Pateikė rekomendacijas dėl Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų

Straipsnis  1 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Kultūros paveldo departamentas (KPD) parengė ir Lietuvos savivaldybių administracijoms bei Lietuvos savivaldybių asociacijai pateikė išsamias rekomendacijas dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų ir jose esančių paminklų. Rekomendacijos atsako į klausimus, kaip sklandžiai demontuoti paminklus Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietose laikantis teisinio reglamentavimo.

KPD nuo šių metų balandžio pradžios yra gavęs prašymus patikslinti apskaitos duomenis, netaikyti apsaugos, perkelti palaikus ir (ar) suteikti metodinę pagalbą / informaciją dėl 69-ių Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų, esančių 28-iose savivaldybėse. Departamentas, įvertinęs dažniausiai pasikartojančius klausimus ir prašymus, bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje gegužės 24 dieną vykusio pasitarimo, kuriame dalyvavo LR kultūros ministerijos, Departamento, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos muziejų asociacijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai, sprendimus, teikia informaciją.

Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų vertinimo Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybose. Didžiajai daliai Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų yra nustatytas vietinis reikšmingumo lygmuo. Todėl tais atvejais, kuomet yra sudarytos savivaldybių nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (Savivaldybių Vertinimo tarybos), vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų LR kultūros ministro įsakymu, apsaugos nereikalingumo sprendžia Savivaldybių Vertinimo tarybos. Kitais atvejais (nesant sudarytų Savivaldybių Vertinimo tarybų) sprendimus priima Departamento sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (Departamento Vertinimo tarybos).

Dėl savivaldybių veiksmų patikslinus Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų apskaitos duomenis. Savivaldybių ar Departamento Vertinimo taryboms patikslinus apskaitos duomenis pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo, patvirtinto LR kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu, 10 punkto nuostatų reikalavimus ir vertingosiomis savybėmis nenustačius mažosios kraštovaizdžio architektūros statinių ir vaizduojamojo meno formų elementų, paveldosaugos reikalavimai jiems nebetaikomi. Šiais atvejais sprendimus dėl mažosios kraštovaizdžio architektūros statinių ir vaizduojamojo meno formų elementų, nenustatytų vertingosiomis savybėmis, savivaldybės gali priimti vadovaudamosi LR savivaldos įstatymu, Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklėmis. Taip pat siūloma atkreipti dėmesį į tai, kad:

1) tais atvejais, kai Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos yra įtrauktos į savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašus, šioms palaidojimo vietoms taikomi reikalavimai, nustatyti Kapinių tvarkymo taisyklėmis.

2) tais atvejais, kai Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų teritorijose esantys paminklai yra registruoti Nekilnojamojo turto registre kaip nekilnojamieji daiktai, jiems taikomi reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

 

Dėl individualių apsaugos reglamentų

 Departamentas atkreipia dėmesį, kad nemažai daliai Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų yra parengti ir savivaldybių administracijos direktorių įsakymais patvirtinti individualūs apsaugos reglamentai, kuriuose paveldosaugos reikalavimai nustatyti ir mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniams bei vaizduojamojo meno formų elementams. Atsižvelgiant į tai, kad po Savivaldybių ar Departamento Vertinimo tarybų sprendimų ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų, atitinkančių Aprašo nuostatų reikalavimus, įregistravimo Kultūros vertybių registre, tiek bendrieji duomenys, tiek paveldosaugos reikalavimai nebeatitinka kultūros paveldo objektų apskaitos duomenų, savivaldybių administracijos, vadovaujantis Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu, turi spręsti dėl tokių individualių apsaugos reglamentų pripažinimo netekusiais galios ir naujų individualių apsaugos reglamentų rengimo.

 

Dėl užrašų

 Departamentas taip pat atkreipia dėmesį, kad tiek Kultūros vertybių registre įregistruotuose, tiek Kultūros vertybių registre neregistruotose objektuose – kapinėse, kapuose ir palaidojimo vietose – esami paminklai, memorialinės lentos, antkapiai, kiti kapaviečių objektai naujais duomenimis (skaičiais, datomis, asmenų pavardėmis ir vardais) papildomi, šie duomenys tikslinami arba pašalinami, objektai ženklinami informacinėmis lentelėmis Taisyklėse nustatyta tvarka, t. y. užrašų papildymą, šalinimą paminkluose, memorialinėse lentose, antkapiuose, kitose kapaviečių objektuose ar tekstus informacinėse lentelėse suderinus ir gavus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro išvadą.

 

Dėl paminklų demontavimo ir perdavimo

Savivaldybių administracijų kartu su savivaldybių muziejais pirmiausia prašoma įvertinti galimybės demontuotus paminklus perduoti saugoti ir (ar) eksponuoti savivaldybių muziejuose ar tam skirtose erdvėse. Neturint tokių galimybių, demontuotus paminklus prašoma perduoti Sovietinių skulptūrų muziejui „Grūto parkas“.

Dėl apsaugos Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoms netaikymo ir palaikų perkėlimo. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų vertingosios savybės yra palaikai.

