Paskelbtos darbo grupės išvados: sužinokite, kokioms mokykloms kokias pertvarkas siūlo

   
Straipsnis  46 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Paruošta ir paskelbta rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metais siūlymų plano pakeitimo projektui parengti darbo grupės išvada.  Pastarajame rašte pateikti siūlymai susiję su šiomis rajono ugdymo įstaigomis: Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkciu centru ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindine mokykla; Viešvilės ir Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėmis mokyklomis. Išvadoje pristatyti ir Jurbarko Naujamiesčio ir Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijų pertvarkos siūlymai; siūlymai dėl Eržvilko gimnazijos, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ir Naujamiesčio progimnazijos skyrių; pristatyti siūlymai ir dėl Jurbarkų darželio-mokyklos struktūrinės pertvarkos.  Darbo grupė paruošė savo siūlymus, dabar prasidėjo diskusijos su rajono mokyklų bendruomenėmis. Pirmasis susitikimas įvyko šiandien, vasario 26 dieną, su Vytauto Didžiojo progimnazijos bendruomene.

Darbo grupės pirmininkas - Raimundas Bastys. Darbo grupės nariai: Jolita Jablonskienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, darbo grupės vadovo pavaduotoja. Darbo grupės nariai: Dalia Jaramavičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė vedėja, darbo grupės sekretorė, Genovaitė Grigucevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Michailas Astašenkovas, Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos direktorius, Vida Greičiūtė, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktorė, Valerija Kalinauskienė, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Erika Liutkevičienė, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokytoja, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Jurbarko susivienijimo pirmininkė, Irena Oičenkienė, Viešvilės pagrindinės mokyklos direktorė, Dainora Saulėnienė, Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorė, Alma Uznė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktorė.

 Darbo grupė, susipažinusi su mero potvarkyje nurodytu pavedimu, išanalizavusi teisės aktus ir Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų statistinius duomenis, teikia šią išvadą ir šiuos siūlymus:

 1. Dėl Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos pertvarkos.

Seredžiaus S. Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centre mokosi 106 vaikai, iš jų 10 priešmokyklinukų ir 11 ikimokyklinukų. Jungtinių klasių – 1, sujungtos 2 ir 3 klasės. Viena klasė yra nepilna, todėl savivaldybė skiria jai papildomą finansavimą 11 226,00 Eur. Tai yra vienintelė mokykla rajone, kurios vienos klasės finansavimui trūksta iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų ir tam, kad būtų užtikrintas ugdymas savivaldybė turi skirti papildomas lėšas - 11 226,00 Eur. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinėje mokykloje mokosi 125 vaikai, iš jų 4 priešmokyklinukai ir 26 ikimokyklinukai. Jungtinių klasių – 1, sujungtos 7 ir 8 klasės. Nustatyta, kad mokinių skaičius yra mažas, jungtinės klasės neužtikrina kokybiško mokymosi proceso, jungtinių klasių problema (jų nebūtų) išsispręstų sujungus šias dvi mokyklas į vieną. Darbo grupės manymu palikti abi mokyklas kaip du atskirus juridinius vienetus su viena administracija yra netikslinga. Racionaliau sujungti abi mokyklas į vieną juridinį vienetą. Prijungus  Seredžiaus mokyklą-daugiafunkcį centrą prie Klausučių S. Santvaro pagrindinės mokyklos sumažėtų mokyklos administracijos išlaikymo kaštai, būtų formuojamos ne jungtinės klasės ir užtikrinama teikiamų švietimo paslaugų ir ugdymo kokybė. Darbo grupė siūlo nuo 2020-09-01 prijungti  Seredžiaus S. Šimkaus mokyklą-daugiafunkcį centrą prie  Klausučių S. Santvaro pagrindinės mokyklos.

2. Dėl Viešvilės pagrindinės mokyklos ir Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos pertvarkos. Viešvilės pagrindinėje mokykloje mokosi 131 vaikas, iš jų 7 priešmokyklinukai ir 22 ikimokyklinukai, jungtinių klasių – 1, sujungtos 2 ir 3 klasės.

Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinėje mokykloje mokosi 131 vaikas, iš jų 12 priešmokyklinukų ir 33 ikimokyklinukai. Jungtinių klasių – 1, sujungtos 5 ir 6 klasės, 9 klasės nėra. Svarstymo metu nustatyta, kad Viešvilės mokyklos direktorė sulaukusi pensijos planuoja nuo 2020 m. nebedirbti. Mokinių skaičius yra mažas, jungtinės klasės neužtikrina kokybiško mokymosi proceso, jungtinių klasių problema (jų nebūtų) išsispręstų sujungus šias dvi mokyklas į vieną. Darbo grupės siūlymu Viešvilės pagrindinės mokyklos direktorei nuo 2021 m. sausio 1 d. išėjus iš darbo pavesti Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktoriui eiti ir Viešvilės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas, o nuo 2021-09-01 prijungti Jurbarko r. Viešvilės pagrindinę mokyklą prie Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos.

