Jurbarko „Tūkstantmečio mokyklų“ pažangos plane – investicijos į miesto mokyklas

Straipsnis  2 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Vasario 13-ąją, antradienį, Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje gausiai susirinkusiai Jurbarko rajono švietimo bendruomenei pristatytas programos „Tūkstantmečio mokyklos“ Jurbarko rajono savivaldybės pažangos planas.

Kaip pasidžiaugė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Aušra Baliukynaitė, Jurbarko rajono savivaldybė buvo viena iš nedaugelio dalyvavusių programoje, kuri pažangos planą nusprendė rengti savo jėgomis, o ne samdyti konsultantus.

Pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ ekspertė Indrė Širvinskaitė susirinkusiems pristatė pačią „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programą, kurios pagrindinis tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius tarp miesto ir kaimo mokyklų ir sukurti panašias (integralias, optimalias ir kokybiškas) ugdymo ir ugdymosi sąlygas kiekvienoje savivaldybėje.

Tam tikslui pasiekti mokyklos bus laipsniškai atnaujinamos keliose srityse: lyderystės veikiant, įtraukiojo ugdymo (siekiant įtraukti į ugdymo procesą mokinius su specialiaisiais ugdymosi poreikiais), kultūrinio ugdymo, STEAM ugdymo (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų, kūrybinių veiklų ir matematikos elementų turintis integruotas mokymasis). Kertinis programos principas – tinklaveika (bendradarbiavimas ir dalijimasis ištekliais tarp visų rajono mokyklų).

Pagrindinė problema – atotrūkis tarp miesto ir kaimo mokyklų

Pasak Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos, pagrindinės mūsų rajono švietimo problemos yra šios: nors ugdymo programų mokiniams užtikrinamos palankios ugdymosi sąlygos arčiausiai namų, tačiau jos ne visuomet atliepia naujausias ir paveikiausiai ugdymosi tendencijas, išlieka ryškūs kaimo ir miesto mokyklų mokinių pasiekimų atotrūkiai. Pavyzdžiui, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) atotrūkiai tarp miesto ir kaimo mokyklų, 2021 m. duomenimis, yra 1,4 balo tarp lietuvių kalbos ir literatūros rezultatų (kaimo mokyklų mokinių  pasiekimų vidurkis – 5,5, miesto mokyklų – 6,9 balai), matematikos – 1 balas (kaimo mokyklų vidurkis – 5,4, miesto mokyklų –  6,4 balai). Atotrūkis pastebimas ir bendrai Jurbarko rajono mokinių pasiekimus lyginant su Lietuvos vidurkiu.

Daugiau kaip du trečdaliai mokyklų vadovų įvardijo, kad nėra tinkamos infrastruktūros, ugdymui skirtos erdvės yra nepatrauklios, jos neskatina tyrinėti, ieškoti ir kurti, stinga skaitmeninių ir patyriminiam mokymui reikalingų priemonių. Analizuojant turimus mokyklų resursus pastebėta, kad daugiausia yra IT priemonių (kompiuteriai, planšetės, nešiojami ekranai, kameros hibridiniam mokymui), tačiau stinga priemonių bandymams, tyrinėjimams, konstravimui ir pan. Dėl mažų klasių sudėtingėja neformaliojo švietimo pasiūla, siaurėja kultūrinio ugdymo veiklos.

Problemų sprendimui – vadovų rezervo sukūrimas ir sensoriniai kambariai

Kaip gi ketinama spręsti šias problemas? A. Baliukynaitė pagarsino, ką siūlo pažangos plano rengėjai. Stiprinti mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijas organizuojant vadovų stažuotes, mokymus, sudarant būsimų vadovų rezervą, organizuojant vadovų lyderystės ir mokytojystės klubus. Ugdymo ir kitą aplinkos infrastruktūrą pritaikyti specialių ugdymo poreikių turintiems mokiniams, įrengti sensorinius kambarius, įsigyti mokymo metodikas ir priemones bei jas taikyti, rengti šviečiamuosius renginiu, kelti vadovų ir mokytojų kvalifikaciją ir pan. STEAM mokymui įrengti laboratorijas ir dirbtuves, pritaikyti aplinką kūrybinėms veikloms, į jas įtraukti profesionalius menininkus ir pan.

