Tarybos dauguma tarė savo žodį – Skalvijos namai bus likviduojami

Straipsnis  2 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Ilgokai besitęsusi priešprieša ir nesusikalbėjimas tarp Jurbarko rajono savivaldybės tarybos dalies ir Skalvijos namų administracijos, atrodo, artėja prie atomazgos: spalio 26 dienos posėdyje po ilgų debatų savivaldybės taryba balsų dauguma pritarė sprendimui nuo 2024 m. gegužės 1 d. pradėti Skalvijos namų likvidavimo procedūras. Tarybos daugumos šįkart neįtikino nei Skalvijos namų darbuotojų piketas prie posėdžių salės, nei oponentų argumentai, kad sprendimas nepakankamai parengtas.

Tarybos sprendimo projektą savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius parengė gavęs keturių tarybos frakcijų – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos, „Jungtinių pajėgų“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos – pareiškimą, kuriuo savivaldybės meras prašomas „mažinant administravimo kaštus (...) šių metų spalio mėnesio Tarybos posėdžiui parengti sprendimus dėl Jurbarko rajono biudžetinės įstaigos Skalvijos namai likvidavimo ir jų vykdomų funkcijų perdavimo VšĮ Jurbarko socialinės paslaugos“.

Nepritarė Skalvijos namų ataskaitai

Kad šios biudžetinės įstaigos veikla daliai savivaldybės tarybos narių kelia abejonių buvo galima pastebėti dar svarstant Skalvijos namų 2022 metų veiklos ataskaitą praėjusios kadencijos tarybos posėdyje šių metų vasario 23 d. Tuomet įstaigai priekaištauta dėl pernelyg brangiai, tarybos narių nuomone, įsigyto automobilio, psichologo įstaigoje nebuvimo, įstaigos interneto svetainės trūkumų, netinkamo įstaigos darbuotojų darbo su ugdytiniais, keltas klausimas dėl didelės vaikų globos paslaugų kainos.

Tuomet Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė teigė, kad bendruomeniniai vaikų globos namai rajonui reikalingi, nes iš šeimų paimamų vaikų skaičius Jurbarko rajone yra labai didelis ir apsieiti be Skalvijos namų savivaldybė kol kas negalinti. Tiesiogiai parodydami, kad yra nepatenkinti įstaigos vadovo darbu, tarybos nariai tąkart nepritarė Skalvijos namų 2022 m. veiklos ataskaitai.

Mažino darbuotojų skaičių ir perdavė pastatą

Atrodo, kad mintis likviduoti Skalvijos namus tarybos daugumos atstovams kilo neseniai. Du su šia įstaiga susiję klausimai taryboje buvo svarstyti vos prieš mėnesį, rugsėjo 28 dieną, kai Socialinės paramos skyrius pateikė tarybai sprendimo projektą, kuriuo maksimalus įstaigos darbuotojų skaičius nuo 32 buvo sumažintas iki 20-ies, nes sumažėjo įstaigos globotinių skaičius, o Socialinių klausimų komiteto pasiūlymu atsisakyta pavaduotojo socialiniams reikalams pareigybės. Tiesa, Skalvijos namų direktorius Nerijus Jarilinas tada teigė, kad patvirtinus šį pareigybių skaičių, o ne 23,5 etato, kaip prašė įstaiga, jos veikla bus paralyžiuota.

Tame pačiame posėdyje nuspręsta Skalvijos namams perduoti naujai pastatytą šeimos namų pastatą Vytauto Didžiojo gatvėje.

Klausimų kilo tik opozicijai

Atrodo, kad Socialinės paramos skyriaus pasirinktas Skalvijos namų problemų sprendimo būdas Tarybos daugumos netenkino, nes spalio 5 dieną savivaldybės merui keturių frakcijų vadovai pateikė jau minėtą pareiškimą dėl šios įstaigos likvidavimo.

Pristatydama šį klausimą tarybos posėdyje Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė priminė, kad 2024 m. sausio 3 d. sueina 5 metai, kai Skalvijos namų steigėjo funkcijas vykdo savivaldybės taryba, o 2023-ieji metai yra paskutiniai, kai savivaldybė gauna Skalvijos namams per 150 tūkst. Eur metinę dotaciją. Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos, perimant Skalvijos namus buvo tikėtasi, kad per penketą metų globotinių juose nebeliks, deja, to neįvyko. „Turime prisiimti kaltę visi Jurbarko rajono bendruomenės gyventojai, tame tarpe aš, kad mes dar gyvename turėdami bendruomeninius vaikų globos namus“, – atsakomybe su visais rajono gyventojais dalijosi vedėja, teigdama, kad vaikais, kuriais nesirūpina biologiniai tėvai, turėtų pasirūpinti bendruomenė.

