Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. posėdžio darbotvarkė

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės.
 2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo.
 3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo objektų paskelbimo“ pakeitimo.
 5. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
 6. Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2020 metų veiklos ataskaitos.
 7. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-339 „Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ pakeitimo.
 8. Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos.
 9. Dėl Skalvijos namų 2020 metų veiklos ataskaitos.
 10. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 11. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo“ pakeitimo.
 13. Dėl patalpų A. Daugėlos g. 24, Klausučių k., Jurbarko r. sav. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
 14. Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 15. Dėl patalpų Dariaus ir Girėno g.120A, Jurbarko m. pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo.
 16. Dėl sutikimo perimti Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.
 17. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 19. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-311 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 20. Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Jurbarko rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.
 21. Dėl žemės sklypo, esančio Barkūnų g. 72, Jurbarko mieste, naudojimo būdo pakeitimo.
 22. Dėl žemės sklypų, esančių Paantvardžio k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav., paskirties ir naudojimo būdo keitimo.
 23. Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos stadiono (sporto aikštyno) modernizavimas“.
 24. Dėl pritarimo projektui „Sporto klubų bazių remontas Jurbarke“.
 25. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.
 26. Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos nuostatų patvirtinimo.
 27. Dėl 2021 metų paskelbimo 1830–1831 m. sukilimo vado Antano Gelgaudo metais.
 28. Dėl lėšų limito, skirto mokinių, patiriančių mokymosi sunkumus, konsultacijoms, nustatymo.
 29. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos ataskaitos.
 30. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitos.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                     Skirmantas Mockevičius

Straipsnis  0 komentarų
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Ekstremalių situacijų komisija svarstė pasirengimą galimam potvyniui

Ekstremalių situacijų komisija svarstė pasirengimą galimam potvyniui  0

Asociatyvi

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto viešą aukcioną  0

Asociatyvi

Bus dalijami maisto produktai nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams  0

Dėl profilaktinių vienkartinių tyrimų, sutikusiems tirtis dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atlikimo Jurbarko r. sav. mobiliame punkte

Dėl profilaktinių vienkartinių tyrimų, sutikusiems tirtis dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atlikimo Jurbarko r. sav. mobiliame punkte  0

Asociatyvi

Dėl paramos maisto produktais  0

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto viešą aukcioną

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto viešą aukcioną  0

Asociatyvi

Pradedamas svarstyti 2021 m. rajono savivaldybės biudžeto projektas  0

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butus

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butus  4

Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų ir specialiųjų reisų autobusų maršrutų karantino metu

Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų ir specialiųjų reisų autobusų maršrutų karantino metu  0

Prasideda Lietuvių kalbos dienos

Prasideda Lietuvių kalbos dienos  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. posėdžio darbotvarkė  0

ŠIANDIEN MINIME GARBINGĄ PROF. DR. VOLFGANGO FON ŠTETENO JUBILIEJŲ

ŠIANDIEN MINIME GARBINGĄ PROF. DR. VOLFGANGO FON ŠTETENO JUBILIEJŲ  3

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butus

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butus  1

Skelbiamas konkursas Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigoms užimti  0

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto viešą aukcioną

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto viešą aukcioną  0

NETEKOME GYDYTOJO STEPONO ČESLOVO STRODOMSKIO

NETEKOME GYDYTOJO STEPONO ČESLOVO STRODOMSKIO  0

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nuomos konkursą

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nuomos konkursą  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 dienos posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 dienos posėdžio darbotvarkė  0

Vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų tvarkaraštis 2020-11-30 – 2020-12-04

Vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų tvarkaraštis 2020-11-30 – 2020-12-04  0

Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų karantino metu

Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų karantino metu  0

Pagerintos gyvenimo sąlygos neįgaliesiems ir šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia

Pagerintos gyvenimo sąlygos neįgaliesiems ir šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia  0

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto viešą aukcioną

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto viešą aukcioną  0

Asociatyvi

Įgyvendinti vandentvarkos projektai  0

Bus dalijami maisto produktai ir higienos prekės nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams

Bus dalijami maisto produktai ir higienos prekės nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams  0

Mūsų partneriai