Programoje dalyvaus miesto mokyklos

Jurbarko rajonui TŪM programoje skiriama 1,5 mln. Eur (be PVM), kurių maždaug 23 proc. bus panaudoti infrastruktūros gerinimui, o 77 proc. – vadinamosioms „minkštosioms“ veikloms (mokymams, veikloms, priemonėms).

Dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje pasirinktos trys miesto mokyklos: Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, Naujamiesčio progimnazija ir Vytauto Didžiojo progimnazija. Šių mokyklų vadovai susirinkusiems pristatė, kas iki projekto pabaigos – 2026 m. balandžio 30 d. – bus atlikta jų mokyklose.

Pasak Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktorės Vidos Greičiūtės, gimnazijoje numatoma įrengti gamtos mokslų laboratoriją bei inžinerines kūrybines dirbtuves, įsteigti šiuolaikinio meno studiją, o į kūrybines veiklas įtraukti profesionalius menininkus, bus įrengtas sensorinis kambarys, labiausiai reikalingas specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams, kurių gimnazijoje vis daugėja. Nuo 2024 m. rugsėjo 1 dienos pradės veikti matematikos konsultacinis centras, „Eksperimentinės biologijos“ pamokos, „Tyrėjų klubas“, bus organizuojamos „Programavimo pamokos kitaip“, STEAM projektas „Matematika mus jungia“. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir vadovai dalyvaus seminaruose, stažuotėse, gilins žinias.

Naujamiesčio progimnazijos direktorė Alma Uznė teigė, kad ši mokykla ir anksčiau veikė „Tūkstantmečio mokyklų“ programos numatytomis kryptimis: joje jau įrengtas relaksacijos kambarys, nuo 2020 metų daugelis mokyklos mokytojų dalyvauja STEAM projektinėse veiklose, mokykla turi robotikos klasę, visos dienos mokyklą vaikams su įtraukiuoju ugdymu. Direktorės pavaduotoja Jolanta Tamošaitienė informavo ir apie numatomus darbus: Naujamiesčio mokykloje bus įrengta gamtos mokslų laboratorija, dar vienas multisensorinis kabinetas, šiuolaikinio audiovizalaus mokymo laboratorija, atnaujintos kūrybinės erdvės bei, ugdant mokinių ir mokytojų kūrybiškumą, mokyklos bendruomenės jėgomis pastatytas miuziklas, kurį pavaduotoja pažadėjo parodyti ir kitose rajono mokyklose.

Vytauto Didžiojo progimnazijos direktorius Viljamas Bakšys teigė, kad ši mokykla, kurdama savo planą, siekė tobulinti jau vykdytas veiklas. Vykdant programą, mokykloje bus įkurta gamtos mokslų laboratorija, robotikos ir technologijų laboratorija, dailės ir taikomojo meno studija.

Sukurtomis galimybėmis naudosis viso rajono mokiniai

Aušra Baliukynaitė ne kartą pabrėžė, kad projektas skirtas ne tik miesto, bet ir viso rajono mokykloms, todėl numatytos projekto koordinatorių pareigybės bei lėšos mokinių pavėžėjimui, kad mieste sukurta infrastruktūra galėtų naudotis visos rajono mokyklos. Programa startuos, kai tik bus pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis tarp Jurbarko rajono savivaldybės administracijos, projekte dalyvaujančių mokyklų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, o tai, pasak A. Baliukynaitės, turėtų įvykti jau šią savaitę.

Jurbarko rajono savivaldybėje „Tūkstantmečio mokyklų“ programą kuruos vicemeras Edmundas Mačieža, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus specialistė Ilma Adomaitė bei pati A. Baliukynaitė.

Programos biudžetas (be PVM): bendra suma – 1 499 830,60 Eur, iš jų Vytauto Didžiojo progimnazijai skirta 497 571,92 Eur, Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai – 469349,12 Eur, Naujamiesčio progimnazijai – 486 198,29 Eur, o Jurbarko rajono savivaldybės administracijai – 46 711,27 Eur.