Klausimų dėl ekonominio Skalvijos namų likvidavimo pagrindimo turėjo tik opozicijos atstovai, tiesa, jiems skyriaus vedėja į daugelį klausimų atsakyti negalėjo. Vienintelis skaičius, įrašytas prie sprendimo projekto pateiktame aiškinamajame rašte – kad 2023 metų biudžete numatytas Skalvijos namų darbo užmokesčio fondas yra 609 971 Eur. Pasak vedėjos, kol kas kiti skaičiavimai nebuvo atlikti, tačiau, tikėtina, kad 2024 m. pirmą pusmetį Skalvijos namams skiriama suma turėtų dar labiau padidėti, nes atleidžiamiems darbuotojams reikės išmokėti išeitines išmokas „Tai labai priklausys nuo Skalvijos namų darbuotojų elgsenos“, – teigė skyriaus vedėja, mat pagal Skalvijos namų direktoriaus pateiktus duomenis beveik du trečdaliai darbuotojų turi maksimalias Darbo kodekso nustatytas garantijas. „Rūpinsimės, kad nenukentėtų darbuotojai, o visų pirmiausia – vaikai“, – teigė skyriaus vedėja.

Tiesa, atsakinėjant į klausimus, vienas kitas skaičius buvo pateiktas: Skalvijos namų administravimo išlaidos per metus sudaro apie 70 tūkst. Eur, vienos šeimynos išlaikymo išlaidos per mėnesį – 15–20 tūkst. Eur. 2023 m. šių namų teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos (vienam gyventojui per mėnesį) kaina – 2268,00 Eur. Skalvijos namuose gyvena 16 vaikų: 10 – Jurbarko rajono, 6 – kitų savivaldybių gyventojai.

Apeliavo į tarybos narių moralę

Tiek Skalvijos namų direktorius Nerijus Jarilinas, tiek darbuotojų vardu kalbėjusi buvusi direktoriaus pavaduotoja Jūratė Bastienė apeliavo į tarybos narių emocijas ir moralę – kalbėjo apie globos namų vaikus ir darbuotojus, teigė, jog tai yra politinis sprendimas. „Vaikui didžiausia netektis po tėvų netekties – gyvenamosios vietos pasikeitimas“, – teigė N. Jarilinas, primindamas, kad visi vaikai Skalvijos namuose gyvena teismo sprendimu – įstaiga yra paskirta jų globėja ar rūpintoja. „Mes turime vaikus, išsigandusius, kad juos palieka darbuotojai, kad yra griaunama įstaiga, mes turime pasimetusius darbuotojus“, – kalbėjo J. Bastienė, teigusi, kad Skalvijos namai iš visų jėgų siekė prisitaikyti prie pertvarkų: ketino perimti papildomų paslaugų teikimą, susimažino etatus, deja, politikai nusprendė įstaigą likviduoti. „Metai bėga labai greitai, ir tie vaikai, kurie šiandien sėdi vaikų namuose, ateis už jus balsuoti. Jie rinksis mus, tuos, kurie jiems padėjome“, – būsimų rinkimų perspektyva politikus bandė paveikti J. Bastienė, teigdama, kad globos namų darbuotojai ten gyvenantiems vaikams yra kaip tėvai.

Pertvarka darbuotojų labui?

Meras Skirmantas Mockevičius Skalvijos namų darbuotojus įtikinėjo, kad įstaiga likviduojama jų labui – pasak mero, dirbdami didelėje įstaigoje darbuotojai nebus priklausomi nuo vaikų skaičiaus, taip pat priekaištavo įstaigos direktoriui, kad buvo sumažintas darbuotojų darbo krūvis, nors darbuotojų skaičius prieš mėnesį buvo sumažintas būtent tarybos sprendimu.

Pasak N. Jarilino, tarybai sumažinus didžiausią leistiną darbuotojų skaičių, įstaigos darbuotojai patys sprendė, kaip pasielgti toliau: vieni jų nusprendė išeiti, kai kurie – pasiliko, sutikę dirbti mažesniu krūviu. Šie, neabejotinai, tapo situacijos įkaitais, nes likviduojant įstaigą mokamos išeitinės išmokos priklauso nuo darbo užmokesčio dydžio – jam sumažėjus, jie gaus ir mažesnes išmokas.

