Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. posėdžio darbotvarkė

Straipsnis  3 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

(patvirtinta savivaldybės mero 2019-03-20 potvarkiu Nr. V3-16)

 1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.
 2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos.
 3. Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos.
 4. Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitos.
 5. Dėl Juodaičių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos.
 6. Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Juodaičių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui.
 7. Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos.
 8. Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos.
 9. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-265 „Dėl mokymo lėšų dalies, tenkančios Jurbarko rajono savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo 2019–2020 mokslo metams.
 11. Dėl Vaikų priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo.
 12. Dėl Priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.
 13. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų nustatymo  .
 14. Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2019–2020 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose.
 15. Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose.
 16. Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos.
 17. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos.
 18. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2018 metų ataskaitai ir 2019 metų sąmatos patvirtinimo.
 20. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2018 metų ataskaitai ir 2019 metų sąmatos patvirtinimo.
 21. Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2019 metais nuostatų patvirtinimo.
 22. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 23. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl Seredžiaus senelių globos namų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
 24. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitos.
 25. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos plano tvirtinimo.
 26. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo.
 27. Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos ir Visuomenės sveikatos rėmimo 2019 metų specialiosios programos patvirtinimo.
 28. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo.
 29. Dėl žemės sklypo statybininkų g. 2F, Jurbarko mieste, savivaldybės valdomo patikėjimo teise, nuomos.
 30. Dėl gatvių Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijose geografinių charakteristikų pakeitimo.
 31. Dėl nekilnojamojo turto Smalininkų m. perdavimo valstybės nuosavybėn.
 32. Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Jurbarko rajono savivaldybės apskaitos.
 33. Dėl koncesijos sutarties „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ termino pratęsimo.
 34. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų.
 35. Dėl šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei ,,Požeminiai darbai“ nustatymo .
 36. Dėl kelių (gatvių) įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą ir jų asfaltavimo eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko trečiojo amžiaus universitetui.
 38. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
 39. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 40. Dėl patalpų Dariaus ir Girėno g. 94, Jurbarko m., nuomos.
 41. Dėl patalpų Vilniaus g. 4, Jurbarko m., nuomos.
 42. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties su Jurbarko sporto klubu „Vulkanas“ nutraukimo.
 43. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.
 44. Dėl pritarimo projektui „Vaisių ir uogų perdirbimo cecho įkūrimas“.
 45. Dėl pritarimo projektui „Daugiafunkcinio centro įkūrimas Žindaičių kaime“.
 46. Dėl pritarimo projektui „Sveikatinimosi ir pramogų komplekso įrengimas Viešvilėje“.
 47. Dėl pritarimo projektui „Stalo teniso bazės remontas Jurbarke“.
 48. Dėl pritarimo projektui „Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas“.
 49. Dėl pritarimo projektui „Lauko sporto aikštelių šalia Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijos renovavimas“.
 50. Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos lauko sporto aikštynų atnaujinimas sudarant saugias fizinio ugdymo sąlygas mokiniams ir bendruomenės nariams“.
 51. Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 2018 metų veiklos ataskaitos.
 52. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 53. Dėl vietos gyventojų apklausos dėl Dainių kaime planuojamos durpių gavybos būdo nustatymo.

                   Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžio darbotvarkės, sprendimų projektai ir kita susijusi informacija skelbiama Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje skiltyje „Informacija tarybos nariams“. Sprendimų projektai taip pat skelbiami skiltyje „Teisinė informacija“–„Teisės aktų projektai“.

 

Straipsnis  3 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Skelbiami seniūnaičių rinkimai Jurbarko miesto seniūnijoje

Skelbiami seniūnaičių rinkimai Jurbarko miesto seniūnijoje  0

asociatyvi

Savivaldybėje nemokamai teikiama teisinė pagalba  0

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą  0

Konkursas Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms užimti

Konkursas Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms užimti  0

asociatyvi

Įvyko vėjo jėgainių statytojų susitikimas su Skirsnemunės bendruomene  0

asociatyvi

Kviečiame bendruomenines organizacijas siūlyti atstovus į bendruomeninių organizacijų tarybą  0

asociatyvi

Kviečiame nevyriausybines organizacijas siūlyti atstovus į Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą  0

Jurbarko rajono savivaldybė skelbia viešą nekilnojamojo turto pardavimo elektroninį aukcioną

Jurbarko rajono savivaldybė skelbia viešą nekilnojamojo turto pardavimo elektroninį aukcioną  0

Skelbiami seniūnaičių rinkimai Jurbarkų seniūnijoje

Skelbiami seniūnaičių rinkimai Jurbarkų seniūnijoje  0

Kviečiame siūlyti visuomenės atstovą į Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybą

Kviečiame siūlyti visuomenės atstovą į Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybą  0

apdovanojimų komisija

Kviečiame siūlyti visuomenės atstovus į apdovanojimų komisiją  0

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka 1-o kambario ir 3-jų kambarių butus

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka 1-o kambario ir 3-jų kambarių butus  1

Skelbiami seniūnaičių rinkimai Raudonės seniūnijoje

Skelbiami seniūnaičių rinkimai Raudonės seniūnijoje  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. posėdžio darbotvarkė  0

Skelbiami seniūnaičių rinkimai Veliuonos seniūnijoje

Skelbiami seniūnaičių rinkimai Veliuonos seniūnijoje  0

Skelbiami seniūnaičių rinkimai Šimkaičių seniūnijoje

Skelbiami seniūnaičių rinkimai Šimkaičių seniūnijoje  0

Rajono mero potvarkis dėl vietos gyventojų apklausos dėl Dainių kaime planuojamos durpių gavybos paskelbimo

Rajono mero potvarkis dėl vietos gyventojų apklausos dėl Dainių kaime planuojamos durpių gavybos paskelbimo  0

Skelbiama gyventojų apklausa dėl planuojamos durpių gavybos Dainių kaime

Skelbiama gyventojų apklausa dėl planuojamos durpių gavybos Dainių kaime  5

Klausučiuose įvyko gyventojų apklausa dėl gatvės pavadinimo pakeitimo

Klausučiuose įvyko gyventojų apklausa dėl gatvės pavadinimo pakeitimo  0

Neeilinio Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio darbotvarkė

Neeilinio Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio darbotvarkė  3

Gegužės 10 d. į Jurbarką atvyksta žemės ūkio ministras

Gegužės 10 d. į Jurbarką atvyksta žemės ūkio ministras  1

Bus dalijami maisto produktai nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams

Bus dalijami maisto produktai nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams  0

Savivaldybės mero sveikinimas šv Velykų proga

Savivaldybės mero sveikinimas šv Velykų proga  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. posėdžio darbotvarkė  0

Mūsų partneriai