Reklama: Muras

Jurbarke už laisvės gynėjus sukalbėta Sibiro Madonos litanija

   
Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Trečiadienio vakarą Jurbarke prasidėjo Laisvės gynėjų dienai atminti skirti renginiai. Jurbarko kultūros centro mažojojoje salėje vyko atminimo vakaras, kuriame už žuvusius už laisvę sukalbėta Sibiro Madonos litanija. Tos pačios maldos žodžius kartojo, už laisvę žuvusius drauge meldėsi kunigas, meras, gydytojai, šauliai, mokytojai, aktoriai, dainininkai ir visi į tą vakarą susirinkusieji.

Litanijos ašimi pasirinkta Sibiro Madonos vardu žinoma tolimajame Korbike, vietos kapinaitėse, stovėjusi tremtinio Jono Maldučio išdrožta statula. Kolektyvinis ištremtų lietuvių pamaldumo objektas, tikėjimo, vilties, tėvynės ilgesio, paguodos šaltinis ilgus dešimtmečius teikė stiprybę Krasnojarsko lietuviams. Iš pušies išdrožta statula sukurta labai meniškai. Švelnių bruožų Madonos veidas skleidžia ypatingą šilumą, o preciziškai, net su raukšlelėmis, išdrožtos rankos kuria globėjiškos motinos vaizdinį, universalų visų religijų ir tautų žmonėms. Tad neatsitiktinai skulptūra ilgainiui įgavo tokios sakralinės įtaigos, kad išvykus lietuviams tremtiniams prie jos melstis pradėjo ir vietos gyventojai, atvažiuodavę net iš Krasnojarsko ir meldę jos Viešpaties globos, užtarimų ir visokių stebuklų. 

Litaniją sukūręs poetas Rimvydas Stankevičius: „Ši Sibiro Madonos litanija, mano giliu įsitikinimu, yra lietuvių tautos ir Dievo, Švenčiausios Mergelės Marijos reikalai. Taigi, kas yra tas litaniją užrašęs asmuo, jo vardas ir pavardė – šiuo atveju – visiškai nesvarbu. Svarbu tik tai, kad esu lietuvis – prigimtinis tautos, kurios istorija, žaizdos ir tikėjimas šia litanija liudijami, atstovas.“

 Kyrie, eleison!

Christe, eleison! Kyrie, eleison!

 Kristau, išgirsk mus. Kristau, išklausyk mus.

Tėve, Dangaus Dieve – pasigailėk mūsų.

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve – pasigailėk mūsų.

Šventoji Dvasia, Dieve – pasigailėk mūsų.

Šventoji Trejybe, vienas Dieve – pasigailėk mūsų.

 Šventasis Kazimierai, Lietuvos globėjau – melski už mus.

Šventasis Jurgi, Lietuvos ir karžygių globėjau – melski už mus.

Palaimintasis Teofiliau Matulioni, tikėjimo didvyri ir kankiny – melskis už mus.

Palaimintasis Jurgi Matulaiti, blogį gerumu nugalėti mokęs Vilniaus arkivyskupe – melski už mus.

 

Švenčiausioji Mergele Marija, savo pasirodymu Šiluvoje mūsų šalį palaiminusi –

Globok mūsų tautą ir žemę,

Švenčiausioji Mergele Marija, kurią savo Karaliene ir Motina vadiname –

Globok mūsų tautą ir žemę,

Švenčiausioji Mergele Marija, kurios žeme savąją šalį vadiname –

Globok mūsų tautą ir žemę,

Švenčiausioji Mergele Sopulingoji, savo Sūnaus kančias ir mirtį regėjusi –

Globok mūsų tautą ir žemę,

Švenčiausioji Mergele Globėja, Lietuvos sūnus ir dukteris kančių keliais lydėjusi –

Globok mūsų tautą ir žemę,

Švenčiausioji Mergele Gailestingoji, mūsų tautiečius amžino įšalo žemėje guodusi –

Globok mūsų tautą ir žemę,

Švenčiausioji Mergele, Lietuvos tremtinių Sibiro Madona pavadintoji –

Globok mūsų tautą ir žemę.

