Gera žinia apie Jurbarką sklinda ir į Europą

Straipsnis  2 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

"Min­tys ir idė­jos, ku­rio­mis ren­gi­ny­je da­li­jo­si moks­li­nin­kai, po­li­ti­kai, da­bar­ti­nių mies­tų at­sto­vai, liu­di­ja, kad Mag­de­bur­go tei­sė ne­pa­miš­ta. An­tai Jur­bar­ke 2011 me­tais net pa­sta­ty­tas jai skir­tas pa­mink­las. Tai im­po­nuo­ja, ska­ti­na pa­si­temp­ti ir mag­de­bur­gie­čius. Jie taip pat ke­ti­na sek­ti lie­tu­vių pa­vyz­džiu ir šios tei­sės reikš­mę įpras­min­ti pa­mink­lu. Daž­nai vo­kie­čiai Bal­ti­jos ša­lis ma­to kaip vien­ti­są re­gio­ną, tam ti­krą mo­no­li­tą. Kon­fe­ren­ci­jo­je aiš­kiai su­vo­kiau, kad LDK pa­li­ki­mas Lie­tu­vo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ukrai­no­je yra la­bai ap­čiuo­pia­mas ir ak­cen­tuo­ja­mas po­li­ti­ko­je, kul­tū­ro­je. Bu­vo pa­grįs­tai pa­brėž­tas Lie­tu­vos is­to­ri­nis vaid­muo va­ka­rie­tiš­kai kul­tū­rai tie­siant til­tus į Ry­tus. Pa­ju­tau ir is­to­ri­nės eu­ro­pi­nės bend­rys­tės jaus­mą", - savo interviu "Lietuvos žinioms" sakė Vilniuje viešėjęs vokiečių teisės istorikas H.Lueckas.

Mag­de­bur­go tei­sė mies­tui bū­da­vo tar­si jo ko­ky­bės ir pri­pa­ži­ni­mo ženk­las, sa­vo­tiš­kas pri­klau­sy­mas tai pa­čiai eu­ro­pi­nei bend­ri­jai. Net da­bar kiek­vie­nas ją tu­rė­jęs mies­tas tuo di­džiuo­ja­si. Pa­sak Vil­niu­je vie­šė­ju­sio vo­kie­čių tei­sės is­to­ri­ko Hei­ne­rio Luec­ko, šie mies­tai tu­rė­jo daug bend­ro. "Tai tar­si bi­čiu­lių są­jun­ga", - sa­kė jis. Ru­si­ja šios pra­kti­kos į sa­vo te­ri­to­ri­ją ne­įsi­lei­do.

Visą straipsnį ""Magdeburgo teisė vienijo Europą" rasite čia.

Rekomenduojami video:
Straipsnis  2 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Infrastruktūros ir turto skyriuje – naujas inžinierius

Infrastruktūros ir turto skyriuje – naujas inžinierius  2

Eržvilko gimnazijai vadovaus buvęs Raseinių meras

Eržvilko gimnazijai vadovaus buvęs Raseinių meras  2

Rajone vyks sausumos pajėgų pratybos „Pasitikėjimas 2023“

Rajone vyks sausumos pajėgų pratybos „Pasitikėjimas 2023“  0

Jurbarke veikiančios vietos veiklos grupės įrodo – aktyvios kaimo bendruomenės drąsiai imasi pokyčių

Jurbarke veikiančios vietos veiklos grupės įrodo – aktyvios kaimo bendruomenės drąsiai imasi pokyčių  1

Paskelbė konkursą Jurbarko krašto muziejaus direktoriaus pareigoms užimti

Paskelbė konkursą Jurbarko krašto muziejaus direktoriaus pareigoms užimti  0

Paskelbti konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai ir pagerbti kaimo darbščiausieji (nuotraukos)

Paskelbti konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai ir pagerbti kaimo darbščiausieji (nuotraukos)  0

Vaikų sukurti angelų sparnai skrieja į Vilnių

Vaikų sukurti angelų sparnai skrieja į Vilnių  0

UAB „Oksalis“ buvo įvairių renginių, švenčių, paminklų ir skulptūrų statybos Jurbarke rėmėjas.

UAB „Oksalis“ iškelta bankroto byla  2

Foto montažas.

Dvi rajono įmonės – geriausios Tauragės apskirties verslininkų asociacijos įmonės  3

Įmonių vadovai teigia, kad šaltajam sezonui pasirengta

Įmonių vadovai teigia, kad šaltajam sezonui pasirengta  0

Tarybos dauguma tarė savo žodį – Skalvijos namai bus likviduojami

Tarybos dauguma tarė savo žodį – Skalvijos namai bus likviduojami  2

Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojo-vyriausiojo architekto pareigas pradėjo eiti Saulius Lapėnas

Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojo-vyriausiojo architekto pareigas pradėjo eiti Saulius Lapėnas  2

Savivaldybė ieško dviejų įmonių vadovų

Savivaldybė ieško dviejų įmonių vadovų  7

Į atnaujinto Jurbarko kultūros centro atidarymo šventę – tik su kvietimais

Į atnaujinto Jurbarko kultūros centro atidarymo šventę – tik su kvietimais  0

Dovilė Dačkauskaitė

Buvusi kandidatė į merus tapo tarybos posėdžių sekretore  1

Jurbarko ligoninėje pradėta teikti geriatrijos dienos stacionaro paslauga

Jurbarko ligoninėje pradėta teikti geriatrijos dienos stacionaro paslauga  0

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos komanda lankėsi Graikijoje

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos komanda lankėsi Graikijoje  0

Svarbi informacija nėščiosioms:  jei maistui naudojate šulinio vandenį - kreipkitės dėl tyrimų

Svarbi informacija nėščiosioms: jei maistui naudojate šulinio vandenį - kreipkitės dėl tyrimų  1

Policija primena: tamsiu paros laiku pėstieji turi būti itin budrūs

Policija primena: tamsiu paros laiku pėstieji turi būti itin budrūs  0

Kviečia siūlyti kandidatus kultūros apdovanojimui

Kviečia siūlyti kandidatus kultūros apdovanojimui  0

Savivaldybės tarybos posėdyje atsisveikinta su vyriausiąja architekte Gražina Gadliauskiene

Savivaldybės tarybos posėdyje atsisveikinta su vyriausiąja architekte Gražina Gadliauskiene  5

Atidarymo juostelę perkirpo ligoninės vadovė Rūta Lukšienė, rajono meras S. Mockevičius ir Seimo narys R. Juška.

Dviguba Jurbarko ligoninės šventė: gimtadienis ir atnaujinto skyriaus atidarymas (nuotraukos)  4

Generalinis komisaras Renatas Požėla (dešinėje) kartu su Marijampolės VPK Jurbarko rajono PK viršininku Aivaru Dumčiumi pristatė naująją policijos reformą.

Policijos generalinis komisaras Jurbarke vardijo būsimos reformos pliusus, buvęs komisaras – minusus  0

Spalio 20–22 d. rajone vyks karinės pratybos

Spalio 20–22 d. rajone vyks karinės pratybos  0

Mūsų partneriai