Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. posėdžio darbotvarkė

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Kovo 29 dienos posėdžio darbotvarkė.

 1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.
 2. Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos.
 3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl pritarimo projektui „Panemunių turistinio sūrio kelio aktualizavimas“.
 5. Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“.
 6. Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje“.
 7. Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje“.
 8. Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui“. Dėl pritarimo dalyvavimui tarptautiniame projekte. Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2017 metų veiklos ataskaitos.
 9. Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2017 metų veiklos ataskaitos.
 10. Dėl Lėšų piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams apskaičiavimo ir nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, panaudojimo kitai socialinei paramai finansuoti Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 11. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 12. Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2018 metais nuostatų patvirtinimo.
 13. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-314 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo bei Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo bei Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl Ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.
 17. Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio arba mišraus ugdymo grupių bei I–VIII ir I–IV gimnazijos klasių komplektavimo 2018–2019 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose.
 18. Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos  ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo.
 19. Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių bei mokinių klasių skaičiaus ir  jų darbo laiko nustatymo.
 20. Dėl Mokinių vežimo keleiviniu transportu organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 22. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2018–2019 mokslo metams.
 23. Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu.
 24. Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 25. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2017 metų ataskaitai ir 2018 metų sąmatos patvirtinimo.
 27. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2017 metų ataskaitai ir 2018 metų sąmatos patvirtinimo.
 28. Dėl pritarimo Jurbarko miesto ir Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (2008–2017 m.) ataskaitoms.
 29. Dėl gatvių pavadinimų keitimo Smalininkų seniūnijoje.
 30. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos ataskaitos.
 31. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos plano tvirtinimo.
 32. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos ir Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.
 33. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2017 metų specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos patvirtinimo.
 34. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos.
 35. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 36. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. 
 37. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
 38. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo.
 39. Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Jurbarko švietimo centrui.
 40. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-308 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko ligoninei“ pakeitimo.
 41. Dėl patalpų Vydūno g. 56, Jurbarko m., nuomos.
 42. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos.
 43. Dėl 2018 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo.
 44. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 45. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo.
 46. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti organizavimo.
 47. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 48. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 49. Dėl sutikimo perimti Skalvijos vaikų globos namų savininko teises ir pareigas.

Savivaldybės meras                                                                            Skirmantas Mockevičius

 1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.
 2. Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos.
 3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl pritarimo projektui „Panemunių turistinio sūrio kelio aktualizavimas“.
Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Skelbiamas konkursas švietimo, kultūros ir sporto vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas švietimo, kultūros ir sporto vyriausiojo specialisto pareigoms užimti  2

Įgyvendintas projektas „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“

Įgyvendintas projektas „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“  0

Pasidžiaukime savo gimtąja kalba!

Pasidžiaukime savo gimtąja kalba!  0

Patvirtintas rajono savivaldybės 2024 m. biudžetas

Patvirtintas rajono savivaldybės 2024 m. biudžetas  1

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 31 d. posėdžio darbotvarkės projektas

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 31 d. posėdžio darbotvarkės projektas  0

Rajono mero sveikinimas Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga

Rajono mero sveikinimas Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. posėdžio darbotvarkės projektas

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. posėdžio darbotvarkės projektas  0

Įgyvendintas projektas „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“

Įgyvendintas projektas „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“  0

Asociatyvi

Jurbarko r. savivaldybės administracija skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto viešąjį aukcioną  0

Duris atvėrė atnaujintas Jurbarko kultūros centras

Duris atvėrė atnaujintas Jurbarko kultūros centras  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. posėdžio darbotvarkės projektas

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. posėdžio darbotvarkės projektas  0

Paskutinį kartą bus dalinami maisto produktai ir higienos prekės

Paskutinį kartą bus dalinami maisto produktai ir higienos prekės  0

Norintiems gauti kompensaciją už šildymą kietuoju ar kitu kuru

Norintiems gauti kompensaciją už šildymą kietuoju ar kitu kuru  3

Jurbarko ligoninėje atidarytas modernus chirurgijos skyrius

Jurbarko ligoninėje atidarytas modernus chirurgijos skyrius  0

Baigtas įgyvendinti Jurbarko miesto pramonės zonos sutvarkymo projektas

Baigtas įgyvendinti Jurbarko miesto pramonės zonos sutvarkymo projektas  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. posėdžio darbotvarkės projektas

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. posėdžio darbotvarkės projektas  0

Susitikimas dėl pramonės zonų Jurbarko mieste plėtros

Susitikimas dėl pramonės zonų Jurbarko mieste plėtros  0

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia viešąjį nuomos konkursą

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia viešąjį nuomos konkursą  0

Parama maisto produktais

Parama maisto produktais  0

Rajono vadovų sveikinimas Tarptautinės mokytojo dienos proga

Rajono vadovų sveikinimas Tarptautinės mokytojo dienos proga  0

Nuo spalio mėnesio pradedame keliones viešuoju transportu su elektroniniu bilietu

Nuo spalio mėnesio pradedame keliones viešuoju transportu su elektroniniu bilietu  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. posėdžio darbotvarkės projektas

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. posėdžio darbotvarkės projektas  1

Jurbarko mieste bus pakitimai. Keičiasi kelių eismas

Jurbarko mieste bus pakitimai. Keičiasi kelių eismas  0

Jurbarko rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių rinkimų grafikas

Jurbarko rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių rinkimų grafikas  1

Mūsų partneriai