Reklama: Muras

Pateikė rekomendacijas dėl Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Kultūros paveldo departamentas (KPD) parengė ir Lietuvos savivaldybių administracijoms bei Lietuvos savivaldybių asociacijai pateikė išsamias rekomendacijas dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų ir jose esančių paminklų. Rekomendacijos atsako į klausimus, kaip sklandžiai demontuoti paminklus Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietose laikantis teisinio reglamentavimo.

KPD nuo šių metų balandžio pradžios yra gavęs prašymus patikslinti apskaitos duomenis, netaikyti apsaugos, perkelti palaikus ir (ar) suteikti metodinę pagalbą / informaciją dėl 69-ių Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų, esančių 28-iose savivaldybėse. Departamentas, įvertinęs dažniausiai pasikartojančius klausimus ir prašymus, bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje gegužės 24 dieną vykusio pasitarimo, kuriame dalyvavo LR kultūros ministerijos, Departamento, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos muziejų asociacijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai, sprendimus, teikia informaciją.

Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų vertinimo Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybose. Didžiajai daliai Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų yra nustatytas vietinis reikšmingumo lygmuo. Todėl tais atvejais, kuomet yra sudarytos savivaldybių nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (Savivaldybių Vertinimo tarybos), vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų LR kultūros ministro įsakymu, apsaugos nereikalingumo sprendžia Savivaldybių Vertinimo tarybos. Kitais atvejais (nesant sudarytų Savivaldybių Vertinimo tarybų) sprendimus priima Departamento sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (Departamento Vertinimo tarybos).

Dėl savivaldybių veiksmų patikslinus Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų apskaitos duomenis. Savivaldybių ar Departamento Vertinimo taryboms patikslinus apskaitos duomenis pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo, patvirtinto LR kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu, 10 punkto nuostatų reikalavimus ir vertingosiomis savybėmis nenustačius mažosios kraštovaizdžio architektūros statinių ir vaizduojamojo meno formų elementų, paveldosaugos reikalavimai jiems nebetaikomi. Šiais atvejais sprendimus dėl mažosios kraštovaizdžio architektūros statinių ir vaizduojamojo meno formų elementų, nenustatytų vertingosiomis savybėmis, savivaldybės gali priimti vadovaudamosi LR savivaldos įstatymu, Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklėmis. Taip pat siūloma atkreipti dėmesį į tai, kad:

1) tais atvejais, kai Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos yra įtrauktos į savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašus, šioms palaidojimo vietoms taikomi reikalavimai, nustatyti Kapinių tvarkymo taisyklėmis.

2) tais atvejais, kai Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų teritorijose esantys paminklai yra registruoti Nekilnojamojo turto registre kaip nekilnojamieji daiktai, jiems taikomi reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

 

Dėl individualių apsaugos reglamentų

 Departamentas atkreipia dėmesį, kad nemažai daliai Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų yra parengti ir savivaldybių administracijos direktorių įsakymais patvirtinti individualūs apsaugos reglamentai, kuriuose paveldosaugos reikalavimai nustatyti ir mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniams bei vaizduojamojo meno formų elementams. Atsižvelgiant į tai, kad po Savivaldybių ar Departamento Vertinimo tarybų sprendimų ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų, atitinkančių Aprašo nuostatų reikalavimus, įregistravimo Kultūros vertybių registre, tiek bendrieji duomenys, tiek paveldosaugos reikalavimai nebeatitinka kultūros paveldo objektų apskaitos duomenų, savivaldybių administracijos, vadovaujantis Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu, turi spręsti dėl tokių individualių apsaugos reglamentų pripažinimo netekusiais galios ir naujų individualių apsaugos reglamentų rengimo.

 

Dėl užrašų

 Departamentas taip pat atkreipia dėmesį, kad tiek Kultūros vertybių registre įregistruotuose, tiek Kultūros vertybių registre neregistruotose objektuose – kapinėse, kapuose ir palaidojimo vietose – esami paminklai, memorialinės lentos, antkapiai, kiti kapaviečių objektai naujais duomenimis (skaičiais, datomis, asmenų pavardėmis ir vardais) papildomi, šie duomenys tikslinami arba pašalinami, objektai ženklinami informacinėmis lentelėmis Taisyklėse nustatyta tvarka, t. y. užrašų papildymą, šalinimą paminkluose, memorialinėse lentose, antkapiuose, kitose kapaviečių objektuose ar tekstus informacinėse lentelėse suderinus ir gavus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro išvadą.

 

Dėl paminklų demontavimo ir perdavimo

Savivaldybių administracijų kartu su savivaldybių muziejais pirmiausia prašoma įvertinti galimybės demontuotus paminklus perduoti saugoti ir (ar) eksponuoti savivaldybių muziejuose ar tam skirtose erdvėse. Neturint tokių galimybių, demontuotus paminklus prašoma perduoti Sovietinių skulptūrų muziejui „Grūto parkas“.

Dėl apsaugos Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoms netaikymo ir palaikų perkėlimo. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų vertingosios savybės yra palaikai.

Primenama, kad LR žmonių palaikų laidojimo įstatymo 25 straipsnio 7 dalimi, rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikai perkeliami Vyriausybės nustatyta tvarka, suderinus su Vyriausybės įgaliotomis institucijomis. Rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo, laidojimo vietų įamžinimo arba pažymėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimu numato, kad savivaldybių vykdomosios institucijos, prireikus perkelti palaikus, įamžinti arba pažymėti laidojimo vietą, turi sudaryti laikinąsias Palaikų perkėlimo, laidojimo vietos įamžinimo arba pažymėjimo komisijas, į kurių sudėtį įtraukiami savivaldybių, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Lietuvos laisvės kovotojų organizacijų, kitų suinteresuotų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovai ir, jeigu nustatyta rastų palaikų asmens tapatybė, šio asmens giminaičiai, jeigu jų yra ir žinoma jų gyvenamoji vieta. Komisijos, įvertinusios gautą informaciją, pateikia savivaldybių vykdomosioms institucijoms siūlymus dėl palaikų perkėlimo, laidojimo vietos įamžinimo arba pažymėjimo. Savivaldybių vykdomosios institucijos priima sprendimus dėl palaikų perkėlimo, laidojimo vietos įamžinimo arba pažymėjimo ir organizuoja jų vykdymą, prieš tai projektus suderinusios su suinteresuotomis institucijomis.