Primenama, kad LR žmonių palaikų laidojimo įstatymo 25 straipsnio 7 dalimi, rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikai perkeliami Vyriausybės nustatyta tvarka, suderinus su Vyriausybės įgaliotomis institucijomis. Rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo, laidojimo vietų įamžinimo arba pažymėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimu numato, kad savivaldybių vykdomosios institucijos, prireikus perkelti palaikus, įamžinti arba pažymėti laidojimo vietą, turi sudaryti laikinąsias Palaikų perkėlimo, laidojimo vietos įamžinimo arba pažymėjimo komisijas, į kurių sudėtį įtraukiami savivaldybių, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Lietuvos laisvės kovotojų organizacijų, kitų suinteresuotų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovai ir, jeigu nustatyta rastų palaikų asmens tapatybė, šio asmens giminaičiai, jeigu jų yra ir žinoma jų gyvenamoji vieta. Komisijos, įvertinusios gautą informaciją, pateikia savivaldybių vykdomosioms institucijoms siūlymus dėl palaikų perkėlimo, laidojimo vietos įamžinimo arba pažymėjimo. Savivaldybių vykdomosios institucijos priima sprendimus dėl palaikų perkėlimo, laidojimo vietos įamžinimo arba pažymėjimo ir organizuoja jų vykdymą, prieš tai projektus suderinusios su suinteresuotomis institucijomis.

Kol Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų vertingosios savybės yra palaikai, panaikinti apsaugą šiems kultūros paveldo objektams nėra galimybių.

KPD inf.

Straipsnis  1 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Mes „Ankstukai“, susipažinkime

Mes „Ankstukai“, susipažinkime  0

Gruodį šalies keliuose - policijos prevencinės priemonės

Gruodį šalies keliuose - policijos prevencinės priemonės  0

Patikrinus prekiautojus mėsa Jurbarko turguje nustatyta daugybė pažeidimų

Patikrinus prekiautojus mėsa Jurbarko turguje nustatyta daugybė pažeidimų  1

Raketos smūgis Lenkijoje privertė susimąstyti apie gyventojų saugumą

Raketos smūgis Lenkijoje privertė susimąstyti apie gyventojų saugumą  0

Asociatyvi

Du butai su bendra šildymo sistema: ar priklauso kompensacija už šildymą  0

Prenumerata – geriausia dovana!

Prenumerata – geriausia dovana!  0

Lapkričio mėnesį – eismo dalyvių elgesio kelyje kontrolė

Lapkričio mėnesį – eismo dalyvių elgesio kelyje kontrolė  3

Nepamirškime rūšiuoti ir per Vėlines

Nepamirškime rūšiuoti ir per Vėlines  0

Visuotinė teisinių žinių iniciatyva – Konstitucijos egzaminas

Visuotinė teisinių žinių iniciatyva – Konstitucijos egzaminas  2

Prie šalies energetinės nepriklausomybės prisidės ir Jurbarko kraštas

Prie šalies energetinės nepriklausomybės prisidės ir Jurbarko kraštas  0

Jurbarke demontuojamas sovietinio kario paminklas

Jurbarke demontuojamas sovietinio kario paminklas  4

Atnaujinti vaistinėles vairuotojai turės iki 2023 m. liepos 1 d.

Atnaujinti vaistinėles vairuotojai turės iki 2023 m. liepos 1 d.  1

Jau vienuoliktus metus startuojantis aplinkosaugos projektas –„Mes rūšiuojam“

Jau vienuoliktus metus startuojantis aplinkosaugos projektas –„Mes rūšiuojam“  0

„Laidente“ sėkmė: dėl investicijų į naujas technologijas laimingi ir darbuotojai, ir pacientai

„Laidente“ sėkmė: dėl investicijų į naujas technologijas laimingi ir darbuotojai, ir pacientai  3

Prašymus kompensuoti šildymo išlaidas priims ir be kuro pirkimo dokumentų

Prašymus kompensuoti šildymo išlaidas priims ir be kuro pirkimo dokumentų  0

Spalis – vykdomos prevencinės priemonės

Spalis – vykdomos prevencinės priemonės  0

Ruduo – metas laikraščio „Mūsų laikas“ prenumeratos akcijai!

Ruduo – metas laikraščio „Mūsų laikas“ prenumeratos akcijai!  0

Ilgalaikiai sprendimai, kaip mažinti išlaidas, skirtas elektros energijai

Ilgalaikiai sprendimai, kaip mažinti išlaidas, skirtas elektros energijai  0

Nuo kitos savaitės gyventojai galės antrą kartą prašyti kompensacijų už taršių šildymo katilų keitimą

Nuo kitos savaitės gyventojai galės antrą kartą prašyti kompensacijų už taršių šildymo katilų keitimą  1

Naujam medžioklės sezonui siūloma nustatyti 282 vilkų sumedžiojimo limitą ir jo neskirstyti rajonais

Naujam medžioklės sezonui siūloma nustatyti 282 vilkų sumedžiojimo limitą ir jo neskirstyti rajonais  0

Prieš svarbų teismo posėdį – netikėta trauma: 16-metės prievartautojas iš Jurbarko kelyje rėžėsi į medį

Prieš svarbų teismo posėdį – netikėta trauma: 16-metės prievartautojas iš Jurbarko kelyje rėžėsi į medį  2

Jurbarkiečio vadovaujama policijos komanda iškovojo antrą vietą

Jurbarkiečio vadovaujama policijos komanda iškovojo antrą vietą  1

Šiuo metu miškuose vyksta tikras spektaklis – griausmingai baubia besiporuojantys elniai

Šiuo metu miškuose vyksta tikras spektaklis – griausmingai baubia besiporuojantys elniai  4

Seną buitinę techniką nemokamai išveža iš bet kurios Lietuvos vietos

Seną buitinę techniką nemokamai išveža iš bet kurios Lietuvos vietos  0

Mūsų partneriai