Kad įvykdžius šią programą mokymosi sąlygos miesto mokyklose pagerės, nekyla abejonių, tačiau ar ji tikrai pagerins kaimo mokyklų mokinių mokymosi galimybes ir sumažins atotrūkį tarp miesto ir kaimo, parodys ateitis.

Rekomenduojami video:
Straipsnis  2 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

M. Bakšaitis ir V. Luzgauskaitė

„Sidabro vainikėlio 2024“ nacionaliniame etape – dviejų jurbarkiškių darbai  0

Elektriniai autobusai bemaž pusmetį prastovėjo garaže

Elektriniai autobusai bemaž pusmetį prastovėjo garaže  1

Bibliotekininkai rajono gyventojus kviečia į mokymus

Bibliotekininkai rajono gyventojus kviečia į mokymus  0

Šeštadienį Skirsnemunėje ir Klangiuose sodinti sodai

Šeštadienį Skirsnemunėje ir Klangiuose sodinti sodai  0

Sekmadienį visose Lietuvos bažnyčiose bus renkama rinkliava Ukrainai

Sekmadienį visose Lietuvos bažnyčiose bus renkama rinkliava Ukrainai  0

Pirmoji vėjo turbina prie Skirsnemunės

Skirsnemunės vėjo parke pastatyta pirmoji turbina, atkeliauja dar 10  2

Prarasti save. O kaip atrasti?

Prarasti save. O kaip atrasti?  0

Mokyklos valgykla

Keisis mokinių maitinimo tvarka. Maitinimą savivaldybė užtikrins tik kai kuriems  0

Jurbarko rajono gyventojai kviečiami į Nacionalinį miškasodį „Kad giria žaliuotų“

Jurbarko rajono gyventojai kviečiami į Nacionalinį miškasodį „Kad giria žaliuotų“  0

Redaktorė Oksana Mazur

Jau atkeliavo naujas žurnalo „Jurbarko laikas“ numeris!  0

Povilas Gadliauskas

Skirsnemunėje sužaliuos bendruomenės sodas  0

Pritarta Audronės Stoškienės kandidatūrai į savivaldybės kontrolieriaus pareigas

Pritarta Audronės Stoškienės kandidatūrai į savivaldybės kontrolieriaus pareigas  4

Vykdoma atliekų išvežimo kontrolė

Vykdoma atliekų išvežimo kontrolė  1

Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus Šv. Velykų proga

Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus Šv. Velykų proga  0

Seimo nario, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko Ričardo Juškos sveikinimas Velykų proga

Seimo nario, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko Ričardo Juškos sveikinimas Velykų proga  0

Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios kunigo Dariaus Auglio sveikinimas Šv. Velykų proga

Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios kunigo Dariaus Auglio sveikinimas Šv. Velykų proga  0

V. Donylė ir A. Bliundžiuvaitienė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje – nauji darbuotojai  3

Jurbarke pažymėtas Lietuvos įstojimo į NATO 20-metis

Jurbarke pažymėtas Lietuvos įstojimo į NATO 20-metis  0

Neapsikentę duobių žvyrkeliuose gyventojai perka greiderį

Neapsikentę duobių žvyrkeliuose gyventojai perka greiderį  0

Baigtas remontuoti tiltas per Imsrę

Baigtas remontuoti tiltas per Imsrę  0

Susitikimas prie karjero sudomino tik keletą valdininkų, porą tarybos narių ir vietos gyventojų

Teritorijos prie karjero tvarkymo projektas jau kelia klausimų  3

P. Cvirkos gatvė Jurbarke tarpukariu vadinosi Vaižganto gatve. Kai kurie jurbarkiečiai ją siūlo pavadinti Veverskių vardu.

Jurbarko rajone neliks P. Cvirkos vardu pavadintų gatvių  4

Meno mokyklos mokytojoms – „Auksinės natos“

Meno mokyklos mokytojoms – „Auksinės natos“  0

Viešviliškiui įteiktas G. Petkevičaitės-Bitės medalis „Tarnaukite Lietuvai“

Viešviliškiui įteiktas G. Petkevičaitės-Bitės medalis „Tarnaukite Lietuvai“  0

Mūsų partneriai