Per kankinystę dvidešimt aštuonių tūkstančių lietuvių, sovietų okupantų kalėjimuose, lageriuose ir tremties vietose nužudytųjų –

Saugok mūsų tautos tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę šimto keturiasdešimties tūkstančių lietuvių, tremtį kentėjusių –

Saugok mūsų tautos tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos sūnų ir dukrų, už šalies nepriklausomybę miškuose galvas suguldžiusių –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos sūnų ir dukrų, bažnyčių šventoriuose ir turgų aikštėse paniekai išguldytųjų –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos sūnų ir dukrų, savo motinų akivaizdoje nužudytųjų –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos sūnų ir dukrų, NKVD rūsiuose, kalėjimuose ir lageriuose negyvai užkankintųjų –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos sūnų ir dukrų, pakelėse ir miškeliuose sušaudytų –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos sūnų ir dukrų, gyvuliniuose vagonuose pakeliui į tremtį užtroškusiųjų –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos sūnų ir dukrų, nuo šalčio ir bado atšiaurioje tremtyje mirusių –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos moterų ir mergaičių, okupantų išniekintųjų –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos žmonių, okupantų dvasiškai ir fiziškai suluošintųjų –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos vaikų, okupantų našlaičiais, benamiais ir beglobiais paverstųjų –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Lietuvos žmonių, dėl tikėjimo ir Tėvynės Rusijos, Komijos, Jakutijos, Mordovijos, Baškirijos, Buriat-Mongolijos, Udmurtijos, Karelijos, Totorijos, Čiuvašijos, Kazachijos, Ukrainos, Mongolijos, Uzbekijos, Kirkizijos, Gruzijos, Tadžikijos, Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos kalėjimuose, lageriuose ir tremties vietose kentėjusiųjų –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę Romo Kalantos, 1972-aisiais Kauno Laisvės alėjoje gyvu laisvės fakelu virtusio –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę keturiolikos Lietuvos laisvės gynėjų, 1991 metų sausio 13-ąją Vilniuje prie televizijos bokšto žuvusių –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę lietuvių tautos, penkias dešimtis metų okupacijos retežius dėvėjusios –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę,

Per kankinystę lietuvių tautos, sodybų pelenų, sandėliais paverstų bažnyčių, uždraustų švenčių ir knygų, nutildytų giesmių ir maldų, užgniaužtų ašarų ir atodūsių paliudytą –

Saugok mūsų tikėjimą ir laisvę.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.

 Papildysime video.

Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Atminties dienai paminėti skirtame renginyje gausu šiltų prisiminimų

Atminties dienai paminėti skirtame renginyje gausu šiltų prisiminimų  0

Tyrimas: kuriose savivaldybės yra saugiausia gyventi (išskirta ir Jurbarko r. savivaldybė)

Tyrimas: kuriose savivaldybės yra saugiausia gyventi (išskirta ir Jurbarko r. savivaldybė)  0

Nuo liepos pradžios pradeda veikti naujos saugomų teritorijų direkcijos (kam priskirtas Panemunių regioninis parkas)

Nuo liepos pradžios pradeda veikti naujos saugomų teritorijų direkcijos (kam priskirtas Panemunių regioninis parkas)  0

Miesto autobusas kursuos ir šeštadienį

Miesto autobusas kursuos ir šeštadienį  1

Skelbiamos turto deklaracijos: 200 turtingiausiųjų sąraše –ir du Jurbarko rajono tarybos nariai

Skelbiamos turto deklaracijos: 200 turtingiausiųjų sąraše –ir du Jurbarko rajono tarybos nariai  0

Jurbarko rajone tęsiasi vaikų globos savaitės renginiai

Jurbarko rajone tęsiasi vaikų globos savaitės renginiai  0

Naujausia informacija: Nemuno upėje ties Jurbarku vanduo atitinka higienos normos reikalavimus

Naujausia informacija: Nemuno upėje ties Jurbarku vanduo atitinka higienos normos reikalavimus  0

Savivaldybė: kainų šuolis koreguoja projektų planus

Savivaldybė: kainų šuolis koreguoja projektų planus  0

Pasak Stepono, žengęs pro namų vartus jis atsiduria judrioje Muitinės gatvėje, kurios negali nei saugiai pereiti, nes pėsčiųjų perėja toli, nei saugiai ir patogiai kelkraščiu eiti. Po didesnio lietaus čia telkšo balos.

