Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. posėdžio darbotvarkė

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės.
 2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-316 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ne Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams“ pakeitimo.
 3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl kreipimosi į valstybės įmonę Turto banką dėl nekilnojamojo turto Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav. perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn“ pripažinimo netekusiu galios.
 4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl Raudonės pilies bokšto lankymo ir patalpų nuomos įkainių pavirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl patalpų Klaipėdos g. 63 Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav., nuomos.
 6. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai.
 7. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto paskirties keitimo.
 10. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl banko paskolos“ pakeitimo.
 12. Dėl 2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 13. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-213 „Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį“ pakeitimo.
 14. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2020-2021 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo.
 16. Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo.
 17. Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo.
 18. Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo.
 19. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje daugiafunkciame centre patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo.
 21. Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2020–2021 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose.
 22. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 „Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimo Nr. T2-243 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl teikimo apdovanoti „Auksinės krivūlės“ riterio ženklu.
 25. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2019 metų ataskaitai ir 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 26. Dėl viršplaninių pajamų už žemę paskirstymo kaimiškųjų vietovių bendruomenių reikmėms.
 27. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos pagal individualų prašymą.
 28. Dėl 2020 metų žemės mokesčio lengvatos pagal individualų prašymą.
 29. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo.
 30. Dėl pritarimo projektui „Stalo tenisas visiems“.
 31. Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas, Nijolės Jurkšaitienės atleidimo iš pareigų.
 32. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.
 33. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.
 34. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo.
 35. Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Leonui Greičiui išdavimo.

 

 Savivaldybės meras                                                                           Skirmantas Mockevičius

Straipsnis  0 komentarų
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

asociatyvi

Rugsėjo 27 d. minime Lietuvos socialinių darbuotojų dieną  0

Vyksta darbai Miškininkų gatvėje

Tvarkomos miesto gatvės  0

Kviečiame įvertinti savivaldybės veiklą

Kviečiame įvertinti savivaldybės veiklą  0

Informacija Jurbarko miesto gyventojams, besikreipiantiems dėl socialinės paramos

Informacija Jurbarko miesto gyventojams, besikreipiantiems dėl socialinės paramos  0

Akimirka iš rugpjūčio mėnesio vykusio tarybos posėdžio.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. posėdžio darbotvarkė  0

Jurbarko rajono savivaldybėje rengiamas neeilinis posėdis

Jurbarko rajono savivaldybėje rengiamas neeilinis posėdis  9

Savivaldybės mero kvietimas į Jurbarko krašto šventę

Savivaldybės mero kvietimas į Jurbarko krašto šventę  14

Keičiamas maršruto tvarkaraštis

Keičiamas maršruto tvarkaraštis  0

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto viešą aukcioną

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto viešą aukcioną  0

Bus tvarkoma teritorija šalia Mituvos upės ir jos senvagės

Bus tvarkoma teritorija šalia Mituvos upės ir jos senvagės  0

Asociatyvi

Vienkartinės ir periodinės išmokos smulkiesiems ūkininkams  0

Bus dalijami maisto produktai nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams

Bus dalijami maisto produktai nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams  0

Renkamos paraiškos paramai bičių laikytojams

Renkamos paraiškos paramai bičių laikytojams  0

Skelbimas

Skelbimas  0

Jurbarko rajono savivaldybės vadovų sveikinimas Valstybės dienos proga

Jurbarko rajono savivaldybės vadovų sveikinimas Valstybės dienos proga  0

Asociatyvi

Kviečiame teikti prašymus dėl nemokamo mokinių maitinimo bei paramos mokinio reikmenims įsigyti  0

DĖMESIO – savivaldybės administracijoje keičiasi gyventojų priėmimo tvarka

DĖMESIO – savivaldybės administracijoje keičiasi gyventojų priėmimo tvarka  0

Asciatyvi

Dėl duomenų atnaujinimo ūkininkų ūkių registre  0

Dėl gripo epidemijos, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, atšaukimo Jurbarko rajone

Dėl gripo epidemijos, kaip COVID-19 plitimo prevencijos, atšaukimo Jurbarko rajone  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. posėdžio darbotvarkė  0

Asociatyvi

Primename, kad vyksta paraiškų priėmimas gauti pagalbą už pienines karves, parduotus galvijus ir biosaugos priemonių įsigijimą laikantiems kiaules  0

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butus

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butus  0

Bus dalijami maisto produktai ir higienos prekės nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams

Bus dalijami maisto produktai ir higienos prekės nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams  1

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nuomos konkursą

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nuomos konkursą  3

Mūsų partneriai