 3. Dėl Jurbarko Naujamiesčio ir Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijų pertvarkos. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje mokosi 600 vaikų, iš jų 4 priešmokyklinukai ir 4 ikimokyklinukai Girdžių skyriuje. Jungtinių klasių – nėra. Komplektų skaičius – 25, vidutiniškai mokinių klasėje – 23,7. Girdžių skyriuje jungtinėje ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje grupėje mokosi 8 vaikai - 4 priešmokyklinukai ir 4 ikimokyklinukai. Dėl šio skyriaus būtinumo siūlyti šios progimnazijos administracijai spręsti dėl galimybės skyrių uždaryti nuo 2020-09-01. Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje mokosi 381 mokinys. Jungtinių klasių nėra. Komplektų skaičius – 19, vidutiniškai mokinių klasėje – 20. Svarstymo metu nustatyta, kad tarp šių mokyklų įsivyravo konkurencija, nes nesilaikoma Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokykloms priskirtų teritorijų, todėl dalis mokinių mokosi ir nori mokytis (mokslų metų eigoje teikia prašymus) Jurbarko Naujamiesčio mokykloje. Taip pat nėra išspręstas Vytauto Didžiojo progimnazijos direktoriaus klausimas dėl asmenų nenorinčių dalyvauti atrankos konkurse. Sujungus abi mokyklas į vieną juridinį vienetą neliktų sąlygų konkurencijai, išsispręstų administracijos vadovų klausimas, sumažėtų mokyklos administracijos išlaikymo kaštai. Taip pat rekomenduotina, kad viename iš mokyklų pastatų būtų mokomi pradinių klasių mokiniai, kitame – 5 iki 8 klasių mokiniai. Daugumos darbo grupės narių (7 nariai) siūlymu siūloma nuo 2020-09-01 Jurbarko Naujamiesčio ir Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijas sujungti į vieną juridinį asmenį – Jurbarko progimnaziją.

 4. Dėl Eržvilko gimnazijos, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ir Naujamiesčio progimnazijos turimų skyrių. Eržvilko gimnazijos Varlaukio skyriuje ugdoma 14 ikimokyklinukų, o gimnazijos Vadžgirio skyriuje mokosi 12 mokinių jungtinėje 2-3-4 klasėje, 8 priešmokyklinukai ir 4 ikimokyklinukai.  Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Juodaičių skyriuje mokosi 55 mokiniai, iš jų 1 priešmokyklinukas ir 10 ikimokyklinukų. Jungtinių klasių – 4, sujungta 1ir 2, 3 ir 4, 5 ir 6, 7 ir 8. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos Girdžių skyriuje pradinių klasių nebėra, liko tik jungtinė mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė. Skyriuose mokinių skaičius yra mažas, jungtinės klasės neužtikrina kokybiško mokymosi proceso, jungtinių klasių problema (jų nebūtų) išsispręstų jei jie mokytųsi gimnazijų mokymosi patalpose. Tikėtina, kad sumažėtų ūkinės išlaidos, skiriamos skyrių patalpų išlaikymui. Darbo grupės narių siūlymu siūloma Eržvilko gimnazijos, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos administracijai spręsti klausimą dėl galimybės uždaryti gimnazijų skyrius nuo 2020-09-01.

 5. Dėl Jurbarkų darželio-mokyklos struktūrinės pertvarkos. Jurbarkų darželio-mokyklos pradinėse klasėse mokosi 45 mokiniai. Jungtinių klasių nėra, tačiau mokinių skaičius klasėse yra labai mažas nuo 8 iki 13 vaikų. Jurbarko miesto mokyklose yra galimybė užtikrinti šių mokinių mokymąsi. Miesto darželiuose trūksta vietų darželinukams. Nukreipus mokinius į kitas mokyklas, dalinai būtų sprendžiama vaikų eilių į darželį problema. Darbo grupė siūlo nuo 2020-09-01 Jurbarkų darželio-mokyklos mokinius perkelti į mokyklas, įstaigą pertvarkyti į ikimokyklinio ugdymo mokyklą ir įrengti bei įsteigti dvi naujas ikimokyklinio ugdymo grupes.  

6. Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos ir Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ pertvarkos. Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykloje mokosi 215 vaikų, iš jų 8 lavinamojoje klasėje, 42 priešmokyklinukai ir 165 ikimokyklinukai. Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ mokosi 230 vaikų, iš jų 53 priešmokyklinukai ir 177 ikimokyklinukai. Įstaigos iš esmės yra lygiavertės, nėra ypatingo (sujungus būtų sutaupyta administravimui skirtų lėšų) poreikio šiuo metu jas optimizuoti sujungiant į vieną administracinį subjektą. Darbo grupė siūlo neteikti siūlymų dėl šių įstaigų jungimo, dėl optimizacijos steigėjui spręsti savo nuožiūra. 