Vaikai be globėjų, o darbuotojai be darbo neliks

Opozicijos atstovams suabejojus, kas rūpinsis dabar Skalvijos namuose gyvenančiais vaikais, L. Gardauskienė teigė, kad Skalvijos namai ir toliau globos vaikus, kol teismo sprendimu bus pakeistas globėjas – juo turėtų tapti „Jurbarko socialinės paslaugos“. O darbuotojai, perėję į „Jurbarko socialines paslaugas“, pasak vedėjos, kai nebeliks vaikų, galės prižiūrėti pagalbos reikalingus senelius – jų, laukiančių paslaugų namuose, rajone yra per 50.

Kvietė vaikus priartinti prie šeimos

Opozicijos lyderis socialdemokratas Algirdas Pieniuta sprendimo iniciatoriams priekaištų negailėjo, mat, pasak jo, projekte ne tik nepateikti jokie skaičiavimai, tačiau visiškai neatsižvelgiama į vaikų interesus. Kitas socialdemokratas, gydytojas psichiatras Aivaras Šlekys buvo tiesmukas: valdiški vaikai čia niekam nerūpi, galbūt dėl to Tauragės apskrityje, kuriai priklauso ir Jurbarko rajonas, vaikų savižudybių skaičius pats didžiausias.

Opozicinės „Laisvės ir Teisingumo“ frakcijos atstovas Gintaris Stoškus pastebėjo, kad išspręsti Skalvijos namų direktoriaus ir buvusios pavaduotojos problemą buvo galima ir nesiimant tokių drastiškų veiksmų.

Vienas iš sprendimo iniciatorių, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Donatas Jackis teigė, kad globos namai nėra ta vieta, kur vaikai turėtų augti – jo nuomone, bendruomeniniuose globos namuose gyvenantys vaikai turėtų atsidurti šeimose. Pasak jo, vaiko išlaikymas globos namuose savivaldybei yra per brangus, o gerokai mažesnės sumos skyrimas globėjams galėtų paskatinti norą globoti vaikus.

Jam pritarė ir Inga Molevaitė, pažėrusi daug priekaištų Skalvijos namų teikiamų vaikų globos paslaugų kokybei ir kvietusi „priartinti vaiką prie šeimos“ – turėti nuolatinių bei budinčių globėjų.

Meras S. Mockevičius, paskutinis išsakydamas savo poziciją, kreipėsi į Skalvijos namų darbuotojus, kviesdamas juos pirmenybę teikti vaikų interesams, globos namų vaikams garantavo, kad jų gerovė nenukentės, nes greitai jie bus perkelti į naujus namus, ir pakvietė bendruomenę į talką padėti tvarkyti naujųjų globos namų aplinką, pažadėdamas ir pats su šeima prisidėti prie jų tvarkymo – pasak jo, tai padės vaikams integruotis į bendruomenę.

Iš 22 posėdyje balsavusių tarybos narių (socialdemokratas Raimundas Bastys nuo šio sprendimo svarstymo nusišalino) 14 balsavo už. Prieš Skalvijos namų likvidavimą balsavo 4 socialdemokratų frakcijos atstovai bei į frakciją „Tavo balsas“ susivieniję Elvyra ir Petras Vainauskai. „Laisvės ir Teisingumo“ frakcijos nariai Gintaris Stoškus ir Zita Sorokienė, nors ir išsakė daug priekaištų klausimo rengėjams, balsuodami susilaikė.

Viltys neišsipildė

Priminsime, kad 2019 m. sausio 4 d. Jurbarko rajono savivaldybėje įvyko oficialus Skalvijos vaikų globos namų savininko teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas tarp Jurbarko rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šios įstaigos teisių ir pareigų perėmimui iš ministerijos 2018 m. kovo 29 d. posėdyje pritarė Jurbarko rajono savivaldybės taryba.

„Mažėjant Lietuvoje gyvenančių žmonių skaičiui, kiekvienas vaikas yra svarbus, todėl tinkamų sąlygų jam sudarymas ir išsaugojimas kuo arčiau bendruomenės yra ir bus mūsų bendras tikslas. Savivaldybė perėmusi šią įstaigą savo nuosavybėn toliau dės pastangas siekiant plėsti ir kitų Jurbarko rajono gyventojams reikiamų socialinių paslaugų spektrą. Tikimės, kad Skalvijos namai bus puikus to pavyzdys“, – pažymėjo meras Skirmantas Mockevičius perduodamas naujos savivaldybės biudžetinės įstaigos įregistravimo dokumentus jų direktoriui Nerijui Jarilinui.

Atrodo, tuometinės mero viltys neišsipildė.

