystymo plane, nustatant vėjo ir saulės elektrinių išdėstymo zonas, vienas iš pagrindinių siekių buvo išvengti galimo eksploatacijos poveikio žmonėms. Tuo tikslu vėjo ir saulės elektrinių išdėstymo zonos neplanuojamos Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose išskirtose Urbanistinės plėtros zonose U1 (rajono miestų urbanistinės plėtros zona): Jurbarko ir Smalininkų miestuose bei Urbanistinės plėtros zonose U2 (miestelių ir kaimų plėtros zona): Viešvilės, Eržvilko, Vaidžgirio, Šimkaičių, Stakių miesteliuose ir Skirsnemunės, Vidkiemio, Vertimų, Rotulių, Pašaltuonio, Juodaičių, Tamošių, Klausučių, Paulių, Žindaičių ir Varlaukio kaimo gyvenvietėse ir 1 km atstumų nuo jų. 

Planuojami vėjo ir saulės elektrinių parkų išdėstymo pozoniai numatyti retai apgyvendintose žemės ūkio paskirties teritorijose. Nuo visų pavienių užstatytų teritorijų iki vėjo ir didžiųjų saulės elektrinių parkų nustatyta 300 m buferinės apsaugos zona. Išlaikius pakankamą atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos iki gyvenamųjų vietovių ir pavienių sodybų, žmonių sveikatai reikšmingo poveikio nebus. 

Specialiojo plano sprendiniuose nustatytos vėjo ir saulės elektrinių statybai tinkamos vietos, įvertinant savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos, kraštovaizdžio apsaugos, kultūros paveldo, krašto apsaugos, urbanistinės plėtros, aplinkos kokybės ir poveikio visuomenės sveikatai kriterijus ir kitus reikalavimus. Be to, tai leis užtikrinti darnią alternatyvios energijos šaltinių plėtrą – suformuoti ilgalaikes savivaldybės saulės šviesos energijos elektrinių ir vėjo elektrinių plėtros prioritetines kryptis. Numatytos priemonės, užtikrinančios gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą ir visuomenės sveikatos apsaugą. 

Jurbarko rajono savivaldybėje planuojami 18 pozonių - teritorijų, kuriose planuojama vėjo elektrinių statyba ir 60 pozonių - teritorijų, kuriose planuojama saulės šviesos energijos elektrinių statyba. Saulės šviesos energijos elektrinių statybai tinkama savivaldybės teritorija diferencijuota pagal saulės elektrinių įrengtąją galią:

Didieji saulės šviesos energijos elektrinių parkai, kurių įrengtoji galia daugiau kaip 5 MW.Mažieji saulės šviesos energijos elektrinių parkai, kurių galia daugiau kaip 0,5 MW – 5 MW.Pavienės saulės šviesos energijos elektrinės, kurių galia 0,03 MW – 0,5 MW.Mažosios saulės šviesos energijos elektrinės, kurių galia mažiau kaip 0,03 MW.

Iki Specialiojo plano patvirtinimo datos vėjo elektrinėms, kurioms yra atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir poveikio visuomenės sveikatos vertinimo procedūros, vėjo elektrinių išdėstymo zonų reglamentai, netaikomi.

Vėjo ir saulės elektrinių statybai skirtų žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir teritorijos naudojimo būdas nustatomi pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. reikalavimus iki techninio projekto rengimo pradžios.

Su galutiniais Specialiojo plano sprendiniais galima susipažinti:

Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt;Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-RJ-94-21-59)

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti

Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. posėdžio darbotvarkės projektas

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. posėdžio darbotvarkės projektas  0

Informacija dėl P. Cvirkos gatvių pavadinimo keitimo

Informacija dėl P. Cvirkos gatvių pavadinimo keitimo  0

Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus sveikinimas medicinos darbuotojams

Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus sveikinimas medicinos darbuotojams  0

Jurbarkas žengia Europos žaliojo kurso keliu

Jurbarkas žengia Europos žaliojo kurso keliu  0

Asociatyvi

Skelbiama 2023–2024 m. šildymo sezono pabaiga  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos  2024 m. balandžio 25 d. posėdžio darbotvarkės projektas

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. posėdžio darbotvarkės projektas  0

Bus stebima Jurbarko rajono maudyklų vandens kokybė

Bus stebima Jurbarko rajono maudyklų vandens kokybė  2

Užsienio reikalų viceministras Jurbarke aptarė emigrantų susigrąžinimo namo klausimus

Užsienio reikalų viceministras Jurbarke aptarė emigrantų susigrąžinimo namo klausimus  0

Asociatyvi

Rekomenduojamos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros 2024 metais pagal grafiką vietos ir laikas  0

Informacija gyventojams dėl P. Cvirkos gatvės pavadinimo keitimo

Informacija gyventojams dėl P. Cvirkos gatvės pavadinimo keitimo  5

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos  2024 m. kovo 28 d. posėdžio darbotvarkės projektas

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. posėdžio darbotvarkės projektas  0

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia viešuosius nuomos konkursus

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia viešuosius nuomos konkursus  0

Rašyk. Klysk. Išmok.

Rašyk. Klysk. Išmok.  0

Kvietimas teikti paraiškas dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo dalinio finansavimo

Kvietimas teikti paraiškas dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo dalinio finansavimo  0

Prasideda genėjimo sezonas: ką reikia žinoti gyventojams?

Prasideda genėjimo sezonas: ką reikia žinoti gyventojams?  0

Skelbiamas konkursas švietimo, kultūros ir sporto vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas švietimo, kultūros ir sporto vyriausiojo specialisto pareigoms užimti  2

Įgyvendintas projektas „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“

Įgyvendintas projektas „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“  0

Pasidžiaukime savo gimtąja kalba!

Pasidžiaukime savo gimtąja kalba!  1

Patvirtintas rajono savivaldybės 2024 m. biudžetas

Patvirtintas rajono savivaldybės 2024 m. biudžetas  1

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 31 d. posėdžio darbotvarkės projektas

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 31 d. posėdžio darbotvarkės projektas  0

Rajono mero sveikinimas Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga

Rajono mero sveikinimas Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. posėdžio darbotvarkės projektas

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. posėdžio darbotvarkės projektas  0

Įgyvendintas projektas „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“

Įgyvendintas projektas „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“  0

Mūsų partneriai