JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Bastys pasirašė du įsakymus: DĖL 2019–2020 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATUOSE ir DĖL BENDRADARBIAVIMO SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURU.

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019–2020 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATUOSE

 

2020 m. kovo 20 d. Nr. O1-343

Jurbarkas

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis,Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 19 d. posėdžio protokolą Nr. R5-82:

1. N u s t a t a u, kad Jurbarko rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto, sveikatos priežiūros įstaigų ir savivaldybės administracijos padalinių (seniūnijų) pastatuose 2019–2020 m. šildymo sezonas baigiamas 2020 m. kovo 23 d., išskyrus:

1.1. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos pastatą;

1.2. VšĮ Jurbarko ligoninės pastatą;

1.3. VšĮ Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centro pastatą;

1.4. Socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus;

1.5. VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro pastatą.

2. P a ž y m i u, kad Jurbarko rajono savivaldybėje 2019–2020 m. šildymo sezono pabaiga bus skelbiama atskiru įsakymu.

3. N u r o d a u šio įsakymo 1 punkte nurodytų pastatų šildymo vidaus sistemų techniniams prižiūrėtojams šildymo atjungimo darbus atlikti per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo.

4. Į p a r e i g o j u Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrių paskelbti šį įsakymą savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

Administracijos direktorius Raimundas Bastys

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRADARBIAVIMO SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURU

 

2020 m. kovo 19 d. Nr. O1-337

Jurbarkas

 

          Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. V-380 „Dėl visuomenės sveikatos priemonių, siekiant valdyti COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją)“ bei  2020 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. V-438 „Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais“:

                      1.  Į p a r e i g o j u:

1.1. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą (toliau – Visuomenės sveikatos biuras) atidėti Visuomenės sveikatos biuro vykdomo Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2020 m. veiklos prioritetų vertinimo kriterijų reikšmių (pusmečio / metų) plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo priežiūros komisijos 2019 m. gruodžio 30 d. protokolu Nr. LP-409, kitų veiklų, apimančių visuomenės sveikatos stiprinimo individualius ar grupinius užsiėmimus, išskyrus nuotolinėmis priemonėmis vykdomas veiklas, įgyvendinimą karantino laikotarpiu;

1.2. Visuomenės sveikatos biurą bendradarbiauti su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento Jurbarko skyriumi (toliau – NVSC Jurbarko skyrius), vykdant NVSC Jurbarko skyriaus nurodymus ir dalyvauti:

1.2.1. vykdant Lietuvos Respublikos sienos medicininę – karantininę kontrolę dėl    COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sienos kirtimo punktuose, nurodytuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“;

1.2.2. apklausiant asmenis, turėjusius sąlytį su ligoniais, sergančiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar asmenis, įtariamais, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), bei taikant kitas atvejo valdymo priemones pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymus (informacijos rinkimas ir teikimas telefonu bei raštu);

1.2.3. informuojant asmenis, kad nesilaikant Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo bei Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų, gali būti taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka;

1.2.4. informuojant visuomenę dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevencijos priemonių taikymo, remiantis informacija, pateikta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos internetiniame puslapyje https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas;

1.3. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus nuo įsakymo įsigaliojimo dienos kasdien teikti informaciją Visuomenės sveikatos biurui apie Jurbarko rajono gyventojų privalomosios izoliacijos režimo laikymąsi.

N u r o d a u  šį įsakymą paskelbti Jurbarko rajono spaudoje ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius

Raimundas Bastys

 

Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nuomos konkursą

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nuomos konkursą  2

Kiaulių laikytojams bus kompensuojamos biologinio saugumo priemonių išlaidos

Kiaulių laikytojams bus kompensuojamos biologinio saugumo priemonių išlaidos  0

Vincas Grybas šalia projekto  Motiejui Valančiui, 1934-1935 m.