Straipsnis  46 komentarų
Reklama: akcija
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Gydytojai spręs dėl priverstinio užsikrėtusiųjų koronavirusu gydymo

Gydytojai spręs dėl priverstinio užsikrėtusiųjų koronavirusu gydymo  0

Seimas apsisprendė – padidino baudas už karantino taisyklių pažeidimus

Seimas apsisprendė – padidino baudas už karantino taisyklių pažeidimus  0

Jurbarko ligoninėje – karščiavimo klinika

Jurbarko ligoninėje – karščiavimo klinika  0

Kovo 31-oji – šešioliktoji karantino Lietuvoje diena. Pasveikusių tiek pat, kiek mirusių

Kovo 31-oji – šešioliktoji karantino Lietuvoje diena. Pasveikusių tiek pat, kiek mirusių  0

Premjeras: mokslai nutraukiami nebus, grįžimai iš užsienio baigsis

Premjeras: mokslai nutraukiami nebus, grįžimai iš užsienio baigsis  4

Nuo koronaviruso gydytas Jurbarko viešbučio svečias pasveiko

Nuo koronaviruso gydytas Jurbarko viešbučio svečias pasveiko  4

Tauragėje – antras koronaviruso atvejis

Tauragėje – antras koronaviruso atvejis  0

Pensijas į namus gaunantiems senjorams – svarbi žinia

Pensijas į namus gaunantiems senjorams – svarbi žinia  0

Pratęsus karantiną ligos išmokos ir toliau bus mokamos: ką reikia padaryti tėvams

Pratęsus karantiną ligos išmokos ir toliau bus mokamos: ką reikia padaryti tėvams  0

Pasidalink maistu su tais, kurie labiausiai skursta

Pasidalink maistu su tais, kurie labiausiai skursta  0

Jurbarko r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė

Nuotolinis mokymas startavo – kaip jam pasiruošta ir ko tikimasi  0

Kovo 30-oji – trečioji karantino savaitė, 15-a diena namuose.

Kovo 30-oji – trečioji karantino savaitė, 15-a diena namuose.  0

Dėl koronaviruso bus tiriami visi, kam pasireiškia simptomai

Dėl koronaviruso bus tiriami visi, kam pasireiškia simptomai  0

Šiąnakt suksime laikrodžius – pasitikime vasaros laiką

Šiąnakt suksime laikrodžius – pasitikime vasaros laiką  0

Savanoriai jurbarkiečiams išdalino porą šimtų daugkartinių kaukių

Savanoriai jurbarkiečiams išdalino porą šimtų daugkartinių kaukių  2

Kovo 28-oji – 13-oji karantino Lietuvoje diena. Susirgimas užfiksuotas ir Šakiuose.

Kovo 28-oji – 13-oji karantino Lietuvoje diena. Susirgimas užfiksuotas ir Šakiuose.  0

Koronavirusas negailestingas garbaus amžiaus žmonėms – patvirtintas penktas mirties atvejis

Koronavirusas negailestingas garbaus amžiaus žmonėms – patvirtintas penktas mirties atvejis  0

Kovo 27-oji –  Tarptautinė teatro diena! Sveikinimai Jurbarko teatralams, aktoriams, režisieriams!

Kovo 27-oji – Tarptautinė teatro diena! Sveikinimai Jurbarko teatralams, aktoriams, režisieriams!  1

Vicemeras Daivaras Rybakovas ir VšĮ Socialinės paslaugos direktorė Audronė Balčiūnienė išlydėjo izoliuotus asmenis, jiems raštiškai patvirtinus, kad turi tinkamas vietas saviizoliavimuisi ir užtikrina, kad laikysis numatytos tvarkos.

Savivaldybės patalpose izoliuoti iš užsienio grįžę jurbarkiečiai paliko nakvynės vietas  4

Karantino metu  palaikyti tvarką padeda šauliai

Karantino metu palaikyti tvarką padeda šauliai  10

Naujausia žinia: iš užsienio grįžę gyventojai galės izoliuotis ir savo pasirinktose patalpose

Naujausia žinia: iš užsienio grįžę gyventojai galės izoliuotis ir savo pasirinktose patalpose  0

Karantinas pratęstas iki balandžio 13-osios

Karantinas pratęstas iki balandžio 13-osios  0

Mirė ketvirtas koronavirusu užsikrėtęs asmuo

Mirė ketvirtas koronavirusu užsikrėtęs asmuo  0

Patvirtintas trečias koronaviruso mirties atvejis

Patvirtintas trečias koronaviruso mirties atvejis  0

Mūsų partneriai