Rekomenduojami video:
Straipsnis  2 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Infrastruktūros ir turto skyriuje – naujas inžinierius

Infrastruktūros ir turto skyriuje – naujas inžinierius  8

Eržvilko gimnazijai vadovaus buvęs Raseinių meras

Eržvilko gimnazijai vadovaus buvęs Raseinių meras  4

Rajone vyks sausumos pajėgų pratybos „Pasitikėjimas 2023“

Rajone vyks sausumos pajėgų pratybos „Pasitikėjimas 2023“  0

Jurbarke veikiančios vietos veiklos grupės įrodo – aktyvios kaimo bendruomenės drąsiai imasi pokyčių

Jurbarke veikiančios vietos veiklos grupės įrodo – aktyvios kaimo bendruomenės drąsiai imasi pokyčių  1

Paskelbė konkursą Jurbarko krašto muziejaus direktoriaus pareigoms užimti

Paskelbė konkursą Jurbarko krašto muziejaus direktoriaus pareigoms užimti  0

Paskelbti konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai ir pagerbti kaimo darbščiausieji (nuotraukos)

Paskelbti konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai ir pagerbti kaimo darbščiausieji (nuotraukos)  0

Vaikų sukurti angelų sparnai skrieja į Vilnių

Vaikų sukurti angelų sparnai skrieja į Vilnių  0

UAB „Oksalis“ buvo įvairių renginių, švenčių, paminklų ir skulptūrų statybos Jurbarke rėmėjas.

UAB „Oksalis“ iškelta bankroto byla  2

Foto montažas.

Dvi rajono įmonės – geriausios Tauragės apskirties verslininkų asociacijos įmonės  3

Įmonių vadovai teigia, kad šaltajam sezonui pasirengta

Įmonių vadovai teigia, kad šaltajam sezonui pasirengta  0

Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojo-vyriausiojo architekto pareigas pradėjo eiti Saulius Lapėnas

Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojo-vyriausiojo architekto pareigas pradėjo eiti Saulius Lapėnas  2

Savivaldybė ieško dviejų įmonių vadovų

Savivaldybė ieško dviejų įmonių vadovų  7

Į atnaujinto Jurbarko kultūros centro atidarymo šventę – tik su kvietimais

Į atnaujinto Jurbarko kultūros centro atidarymo šventę – tik su kvietimais  0

Dovilė Dačkauskaitė

Buvusi kandidatė į merus tapo tarybos posėdžių sekretore  1

Jurbarko ligoninėje pradėta teikti geriatrijos dienos stacionaro paslauga

Jurbarko ligoninėje pradėta teikti geriatrijos dienos stacionaro paslauga  0

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos komanda lankėsi Graikijoje

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos komanda lankėsi Graikijoje  0

Svarbi informacija nėščiosioms:  jei maistui naudojate šulinio vandenį - kreipkitės dėl tyrimų

Svarbi informacija nėščiosioms: jei maistui naudojate šulinio vandenį - kreipkitės dėl tyrimų  1

Policija primena: tamsiu paros laiku pėstieji turi būti itin budrūs

Policija primena: tamsiu paros laiku pėstieji turi būti itin budrūs  0

Kviečia siūlyti kandidatus kultūros apdovanojimui

Kviečia siūlyti kandidatus kultūros apdovanojimui  0

Savivaldybės tarybos posėdyje atsisveikinta su vyriausiąja architekte Gražina Gadliauskiene

Savivaldybės tarybos posėdyje atsisveikinta su vyriausiąja architekte Gražina Gadliauskiene  5

Atidarymo juostelę perkirpo ligoninės vadovė Rūta Lukšienė, rajono meras S. Mockevičius ir Seimo narys R. Juška.

Dviguba Jurbarko ligoninės šventė: gimtadienis ir atnaujinto skyriaus atidarymas (nuotraukos)  4

Generalinis komisaras Renatas Požėla (dešinėje) kartu su Marijampolės VPK Jurbarko rajono PK viršininku Aivaru Dumčiumi pristatė naująją policijos reformą.

Policijos generalinis komisaras Jurbarke vardijo būsimos reformos pliusus, buvęs komisaras – minusus  0

Spalio 20–22 d. rajone vyks karinės pratybos

Spalio 20–22 d. rajone vyks karinės pratybos  0

Nacionalinės regioninės plėtros tarybos pirmininku išrinktas S. Mockevičius

Nacionalinės regioninės plėtros tarybos pirmininku išrinktas S. Mockevičius  0

Mūsų partneriai