Savivaldybės taryba 2020-uosius paskelbė skulptoriaus Vinco Grybo metais  0

Pateikta paraiška dėl bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtros

Pateikta paraiška dėl bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtros  3

Praėjusio posėdžio stop kadras.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. posėdžio darbotvarkė  2

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto viešą aukcioną

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto viešą aukcioną  0

Skelbiami pakartotiniai naujamiesčio seniūnaičio rinkimai

Skelbiami pakartotiniai naujamiesčio seniūnaičio rinkimai  0

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko r. savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkursas 2020 metais

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko r. savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkursas 2020 metais  0

asociatyvi

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti informacinis pranešimas  0

Prevenciškai dėl koronaviruso bus tiriami vaistininkai ir prekybos darbuotojai

Prevenciškai dėl koronaviruso bus tiriami vaistininkai ir prekybos darbuotojai  0

JURBARKO RAJONE ĮGYVENDINAMIEMS OBJEKTŲ STATYBOS IR MODERNIZAVIMO PROJEKTAMS VYRIAUSYBĖ SKYRĖ PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ

JURBARKO RAJONE ĮGYVENDINAMIEMS OBJEKTŲ STATYBOS IR MODERNIZAVIMO PROJEKTAMS VYRIAUSYBĖ SKYRĖ PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ  8

Atnaujinamas keleivių vežimas vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais

Atnaujinamas keleivių vežimas vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais  0

Jurbarko rajono savivaldybės mero sveikinimas rajono ugniagesiams

Jurbarko rajono savivaldybės mero sveikinimas rajono ugniagesiams  0

Jurbarko rajono savivaldybės mero sveikinimas Motinos dienos proga

Jurbarko rajono savivaldybės mero sveikinimas Motinos dienos proga  0

Pradedami Panemunės pilies parko I ir II tvenkinių tvarkymo darbai

Pradedami Panemunės pilies parko I ir II tvenkinių tvarkymo darbai  0

Gegužės 5 d. – „Tauragė +“  strategijos aptarimas

Gegužės 5 d. – „Tauragė +“ strategijos aptarimas  6

SKELBIAMI KONKURSAI

SKELBIAMI KONKURSAI  0

Asociatyvi

Jurbarko rajono savivaldybės mero sveikinimas rajono medikams  1

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. posėdžio darbotvarkė  0

Jurbarko rajono gyventojams dalinami individualūs konteineriai pakuočių atliekoms

Jurbarko rajono gyventojams dalinami individualūs konteineriai pakuočių atliekoms  0

SVARBI INFORMACIJA DĖL MAISTO PRODUKTŲ DALIJIMO NEPASITURINTIEMS JURBARKO MIESTO GYVENTOJAMS

SVARBI INFORMACIJA DĖL MAISTO PRODUKTŲ DALIJIMO NEPASITURINTIEMS JURBARKO MIESTO GYVENTOJAMS  0

Jurbarko rajono savivaldybės mero sveikinimas

Jurbarko rajono savivaldybės mero sveikinimas  0

Pirmoji nepriklausoma rajono taryba. I eilė: Judita Vireikienė, Regina Kliukienė, Irena Gvildienė, Virginija Krikštanienė, Tarybos pirmininkas Antanas Kazakevičius, Birutė Skandūnienė, Agnutė Jasaitienė, Birutė Stanišauskienė, Antanas Teodoras Kasiulis; II eilė: Algirdas Pilkauskas, Arvydas Danisevičius, Sigutė Jokūbaitienė, Birutė Antanina Gustaitienė, Petras Ivanauskas, Pranas Gargasas, Kazimieras Rimantas Veniulis; III eilė: Povilas Parnarauskas, Jonas Pečiulis, Severinas Nenorta, Zigmas Rimkus, Alfonsas Kruša, Anzelmas Vančys, Zigmas Zakaras, Vytautas Atkočaitis, Zenonas Jonas Januška, Alfonasas Stankaitis, Gintautas Pesys; paskutinės eilės: Vytautas Giedraitis, Algirdas Plėšikaitis, Petras Budrys, Saulius Jarutis, Zenonas Vežikauskas, Edvardas Strončikas, Mindaugas Šlepševičius, Juozas Daujotas, Algirdas Saldukas, Jonas Aleksiejus, Vytautas Pečiukėnas, Petras Baršauskas, Vidūnas Belevičius, Vytautas Valutis, Algirdas Genys, Remigijus Brazaitis, Česlovas Meškauskas, Bronius Švitra.

PRIEŠ 30 METŲ Į POSĖDĮ SUSIRINKO PIRMOJI NEPRIKLAUSOMA RAJONO TARYBA  0

Bendromis pastangomis įveiksime koronaviruso grėsmę

Bendromis pastangomis įveiksime koronaviruso grėsmę  0

Mūsų partneriai