Kol Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų vertingosios savybės yra palaikai, panaikinti apsaugą šiems kultūros paveldo objektams nėra galimybių.

KPD inf.

Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Nuo šiandien ūkininkai jau gali išsiimti leidimus lengvatiniams gazoliams

Nuo šiandien ūkininkai jau gali išsiimti leidimus lengvatiniams gazoliams  0

Liepos mėnesį vykdomos prevencinės priemonės

Liepos mėnesį vykdomos prevencinės priemonės  0

Pamirštas Jurbarko tiltas pagaliau sulaukė tvarkytojų

Pamirštas Jurbarko tiltas pagaliau sulaukė tvarkytojų  1

Asociatyvi

Rekomendacijos kaip saugoti sveikatą kaitros metu  0

Gydytoja akušerė-ginekologė Justina Kačerauskienė (kairėje) ir gydytoja akušerė-ginekologė Vilma Čepulienė

Gydytojų akušerių-ginekologų konsultacijos – Jurbarko ligoninėje  2

Policijos pareigūnai įspėja – sukčiavimų nemažėja, o šiuo metu populiariausios tokios schemos:

Policijos pareigūnai įspėja – sukčiavimų nemažėja, o šiuo metu populiariausios tokios schemos:  0

Nuotekas tvarkau ir vandenį išgaunu individualiai: dažniausiai užduodami klausimai

Nuotekas tvarkau ir vandenį išgaunu individualiai: dažniausiai užduodami klausimai  0

Mero Skirmanto Mockevičiaus kvietimu, gegužės 27 dieną rajone  lankėsi LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, viceministras Martynas Šiurkus. Prisijungė ir kraštietis Seimo narys Ričardas Juška. Svečiai iš Vilniaus savivaldybės mažojoje salėje susitiko su savivaldybės suburta komanda, koordinuojančia pagalbą karo pabėgėliams iš Ukrainos. Tą dieną svečiai lankėsi ir Vadžgiryje, Jurbarko r. viešojoje bibliotekoje, Smalininkuose, kur turėjo progą pabendrauti su ukrainiečiais, vietiniais savanoriais.

Susitikime su ministre įvardintas didžiausias rajono skaudulys  0

Asociatyvi

Iš paskaitos sugrįžus: vaikų ydos – jų tėvų klaidos  0

Tauragės miesto gimtadienyje vieningai suskambėjo apskrities Dainų šventė

Tauragės miesto gimtadienyje vieningai suskambėjo apskrities Dainų šventė  0

CARITAS SKELBIA HUMANITARINĖS PAGALBOS UKRAINOS ŽMONĖMS RINKIMO AKCIJĄ

CARITAS SKELBIA HUMANITARINĖS PAGALBOS UKRAINOS ŽMONĖMS RINKIMO AKCIJĄ  0

Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“ kviečia mažinti atliekas bendruomeniškai

Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“ kviečia mažinti atliekas bendruomeniškai  0

Birželį kelių policijos pareigūnų vykdomos prevencinės priemonės

Birželį kelių policijos pareigūnų vykdomos prevencinės priemonės  1

Turite gerų nenaudojamų daiktų – dalinkitės jais, užuot kaupę savo sandėliukuose

Turite gerų nenaudojamų daiktų – dalinkitės jais, užuot kaupę savo sandėliukuose  0

Jurbarke lankysis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė

Jurbarke lankysis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė  4

VERT paaiškino, kaip pasirinkti elektros tiekėją, kad netektų permokėti

VERT paaiškino, kaip pasirinkti elektros tiekėją, kad netektų permokėti  0

Vyriausybė pritarė, kad medžiotojams būtų privaloma apdrausti civilinę atsakomybę

Vyriausybė pritarė, kad medžiotojams būtų privaloma apdrausti civilinę atsakomybę  0

Asociatyvi

VMI: jurbarkiečiai už praėjusius metus dar nesumokėjo beveik 144,4 tūkst. eurų GPM  2

Iniciatyva šalies savivaldybėse „Kas man priklauso“

Iniciatyva šalies savivaldybėse „Kas man priklauso“  0

Esminiai Kelių eismo taisyklių pakeitimai nuo 2022 m. birželio 1 d.

Esminiai Kelių eismo taisyklių pakeitimai nuo 2022 m. birželio 1 d.  0

Aktyviau ginkluojasi bei mokosi šaudyti ne tik vyrai, bet ir moterys

Aktyviau ginkluojasi bei mokosi šaudyti ne tik vyrai, bet ir moterys  0

VMI priminimų sulauks ir nedeklaravusieji pajamų, ir nepateikusieji turto deklaracijų

VMI priminimų sulauks ir nedeklaravusieji pajamų, ir nepateikusieji turto deklaracijų  1

Seimas įteisino galimybę mirusiojo pelenus, išpildant jo valią, išbarstyti jūroje ir upėse

Seimas įteisino galimybę mirusiojo pelenus, išpildant jo valią, išbarstyti jūroje ir upėse  0

Orai šaltės ir daugumoje rajonų prognozuojamas lietus

Orai šaltės ir daugumoje rajonų prognozuojamas lietus  0

Mūsų partneriai