Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. posėdžio darbotvarkė

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Kovo 29 dienos posėdžio darbotvarkė.

 1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.
 2. Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos.
 3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl pritarimo projektui „Panemunių turistinio sūrio kelio aktualizavimas“.
 5. Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“.
 6. Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje“.
 7. Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje“.
 8. Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui“. Dėl pritarimo dalyvavimui tarptautiniame projekte. Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2017 metų veiklos ataskaitos.
 9. Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2017 metų veiklos ataskaitos.
 10. Dėl Lėšų piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams apskaičiavimo ir nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, panaudojimo kitai socialinei paramai finansuoti Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 11. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
 12. Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2018 metais nuostatų patvirtinimo.
 13. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-314 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo bei Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 15. Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo bei Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl Ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.
 17. Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio arba mišraus ugdymo grupių bei I–VIII ir I–IV gimnazijos klasių komplektavimo 2018–2019 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose.
 18. Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos  ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo.
 19. Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių bei mokinių klasių skaičiaus ir  jų darbo laiko nustatymo.
 20. Dėl Mokinių vežimo keleiviniu transportu organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 22. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2018–2019 mokslo metams.
 23. Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu.
 24. Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 25. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2017 metų ataskaitai ir 2018 metų sąmatos patvirtinimo.
 27. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2017 metų ataskaitai ir 2018 metų sąmatos patvirtinimo.
 28. Dėl pritarimo Jurbarko miesto ir Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (2008–2017 m.) ataskaitoms.
 29. Dėl gatvių pavadinimų keitimo Smalininkų seniūnijoje.
 30. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos ataskaitos.
 31. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos plano tvirtinimo.
 32. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos ir Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.
 33. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2017 metų specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos patvirtinimo.
 34. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos.
 35. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 36. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. 
 37. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
 38. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo.
 39. Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Jurbarko švietimo centrui.
 40. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-308 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko ligoninei“ pakeitimo.
 41. Dėl patalpų Vydūno g. 56, Jurbarko m., nuomos.
 42. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos.
 43. Dėl 2018 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo.
 44. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 45. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo.
 46. Dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti organizavimo.
 47. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 48. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 49. Dėl sutikimo perimti Skalvijos vaikų globos namų savininko teises ir pareigas.

Savivaldybės meras                                                                            Skirmantas Mockevičius

 1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.
 2. Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos.
 3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl pritarimo projektui „Panemunių turistinio sūrio kelio aktualizavimas“.
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga  0

A gutn tag, Europos kalbos! Rugsėjo 26-oji – jūsų šventė!

A gutn tag, Europos kalbos! Rugsėjo 26-oji – jūsų šventė!  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. posėdžio darbotvarkė  0

Aptarti susisiekimo infrastruktūros plėtros klausimai

Aptarti susisiekimo infrastruktūros plėtros klausimai  0

Tauragės regioninio viešojo transporto sistemos kūrimui – Berlyno savivaldos ir verslo patirtis

Tauragės regioninio viešojo transporto sistemos kūrimui – Berlyno savivaldos ir verslo patirtis  0

Kviečiame teikti prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų

Kviečiame teikti prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų  0

Įvertinta Jurbarko senosiose kapinėse esančio pastato būklė

Įvertinta Jurbarko senosiose kapinėse esančio pastato būklė  0

Skelbimas apie pasiūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Skelbimas apie pasiūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais  0

Kviečiame teikti prašymus dėl vienkartinės paramos pirmųjų klasių mokiniams

Kviečiame teikti prašymus dėl vienkartinės paramos pirmųjų klasių mokiniams  0

Asociatyvi

Sveikinimas Mokslo ir žinių dienos proga  0

Nuo rugsėjo 1 d. – naujas autobuso maršrutas iš Jurbarko į Tauragę

Nuo rugsėjo 1 d. – naujas autobuso maršrutas iš Jurbarko į Tauragę  1

Dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis

Dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 24 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 24 d. posėdžio darbotvarkė  0

Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus kvietimas į Jurbarko krašto šventę

Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus kvietimas į Jurbarko krašto šventę  2

JURBARKO KRAŠTO ŠVENTĖ ATVERS VARTUS Į LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PASAULĮ

JURBARKO KRAŠTO ŠVENTĖ ATVERS VARTUS Į LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PASAULĮ  0

NUO LIEPOS 9 D. JURBARKO MIESTE – NAUJAS AUTOBUSO MARŠRUTAS

NUO LIEPOS 9 D. JURBARKO MIESTE – NAUJAS AUTOBUSO MARŠRUTAS  2

PAŽINTINĖ JURBARKO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ IR JŲ ŠEIMŲ NARIŲ IŠVYKA Į LENKIJĄ

PAŽINTINĖ JURBARKO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ IR JŲ ŠEIMŲ NARIŲ IŠVYKA Į LENKIJĄ  0

SAVIVALDYBĖS VADOVŲ SVEIKINIMAS VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS PROGA

SAVIVALDYBĖS VADOVŲ SVEIKINIMAS VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS PROGA  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. posėdžio darbotvarkė  0

Asociatyvi

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia viešuosius nuomos konkursus  0

Asociatyvi

Kiaulių laikytojams, įsigijusiems biologinio saugumo priemonių – valstybės pagalba  0

Edukacinė, karinė ir sveikatinimo stovykla subūrė mokinius iš įvairių Lietuvos miestų

Edukacinė, karinė ir sveikatinimo stovykla subūrė mokinius iš įvairių Lietuvos miestų  0

Asociatyvi

Renkamos paraiškos neariamajai žemdirbystei skatinti  0

Nustatyta papildoma bešeimininkių kačių šėrimo vieta

Nustatyta papildoma bešeimininkių kačių šėrimo vieta  1

Mūsų partneriai