Muitinės gatvės gyventojai prašo pagalbos: gatvė nėra saugi pėstiesiems  1

Jurbarko rajono garbės piliečio regalijos įteiktos JAV senatoriui R. J. Durbinui

Jurbarko rajono garbės piliečio regalijos įteiktos JAV senatoriui R. J. Durbinui  0

Apie sovietmečiu pogrindyje leistą Kroniką: stebuklas, trukęs 17 metų

Apie sovietmečiu pogrindyje leistą Kroniką: stebuklas, trukęs 17 metų  0

VU rektoriaus paskaita: apie Aleksandrą Vytautą Didįjį – karalių be karūnos

VU rektoriaus paskaita: apie Aleksandrą Vytautą Didįjį – karalių be karūnos  0

Elektrinio paspirtuko vairuotojai turi elgtis kaip dviratininkai

Elektrinio paspirtuko vairuotojai turi elgtis kaip dviratininkai  0

Rajono mokyklas lanko apie 100 ukrainiečių vaikų

Rajono mokyklas lanko apie 100 ukrainiečių vaikų  0

Jurbarko K. Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje Tarptautinio sakralinės muzikos festivalyje „Jubilate“ paminėta Gedulo ir vilties diena

Jurbarko K. Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje Tarptautinio sakralinės muzikos festivalyje „Jubilate“ paminėta Gedulo ir vilties diena  0

Štai kaip šiuo metu atrodo kelis šimtus metų skaičiuojanti L. Meškaitytės sodyba, stūksanti netoli Šventosios upelio.

Ar L. Meškaitytės sodybai lemta tapti memorialiniu muziejumi?  0

Jurbarkų darželis-mokykla  švenčia 45 metų jubiliejų

Jurbarkų darželis-mokykla švenčia 45 metų jubiliejų  0

Nemuno vanduo ties Jurbarku vėl užterštas: maudytis draudžiama

Nemuno vanduo ties Jurbarku vėl užterštas: maudytis draudžiama  0

Reitingas: Jurbarko rajono tarp žaliausių savivaldybių nėra

Reitingas: Jurbarko rajono tarp žaliausių savivaldybių nėra  1

Pristatyti siūlymai dėl naujų regioninių viešojo transporto maršrutų

Pristatyti siūlymai dėl naujų regioninių viešojo transporto maršrutų  0

Jurbarko krašto muziejuje surengta šventė Tarptautinei vaikų gynimo ir Tėvo dienai paminėti

Jurbarko krašto muziejuje surengta šventė Tarptautinei vaikų gynimo ir Tėvo dienai paminėti  0

Sutvarkyta Raudonės pilies parko infrastruktūra

Sutvarkyta Raudonės pilies parko infrastruktūra  0

Marijampolės apskr. VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai jau prieš keletą metų pradėjo naudoti štai tokius tris naujuosius kilnojamus greičio matuoklius. Jais dirbama visoje aptarnaujamoje teritorijoje – tuo pačiu ir Jurbarko rajone. Lazerinės technologijos maždaug 300 metrų atstumu automatiškai fiksuoja ir automobilius, ir motociklus. Be to, šie matuokliai patys suformuoja protokolą. Elektroniniu arba paprastu paštu juos gaus visi greitį viršiję vairuotojai.

Policija vėl prašo tarybos pagalbos: miestui reikia greičio matuoklio  1

Asociatyvi

Siautėja sukčiai. Iš patiklių aukų išvilioja didžiules pinigų sumas  0

Mūsų partneriai